U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Faculteitsdirecteur » Vacatures

Vacatures Faculteitsdirecteur

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Op zoek naar een nieuwe baan als Faculteitsdirecteur? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Faculteitsdirecteur. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Een Faculteitsdirecteur staat aan het hoofd van een faculteit op een Hogeschool. Tot zijn aandachtsgebieden horen o.a. facultair beleid (de ontwikkeling van de faculteit en samenwerking met andere faculteiten) en de facultaire organisatie; het onderhouden van externe betrekkingen, overleg met facultaire medezeggenschapsraad en het opstellen van een faculteitsreglement. Daarnaast is er het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Ook het vaststellen van onderwijsbeleid, onderwijsprogramma's en examenreglementen, het zorgdragen voor stagemogelijkheden, de samenstelling van een facultaire commissie van advies, de afgifte van diploma's en het verzorgen van contacten met 'beroepenvelden' heeft zijn andacht .

De Factulteitsdirecteur ziet verder toe op de ontwikkeling en uitvoering van het personeels-, studenten-, en informatiebeleid en het financieel beleid. De Faculteitsdirecteur is dus een allround manager die op alle terreinen van de factulteit, van begroting tot studentenvoorzieningen, actief is en bovendien verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij geeft leiding aan het (onderwijzend) personeel van de faculteit. Samen met andere Faculteitsdirecteuren en het college van bestuur voert hij overleg over instellingsbreed beleid.

Hij legt verantwoording af aan het college van bestuur.

Normaliter bestaat de faculteitsdirectie uit één persoon: de Faculteitsdirecteur. Wanneer een faculteitsdirectie uit meerdere personen bestaat is de Voorzitter van de Faculteitsdirectie het hoofd van de faculteit en komt zijn takenpakket overeen met dat van de Faculteitsdirecteur.Voor dit beroep zijn er op dit moment geen vacatures beschikbaar. Laat je CV achter op nationalevacaturebank.nl en wordt benaderd door werkgevers wanneer zij een vacature voor dit beroep beschikbaar hebben.