U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Sociaal medisch adviseur

Sociaal medisch adviseur worden: Competenties, Opleidingen, Vacatures en Salaris

Wat doet een sociaal medisch adviseur? Lees de functieomschrijving.

De Sociaal medisch adviseur houdt zich bezig met sociaal-medische advisering en het toetsen van de indicatiestelling. Hij toetst degenen die een beroep doen op zorg en voorzieningen waarop zij denken vanuit de wettelijke kaders of regelgeving aanspraak te maken. Meestal zijn het problemen in de gezondheidstoestand, dit kan ook in combinatie zijn met maatschappelijke problemen of psychosociale problemen. 

De collectieve middelen voor deze mensen zijn schaars. Daarom is er voor de Sociaal medisch adviseur een belangrijke taak weggelegd. Hij dient te werken op een onafhankelijke en toetsbare manier, zodat de schaarse middelen rechtvaardig verdeeld worden. Zo onderzoekt de Sociaal medisch adviseur bijvoorbeeld of iemand in aanmerking komt voor een traplift of gehandicaptenparkeerplaats. Ook indiceert hij voor hulp bij de persoonlijke verzorging of opname in een ziekenhuis. De Sociaal medisch adviseur is een specialist in het vaststellen van belasting en belastbaarheid. 

De Sociaal medisch adviseur is bevoegd medisch dossieronderzoek te verrichten en indicatiestellingen te geven op het gebied van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wet werk en bijstand en Wet kinderopvang. Daarnaast geeft de Sociaal medisch advieur adviezen over arbeidsgeschiktheid in het kader van de Wij (Wet investeren in jongeren), Wwi (Wet op werkhervatting en inkomen), Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidvoorziening jonggehandicapten) en de ziektewet. 

Tenslotte houdt de Sociaal medisch adviseur incidenteel spreekuur of bezoekt hij cliënten thuis. Hij onderhoudt contacten met de Huisarts en Medisch specialist. De Sociaal medisch adviseur heeft eveneens een ondersteunende functie. Zo ondersteunt hij indicatiestellers ten aanzien van medische aspecten en medewerkers van de regio in hun werkzaamheden. De Sociaal medisch adviseur doet dit vanuit medisch perspectief waar hij ondersteunt bij de ontwikkeling van procedures, protocollen en werkwijzen voor de indicatiestelling. 

 

 

Mensen vonden ons op: Job Sociaal medisch adviseur, Baan Sociaal medisch adviseur, Sociaal medisch adviseur Worden, Functie-eisen Sociaal medisch adviseur, Verantwoordelijkheden Sociaal medisch adviseur, Functieprofiel Sociaal medisch adviseur, Wat doet een Sociaal medisch adviseur, Werken als Sociaal medisch adviseur.

Sociaal medisch adviseur worden: Opleiding tot sociaal medisch adviseur

De Sociaal medisch adviseur heeft een afgeronde opleiding geneeskunde (WO) en een BIG-registratie. De vervolgopleiding die naadloos aansluit bij het beroep van Sociaal medisch adviseur is arts maatschappij en gezondheid (WO). Deze vier jaar durende opleiding bestaat uit twee fasen: een beroepsgerichte fase en een fase waarin het beleid en management, werkveld en innovatie en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. 

De eerste fase van de opleiding arts maatschappij en gezondheid (WO) bestaat uit sociaal geneeskundige basismodulen, keuzeonderwijs en een profielprogramma. Bij het profielprogramma kan de Sociaal medisch adviseur kiezen uit: sociaal medische indicatiestelling, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde, medische milieukunde, beleid en advies, jeugdgezondheidszorg en een vrije richting. De Sociaal medisch adviseur zal waarschijnlijk kiezen voor sociaal medische indicatiestelling of beleid en advies, aangezien die twee modulen en vooral de eerste terugkomen in het werkzame leven van de Sociaal medisch adviseur. Het onderwijs bestaat uit modulen en is flexibel. De Sociaal medisch adviseur volgt een duaal opleidingsstelsel, wat betekent dat hij wordt opgeleid naast zijn reguliere baan. Na de eerste fase verkrijgt de Sociaal medisch adviseur een deelregistratie in een van de profielen. 
De tweede fase van de opleiding is profieloverstijgend en heeft een maatschappij- en gezondheidsbreed karakter. Deze fase is bedoeld voor verdieping en verbreding van de competenties. 

