U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Verzekeringsarts

Verzekeringsarts worden: Competenties, Opleidingen, Vacatures en Salaris

Wat doet een verzekeringsarts? Lees de functieomschrijving.

De Verzekeringsarts doet zelfstandig, medisch onderzoek bij verzekerden. Hij beoordeelt de individuele belastbaarheid en de mogelijkheden van zijn cliënten om al dan niet gedeeltelijk weer aan het werk te gaan. De werkzaamheden van de Verzekeringsarts bestaan primair uit het beoordelen van cliënten aan de hand van een vraagstelling van een opdrachtgever. In een beoordelingsgesprek wordt specifiek of breed de gezondheidstoestand van de cliënt uitgevraagd. De Verzekeringsarts bekijkt ook wat dit betekent voor het functioneren in de thuissituatie, relaties en in de maatschappij. Dit wordt aangevuld met een lichamelijk onderzoek of in sommige gevallen een onderzoek naar de psychische gesteldheid van de cliënt. 
De Verzekeringsarts kijkt nadat hij een beeld heeft gevormd van de medische situatie wat de problematiek voor beperkingen met zich mee brengt. Aan de hand van alle bevindingen beoordeelt de Verzekeringsarts de claim op een uitkering of voorziening. 

Het takenpakket van de Verzekeringsarts bestaat uit het opstellen van probleemanalyses, diagnoses en plannen van aanpak. Hij besluit of verwijzing naar of samenwerking met een andere deskundige gewenst is. Als het nodig is gebruikt hij de geneeskundige sector om de re-integratie en het re-integratiegedrag van de cliënt te bevorderen. Ook maakt hij gebruik van re-integratie-middelen om ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid tegen te gaan.

De Verzekeringsarts staat garant voor een objectief, transparant, consistent en toetsbaar oordeel. Hij richt zich daarbij op de bevordering van het herstelgedrag. De Verzekeringsarts zal alles doen wat nodig is voor een professionele beoordeling. Uiteraard heeft hij zich te houden aan de reikwijdte van de medische wet. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Verzekeringsarts is het doen van een objectieve en zorgvuldige sociaal medische beoordeling, waarbij het gezondheidsbelang van zijn cliënten altijd dient te prevaleren boven andere belangen. 

Mensen vonden ons op: Job Verzekeringsarts, Baan Verzekeringsarts, Verzekeringsarts Worden, Functie-eisen Verzekeringsarts, Verantwoordelijkheden Verzekeringsarts, Functieprofiel Verzekeringsarts, Wat doet een Verzekeringsarts, Werken als Verzekeringsarts.

Verzekeringsarts worden: Opleiding tot verzekeringsarts

De Verzekeringsarts is een Basisarts met een vervolgopleiding op zak in de richting van de verzekeringsgeneeskunde. Om Basisarts te worden heeft men de studie geneeskunde (WO) afgerond en zijn alle co-schappen behaald. De arts kan dan direct aan de slag als Basisarts maar kan zich ook specialiseren tot Huisarts of als de verzekeringstak hem meer ligt juist tot Verzekeringsarts. De opleiding arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde is dan de WO-opleiding die met succesvol gevolg afgesloten moet worden.

De opleiding arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde duurt vier jaar en bestaat uit een praktijkopleiding in de eigen werksituatie, onder begeleiding van een opleider. Daarnaast omvat de opleiding cursorisch onderwijs verzorgd door het opleidingsinstituut. Als laatste moet de Verzekeringsarts verschillende stages volbrengen van in totaal twaalf weken. 

Na de opleiding krijgt de Verzekeringsarts een registratie als Verzekeringsarts en kan hij gecertificeerd aan de slag. Voor herregistratie na een bepaalde periode zijn eisen vastgesteld waar de Verzekeringsarts aan moet voldoen wil hij zijn ambt voortzetten. De eisen bestaan onder meer uit het volgen van relevante nascholing en intercollegiale toetsing. 

 

Opleidingen, cursussen en trainingen:

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Mensen vonden ons op: Studeren voor Verzekeringsarts, Verzekeringsarts Worden, Opleidingsniveau Verzekeringsarts, Scholing Verzekeringsarts, Studie Verzekeringsarts, Bijscholing Verzekeringsarts, Omscholing Verzekeringsarts.

