Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht worden: Competenties, Opleidingen, Vacatures en Salaris

Wat doet een onderofficier Grondverdediging Luchtmacht? Lees de functieomschrijving.

De Onderofficier Grondverdediging werkt binnen een bewakings- en beveiligingseenheid van de Koninklijke Luchtmacht. De Onderofficier werkt in ploegendiensten en heeft dus onregelmatige werktijden. Daarnaast moet de Onderofficier in staat zijn om fysiek zware inspanningen te verrichten.

De Onderofficier Grondverdediging specialiseert zich als Hondengeleider, Wachtcommandant of Commandant Initeel Reactieteam (IRT). Bij elk van deze richtingen wordt er gediend onder leiding van hogere Officieren en wordt er door de Onderofficieren leiding gegeven aan korporaals en manschappen. Om de taken adequaat en efficiënt uit te kunnen voeren wordt er veel getraind in bijvoorbeeld het gebruik van wapens, maar ook om de conditie op peil te houden.

Een Hondengeleider loopt samen met zijn hond patrouilles, oefent veel met zijn hond in het aanhouden van verdachten en bewaakt bepaalde zaken in het kader van oefeningen en uitzendingen. Een Wachtcommandant werkt in een alarmcentrale en stuurt een groep soldaten en korporaals aan bij het uitvoeren van hun beveiligende taken. Wanneer een indringer wordt gesignaleerd, al dan niet door elektronische hulpmiddelen, stuurt de Wachtcommandant een Initieel Reactieteam. De Commandant Initieel Reactieteam krijgt via de Wachtcommandant te horen waar hij heen dient te gaan na signalering van een indringer. Het IRT doet de eerste verkenning, moet verdere schade zien te voorkomen en indringers arresteren, alvorens de verdachten over te dragen aan de Koninklijke Marechaussee.

De Onderofficieren kunnen onder omstandigheden, bijvoorbeeld een vliegtuigongeluk, buiten de basis ingezet worden om ter plaatse de beveiliging te regelen. Op de basis zelf ziet de Onderofficier toe op de naleving van (verkeers)regels.

Als Onderofficier Grondverdediging moet je van onbesproken gedrag zijn, omdat de functie maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Tot slot dient de Onderofficier zich te realiseren dat er aan oefeningen en uitzendingen meegedaan kan en moet te worden.

Mensen vonden ons op: Job Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Baan Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht Worden, Functie-eisen Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Verantwoordelijkheden Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Functieprofiel Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Wat doet een Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Werken als Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht worden: Opleiding tot onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot Onderofficier Grondverdediger zijn er een aantal instroommogelijkheden.

Voor de opleiding tot Onderofficier Bewaking en voor de opleiding tot Onderofficier Hondengeleider moet de gegadigde minimaal in het bezit zijn van een VMBO-gl/tl diploma. Tevens is het mogelijk om met een vergelijkbaar buitenlands diploma met de vakken Engels en Nederlands, of Nederlands als tweede taal niveau-3 toegelaten te worden.

De maximumleeftijd op de dag van aanvang van de opleiding is 29 jaar. In overleg met de Luchtmacht is het mogelijk om boven de vastgestelde leeftijdgrens toe te treden.

De opleiding duurt een tot anderhalf jaar. Aan de Koninklijke Militaire School Luchtmacht in Woensdrecht wordt de Onderofficier in spé eerst militair gevormd. Vervolgens wordt hij vakgericht getraind.

Na afronding van de opleiding moet er minimaal een dienstperiode van vier jaar worden uitgediend.

