U bevindt zich hier: Home » Opleidingen » Milieurecht

Opleidingen Milieurecht

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Ben je Jurist en wil je je verdiepen in milieuwetgeving? Volg een cursus Milieuwetgeving of een soortgelijke cursus.
 
Onderwerpen die aan bod komen tijdens zo’n cursus zijn wet- en regelgeving natuur, ecologische effecten van ingrepen in de natuur en beoordeling van ecologisch onderzoek.
 
 • Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht, Omgevingswet, Actualiteiten | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Uitgebreid stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht Het stelsel van het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Op veel deelgebieden volgt de jurisprudentie elkaar op, terwijl milieu en het ruimtelijk bestuursrecht steeds meer met elkaar verbonden raken. Voor een ieder werkzaam in het vakgebied zaak om goed bij te blijven. •        Actuele jurisprudentie RO, bo...
 • Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 745.0 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  De agrarische sector heeft haar eigen specifieke regels. Ondanks dat inmiddels veel regels integraal zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit vraagt een veehouderij om een maatwerkbenadering. Hoe kan worden omgegaan met specifiek knelpunten, uitbreidingsplannen en klachten? De regelgeving bij elkaar een complex geheel wat vraagt om kennis en inzicht. Kennis en inzicht die nodig is om te ontdekken...
 • Afvalstoffen, Milieu- & Omgevingsrecht, Omgevingswet | Open inschrijving | € 2245.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 4.0 dagen
  Om ons leefmilieu te beschermen kennen we een uitgebreid stelsel van milieuwetten. De belangrijkste hiervan is de Wet Milieubeheer, maar ook gelden vele sectorale wetten, zoals de Wet Geluidhinder, Wet Bodembescherming, de Waterwet etc. Het doorgronden van de structuur en relaties tussen de diverse milieuwetten en bijbehorende uitvoeringsbesluiten is geen eenvoudige zaak. De verschillende wetten w...
 • Afvalstoffen, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 1095.0 | Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Inhoud en resultaatBinnen het omgevingsrecht is milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. Daarnaast verschijnen ook vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Een complex gehe...
 • Ecologie, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Overheden, projectontwikkelaars en juridische en ecologische adviseurs moeten op veel terreinen rekening houden met de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswet. Zoals op het terrein van de ruimtelijke ordening, milieu, water en infrastructuur. Problemen bij de planning en uitvoering van projecten kunnen in belangrijke mate worden voorkomen door kennis van de natuurbeschermingsregelgeving en h...
 • Ecologie, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 1445.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  De nieuwe Wet Natuurbescherming en de Wabo hebben implicaties voor bouwprojecten, de inrichting en beheer van gebieden, het opstellen van bestemmingsplannen en diverse andere activiteiten. In deze wetten wordt gesteld dat er rekening moet worden gehouden met effecten op soorten en gebieden. Het 'rekening houden met' leidt tot 'ecologisch onderzoek doen naar'. Dit ecologisch onderzoek is geen vrijb...
 • Afvalstoffen, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 595.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  AanleidingDe afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht: de Kaderrichtlijn Afvalstoffen is in maart 2011 in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer geïmplementeerd het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2011 uitgebreid met tal van inrichtingen uit de afvalbranche; met het in  werking treden van de Wabo in oktober 2010 wa...
 • Milieu- & Omgevingsrecht, Omgevingswet | Open inschrijving | € 965.0 | Niveau: | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Het natuurbeschermingsrecht is volop in beweging. Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en de Boswet. In deze tweedaagse module komt zowel gebieds- als soortenbescherming uitgebreid aan de orde. Tijdens de eerste dag van deze module zal ingegaan worden op de soortenbescherming. Aan de orde kom...
 • Handhaving, Omgevingsrecht, Milieu- & Omgevingsrecht | Open inschrijving | € 595.0 | Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  Met de verschuiving naar algemene regels wordt handhaving als sluitstuk steeds belangrijker in het omgevingsrecht. En als er dan gehandhaafd wordt is het vaak de last onder dwangsom die als instrument gebruikt wordt. Maar daarmee alleen ben je er niet. Ook andere zaken moeten juridisch kloppen. Anders ga je onderuit bij de rechter.Veel juristen zijn echter het overzicht kwijtgeraakt of kunnen nie...
 • Milieu- & Omgevingsrecht, Omgevingsrecht, Omgevingswet | Open inschrijving | € 745.0 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  Medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies zijn nauw en intensief betrokken bij de uitvoering of handhaving van deelgebieden van het omgevingsrecht: ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterrecht, natuurbeschermingsrecht, decentraal omgevingsrecht. Soms ontbreekt echter het brede plaatje, het overzicht op het gehele omgevingsrecht en met name de samenhang tussen de diverse deelg...