U bevindt zich hier: Home » Opleidingen » Pedagogiek

Opleidingen Pedagogiek

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Ben jij geïnteresseerd in leerpsychologie en de ontwikkeling van een kind? De opleiding Pedagogiek kan iets voor je zijn.
 
In een opleiding Pedagogiek leert u gedragsproblemen bij kinderen te onderzoeken en te behandelen. Er komen verschillende technieken aan bod om sociale en opvoedkundige problemen op te lossen. Ook is er veel aandacht voor therapeutische gesprekken met ouders van kinderen met gedragsproblemen. Je leert dus hoe je kinderen kunt helpen en diens ouders kunt ondersteunen bij het opvoeden van hun kind(eren).

 • Pedagogiek | Thuisstudie | € 220.0 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: | Totale lesduur: dagen
  Pedagogiek vindt u alle kennis om als pedagogisch hulpverlener aan de slag te gaan. U leert de rol en de vaardigheden van de pedagoog kennen en ontdekt hoe u therapeutische gesprekken met kinderen en ouders voert. U verdiept zich in pedagogische sleutelbegrippen als respect, betrokkenheid, zorgvuldigheid en deskundigheid en leest hoe u ze in de praktijk toepast.In de cursus Pedagogiek leert u gedr...
 • (Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW, Pedagogiek, Kinderopvang management | Open inschrijving | € 6005.0 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 18.0 dagen
  Je begeleidt kinderen en jongeren bij de opvoeding en hun ontwikkeling. Je doet dit meestal in groepsverband en zorgt voor een stimulerende omgeving. Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor rust en structuur en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel. Je kan een aansturende en begeleidende rol voor collega’s en vrijwilligers vervullen. Ook ben je aanspreekpunt v oor ...
 • (Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW, Pedagogiek, Kinderopvang | Open inschrijving | € 4730.0 | Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 12.0 dagen
  Het werk: Je werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. Je werkt samen met collega’s in een team. Je stemt je werk af met het team en je voert zelfstandig onder regie van een leidinggevende je werkzaamheden uit. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en de eindverantwoordelijkheid ligt bij de ...
 • (Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW, Pedagogiek, Kinderopvang | Open inschrijving | € 6105.0 | Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 1.5 dagen
  Sociaal agogisch werkHet werk van de leid(st)er in de Kinderopvang speelt een noodzakelijke rol in onze samenleving.  De taak van de PW-er is het begeleiden/opvoeden van het kind. Daar ligt het vertrekpunt om meer te gaan doen, om meer te gaan betekenen. Het bieden van veiligheid is de belangrijkste voorwaarde van het kind om zich thuis te voelen. De leid(st)er biedt het kind allerlei vormen van ...
 • Pedagogiek, Kinderopvang | Open inschrijving | € 10706.75 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Gespecialiseerd pedagogisch werker (kinderopvang) (middenkaderopleiding) Twee jaar durende dagopleiding (Beroepsopleidende leerweg BOL) met doorstroomprogramma naar HBO. (18+ studiefinanciering en OV-jaarkaart). Naast een brede algemene pedagogische scholing, kennis en vaardigheid bestaan de werkzaamheden van een gespecialiseerd pedagogisch werker kinderopvang uit: Kerntaken gespecialiseerd ped...
 • Onderwijsassistent, Pedagogiek, Kinderopvang | Open inschrijving | € 11736.25 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0 dagen
  Onderwijsassistent(e) èn Pedagogisch werker kinderopvang (middenkaderopleiding) Twee jaar durende combinatie-dagopleiding (Beroepsopleidende leerweg BOL) met doorstroomprogramma naar HBO/PABO. (18+ studiefinanciering en OV-jaarkaart). Haal twee rijkserkende diploma’s in twee jaar tijd. Kerntaken opleiding Onderwijsassistente(e) Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar Bereidt de...
 • (Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW, Pedagogiek, Kinderopvang | Open inschrijving | € 8156.75 | Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0 dagen
  Pedagogisch medewerker (kinderopvang) (vakopleiding) Eén jaar durende dagopleiding (Beroepsopleidende leerweg BOL) met doorstroomprogramma naar MBO-niveau 4. (18+ studiefinanciering en OV-jaarkaart). Naast een goede pedagogische scholing, kennis en vaardigheid bestaan de werkzaamheden van een pedagogisch medewerker kinderopvang uit: De kerntaken van een pedagogisch medewerker kinderopvang Opvo...
 • Pedagogiek | Thuisstudie | € 228.44 | Niveau: | Max. deelnemers: | Totale lesduur: 9.0 dagen
  Pedagogiek, oftewel opvoedkunde, kom je overal tegen. Op elke plaats waar je te maken krijgt met kinderen en jong volwassenen is een deel pedagogiek van toepassing. Zo wordt kennis en levenservaring op een goede manier doorgegeven aan de nieuwe generatie. Heb je zelf kinderen of kleinkinderen, of ben je beroepsmatig veel met kinderen bezig? Dan is de erkende cursus Pedagogiek zeker iets voor jou! ...
 • Pedagogiek, Gewonemensentaal, Nederlands | In-company / Maatwerk | € 1500.0 | Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: dagen
  Waarom Nederlands voor Pedagogisch Medewerkers? Minister Asscher (Sociale Zaken) heeft samen met een aantal toonaangevende partijen in de kinderopvang een akkoord voor kwaliteitsverbetering opgesteld: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Daarin staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang. Een van deze eisen is dat alle medewerkers moeten voldoen aan 3F taaln...
 • (Sociaal) Pedagogisch Medewerker / SPW, Onderwijsassistent, Pedagogiek | Open inschrijving | € 6005.0 | Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 28 | Totale lesduur: 18.0 dagen
  Het werk: Je werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie. Ook kun je werken in een integraal kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden. Je assisteert de leraren of het team in overleg met en onder supervisie van een leraar of teamleider. Je voert je taak zelfstandig uit. De leraar is eindverantwoor...