U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Beleidsadviseur » Vacatures

Vacatures Beleidsadviseur

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Op zoek naar een nieuwe baan als Beleidsadviseur? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Beleidsadviseur. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

De Beleidsadviseur is de specialist op het gebied van beleidsvoering. Aan de hand van onderzoeksgegevens, ervaringen en met de hulp van deskundigen en specialisten stippelt de Beleidsadviseur een beleid voor de organisatie uit. De meeste (grote) bedrijven en overheidsinstellingen zoals gemeentes en ministeries hebben Beleidsadviseurs in dienst.

 

Ontwikkelen beleid

De Beleidsadviseur is voor een groot deel of geheel verantwoordelijk voor het beleid op zijn gebied. Dit kan het beleid op het gebied van personeel, communicatie, organisatie of bijvoorbeeld asiel zijn. De Beleidsadviseur werkt mee aan oplossingen voor de organisatie of voor de maatschappij. De Beleidsadviseur moet een beleid ontwikkelen dat door de hele organisatie of maatschappij gedragen gaat worden. De Beleidsadviseur schrijft diverse plannen en adviseert het bestuur, de wethouder of de minister over het beleid. Ook zorgt de Beleidsadviseur dat het beleid uitgevoerd wordt, geëvalueerd wordt en waar nodig eventueel aangepast wordt.

 

Netwerken

De Beleidsadviseur werkt vaak samen met andere Beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers. Netwerken is voor deze functie erg belangrijk. De Beleidsadviseur moet op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in zijn werkgebied, laat zich adviseren door deskundigen en onderhoudt contacten met diverse organisatie en met de medewerkers binnen de eigen organisatie. De Beleidsadviseur moet daarom beschikken over goede communicatieve vaardigheden.Beleidsadviseur Informatievoorziening

Maandag Eindhoven - Eindhoven

Voor een organisatie dat volop mogelijkheden biedt tot persoonlijke groei en continu in beweging is, ben ik op zoek naar een beleidsadviseur informatievoorziening . Kernwaarden die deze organisatie typeren zijn: innovatief, resultaatgericht, flexibel en klantgericht. Dit met als doel de kwaliteit van dienstverlening te vergroten, de kosten af te laten nemen en goed werkgeverschap te kunnen bieden.

Solliciteer

Parttime - HBO

Beleidsadviseur

mténv - Arnhem

Als Beleidsadviseur ga je aan de slag met diverse vraagstukken en vertaal je strategische doelen naar tactisch beleid. De opdrachten liggen met name op het gebied van wonen en organisatievraagstukken. Je overlegt met in- en externe partijen en vertaalt de inhoud van deze overleggen in een advies naar de interne organisatie. Dat vraagt van jou dat je een analytische helikopterview weet te combineren met kennis van wat er speelt bij de huurders en de woningzoekenden.