Opleidingen, cursussen en trainingen:

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Mensen vonden ons op: Studeren voor Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht Worden, Opleidingsniveau Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Scholing Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Studie Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Bijscholing Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Omscholing Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Organisaties waar een onderofficier Grondverdediging Luchtmacht doorgaans werkzaam is

Na afronding van de opleiding wordt de Onderofficier Grondverdediging geplaatst bij een bewakings- en beveiliginseenheid van de Luchtmacht. Dit kan op alle luchtmachtbases in Nederland zijn. Daarnaast is het zo dat er met de eenheid meegedaan wordt aan oefeningen en uitzendingen. Binnen de eenheid wordt er gewerkt in ploegendiensten omdat de Luchtmacht 24 uur per dag beveiligd moet zijn.

Mensen vonden ons op: Studeren voor Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht Worden, Opleidingsniveau Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Scholing Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Studie Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Bijscholing Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Omscholing Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

De Onderofficier Grondverdediging / Bewaking krijgt direct na aanvang van de opleiding loon betaald. Bij het begin van de opleiding heeft de Grondbeveiliger in spé nog een lage rang en krijgt hij naar die rang betaald. Naarmate de opleiding vordert en naarmate er een hogere rang wordt behaald, stijgt het loon mee. Bij de bepaling van het loon kan rekening worden gehouden met ervaring en leeftijd. Het salaris ligt tussen de €1197 en €2866.

Bovenop het salaris worden toeslagen toegekend bij onregelmatige diensten (uitzendingen, oefeningen). Tevens worden je opleiding, uniform en studieboeken betaald. Daarnaast is er sprake van geregelde gezondheidszorg, een reis- en onkostenvergoedingsregeling en zijn er gratis te gebruiken sportfaciliteiten. Bovendien is er op kosten van de Luchtmacht na afronding van de opleiding tot Onderofficier Bewaking een studie te volgen naar keuze. Na afronding van de opleiding kan tegen vergoeding gebruikt gemaakt worden van defensiefaciliteiten als de reistijd tussen huis en werk te lang is om dagelijks op en neer te reizen. Tot slot is er een ABP pensioen.

Mensen vonden ons op: Salaris Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Loon Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Wat verdien je als Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Salarisschaal Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Salarisindicatie Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Bonus Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, CAO Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Brutoloon Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Nettoloon Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Vakantiedagen Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Pensioen Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Competenties, skills & vaardigheden onderofficier grondverdediging luchtmacht

 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Discipline
 • Coachen
 • Gepast geweld kunnen toepassen
Mensen vonden ons op: Kennis Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Vaardigheden Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Attitude Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Kwalificaties Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Competentieprofiel Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Boeken voor het beroep onderofficier grondverdediging luchtmacht

Wil je meer weten over het beroep onderofficier grondverdediging luchtmacht? Hieronder vind je diverse boeken, Ebooks of DVD's waarin je meer te weten kan komen over de functie en de inhoud. Ook kunnen er boeken tussen staan die interessant zijn wanneer je onderofficier grondverdediging luchtmacht bent en jezelf verder wilt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Als je tussen de hieronderstaande boeken geen geschikte kan vinden, klik dan op de link onderaan dit kader om op de pagina met meer boeken onderofficier grondverdediging luchtmacht te komen.

Mensen vonden ons op: boeken voor Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht ebooks, boek Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Persoonstypen onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

De Onderofficier Grondverdediging heeft een volhardende, objectieve, scherpzinnige, maar soms ook teruggetrokken persoonlijkheid (Waarnemer). Tevens is de Onderofficier Grondverdediging een loyaal, zorgzaam, medelevend, verantwoordelijk en betrouwbaar persoon (Loyalist)

Tijdens het uitvoeren van de bewakings- en beveiligingstaken stellen deze eigenschappen de Onderofficier Grondverdediging in staat om verdachte zaken te signaleren, waarna effectief en efficiënt kan worden opgetreden.

Mensen vonden ons op: Persoonlijkheid Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Karakter Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Netwerk onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

Binnen de Luchtverdediging geeft de Onderofficier leiding als Wachtcommandant, Commandant Initieel Reactieteam of Hondengeleider aan soldaten en korporaals bij het bewaken en beveiligen. Boven de Onderofficier staan Officieren die de werkzaamheden plannen en laten uitvoeren. Bij het uitvoeren van taken is er contact met de Marechaussee bij arrestaties van ongewenste bezoekers.

