U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Specialistisch Reservist

Specialistisch Reservist worden: Competenties, Opleidingen, Vacatures en Salaris

Wat doet een specialistisch Reservist? Lees de functieomschrijving.

Naast de reguliere baan van de Specialistisch Reservist in de burgermaatschappij werkt de Reservist part-time voor de Koninklijke Landmacht. Aangezien de Specialistisch Reservist een representatieve functie bekleedt, dient hij/zij van onbesproken gedrag te zijn. Zo is het uit ten boze om 'verkeerde vrienden', grote schulden of drugs- en alcoholproblemen te hebben. Zowel binnen als buiten de werkzaamheden voor de Landmacht dient de gegadigde zich als 'voorbeeld' te gedragen.

De Specialistisch Reservist wordt werkzaam binnen een team van mede Reservisten (Bij de Specialistische Reservisten zijn geen full-time militairen werkzaam), waarmee hij/zij de beoogde taken tot goed gevolg zal pogen te brengen. De toekomstige Specialistische Reservist heeft de mogelijkheid om bij het Civiel Militaire Bataljon, het Geneeskundige Bataljon of de Operationele Analyse eenheid van de Natres werkzaam te worden.

Het Civiel Militaire Bataljon bestaat uit verschillende soorten 'specialisten' met een achtergrond in infrastructuur, bedrijfsleven economie & handel, openbaar bestuur, humanitaire zaken, culturele zaken of het onderwijs. Een team met diverse achtergronden zal zich bezig houden met de wederopbouw en/of ontwikkeling op regionaal niveau in een toegewezen gebied. Recentelijk zijn er bijvoorbeeld Cimic-leden werkzaam geweest in Afghanistan.

Het Geneeskundige Bataljon bestaat uit geneeskundig professionals, variërend van huisarts tot chirurg en van operatiekamer-assistent tot laborant, die naast hun baan in de civiele gezondheidssector óf zorg verlenen aan militairen (in binnen en buitenland) óf opleidingen verzorgen voor militairen met betrekking tot medische handelingen.

De Operationele Analisten worden toegewezen aan een operationele staf, aan wie zij ondersteuning bieden bij het plannen en analyseren van lopende, afgesloten en toekomstige operaties. Daarnaast dragen de Analisten zorg voor het vergaren van relevante informatie die gebruikt dient te worden om te controleren of de beoogde resultaten zijn behaald. Hierbij valt te denken aan zaken als gevechtssterkte, effectiviteit en efficiëntie.

De Specialistisch Reservist wordt getraind om geweld toe te kunnen passen, zodat hij/zij in noodgevallen weet hoe er adequaat gereageerd kan worden. Het behoort in de regel echter niet tot de standaard taken van de Specialistisch Reservist om gevechtstaken uit te voeren.

Mensen vonden ons op: Job Specialistisch Reservist, Baan Specialistisch Reservist, Specialistisch Reservist Worden, Functie-eisen Specialistisch Reservist, Verantwoordelijkheden Specialistisch Reservist, Functieprofiel Specialistisch Reservist, Wat doet een Specialistisch Reservist, Werken als Specialistisch Reservist.

Specialistisch Reservist worden: Opleiding tot specialistisch Reservist

Afhankelijk van het 'specialisme' (Civiel Militaire Samenwerking, Geneeskundig Bataljon, Operationeel Analist of Jurist) dient de gegadigde te beschikken over een HBO- of WO-diploma in de betreffende richting.

Als Reservist beschik je al vóór de korte opleiding bij de Landmacht, welke nodig is om bekend te worden met het militaire bedrijf, over de nodige werkervaring in de gekozen richting.

Sollicitanten voor Specialitische Reservisten Cimic functies dienen tussen de 30 en 55 jaar oud te zijn, mogen een bril dragen en moeten beschikken over zowel een gezonde mentale als fysieke gesteldheid. Voor de Analisten en Geneeskundigen geldt dat men nog geen 30 jaar oud hoeft te zijn.

De opleiding binnen de landmacht zal bestaan uit een verkorte cursus om de gegadigde militair te vormen, aangevuld met enige vaktechnische kennis. Aangezien de toekomstige Reservist al beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid relevante kennis, duurt deze opleiding maar enkele weken. (twee weken voor de militaire vorming, aangevuld met avond- en/of weekendscursussen)

Opleidingen, cursussen en trainingen:

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Mensen vonden ons op: Studeren voor Specialistisch Reservist, Specialistisch Reservist Worden, Opleidingsniveau Specialistisch Reservist, Scholing Specialistisch Reservist, Studie Specialistisch Reservist, Bijscholing Specialistisch Reservist, Omscholing Specialistisch Reservist.