Solliciteer

Parttime - HBO

senior beleidsadviseur kwaliteitszorg

Politie - Apeldoorn

Wat ga je doen? De samenwerking van de Politieacademie met de politieorganisatie is intensief: we ontwikkelen en leiden gezamenlijk en in co-creatie op. Als onderwijsorganisatie zijn wij binnen die co-creatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast maken we deel uit van een netwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Dit maakt het mogelijk om ons te richten op onze taak en onze expertise. Onze samenwerkingspartners benutten we voor die zaken waar zij goed of beter in zijn. Ook werken we internationaal samen met universiteiten en collega-instellingen voor politieonderwijs. De Politieacademie heeft de opdracht om kwalitatief goed politieonderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast moet zij ook de komende jaren het hoofd bieden aan de verhoogde instroom van studenten in het basispolitieonderwijs. Als senior beleidsadviseur kwaliteitszorg adviseer je de directie op gebied van de kwaliteitszorg van onderwijs en examinering. Dit doe je in afstemming met de relevante diensten van de politie en gebenchmarkt met het 'reguliere' onderwijs. Je bent verantwoordelijk voor onderwijs kwaliteitszorg instellingsbreed. Hierbij heb je zowel aandacht voor de kwaliteitscultuur als voor het kwaliteitssysteem. Je: werkt samen met het cluster control aan de kwaliteit van de stuurinformatie; begeleidt interne audits; ontwikkelt en actualiseert het kwaliteitsbeleid van de Politieacademie; ontwikkelt instrumenten om de systematische kwaliteitszorg te ondersteunen, zowel op teamniveau als op instellingsniveau, adviseert bij de implementatie ervan en monitort de voortgang; initieert en begeleidt netwerkbijeenkomsten op het gebied van kwaliteitszorg; adviseert en ondersteunt de directie, de examencommissie en de commissie van beroep ten aanzien van de kwaliteit van examinering en examinatoren; verbindt het kwaliteitszorgsysteem aan in- en externe verantwoording (zoals inspectie J&V en NVAO). Tenslotte initieer, bouw, onderhoud en regisseer je netwerken, zowel binnen de politie(academie), maar ook extern nationaal (waaronder ROC’s en hogescholen) en internationaal. Waar ga je werken? De Politieacademie ontwikkelt en verzorgt het basis- en vakspecialistisch onderwijs voor de Nederlandse politie. Zij biedt korte trainingen en volledige opleidingen aan, van mbo 2 tot en met academisch niveau. Het onderwijs kent een grote variëteit en beweegt mee met wat de politiepraktijk nodig heeft. Het onderwijs maakt niet alleen gebruik van de kennis- en onderzoekstaak van de Politieacademie, ook de politie heeft een prominente rol in de onderwijsontwikkeling en -uitvoering. Team Directieondersteuning bestaat uit 7 clusters, waaronder Communicatie, Control, Onderwijsregie en Bestuursondersteuning. Binnen de staf van de Politieacademie is het cluster onderwijs- en kennisprofessie gericht op de ondersteuning van de directie op het gebied van beleidsontwikkeling. Het beleid op de taken van de Politieacademie sluit aan bij het beleid dat door de korpsleiding wordt opgesteld op het gebied van HRM en kennis & innovatie (en eventueel andere relevante beleidsdomeinen). De ondersteuning van het cluster heeft onder andere betrekking op de volgende beleidsdomeinen; onderwijsbeleid/visie op onderwijs, kwaliteitsbeleid politieonderwijs/beheer kwaliteitszorgsysteem, examenbeleid, onderwijs- en examenregeling (OER), onderhoud kwalificatiestructuur, beleid kennis & onderzoek (waaronder de strategische onderzoeksagenda) en onderwijs- en onderzoekinnovatie. Wie ben jij? Jij hebt ruime ervaring als strategisch beleidsadviseur bij een hogeschool. Je bent een uitstekende netwerker en beschikt al over een breed netwerk binnen het hoger onderwijs. Je beschikt over een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet op overtuigende wijze je boodschap over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Daarbij sta je stevig in je schoenen en deins je niet terug voor een beetje weerstand. Je bent verbindend, besluitvaardig, oplossingsgericht, kunt gemakkelijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en een probleem uiteenrafelen. Adviseren, zowel gevraagd als ongevraagd, gaat je goed af. Je hebt ruime expertise en ervaring met kwaliteitszorgsystemen in het onderwijs en bent daarnaast op de hoogte van actuele thema's in het onderwijs. Flexibilisering/slimme leerroutes, blended onderwijs, accreditatie in het hoger onderwijs, toetsing en examinering zijn hier voorbeelden van. Daarnaast: heb je een wo-diploma; ben je bekend met (ontwikkelingen in het) mbo- en hbo-onderwijs. Wat wij bieden De standplaats is Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is. Verder kun je het volgende van ons verwachten: een bruto maandsalaris van minimaal € ,- en maximaal € ,- (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek; 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering; goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden). De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist E. Interesse? Bel of mail met Esther Dorrestijn (06 - 10 08 96 78, als je meer informatie over de functie wilt hebben. Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300. Solliciteer uiterlijk 21 juni 2019 via de sollicitatiebutton. Wat verder belangrijk is Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Solliciteer