Buiten Defensie krijgt de Onderofficier Grondverdediging te maken met (on)gewenste bezoekers van de te beveiligen gebieden of objecten. Afhankelijk van de persoon en de reden van het bezoek wordt er gepast gereageerd. Op uitzendingen kan er persoonlijk contact zijn met 'de vijand'.

Mensen vonden ons op: Collega’s Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Medewerkers Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Is het beroep onderofficier Grondverdediging Luchtmacht iets voor jou?

Zou je graag onderofficier Grondverdediging Luchtmacht willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als onderofficier Grondverdediging Luchtmacht bij jou past.

Mensen vonden ons op: beroepskeuze Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, beroepskeuzetest Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, beroep Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht kiezen.

Arbeidsmarktperspectief en Doorgroeimogelijkheden onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

Binnen de Luchtmacht is er de mogelijkheid om na succesvolle afronding van een dienstperiode bij te tekenen voor dezelfde functie. Daarnaast is het mogelijk om, indien er voldaan wordt aan de toelatingseisen, door te groeien naar de hogere officiersfuncties. Binnen Defensie kan er ook gezocht worden naar een andere functie bijvoorbeeld bij een ander krijgsmachtonderdeel, zoals de Marechaussee.

Buiten Defensie kunnen oud-Onderofficieren terecht bij het middenkader van het bedrijfsleven en van de overheid. Beveiligers zouden bijvoorbeeld bij de particuliere beveiliging kunnen gaan werken, maar ook bij andere sectoren.

De komende jaren krijgt Defensie te maken met bezuinigingen, maar bewaking van het materieel blijft noodzakelijk. Tevens is het zo dat er altijd enige doorstroom is in de functies bij de Luchtmacht. Grondverdedigers blijven dus nodig bij de krijgsmacht.

Momenteel heeft de Luchtmacht nog vacatures open staan voor Onderofficier Bewaking en Onderofficier Hondengeleider.

Arbeidsmarktperspectief score onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

Hieronder vind je de score voor het arbeidsmarktperspectief voor het beroep onderofficier Grondverdediging Luchtmacht. We hebben 5 scores: Zeer Goed, Goed, Redelijk, Matig en Slecht.

Matig
Powered by arbeidsmarktkansen.nl & Intelligence Group
Mensen vonden ons op: Vooruitzichten Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Promotie mogelijkheden Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, Carriere Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Solliciteren op de functie onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als onderofficier Grondverdediging Luchtmacht dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor onderofficier Grondverdediging Luchtmacht belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als onderofficier Grondverdediging Luchtmacht. Bekijk dan onze tips.

Mensen vonden ons op: solliciteren als Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, CV Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht, sollicitatie Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht.

Interviews met onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.

Verwante beroepen onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

 • Marechaussee Wachtmeester
 • Particulier Beveiliger
 • Onderofficier Infanterie

Vacatures onderofficier grondverdediging luchtmacht

Op zoek naar een nieuwe baan als Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner. De Onderofficier Grondverdediging werkt binnen een bewakings- en beveiligingseenheid van de Koninklijke Luchtmacht. De Onderofficier werkt in ploegendiensten en heeft dus onregelmatige werktijden. Daarnaast moet de Onderofficier in staat zijn om fysiek zware inspanningen te verrichten.

Beoordeling Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

Lees hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef je mening bij het blok 'Beoordeel zelf het beroep Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht' hieronder.

 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Beoordeel zelf het beroep Onderofficier Grondverdediging Luchtmacht

Geef een score van 1 ster (zeer slecht) tot 5 sterren (zeer goed) door met je muis te klikken bij de 4 keuzeopties die worden getoond.
 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Reacties

Hoeveel zit een korperaal per maand op.. Wat voor kwalificatie's kan je behalen

Door: Jaccob

Reageer op dit beroep