De Sociaal medisch adviseur heeft dus universitair werk- en denkniveau. Door een registratie in het BIG-register is de Sociaal medisch adviseur gekwalificeerd om als arts aan de slag te gaan. Aangevuld met kennis en ervaring als bijvoorbeeld Huisarts of Verpleegkundige kan men al prima als Sociaal medisch adviseur aan de slag gaan. Door de opleiding arts maatschappij en gezondheid (WO) te volgen met het profielprogramma beleid en advies en sociaal medische indicatiestelling en advisering heeft de Sociaal medisch adviseur alles in huis om te slagen in zijn beroep. 

 

Opleidingen, cursussen en trainingen:

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Mensen vonden ons op: Studeren voor Sociaal medisch adviseur, Sociaal medisch adviseur Worden, Opleidingsniveau Sociaal medisch adviseur, Scholing Sociaal medisch adviseur, Studie Sociaal medisch adviseur, Bijscholing Sociaal medisch adviseur, Omscholing Sociaal medisch adviseur.

Organisaties waar een sociaal medisch adviseur doorgaans werkzaam is

De Sociaal medisch adviseur kan werken in zowel de profitsector als de non-profitsector. De Sociaal medisch adviseur werkt doorgaans bij een door de gemeente ingehuurde partij. Dit kan de GGD van de betreffende gemeente zijn maar ook een private zelfstandige organisatie. In het eerste geval werkt hij dus voor de overheid, maar in het tweede geval werkt hij voor een commerciële organisatie. Een organisatie die op eigen benen moet blijven staan door winsten te genereren. In het werk van de Sociaal medisch adviseur zal hier echter niet veel rekening mee hoeven houden. De kwaliteit van de dienstverlening en zorg is het belangrijkste voor hem. Hij zal in alle gevallen objectief zijn keuze moeten maken over de middelen die worden toebedeeld aan zijn cliënt. 

Mensen vonden ons op: Studeren voor Sociaal medisch adviseur, Sociaal medisch adviseur Worden, Opleidingsniveau Sociaal medisch adviseur, Scholing Sociaal medisch adviseur, Studie Sociaal medisch adviseur, Bijscholing Sociaal medisch adviseur, Omscholing Sociaal medisch adviseur.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden sociaal medisch adviseur

Het salaris van de Sociaal medisch adviseur kan zeer uiteenlopen. Het is afhankelijk van opleiding, ervaring en werkgever. Een ervaren Sociaal medisch adviseur verdient gemiddeld €4500 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek. In algemene zin, zo leert navraag, is het startsalaris bruto €45000 per jaar. Dit bedrag kan zelfs oplopen tot €120000 per jaar. Dit zijn ruwe cijfers en het exacte salaris kan hier enigszins van afwijken. 

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook erg verschillend. Echter, de Sociaal medisch adviseur kan een goede pensioenregeling verwachten en bij ziekte het 1e jaar 100 procent salaris. Daarnaast behoren een lease-auto tot 750 euro per maand, een mobiele telefoon en een studieregeling tot de mogelijkheden. 

Mensen vonden ons op: Salaris Sociaal medisch adviseur, Loon Sociaal medisch adviseur, Wat verdien je als Sociaal medisch adviseur, Salarisschaal Sociaal medisch adviseur, Salarisindicatie Sociaal medisch adviseur, Bonus Sociaal medisch adviseur, CAO Sociaal medisch adviseur, Brutoloon Sociaal medisch adviseur, Nettoloon Sociaal medisch adviseur, Vakantiedagen Sociaal medisch adviseur, Pensioen Sociaal medisch adviseur.

Competenties, skills & vaardigheden sociaal medisch adviseur

 • Uitdrukkingsvaardigheid
 • Analytisch
 • Oordeelsvorming
 • Onafhankelijkheid
 • Besluitvaardigheid
 • communicatief
 • mensenkennis
 • sociaal
Mensen vonden ons op: Kennis Sociaal medisch adviseur, Vaardigheden Sociaal medisch adviseur, Attitude Sociaal medisch adviseur, Kwalificaties Sociaal medisch adviseur, Competentieprofiel Sociaal medisch adviseur.

