U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Thuiszorgmedewerker

Thuiszorgmedewerker worden: Competenties, Opleidingen, Vacatures en Salaris

Wat doet een thuiszorgmedewerker? Lees de functieomschrijving.

De thuiszorgmedewerker is verantwoordelijk voor de ondersteuning van zorgbehoevende ouderen, zieken of gehandicapten; oftewel zorgvragers. In de meeste gevallen betreft de doelgroep ouderen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. De hulp kan betrekking hebben op verschillende huishoudelijke aspecten uit het dagelijks leven: het huis schoonmaken, bedden opmaken, koken, de was doen, strijken, afwassen of boodschappen doen. De thuiszorgmedewerker gaat hiervoor bij de zorgvrager thuis langs en heeft vaak voor een bepaalde periode een vast aantal huizen onder zijn hoede waar hij langs gaat. Dit uit praktisch oogpunt, zodat de thuishulp zijn cliënt en diens specifieke behoeften beter leert kennen. Ook de cliënt zelf kan het als prettig ervaren een vaste kracht over de vloer te hebben.

Specifieke werkzaamheden naast huishoudelijke taken zijn het uitbrengen van advies aan familie en zorgvrager over voeding, beweging, hygiëne, medicatie en hulpmiddelen. Er bestaat ter verstrekking van hulpmiddelen als rollators een thuiszorgwinkel, waar de cliënt naar verwezen kan worden indien nodig. Naast de huishouding heeft de thuiszorgmedewerker ook als taak hulp bij persoonlijke verzorging en planning te bieden. Hierbij valt te denken aan het toedienen van medicatie, aankleden, persoonlijke hygiëne, het toedienen van voeding en zelfs het regelen van de financiën van de zorgvrager. Daarnaast is het van belang de gezondheidstoestand van de zorgvrager in de gaten te houden en geregeld hierover te rapporteren in speciale dossiers. Het stimuleren van de zelfzorg is ook onderdeel van het werken aan een persoonlijk gezondheisplan voor de cliënt. De bevoegdheden hiertoe voor een thuiszorgmedewerker verschillen naar gelang ervaring en opleidingsachtergrond.

Tot slot hoort bij het assisteren in dagelijkse zaken ook de begeleiding en het vervoer van de zorgvrager naar locaties buitenshuis of simpelweg het vergezellen in een wandeling of andere bewegingsactiviteiten. De thuiszorgmedewerker is dus een echte steun en toeverlaat van de zorgvrager.

Mensen vonden ons op: Job Thuiszorgmedewerker, Baan Thuiszorgmedewerker, Thuiszorgmedewerker Worden, Functie-eisen Thuiszorgmedewerker, Verantwoordelijkheden Thuiszorgmedewerker, Functieprofiel Thuiszorgmedewerker, Wat doet een Thuiszorgmedewerker, Werken als Thuiszorgmedewerker.

Thuiszorgmedewerker worden: Opleiding tot thuiszorgmedewerker

Er is geen specifieke opleiding tot thuiszorgmedewerker. Afhankelijk van dienstverband, opleiding en werkervaring kunnen de bevoegdheden echter wel verschillen. Veel studenten of scholieren hebben deze functie bijvoorbeeld als bijbaan. Zij kunnen bijvoorbeeld als oproep- of vakantiekracht werkzaam zijn en dienen geen speciale vooropleiding te hebben. Affiniteit met de zorg is uiteraard wel een vereiste. Deze hulpen verlenen namelijk uitsluitend huishoudelijke hulp, waar geen specifieke opleiding voor nodig is. Het salaris voor dit type thuiszorg ligt dus ook lager. De medewerkers in vast dienstverband, die meer bevoegdheden hebben en zich ook met de verpleging en persoonlijke verzorging bezig houden, dienen bijvoorbeeld een Diploma Helpende Zorg en Welzijn (MBO Niveau 2) of vergelijkbaar te hebben. Soms wordt specifiek om de medicijnmodule gevraagd. In dit laatste geval is ook ervaring op het gebied van verzorging wenselijk. Een extra cursus op dit gebied kan ook wenselijk zijn en er volgt altijd een specifiek inwerktraject, waarbij deelname aan bijbehorend inwerkprogramma verplicht is.

Opleidingen, cursussen en trainingen:

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Mensen vonden ons op: Studeren voor Thuiszorgmedewerker, Thuiszorgmedewerker Worden, Opleidingsniveau Thuiszorgmedewerker, Scholing Thuiszorgmedewerker, Studie Thuiszorgmedewerker, Bijscholing Thuiszorgmedewerker, Omscholing Thuiszorgmedewerker.