Organisaties waar een specialistisch Reservist doorgaans werkzaam is

De Specialistisch Reservist wordt werkzaam binnen de organisatie van de Koninklijke Landmacht. Na afronding van de opleiding tot Reservist wordt de gegadigde geplaatst bij het 1e Civiel Militaire Bataljon, het 400e Geneeskundige Bataljon of bij de Analyse eenheid.

Binnen deze eenheden zal er worden deelgenomen aan oefeningen en (indien er plaats is en men bereid is om deel te nemen aan) uitzendingen binnen het kader van NAVO-, EU- of VN-missies.

Mensen vonden ons op: Studeren voor Specialistisch Reservist, Specialistisch Reservist Worden, Opleidingsniveau Specialistisch Reservist, Scholing Specialistisch Reservist, Studie Specialistisch Reservist, Bijscholing Specialistisch Reservist, Omscholing Specialistisch Reservist.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden specialistisch Reservist

Als Specialistisch Reservist bekleed je een 'parttime' functie, met de mogelijkheid om gedurende enkele maanden uitgezonden te worden (gedurende deze periode zal er wel fulltime gewerkt worden). Het loon van de Reservist wordt bepaald door zijn/haar rang en is gelijk aan het loon van een reguliere militair met dezelfde rang.

Binnen de functies van de Reservist bestaat er een minimumeis voor het aantal te werken uren per jaar. Voor soldaten is dit 112 uur, voor onderofficieren is dit 200 uur en voor officieren is dit 300 uur per jaar. Door het 'part-time'-karakter van de baan, zal er gewerkt (of getraind) worden in de avond- en weekenduren. Wanneer men uitgezonden wordt, zal er volgens reguliere militaire roosters worden gewerkt.

Mensen vonden ons op: Salaris Specialistisch Reservist, Loon Specialistisch Reservist, Wat verdien je als Specialistisch Reservist, Salarisschaal Specialistisch Reservist, Salarisindicatie Specialistisch Reservist, Bonus Specialistisch Reservist, CAO Specialistisch Reservist, Brutoloon Specialistisch Reservist, Nettoloon Specialistisch Reservist, Vakantiedagen Specialistisch Reservist, Pensioen Specialistisch Reservist.

Competenties, skills & vaardigheden specialistisch reservist

 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Discipline
 • Doorzettingsvermogen
 • Beschikken over relevante specifieke kennis.
Mensen vonden ons op: Kennis Specialistisch Reservist, Vaardigheden Specialistisch Reservist, Attitude Specialistisch Reservist, Kwalificaties Specialistisch Reservist, Competentieprofiel Specialistisch Reservist.

Boeken voor het beroep specialistisch reservist

Wil je meer weten over het beroep specialistisch reservist? Hieronder vind je diverse boeken, Ebooks of DVD's waarin je meer te weten kan komen over de functie en de inhoud. Ook kunnen er boeken tussen staan die interessant zijn wanneer je specialistisch reservist bent en jezelf verder wilt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Als je tussen de hieronderstaande boeken geen geschikte kan vinden, klik dan op de link onderaan dit kader om op de pagina met meer boeken specialistisch reservist te komen.

De verpleegkundige in de AGZ | IJ.D. Jungen

specialistische verpleegkundige zorg - Nederlands | Druk: 2011 ed. | Hardcover | 9789031379453 | 487 pagina's

De verpleegkundige in de AGZ 1e druk is een boek van IJ.D. Jungen uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031379453 In dit boek komen verschillende verpleegsituaties van patiënten met veelal ernstige ziekten van de verschillende orgaansystemen aa...

Leerboek specialistische kinderverpleegkunde | I. de Kock

zorg voor het zieke kind - Nederlands | Druk: 2 | Paperback | 9789036817097 | 1126 pagina's

Leerboek specialistische kinderverpleegkunde 2e druk is een boek uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036817097 In dit boek wordt de zorg voor zieke kinderen in het ziekenhuis beschreven. De nadruk ligt daarbij op de verpleegkundige zorg. Het ...

Beauty level basics / specialistische behandelingen |

Nederlands | Druk: 1 | Hardcover | 9789491277337

Beauty level basics / specialistische behandelingen...

Mensen vonden ons op: boeken voor Specialistisch Reservist, Specialistisch Reservist ebooks, boek Specialistisch Reservist.

Persoonstypen specialistisch Reservist

De Specialistisch Reservist is een Baas en een Succesvolle werker. De persoonlijkheid van de Reservist wordt gekenmerkt door prakticiteit, ijver, energiteit, zelfverzekerdheid, prestatiegerichtheid, gezag, loyalisme, dominantie en bescherming. Toch kan de Reservist op zijn tijd ook sceptisch, ongevoelig, ijdel, prestatiegericht, pretentieus en narcistisch zijn.

