U bevindt zich hier: Home » Opleidingen » Milieurecht

Opleidingen Milieurecht

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Ben je Jurist en wil je je verdiepen in milieuwetgeving? Volg een cursus Milieuwetgeving of een soortgelijke cursus.
 
Onderwerpen die aan bod komen tijdens zo’n cursus zijn wet- en regelgeving natuur, ecologische effecten van ingrepen in de natuur en beoordeling van ecologisch onderzoek.
 
 • Omgevingswet, Milieu- & Omgevingsrecht, Omgevingsrecht, Actualiteiten, Milieu | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Uitgebreid stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht Het stelsel van het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Op veel deelgebieden volgt de jurisprudentie elkaar op, terwijl milieu en het ruimtelijk bestuursrecht steeds meer met elkaar verbonden raken. Voor een ieder werkzaam in het vakgebied zaak om goed bij te blijven. •        Actuele jurisprudentie RO, bo...
 • Grondbeleid, Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Milieu | Open inschrijving | € 2245.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 4.0 dagen
  Een gemeente heeft heel wat ruimtelijke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld de bouw van woningen, het aanleggen van wegen en groen, het vestigen van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe de grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. Door middel van het grondbeleid proberen gemeenten dat grondgebruik te stu...
 • Audio & Geluid, Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Milieu | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Geluid is een bijzonder fenomeen. In vele gevallen is het prettig om geluiden te ervaren. Aan de andere kant kennen we natuurlijk ook de onprettige beleving van geluid. Geluid dat wordt veroorzaakt door anderen en op momenten dat we het niet willen horen. Geluid wordt lawaai. Het aspect geluid speelt daarom ook een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit; het is van directe invloed op de gezondhe...
 • Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Milieu | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Veel gemeenten streven naar een betere luchtkwaliteit binnen maar ook buiten de bebouwde kom. En niet voor niets: roet, fijnstof en stikstofoxiden hebben effecten op milieu, natuur en gezondheid. Inmiddels is ook aangetoond dat ook een kleine concentratie fijnstof effect heeft op de gezondheid. Gemeenten zijn dan ook op zoek naar maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Denk daarbij aan de ...
 • Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 745.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  De agrarische sector heeft haar eigen specifieke regels. Ondanks dat inmiddels veel regels integraal zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit vraagt een veehouderij om een maatwerkbenadering. Hoe kan worden omgegaan met specifiek knelpunten, uitbreidingsplannen en klachten? De regelgeving bij elkaar een complex geheel wat vraagt om kennis en inzicht. Kennis en inzicht die nodig is om te ontdekken...
 • Grondverwerving, Grondbeleid, Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Actualiteiten | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  De wet- en regelgeving van het grondbeleid is sterk in ontwikkeling. Er wordt volop gewerkt aan de modernisering van het instrumentarium. Getracht wordt de provincies en gemeenten meer mogelijkheden te geven voor zowel een actief grondbeleid als een sterker sturend faciliterend grondbeleid. De gemeente kan zelf de grondproductie ter hand nemen met inkoop, bewerking en verkoop. Ook heeft de gemeen...
 • Afvalstoffen, Omgevingswet, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 2245.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 4.0 dagen
  Om ons leefmilieu te beschermen kennen we een uitgebreid stelsel van milieuwetten. De belangrijkste hiervan is de Wet Milieubeheer, maar ook gelden vele sectorale wetten, zoals de Wet Geluidhinder, Wet Bodembescherming, de Waterwet etc. Het doorgronden van de structuur en relaties tussen de diverse milieuwetten en bijbehorende uitvoeringsbesluiten is geen eenvoudige zaak. De verschillende wetten w...
 • Afvalstoffen, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 1095.0 | Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Inhoud en resultaatBinnen het omgevingsrecht is milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. Daarnaast verschijnen ook vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Een complex gehe...
 • Ecologie, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Overheden, projectontwikkelaars en juridische en ecologische adviseurs moeten op veel terreinen rekening houden met de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswet. Zoals op het terrein van de ruimtelijke ordening, milieu, water en infrastructuur. Problemen bij de planning en uitvoering van projecten kunnen in belangrijke mate worden voorkomen door kennis van de natuurbeschermingsregelgeving en h...
 • Milieu- & Omgevingsrecht, Omgevingsrecht, Milieu | Open inschrijving | € 2245.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 4.0 dagen
  De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin voortdurend veel verandert en waar voortdurend nieuwe mensen instromen, zowel afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Ook zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen. Deze ‘onvrijwillige’ instromers worden geconfronteerd...