strategisch beleidsadviseur onderwijs

Politie - Apeldoorn

Wat ga je doen? De samenwerking van de Politieacademie met de politieorganisatie is intensief: we ontwikkelen en leiden gezamenlijk en in co-creatie op. Als onderwijsorganisatie zijn wij binnen die co-creatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en examinering. Daarnaast maken we deel uit van een netwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Dit maakt het mogelijk om ons te richten op onze taak en onze expertise. Onze samenwerkingspartners benutten we voor die zaken waar zij goed of beter in zijn. Ook werken we internationaal samen met universiteiten en collega-instellingen voor politieonderwijs. Naast de kwalitatieve opdracht hebben we te maken met een grote kwantitatieve opdracht. Actuele thema’s zijn het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwalificatiedossiers, flexibilisering van het onderwijs, invulling geven aan blended onderwijs en verbetering van kwaliteit van examinering en gerealiseerd eindniveau. In de strategische agenda van de Politieacademie staan deze te realiseren opgaven beschreven. Voor de directie van de Politieacademie ben je sparringpartner, adviseur en beleidsontwikkelaar bij het tot stand komen van strategisch beleid en de uitvoering daarvan. Samen met het cluster vertaal je de strategische agenda naar beleid en veranderprogramma’s. Je adviseert de directie en sectorhoofden over de koers en de monitoring van de voortgang van de strategische agenda. Dit doe je in afstemming met de verschillende directies van de politie en gebenchmarkt met het 'reguliere' onderwijs. Tenslotte initieer, bouw, onderhoud en regisseer je netwerken, zowel binnen de politie(academie), maar ook extern nationaal (waaronder ROC's en hogescholen) en internationaal. Als coördinator cluster onderwijs- en kennisprofessie stuur je ongeveer tien (onderwijskundig) beleidsmedewerkers inhoudelijk aan. In het kader van eerstelijns personeelszorg ondersteun je de teamchef, daaronder valt ook de voorbereiding en begeleiding van de beoordelings- en voortgangsgesprekken. Je bevordert de vakvolwassenheid van collega’s. Je hebt een belangrijke rol in de doorontwikkeling en professionalisering van het cluster. Je motiveert, stimuleert en inspireert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en bent medeverantwoordlijk voor de resultaten. Je prioriteert de activiteiten binnen het cluster, stuurt op integraal werken binnen het cluster, de staf en de Politieacademie en werkt actief aan een heldere positionering van het cluster binnen de Politieacademie. Waar ga je werken? De Politieacademie ontwikkelt en verzorgt het basis- en vakspecialistisch onderwijs voor de Nederlandse politie. Zij biedt korte trainingen en volledige opleidingen aan, van mbo-niveau 2 tot en met academisch niveau. Het onderwijs kent een grote variëteit en beweegt mee met wat de politiepraktijk nodig heeft. Het onderwijs maakt niet alleen gebruik van de kennis- en onderzoekstaak van de Politieacademie, ook de politie heeft een prominente rol in de onderwijsontwikkeling en -uitvoering. Team Directieondersteuning bestaat uit 7 clusters, waaronder Communicatie, Control, Onderwijsregie en Bestuursondersteuning. Binnen de staf van de Politieacademie is het cluster onderwijs- en kennisprofessie gericht op de ondersteuning van de directie op het gebied van beleidsontwikkeling. Het beleid op de taken van de Politieacademie sluit aan bij het beleid dat door de korpsleiding wordt opgesteld op het gebied van HRM en kennis & innovatie (en eventueel andere relevante beleidsdomeinen). De ondersteuning van het cluster heeft onder andere betrekking op de volgende beleidsdomeinen, te weten onderwijsbeleid/visie op onderwijs, kwaliteitsbeleid politieonderwijs/beheer kwaliteitszorgsysteem, examenbeleid, onderwijs- en examenregeling (OER), onderhoud kwalificatiestructuur, beleid kennis & onderzoek (waaronder de strategische onderzoeksagenda) en onderwijs- en onderzoeksinnovatie. Wie ben jij? Jij staat stevig in je schoenen. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor het MT, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Je bent in staat een visie te vormen en deze op heldere en overtuigende wijze over te brengen. Je hebt ervaring met het coachen van hoogopgeleide professionals en haalt hier ook voldoening uit. Je herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en kunt hierop inspelen. Jij hebt ruime ervaring als strategisch beleidsadviseur in het onderwijs. Je bent een uitstekende netwerker en hebt een breed netwerk binnen het (hoger) onderwijs. Je beschikt over een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet op overtuigende wijze je boodschap over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent verbindend, besluitvaardig, oplossingsgericht, kunt gemakkelijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en een probleem uiteenrafelen. Adviseren, zowel gevraagd als ongevraagd, gaat je goed af. Je hebt brede expertise en ervaring met actuele thema’s in het onderwijs. Flexibilisering/slimme leerroutes, blended onderwijs, accreditatie, toetsing/examinering en kwaliteitszorgsystemen in het onderwijs zijn hier voorbeelden van. Daarnaast: heb je een wo-diploma; ben je bekend met (ontwikkelingen in het) mbo- en hbo-onderwijs. Wat wij bieden De standplaats is Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is. Verder kun je het volgende van ons verwachten: een bruto maandsalaris van minimaal € ,- en maximaal € ,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek; 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering; goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden). De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist F. Interesse? Bel of mail met Esther Dorrestijn (06 - 10 08 96 78, als je meer informatie over de functie wilt hebben. Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300. Solliciteer uiterlijk 21 juni 2019 via de sollicitatiebutton. Wat verder belangrijk is Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Solliciteer