Boeken voor het beroep sociaal medisch adviseur

Wil je meer weten over het beroep sociaal medisch adviseur? Hieronder vind je diverse boeken, Ebooks of DVD's waarin je meer te weten kan komen over de functie en de inhoud. Ook kunnen er boeken tussen staan die interessant zijn wanneer je sociaal medisch adviseur bent en jezelf verder wilt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Als je tussen de hieronderstaande boeken geen geschikte kan vinden, klik dan op de link onderaan dit kader om op de pagina met meer boeken sociaal medisch adviseur te komen.

Ethiek in sociaal werk | Jacquelien Rothfusz

in sociaalagogische beroepen - Nederlands | Druk: 3 | Paperback | 9789043033916 | 328 pagina's

Maatschappelijk werkers, sociaalpedagogisch hulpverleners, pedagogen en cultureel werkers verlenen hulp en diensten aan mensen die kwetsbaar zijn. Hierbij spelen normen en waarden een grote rol. Ethiek in sociaalagogische beroepen behandelt de belangrijks...

Anders kijken | Joop Willemse

theorie en praktijk van de systeembenadering - Nederlands | Druk: 3rd | Paperback | 9789036808439 | 212 pagina's

Anders kijken 3e druk is een boek van Joop Willemse uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036808439 De systeembenadering is een bepaalde manier van kijken naar sociale eenheden als gezinnen, leefgroepen, teams, vriendengroepen, organisaties en ...

De gereedschapskist van de sociaal werker | H.J. De Mönnink

Multimethodisch sociaal werk - Nederlands | Druk: 5th | Paperback | 9789036812498 | 574 pagina's

De gereedschapskist van de sociaal werker 5e druk is een boek van H.J. De Mönnink uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036812498 Dit boek biedt een degelijke gereedschapskist voor sociaal werkers, gebaseerd op het multimethodisch sociaalwerkmo...

Mensen vonden ons op: boeken voor Sociaal medisch adviseur, Sociaal medisch adviseur ebooks, boek Sociaal medisch adviseur.

Persoonstypen sociaal medisch adviseur

De Sociaal medisch adviseur heeft een ruime mensenkennis en is goed op de hoogte van de bestuurlijke verhoudingen. Hij heeft goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Daarnaast moet hij in staat zijn om te gaan met conflicterende belangen. De Sociaal medisch adviseur is sociaal vaardig en kan zich goed verwoorden in de rapporten die hij schrijft. De Sociaal medisch adviseur is op de hoogte van juridische regelingen en heeft affiniteit met de zwakkere in de samenleving. 

De Sociaal medisch adviseur is erg betrokken in zijn werk en met zijn cliënten. Hij is sociaal erg vaardig en is zeer behulpzaam. In veel aspecten van zijn beroep zit een ondersteunend karakter. De Sociaal medisch adviseur heeft een oog voor mensen en kan zich goed inleven in anderen. De sociale vaardigheden en praktische instelling maken de Sociaal medisch adviseur tot een ondersteunend persoon die erg goed in staat is mensen te helpen (Gever).

De Sociaal medisch adviseur is onpartijdig. Dat moet ook wil hij tot een goed oordeel komen. Hij moet advies geven over het toepassen van collectieve middelen voor minderbedeelden. Deze middelen zijn schaars en het is van groot belang dat de Sociaal medisch adviseur objectief is. Zo kan hij de middelen rechtvaardig verdelen. Daarnaast is hij goed in conflictsituaties, flexibel en geduldig (Bemiddelaar).

 

Mensen vonden ons op: Persoonlijkheid Sociaal medisch adviseur, Karakter Sociaal medisch adviseur.

Netwerk sociaal medisch adviseur

De Sociaal medisch adviseur werkt in zijn beroep samen met Huisartsen en Medisch specialisten. Hij gebruikt hen voor adviezen en hulp op medisch gebied waar hij zelf niet uit komt. Uiteraard heeft de Sociaal medisch adviseur ook contact met beroepsgenoten. Hij heeft naast zijn dagelijkse bezigheden ook een ondersteunende functie bij indicatiestellers en medewerkers in de regio. Zo kan hij een Verpleeghulp of Wijkverpleegkundige bij staan in het uitvoeren van wettelijke regelingen en protocollen. Op het gebied van medische advisering heeft de Sociaal medisch adviseur dus een belangrijke rol. 