Organisaties waar een thuiszorgmedewerker doorgaans werkzaam is

In principe is een thuiszorgmedewerker altijd werkzaam bij een thuiszorgorganisatie, die wordt gefinancierd of gesubsidieerd door de overheid of gemeente. Thuiszorg valt onder de non-profitsector, omdat het uiteindelijke doel niet winst maken is, maar de maatschappij dienen. Een zorgvrager kan thuiszorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en hulp in de huishouding bij de woongemeente. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Ook al betaalt de zorgvrager een eigen bijdrage voor thuiszorg en verschillen de prijzen per zorginstantie, is thuiszorg in principe dus een non-profitproduct en valt onder de zorgsector. 'Commercialisering' bestaat er echter in die zin dat huishoudelijke hulp sinds 2007 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt en door lager geschoolde en dus goedkopere krachten uitgevoerd kan worden. Normaal gesproken werd zowel de persoonlijke verzorging en verpleging als de huishoudelijke hulp door één en dezelfde thuiszorgmedewerker gedaan. Gemeenten zijn in principe verplicht dit laatste type zorg aan te besteden en zo kosten te besparen. De excate bepalingen en regelgeving omtrent thuiszorg veranderen momenteel echter veel.

Mensen vonden ons op: Studeren voor Thuiszorgmedewerker, Thuiszorgmedewerker Worden, Opleidingsniveau Thuiszorgmedewerker, Scholing Thuiszorgmedewerker, Studie Thuiszorgmedewerker, Bijscholing Thuiszorgmedewerker, Omscholing Thuiszorgmedewerker.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden thuiszorgmedewerker

Het loon en de secundaire arbeidsvoorwaarden voor thuiszorgmedewerkers zijn vastgelegd in de CAO voor Verpleeg- en Verzorginshuizen en Thuiszorg (VVT). Echter, afhankelijk van dienstverband, locatie, werkervaring en opleiding, kan het loon erg verschillen. Zo wordt er voor bijvoorbeeld studenten die slechts huishoudelijke hulp verlenen en geen specifieke opleiding hoeven te hebben, vaak een uurloon gerekend. Dit uurloon, tevens afhankelijk van de leeftijd, ligt ongeveer tussen de 7 en 10 euro per uur. Het gemiddelde salaris in vast dienstverband, met volle bevoegdheid, ligt tussen de 1600 en 2500 euro bruto per maand.

Mensen vonden ons op: Salaris Thuiszorgmedewerker, Loon Thuiszorgmedewerker, Wat verdien je als Thuiszorgmedewerker, Salarisschaal Thuiszorgmedewerker, Salarisindicatie Thuiszorgmedewerker, Bonus Thuiszorgmedewerker, CAO Thuiszorgmedewerker, Brutoloon Thuiszorgmedewerker, Nettoloon Thuiszorgmedewerker, Vakantiedagen Thuiszorgmedewerker, Pensioen Thuiszorgmedewerker.

Competenties, skills & vaardigheden thuiszorgmedewerker

 • Uitdrukkingsvaardigheid
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendigheid
 • Sociabiliteit
 • Aanpassingsvermogen
 • Sensitiviteit
 • Luisteren
 • Besluitvaardigheid
 • Inlevingsvermogen
Mensen vonden ons op: Kennis Thuiszorgmedewerker, Vaardigheden Thuiszorgmedewerker, Attitude Thuiszorgmedewerker, Kwalificaties Thuiszorgmedewerker, Competentieprofiel Thuiszorgmedewerker.

Boeken voor het beroep thuiszorgmedewerker

Wil je meer weten over het beroep thuiszorgmedewerker? Hieronder vind je diverse boeken, Ebooks of DVD's waarin je meer te weten kan komen over de functie en de inhoud. Ook kunnen er boeken tussen staan die interessant zijn wanneer je thuiszorgmedewerker bent en jezelf verder wilt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Als je tussen de hieronderstaande boeken geen geschikte kan vinden, klik dan op de link onderaan dit kader om op de pagina met meer boeken thuiszorgmedewerker te komen.

Mensen vonden ons op: boeken voor Thuiszorgmedewerker, Thuiszorgmedewerker ebooks, boek Thuiszorgmedewerker.

Persoonstypen thuiszorgmedewerker

De thuiszorgmedewerker is allereerst een echte gever. Hij dient zich goed te kunnen verplaatsen in de toestand van de zorgvrager en zo goed mogelijk hulp proberen te bieden. Hij bekommert zich om de gezondheidstoestand van de cliënt en probeert deze zoveel mogelijk te ondersteunen in zijn dagelijkse activiteiten. Hij dient met de cliënt mee te kunnen denken en te geven waar zij behoefte aan hebben, of zij hier nu expliciet om kunnen vragen of niet (gever).