Beleidsadviseur Gebiedsontwikkeling

Yacht - Zwolle

Functieomschrijving Voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Gebiedsontwikkeling voor de duur van 1 jaar, met optie tot verlenging. Zie jij dit als een mooie vervolgstap in je carrière? Dan kom ik graag met je in contact! Als Beleidsadviseur Gebiedsontwikkeling werk je binnen het cluster gebiedsontwikkeling op de afdeling Strategie en Beleid. Dit cluster richt zich op het realiseren van de doelen voor Schoon (KRW) en Voldoende Water (NBW, GGOR) binnen het programma 'Water op Maat' (WOM). Dit wordt gedaan in samenspraak met diverse interne en externe stakeholders. Binnen het team ben je verantwoordelijk voor het beleid van het waterschap en voor het beïnvloeden van het beleid en plannen van andere organisaties met betrekking tot het watersysteem, de waterveiligheid en de waterketen. Jij bent verantwoordelijk voor: Ondersteuning en uitvoeren activiteiten binnen het Water op Maat programma. Ondersteuning en uitvoeren deeltaken planverkenning en het zelfstandig leiden van eenvoudige planverkenningen gericht op gebiedsontwikkeling. Bijdragen aan de ontwikkelingen en herkenbaarheid van het Water op Maat programma Functie-eisen Voor deze vacature ben ik op zoek naar jou als jij je herkend in de volgende achtergrond: Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van Planologie, Water of vergelijkbaar Je hebt ervaring met het opstellen van beleid en het geven van advies binnen een politiek-bestuurlijke omgeving Bij sterke voorkeur heb je gebiedskennis en ben je bekend met de inhoud van de programma’s waar je mee gaat werken Het Waterschap zoekt een kandidaat die zelfstandig kan werken, maar in zijn of haar projecten wel de samenwerking zoekt met andere afdelingen. Je bent in staat om zowel mondeling als schriftelijk helder en bondig adviseren. Bedrijfsomschrijving Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland. Het werkgebied beslaat door deze fusie uit het zuidwestelijke deel van Drenthe en het westelijke deel van Overijssel. Met een beheersgebied van hectare is het waterschap de het één na grootste van Nederland. Locatie/Standplaats Zwolle Arbeidsvoorwaarden Het gaat om een opdracht voor 36 uur per week voor de duur van een jaar met optie tot verlenging. Voor deze opdracht bieden wij jou graag: Een bepaalde- of onbepaalde tijdscontract bij Yacht of werken als ZZP'er Een salaris conform de CAO voor Waterschappen (schaal 10 of 11) of een uurtarief als ZZP'er Goede secundaire voorwaarden, incl. ruimte ontwikkelingsmogelijkheden, een bonusstructuur en opties voor een leaseauto Werken via Yacht betekent maatwerk. Aan de hand van jouw wensen kunnen we je helpen aan een vaste baan, interim-carrière of opdrachten als ZZP’er. Wij geloven in samenwerking, netwerk en persoonlijke ontwikkeling. Zo leiden de juiste gesprekken naar de beste plekken. Waar je als professional het verschil kunt maken. Voor jou, de opdrachtgever én Yacht. Sollicitatieprocedure Voor meer informatie neem je contact op met Albert-Jan van Olst via telefoonnummer Werken voor Yacht Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Senior Beleidsadviseur Algemeen Beleid