Tijdens de werkzaamheden van de Specialistisch Reservist kan er gebruikt worden gemaakt van een combinatie: loyaal, energiek, prestatiegericht en ijverig als de Reservist is, weet hij/zij zich in te zetten op velerlei manieren.

Mensen vonden ons op: Persoonlijkheid Specialistisch Reservist, Karakter Specialistisch Reservist.

Netwerk specialistisch Reservist

Intern: Binnen de organisatie van de Koninklijke Landmacht zal er gewerkt worden in de gebruikelijke groepsverbanden (pelotons, compagnieën, bataljon, regiment etc.). Binnen deze groepsverbanden worden er afhankelijk van de rang (soldaat, onderofficier of officier) opdrachten uitgevoerd, wordt er sturing gegeven aan de toegewezen opdrachten en worden er opdrachten bedacht en toegewezen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan er contact zijn met reguliere (infanterie of cavalerie) eenheden. Dit contact kan bestaan uit samenwerking met, of het leveren van ondersteuning aan, deze reguliere eenheden.

Extern: Buiten de organisatie van de Landmacht kan er contact zijn met 'De Burger' en met 'De Vijand'. Afhankelijk van de Specialistische functie zal dit contact variëren van het leveren van medische hulp tot het analyseren van de gevechtssterkte van de vijand.

Mensen vonden ons op: Collega’s Specialistisch Reservist, Medewerkers Specialistisch Reservist.

Is het beroep specialistisch Reservist iets voor jou?

Zou je graag specialistisch Reservist willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als specialistisch Reservist bij jou past.

Mensen vonden ons op: beroepskeuze Specialistisch Reservist, beroepskeuzetest Specialistisch Reservist, beroep Specialistisch Reservist kiezen.

Arbeidsmarktperspectief en Doorgroeimogelijkheden specialistisch Reservist

Als Reservist bestaat er de mogelijkheid om, indien er genoeg vacatures beschikbaar zijn binnen de Krijgsmacht, om fulltime medewerker te worden. Door de opleiding tot Reservist kan de toekomstige fulltime-militair vrijstelling verkrijgen voor enkele onderdelen van zijn/haar opleiding. (Dit is zowel gunstig voor de Landmacht, aangezien zij hier opleidingskosten mee besparen, als voor de gegadigde, omdat zijn/haar opleiding hierdoor korter wordt). De Reservist maakt dus een grotere kans op een vaste baan bij de krijgsmacht dan een burger van buiten de organisatie.

Wanneer men geen voltijd militaire baan nastreeft, is het mogelijk om door te groeien binnen de part-time sector van het leger. Tevens is het mogelijk om de werkzaamheden voor de Nationale Reserve te gebruiken om bij functies waar enige representativiteit benodigd is binnen te komen. De Overheid, politie, maar ook het bedrijfsleven waarderen het wanneer men bekend is met het opvolgen van orders en wanneer men zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Momenteel heeft Defensie, zelfs met het oog op de bezuinigingen, nog Reservisten nodig.

Arbeidsmarktperspectief score specialistisch Reservist

Hieronder vind je de score voor het arbeidsmarktperspectief voor het beroep specialistisch Reservist. We hebben 5 scores: Zeer Goed, Goed, Redelijk, Matig en Slecht.

Matig
Powered by arbeidsmarktkansen.nl & Intelligence Group
Mensen vonden ons op: Vooruitzichten Specialistisch Reservist, Promotie mogelijkheden Specialistisch Reservist, Carriere Specialistisch Reservist.

Solliciteren op de functie specialistisch Reservist

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als specialistisch Reservist dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor specialistisch Reservist belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als specialistisch Reservist. Bekijk dan onze tips.

Mensen vonden ons op: solliciteren als Specialistisch Reservist, CV Specialistisch Reservist, sollicitatie Specialistisch Reservist.

Interviews met specialistisch Reservist

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.

Verwante beroepen specialistisch Reservist

Vacatures specialistisch reservist

Op zoek naar een nieuwe baan als Specialistisch Reservist? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Specialistisch Reservist. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner. Naast de reguliere baan van de Specialistisch Reservist in de burgermaatschappij werkt de Reservist part-time voor de Koninklijke Landmacht. Aangezien de Specialistisch Reservist een representatieve functie bekleedt, dient hij/zij van onbesproken gedrag te zijn. Zo is het uit ten boze om 'verkeerde vrienden', grote schulden of drugs- en alcoholproblemen te hebben.

Beoordeling Specialistisch Reservist

Lees hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef je mening bij het blok 'Beoordeel zelf het beroep Specialistisch Reservist' hieronder.

 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Beoordeel zelf het beroep Specialistisch Reservist

Geef een score van 1 ster (zeer slecht) tot 5 sterren (zeer goed) door met je muis te klikken bij de 4 keuzeopties die worden getoond.
 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer op dit beroep