U bevindt zich hier: Home » Opleidingen » Milieu

Opleidingen Milieu

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Houd jij je bezig met veiligheid van de omgeving? Misschien is een cursus Milieu interessant.
 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen bij een training Milieu zijn milieugevaarlijke stoffen, risicobeoordeling van stoffen, bodem, lucht, water, geluid en vuurwerk. 
 
 • Milieu | Open inschrijving | € 6057.1 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 14.0 dagen
  Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en controles? Volg dan onze MMK-opleiding! Na de opleidingMet het behalen van de opleiding Middelbare Milieukunde ben je uitzonderlijk! Bij deze opleiding, die alleen bij Apply Opleidingen Hobéon-SKO gecertificeerd is, ligt de focus voornamelijk op het gebied van mi...
 • Milieu, Laboratoriumtechniek, Arbo | Open inschrijving | € 1775.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 22 | Totale lesduur: 4.0 dagen
  VEILIGER WERKEN IN EEN GROENER LABORATORIUM Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we er dagelijks mee te maken. Deze cursus leert je gevaren herkennen, risico's inschatten en beheersmaatregelen uitvoeren. Maar ook: hoe richt je een apparatuuropstelling optimaal in? En, meer beleidsmatig: hoe bereik je dat arbo en milieu op de werkvloer gaan le...
 • Milieu | Open inschrijving | € 4250.0 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 11.0 dagen
  Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifieke milieuzaken zoals afval, bodem, lucht, veiligheid, beheer, etc. Deze cursus biedt een goed inzicht in de aspecten waarmee een bedrijf vanuit wettelijk perspectief te maken heeft. U leert hoe u deze inpast in uw eigen organisatie. Een praktische benadering ...
 • Arbobeleid, Globally Harmonised System (GHS), Milieu | Open inschrijving | € 399.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  Praktische & kleinschalige training gericht op REACH & CLP verplichtingen voor bedrijven die chemicaliën gebruiken (1 SKO AH&VK punt). Centraal staat de impact van de EU regels en de relatie met milieu, opslag en Arbowetgeving. Achtergrond Importeurs en fabrikanten hebben hun stoffen geregistreerd conform REACH en opnieuw ingedeeld volgens CLP. In mei dit jaar was de laatste dea...
 • Omgevingswet, Milieu | Open inschrijving | € 1845.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 3.0 dagen
  In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de gehele procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Voor het succesvol doorlopen van een milieueffectrapportage is dit echter van cruciaal belang. Onduidelijkheden en onnauwkeurig...
 • Milieu | Open inschrijving | € 745.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  De uitgave (ook nog groene boekje genaamd, al is het inmiddels paars) is sinds 1986 een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke inrichting. Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) zover nodig ruimtelijk van elkaar worden gescheiden. In 2007 is de uitgave grondig herzien. De praktijk heeft geleerd dat het juis...
 • MVK (Middelbare Veiligheidskunde), HVK (Hogere Veiligheidskunde), Milieu, Veiligheidskunde | Open inschrijving | € 875.0 | Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen de veiligheidskunde, organise...
 • Milieu, Omgevingswet | Open inschrijving | € 1095.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis.  De nieuwe Omgevingswet  leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders. M.e.r. moet met zijn tijd meegaan. Er zijn daarbij een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends te signaleren: De implementatie van de Europese richtlijn per mei 2017, waardoor rijk, waterschappen, provi...
 • Milieu | Open inschrijving | € 1050.0 | Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0 dagen
  Als milieucoördinator leer jij hoe je een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt. Je leert hoe je relevante wetgevingen interpreteert en hoe je omgaat met vergunningen en handhaving. In de casussen ga je met praktijkgerichte opdrachten aan de slag. Je betaalt een all inclusive prijs! Dat is inclusief lesmateriaal, docenten, catering en het certificaat. Opbouw opleiding Milieucoördinator...
 • Milieu, Gevaarlijke stoffen & Goederen, HVK (Hogere Veiligheidskunde), MVK (Middelbare Veiligheidskunde), Veiligheidskunde | Open inschrijving | € 1350.0 | Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 3.0 dagen
  Deze HVK-module omvat 3 lesdagen en is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen in de gevaren van biologische agentia en gevaarlijke stoffen. Ook ‘niet' opgeleide veiligheidskundigen die gespecialiseerd zijn kunnen deze volgen.  Voor arbeidshygiënisten is deze module ook interessant. Het is nu mogelijk om deze module uit onze reguliere...