U bevindt zich hier: Home » Opleidingen » Milieu

Opleidingen Milieu

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Houd jij je bezig met veiligheid van de omgeving? Misschien is een cursus Milieu interessant.
 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen bij een training Milieu zijn milieugevaarlijke stoffen, risicobeoordeling van stoffen, bodem, lucht, water, geluid en vuurwerk. 
 
 • Milieu | Open inschrijving | € 6057.1 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 14.0 dagen
  Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en controles? Volg dan onze MMK-opleiding! Na de opleidingMet het behalen van de opleiding Middelbare Milieukunde ben je uitzonderlijk! Bij deze opleiding, die alleen bij Apply Opleidingen Hobéon-SKO gecertificeerd is, ligt de focus voornamelijk op het gebied van mi...
 • Milieu, Laboratoriumtechniek, Arbo | Open inschrijving | € 1775.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 22 | Totale lesduur: 4.0 dagen
  VEILIGER WERKEN IN EEN GROENER LABORATORIUM Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we er dagelijks mee te maken. Deze cursus leert je gevaren herkennen, risico's inschatten en beheersmaatregelen uitvoeren. Maar ook: hoe richt je een apparatuuropstelling optimaal in? En, meer beleidsmatig: hoe bereik je dat arbo en milieu op de werkvloer gaan le...
 • Omgevingsrecht, Omgevingswet, Milieu- & Omgevingsrecht, Actualiteiten, Milieu | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Uitgebreid stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht Het stelsel van het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Op veel deelgebieden volgt de jurisprudentie elkaar op, terwijl milieu en het ruimtelijk bestuursrecht steeds meer met elkaar verbonden raken. Voor een ieder werkzaam in het vakgebied zaak om goed bij te blijven. •        Actuele jurisprudentie RO, bo...
 • Grondbeleid, Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Milieu | Open inschrijving | € 2245.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 4.0 dagen
  Een gemeente heeft heel wat ruimtelijke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld de bouw van woningen, het aanleggen van wegen en groen, het vestigen van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe de grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. Door middel van het grondbeleid proberen gemeenten dat grondgebruik te stu...
 • Milieu | Open inschrijving | € 4250.0 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 11.0 dagen
  Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifieke milieuzaken zoals afval, bodem, lucht, veiligheid, beheer, etc. Deze cursus biedt een goed inzicht in de aspecten waarmee een bedrijf vanuit wettelijk perspectief te maken heeft. U leert hoe u deze inpast in uw eigen organisatie. Een praktische benadering ...
 • Globally Harmonised System (GHS), Arbobeleid, Milieu | Open inschrijving | € 399.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  Praktische & kleinschalige training gericht op REACH & CLP verplichtingen voor bedrijven die chemicaliën gebruiken (1 SKO AH&VK punt). Centraal staat de impact van de EU regels en de relatie met milieu, opslag en Arbowetgeving. Achtergrond Importeurs en fabrikanten hebben hun stoffen geregistreerd conform REACH en opnieuw ingedeeld volgens CLP. In mei dit jaar was de laatste dea...
 • Audio & Geluid, Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Milieu | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Geluid is een bijzonder fenomeen. In vele gevallen is het prettig om geluiden te ervaren. Aan de andere kant kennen we natuurlijk ook de onprettige beleving van geluid. Geluid dat wordt veroorzaakt door anderen en op momenten dat we het niet willen horen. Geluid wordt lawaai. Het aspect geluid speelt daarom ook een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit; het is van directe invloed op de gezondhe...
 • Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Milieu | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Veel gemeenten streven naar een betere luchtkwaliteit binnen maar ook buiten de bebouwde kom. En niet voor niets: roet, fijnstof en stikstofoxiden hebben effecten op milieu, natuur en gezondheid. Inmiddels is ook aangetoond dat ook een kleine concentratie fijnstof effect heeft op de gezondheid. Gemeenten zijn dan ook op zoek naar maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Denk daarbij aan de ...
 • Grondverwerving, Grondbeleid, Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Actualiteiten | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  De wet- en regelgeving van het grondbeleid is sterk in ontwikkeling. Er wordt volop gewerkt aan de modernisering van het instrumentarium. Getracht wordt de provincies en gemeenten meer mogelijkheden te geven voor zowel een actief grondbeleid als een sterker sturend faciliterend grondbeleid. De gemeente kan zelf de grondproductie ter hand nemen met inkoop, bewerking en verkoop. Ook heeft de gemeen...
 • Omgevingswet, Milieu | Open inschrijving | € 1845.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3.0 dagen
  In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de gehele procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Voor het succesvol doorlopen van een milieueffectrapportage is dit echter van cruciaal belang. Onduidelijkheden en onnauwkeurig...