COG - Ede GLD

ROC A12 zoekt per 1 september 2019 een  

Senior Beleidsadviseur bAlgemeen Beleid
(voor 1.0 fte)

Solliciteer

Parttime - WO

Beleidsadviseur Werk & Inkomen

Maandag Utrecht - Utrecht

Op een klein half uurtje rijden van Utrecht ligt een groene gemeente die op zoek is naar een Beleidsadviseur Werk & Inkomen. Met jouw ervaring binnen dit vakgebied ga jij deel uitmaken van een team beleidsadviseurs die gezamenlijk toewerken naar taakgericht werken en de uitrol hiervan binnen de gemeente.

Solliciteer

Parttime - HBO

WMO Contractmanager / Beleidsadviseur Beschermd Wonen (36uur)

Gemeente Oss - Oss

Team Contractmanagement en Inkoop WMO is op zoek naar een: WMO contractmanager/Beleidsadviseur Beschermd Wonen 36 uur   Waar staan wij als team voor? Oss is centrumgemeente voor contractmanagement en inkoop van de WMO-taken (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor 10 gemeenten in Brabant Noordoost-oost. Voor de WMO is het besluit om contractmanagement en inkoop regionaal te blijven samenwerken in de komende jaren. Binnen het beleidsterrein Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang verwachte...

Solliciteer

Parttime -

Beleidsadviseur Participatie (ref. nr. 11139)

WOODselect - Drachten

Voor één van onze opdrachtgevers in Friesland zoeken wij per direct een ervaren Beleidsadviseur Participatiewet voor minimaal 28u per week. De werkzaamheden bestaan uit beleidsadvisering en ontwikkeling op het brede beleidsterrein van de Participatiewet. Hieronder vallen de taakvelden inkomen- en re-integratie, schuldhulpverlening, indicatie, beschut werk, statushouders en WSW.
De eerste maanden zal de nadruk liggen op het herijken van het beleid qua minimaregelingen en de bijzondere bijstand. Daarnaast zal er ook een bijdrage worden verwacht op het terrein van re- integratie en bijstand algemeen. Tot slot zul je je ook actief bezig gaan houden met het opstellen en uitwerken van een plan voor het onderdeel Inkomen en Werk. In deze rol zul je oplossingsgericht meedenken en -werken en stel je programma's en uitvoeringsplannen op.

