Vacatures Directeur Voortgezet Speciaal onderwijs

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Op zoek naar een nieuwe baan als Directeur Voortgezet Speciaal onderwijs? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Directeur Voortgezet Speciaal onderwijs. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

In het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs wordt de functie van Directeur, of schoolleider, op verscheidene manieren ingevuld. Er zijn twee criteria op basis waarvan onderscheid wordt gemaakt; de rol van het bestuur en het mandaat van de Directeur en de complexiteit van de organisatie (omvang personeelsbestand, scholenaantal). Zo zijn er verschillende bestuurlijke niveaus met bijpassende inschaling.

Op grote scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs (met mogelijk meerdere locaties) is de rol van de Directeur afhankelijk van het soort bestuur (beleidsbepalend versus toezichthoudend).

De Directeur is op vier terreinen actief. Allereerst geeft hij sturing aan onderwijs en organisatie; hij onderhoudt o.a. contacten met ouders en relevante instellingen en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Ten tweede ziet hij toe op de uitvoering van het onderwijsproces; hij verzorgt de begroting en beslist over overplaatsing of verwijdering van leerlingen. Ook personeelsmanagement valt onder zijn taken; hij is verantwoordelijk voor werving en selectie en geeft leiding aan personeel. De invulling van het vierde en laatste gebied, beleidsontwikkeling -en advisering, wordt bepaald door het beleidsbepalende karakter van het bestuur.

De Directeur heeft hierin een goeddeels uitvoerende functie; hij ontwikkelt, implementeert en evalueert beleid binnen de schoolmuren - hij brengt het beleid in de praktijk. Ook andersom fungeert hij als tussenpersoon tussen bestuur (de beleidsmakers) en praktijk (onderwijs en onderwijzers), hij houdt interne en externe ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten, adviseert het bestuur over beleidskwesties als meerjarenplannen en doet beleidsvoorstellen. Zijn functie is naast uitvoerend dus adviserend van aard.

Naar externe contacten vertegenwoordigt de Directeur het bestuur, waaraan hij ook verantwoording aflegt.

(FUWA-PO)Voor dit beroep zijn er op dit moment geen vacatures beschikbaar. Laat je CV achter op nationalevacaturebank.nl en wordt benaderd door werkgevers wanneer zij een vacature voor dit beroep beschikbaar hebben.