Boeken Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Over het arbeidsmarktperspectief van een Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening is moeilijk iets te zeggen. De doorgroeimogelijkheden voor een Beleidsmedewerker zijn niet heel erg uitgebreid. Soms zul je als Beleidsmedewerker door kunnen groeien naar een seniorpositie of wisselen van specialisme en op een ander gebied dan ruimtelijke ordening aan de slag gaan.

Er zijn een hoop verschillende manieren om je te verdiepen in het beroep Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Je kan een opleiding volgen, maar er zijn nog andere laagdrempelige manieren om aan die kennis te komen. Hieronder kan je diverse boeken, Ebooks of DVD's vinden waarmee je meer kan leren over de functie en de inhoud van het beroep Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Er zijn boeken voor de beginner of voor de Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening die verder wilt ontwikkelen binnen het vakgebied.

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie | Barbara van Schijndel

Nederlands | 2e druk | Hardcover | 9789001861353 | 153 pagina's

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie 2e druk is een boek van Barbara van Schijndel uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers. ISBN 9789001861353 Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie geeft je op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied va...
Bestellen

Ruimtelijke ordening | Hans van der Cammen

van grachtengordel tot Vinex-wijk - Nederlands | 1e druk | Hardcover | 9789027489227 | 485 pagina's

De inrichting van ons land is een gevecht om het gebruik van 41.526 km2. Zestien miljoen mensen willen er wonen, werken, reizen en recreëren. De ruimtelijke ordening regelt de manier waarop dat het beste kan. Met de vernieuwing van steden en dorpen, de aa...
Bestellen

Handboek ruimtelijke ordening & bouw | Trees van der Schoot

op weg naar het omgevingsrecht (zesde druk) - Nederlands | 6e druk | Paperback | 9789491930829 | 670 pagina's

Handboek ruimtelijke ordening & bouw 6e druk is een boek van Trees van der Schoot uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491930829 Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw (zesde druk) geeft een heldere en actuele beschrijving van het systeem...
Bestellen

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie | Barbara van Schijndel

Nederlands | 1e druk | Paperback | 9789001761448 | 328 pagina's

Dit Basisboek geeft op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de Ruimtelijke Ordening en Planologie. Vijf soorten kennis zijn hierbij leidend: waar (gebieden), wat (ruimtegebruik), hoe (plannen, beleid en ondersteunende wetgeving), wie (act...
Bestellen

Planologie | Tejo Spit

een wetenschappelijke introductie in de ruimtelijke ordening in Nederland - Nederlands | 1e druk | Paperback | 9789491937088

Planologie 1e druk is een boek van Tejo Spit uitgegeven bij Co peratie In Planning U.A.. ISBN 9789491937088 De auteurs willen een helder beeld geven van zowel het vakgebied als van de wetenschappelijke basis van de ruimtelijke ordening in Nederland. Uiter...
Bestellen

Dutch New Worlds | Christian Salewski

scenarios in de stedenbouw en ruimtelijke ordening in Nederland, 1970-2000 - Nederlands | 1e druk | Hardcover | 9789064507809 | 352 pagina's

Dutch New Worlds 1e druk is een boek van Christian Salewski uitgegeven bij Nai010 Uitgevers/Publishers. ISBN 9789064507809 Beslissingen die wij vandaag nemen bepalen voor een groot deel hoe onze toekomst er uit zal zien. Maar hoe deze beslissingen zullen ...
Bestellen

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw | A.W Klaassen

Nederlands | 0e druk | Paperback | 9789073875890 | 607 pagina's

Met het Handboek RO & Bouw krijgt u een totaalbeeld van het ruimtelijk bestuursrecht. Naast specifieke RO-wetgeving is ook rekening gehouden met wetten die een algemene betekenis hebben voor het ruimtelijk bestuursrecht, zoals de Awb en de op 31 maart 201...
Bestellen

Werken met de Omgevingsvergunning | T.H.H.A van der Schoot

Nederlands | 0e druk | Paperback | 9789073875807 | 238 pagina's

Werken met de omgevingsvergunning beoogt een duidelijke en toegankelijke toelichting te bieden op het systeem van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die met ingang van 1 oktober 2010 in werking is getreden, tegelijkertijd zijn het Besluit om...
Bestellen

Zakboekje ruimtelijke ordening 2017 | Inge Leenders

auteurs Inge Leenders [e.a.] - Nederlands | 1e druk | Paperback | 9789046591321 | 912 pagina's

"Zakboekje ruimtelijke ordening 2017 1e druk is een boek van Inge Leenders uitgegeven bij Wolters Kluwer België. ISBN 9789046591321 De huidige Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), die ...
Bestellen

Parlementaire geschiedenis Grondexploitatiewet | Jan Frans de Groot

Nederlands | 1e druk | Paperback | 9789078066200 | 345 pagina's

Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. De wetgever achtte deze regeling noodzakelijk, gelet op de gebrekkigheid van het huidige kostenverhaalsinstrumentarium. De nieuwe rege...
Bestellen