Solliciteer

Parttime - HBO

HR Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid en Verzuim

Primatch werft voor IBN Holding B.V. - Uden

Binnen de holding van IBN te Uden is ruimte ontstaan voor een HR Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid en Verzuim voor 32-36 uur per week. Ben jij DE expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid? en verzuim? Heb jij een aanstekelijk enthousiasme, kan je de contouren schetsen en ook buiten de lijntjes kleuren? Bij IBN kan jij je visie vertalen naar innovatie oplossingen. Over IBN IBN bestaat bijna 25 jaar en is met ruim medewerkers één van de grootste werkgevers in het noordoosten van Brabant. In deze regio werken we voor diverse opdrachtgevers in een netwerk van zo’n 750 bedrijven. Het is de missie van IBN om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden bij het benutten van hun talent en zich te ontwikkelen in hun loopbaan. Want iemand die werkt, doet mee! Kijk maar eens naar onze filmclip: Plaats in de organisatie Als HR Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid en Verzuim bij IBN werk je binnen de Holding. Je werkt in een klein team en je functie is binnen IBN cruciaal om vorm, inhoud en uitvoering te geven aan modern HR-beleid. Zie bijgaande de plek in de organisatie. Je werk Als Beleidsadviseur ben jij verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het beleid omtrent duurzame inzetbaarheid en verzuim. Inspirerend, samenwerkingsgericht en met het nodige eigenaarschap pak jij, samen met je collega’s binnen het domein Talent & Werk je rol zodat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Employability is jouw vakgebied. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en implementatie van het verzuimbeleid en je bent het eerste aanspreekpunt voor onze externe arbodienst. Tevens ben je preventiemedewerker in de zin van de Arbowet. Binnen het programma Lekker in je vel ontwikkel je nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Als beleidsadviseur adviseer en motiveer je de professionals van Talent & Werk binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van IBN. Je rapporteert aan de Manager HR. Wie ben jij? Er zit iets in jou wat anderen aansteekt. Je weet je collega’s te enthousiasmeren, hebt een talent voor organiseren en bent in staat om plannen om te zetten naar resultaten. Je neemt eigenaarschap, zoekt de samenwerking met collega’s en weet op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuim visie te vertalen naar creatieve en vernieuwende initiatieven. Je bent een expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuim die met een open blik nieuwe lijntjes durft uit te zetten én buiten de lijnen durft te kleuren. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur HRM of Bedrijfskunde aangevuld met post-hbo praktijkgerichte scholing op het vlak van duurzame inzetbaarheid of vergelijkbaar; Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring; Je hebt een stevige persoonlijkheid (sociaal vaardig en communicatief sterk, empathisch met overtuigingskracht, to-the-point); Je bent conceptueel sterk en tegelijk pragmatisch ingesteld. Wij bieden Een dynamische functie met een breed scala aan taken en bevoegdheden. Daarbij is er ruimte om uitdagingen op jouw eigen manier op te pakken en vorm te geven. Je komt te werken binnen een stabiele en vooruitstrevende organisatie waar samenwerking de sleutel tot succes is. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een bruto maandsalaris van € ,- tot maximaal € 4225,- op basis van een 36-urige werkweek (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en een breed scala aan ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast ontvang je een tablet en telefoon en kun je gebruik maken van flexibele werktijden. Solliciteren Geïnteresseerd? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton. Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Marko Terpstra 06 22466996. Primatch ondersteunt IBN Holding bij de werving voor deze vacature. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

Beleidsadviseur RO

FORTEC - Eindhoven

iemand die de klantvraag centraal zet en binnen de kaders naar oplossingen zoekt om aan de vraag te voldoen. Je slaat iedere dag spijkers met koppen, je bent volhardend en je zorgt ervoor dat deadlines worden behaald. Je gaat je bezig houden met ruimtelijke vraagstukken en het begeleiden van planologische procedures. Je wordt geroemd om je duidelijke en heldere communicatie. Overleg voeren met externe partijen en belanghebbenden is voor jou dan ook geen probleem. Daarnaast zorg je ook voor een goede samenwerking tussen collega’s van verschillende afdelingen in de organisatie. Onderwerpen die intern en extern aan bod komen zijn de omgevingswet, het opstellen van bestemmingsplannen en complexe bouwinitiatieven. Je bent in staat om outside the box te denken en passende oplossingen te vinden. Tot slot ben jij ten alle tijden op de hoogte van de wet- en regelgeving en de ontwikkelingen binnen het vakgebied RO.

Solliciteer

Fulltime - HBO

Beleidsadviseur Belangenbehartiging en Bekostiging

Verenso - Utrecht

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde en houdt zich zowel bezig met beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van de leden als het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Solliciteer

Parttime - WO

Secretaris

Netbeheer Nederland - 's-Gravenhage

Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van de regionale- en landelijke netbeheerders is op zoek naar een:

Solliciteer

Fulltime - HBO

HR Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid en Verzuim (adviseur B)

IBN Holding B.V. via Primatch Nederland - Uden

Binnen de holding van IBN te Uden is ruimte ontstaan voor een HR Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid en Verzuim voor 32-36 uur per week. Ben jij DE expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid? en verzuim? Heb jij een aanstekelijk enthousiasme, kan je de contouren schetsen en ook buiten de lijntjes kleuren? Bij IBN kan jij je visie vertalen naar innovatie oplossingen.

Solliciteer

Parttime - HBO

BELEIDSADVISEUR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Langhenkel-Talenter - Drenthe

Langhenkel-Talenter is per direct op zoek naar een beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling voor 32-36 uur per week in Drenthe, eerst voor de duur van 3 maanden.
 

Solliciteer

Parttime - HBO