De Sociaal medisch adviseur rapporteert aan zijn opdrachtgever. Dit kan een gemeente zijn, het UWV of de Arbodienst. Hij krijgt natuurlijk ook te maken met medewerkers van een van deze instanties. Buiten deze contacten in zijn werkgebied heeft hij voornamelijk een relatie met zijn cliënten. Dit zijn mensen met gezondheidsklachten op verschillende gebieden die aanspraak denken te maken op collectieve middelen. Die middelen zijn geregeld in de wet en worden uitgevoerd door de gemeente, UWV of Arbodienst. De Sociaal medisch adviseur is de tussenpersoon tussen deze twee partijen. Hij is de brug tussen de cliënt en de uitvoerende instantie. 

Mensen vonden ons op: Collega’s Sociaal medisch adviseur, Medewerkers Sociaal medisch adviseur.

Is het beroep sociaal medisch adviseur iets voor jou?

Zou je graag sociaal medisch adviseur willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als sociaal medisch adviseur bij jou past.

Mensen vonden ons op: beroepskeuze Sociaal medisch adviseur, beroepskeuzetest Sociaal medisch adviseur, beroep Sociaal medisch adviseur kiezen.

Arbeidsmarktperspectief en Doorgroeimogelijkheden sociaal medisch adviseur

Evenals verzekeringsartsen bestaat er een groot tekort aan Sociaal medisch adviseurs. Daardoor heb je als starter een sterke positie op de arbeidsmarkt en vindt de startende Sociaal medisch adviseur gemakkelijk een baan. 

De doorgroeimogelijkheden voor de Sociaal medisch adviseur zijn beperkt. Hij heeft al een lang opleidingstraject gevolgd en kan alleen in zijn salaris doorgroeien. Veel andere functies zitten er niet in. Wel is het mogelijk om terug te schakelen tot Basisarts of om als Verzekeringsarts aan de slag te gaan. Het volgen van een andere medische vervolgopleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Zo kan de Sociaal medisch adviseur in een later stadium nog Medisch specialist worden bijvoorbeeld. 

Als de Sociaal medisch adviseur zijn beroep lief heeft kan hij eventueel nog doorgroeien tot een management  of staffunctie. 

Arbeidsmarktperspectief score sociaal medisch adviseur

Hieronder vind je de score voor het arbeidsmarktperspectief voor het beroep sociaal medisch adviseur. We hebben 5 scores: Zeer Goed, Goed, Redelijk, Matig en Slecht.

Zeer goed
Powered by arbeidsmarktkansen.nl & Intelligence Group
Mensen vonden ons op: Vooruitzichten Sociaal medisch adviseur, Promotie mogelijkheden Sociaal medisch adviseur, Carriere Sociaal medisch adviseur.

Solliciteren op de functie sociaal medisch adviseur

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als sociaal medisch adviseur dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor sociaal medisch adviseur belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als sociaal medisch adviseur. Bekijk dan onze tips.

Mensen vonden ons op: solliciteren als Sociaal medisch adviseur, CV Sociaal medisch adviseur, sollicitatie Sociaal medisch adviseur.

Interviews met sociaal medisch adviseur

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.

Verwante beroepen sociaal medisch adviseur

Vacatures sociaal medisch adviseur

Op zoek naar een nieuwe baan als Sociaal medisch adviseur? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Sociaal medisch adviseur. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner. De Sociaal medisch adviseur houdt zich bezig met sociaal-medische advisering en het toetsen van de indicatiestelling. Hij toetst degenen die een beroep doen op zorg en voorzieningen waarop zij denken vanuit de wettelijke kaders of regelgeving aanspraak te maken. Meestal zijn het problemen in de gezondheidstoestand, dit kan ook in combinatie zijn met maatschappelijke problemen of psychosociale problemen.

Beoordeling Sociaal medisch adviseur

Lees hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef je mening bij het blok 'Beoordeel zelf het beroep Sociaal medisch adviseur' hieronder.

 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Beoordeel zelf het beroep Sociaal medisch adviseur

Geef een score van 1 ster (zeer slecht) tot 5 sterren (zeer goed) door met je muis te klikken bij de 4 keuzeopties die worden getoond.
 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer op dit beroep