Daarnaast behoort de medewerker een bemiddelaar te zijn. Hij dient voor de belangen van de cliënt zorg te dragen en op te komen. Wanneer een oudere niet meer in staat is zelf zijn behoeften te verwoorden of bepalen, dient de thuiszorghulp hiervoor in te staan en zaken als medicatie te regelen. Hij is de brug tussen de cliënt en alle facetten van het dagelijks leven waar deze mee in aanraking komt (bemiddelaar).

Mensen vonden ons op: Persoonlijkheid Thuiszorgmedewerker, Karakter Thuiszorgmedewerker.

Netwerk thuiszorgmedewerker

Allereerst heeft een thuiszorgmedewerker het meeste contact met zijn zorgvrager(s). Als onderdeel van zijn takenpakket, heeft de medewerker de plicht om te rapporteren over de gezondheidssituatie van de cliënt en dient vervolgens hierover  te overlegggen met zijn collega's, het gezondheidskundig personeel. Ook heeft de thuishulp contact met de leidinggevende van de thuiszorglocatie waaraan hij verbonden is, zoals voor zaken als inroosteren en contractuele bepalingen. Wat betreft het medische aspect van de zorg voor de cliënt, heeft de medewerker bijvoorbeeld ook contact met de betrokken huisarts, apotheker of andere medici. Tot slot speelt ook de familie van de zorgvrager zelf een grote rol; vaak is het nodig de familieleden op de hoogte te brengen van of te adviseren omtrent de laatste ontwikkelingen van de patiënt.

Mensen vonden ons op: Collega’s Thuiszorgmedewerker, Medewerkers Thuiszorgmedewerker.

Is het beroep thuiszorgmedewerker iets voor jou?

Zou je graag thuiszorgmedewerker willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als thuiszorgmedewerker bij jou past.

Mensen vonden ons op: beroepskeuze Thuiszorgmedewerker, beroepskeuzetest Thuiszorgmedewerker, beroep Thuiszorgmedewerker kiezen.

Arbeidsmarktperspectief en Doorgroeimogelijkheden thuiszorgmedewerker

De doorgroeimogelijkheden binnen de thuiszorg zijn gemiddeld. Naar gelang aantal jaren werkzaam in de (thuis)zorg en opleiding, bestaan er diverse doorgroeimogelijkheden binnen de Thuiszorg zelf. Daarnaast kan een thuiszorgmedewerker doorgroeien in bijvoorbeeld de sector ouderenzorg of verpleegkundige. Ook dient deze functie als relevante bijbaan tijdens een zorggerelateerde studie, omdat dit als werkervaring in de zorg geldt.

Arbeidsmarktperspectief score thuiszorgmedewerker

Hieronder vind je de score voor het arbeidsmarktperspectief voor het beroep thuiszorgmedewerker. We hebben 5 scores: Zeer Goed, Goed, Redelijk, Matig en Slecht.

Goed
Powered by arbeidsmarktkansen.nl & Intelligence Group
Mensen vonden ons op: Vooruitzichten Thuiszorgmedewerker, Promotie mogelijkheden Thuiszorgmedewerker, Carriere Thuiszorgmedewerker.

Solliciteren op de functie thuiszorgmedewerker

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als thuiszorgmedewerker dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor thuiszorgmedewerker belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als thuiszorgmedewerker. Bekijk dan onze tips.

Mensen vonden ons op: solliciteren als Thuiszorgmedewerker, CV Thuiszorgmedewerker, sollicitatie Thuiszorgmedewerker.

Interviews met thuiszorgmedewerker

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.

Verwante beroepen thuiszorgmedewerker

Vacatures thuiszorgmedewerker

Op zoek naar een nieuwe baan als Thuiszorgmedewerker? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Thuiszorgmedewerker. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner. De thuiszorgmedewerker is verantwoordelijk voor de ondersteuning van zorgbehoevende ouderen, zieken of gehandicapten; oftewel zorgvragers. In de meeste gevallen betreft de doelgroep ouderen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. De hulp kan betrekking hebben op verschillende huishoudelijke aspecten uit het dagelijks leven: het huis schoonmaken, bedden opmaken, koken, de was doen, strijken, afwassen of boodschappen doen.

Beoordeling Thuiszorgmedewerker

Lees hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef je mening bij het blok 'Beoordeel zelf het beroep Thuiszorgmedewerker' hieronder.

 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Beoordeel zelf het beroep Thuiszorgmedewerker

Geef een score van 1 ster (zeer slecht) tot 5 sterren (zeer goed) door met je muis te klikken bij de 4 keuzeopties die worden getoond.
 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Reacties

Wordt het uurloon  van een medewerker die valt onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening berekend uit het brutolloon of anderszins ?Indien u daarop geen antwoord kunt geven gaarne mij laten weten waar ik dat kan vinden.Met vriendelijke groet, Mevrouw Bijleveld                                                                                                           georgine.b-vhb@hetnet.nl

Door: Mevrouw Bijleveld

Reageer op dit beroep