Organisaties waar een verzekeringsarts doorgaans werkzaam is

De meerderheid van de Verzekeringsartsen werkt bij het UWV. Bij landelijke overheidsinstelling zijn Verzekeringsartsen vaak te vinden. Maar er zijn ook andere organisaties waar de Verzekeringsarts aan de slag kan. Particuliere verzekeringsmaatschappijen hebben ook altijd Verzekeringsartsen in dienst om te beoordelen in hoeverre verzekerden recht hebben op uitkering via hun arbeidsongeschiktheidsverzekering of bij letselschade na een ongeval. De Verzekeringsarts kan ook als zelfstandige (ZZP'er) gaan werken mocht hij dat aantrekkelijk vinden. De zelfstandige Verzekeringsarts laat zich inhuren door UWV, verzekeringsmaatschappijen of particulieren. 

De afwisseling van taken is afhankelijk van het type organisatie. Bij een adviesorganisatie is er een veelheid aan aanvragen op diverse vlakken. Bij het UWV zijn het vooral beoordelingen in het kader een bepaalde wetgeving zoals de WIA of de Ziektewet. 

 

 

 

Mensen vonden ons op: Studeren voor Verzekeringsarts, Verzekeringsarts Worden, Opleidingsniveau Verzekeringsarts, Scholing Verzekeringsarts, Studie Verzekeringsarts, Bijscholing Verzekeringsarts, Omscholing Verzekeringsarts.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden verzekeringsarts

Het salaris van de Verzekeringsarts is afhankelijk van zijn werkgever en het jaar waarin hij in dienst is gekomen. De geregistreerde Verzekeringsarts verdient gemiddeld een bruto startsalaris van €4000 per maand op basis van een fulltime dienstverband. Dit kan oplopen tot 6000 euro per maand. 

De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Verzekeringsarts is eveneens afhankelijk van de werkgever. In de meeste gevallen betreft het een negen tot vijf baan. Soms is er sprake van een dertiende maand. Ook is een flexibele invulling van de werktijden een mogelijkheid. Bij functies waar de Verzekeringsarts niet gebonden is aan een kantoor kan een auto of een laptop van de zaak deel uitmaken van de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Mensen vonden ons op: Salaris Verzekeringsarts, Loon Verzekeringsarts, Wat verdien je als Verzekeringsarts, Salarisschaal Verzekeringsarts, Salarisindicatie Verzekeringsarts, Bonus Verzekeringsarts, CAO Verzekeringsarts, Brutoloon Verzekeringsarts, Nettoloon Verzekeringsarts, Vakantiedagen Verzekeringsarts, Pensioen Verzekeringsarts.

Competenties, skills & vaardigheden verzekeringsarts

 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Conflicten beheersen
 • Communicatief
 • Deskundig
 • Empathisch
Mensen vonden ons op: Kennis Verzekeringsarts, Vaardigheden Verzekeringsarts, Attitude Verzekeringsarts, Kwalificaties Verzekeringsarts, Competentieprofiel Verzekeringsarts.

Boeken voor het beroep verzekeringsarts

Wil je meer weten over het beroep verzekeringsarts? Hieronder vind je diverse boeken, Ebooks of DVD's waarin je meer te weten kan komen over de functie en de inhoud. Ook kunnen er boeken tussen staan die interessant zijn wanneer je verzekeringsarts bent en jezelf verder wilt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Als je tussen de hieronderstaande boeken geen geschikte kan vinden, klik dan op de link onderaan dit kader om op de pagina met meer boeken verzekeringsarts te komen.

Stress en leefstijl, zoektocht van een verzekeringsarts | Linda Battes

Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789463457569 | 184 pagina's

Er is een verband tussen chronische stress en leefstijl. In dit boek legt DR. LINDA BATTES de focus op verschillende stressfactoren. Als verzekeringsarts ziet zij in haar spreekkamer vaak cliënten met medische en sociale problemen. Deze problemen staan ni...

Mensen vonden ons op: boeken voor Verzekeringsarts, Verzekeringsarts ebooks, boek Verzekeringsarts.

Persoonstypen verzekeringsarts

De Verzekeringsarts beschikt over een bulk van medische kennis op zijn vakgebied. Hij houdt de vakliteratuur bij, neemt kennis van protocollen, handboeken, wetgeving en weet waar alle kennis is te vinden. Hij is door al zijn kennis een medische deskundige en kan daardoor objectief en onafhankelijk een oordeel vormen over de medische situatie van een cliënt. Daarbij is de Verzekeringsarts kritisch en kan hij goed orde scheppen, bovendien is hij erg sterk in luisteren (Waarnemer). 

De Verzekeringsarts is in de basis een zorgend persoon. Hij is geneeskunde gaan studeren omdat hij mensen beter wilt maken en gezond wilt houden. Hij is dus erg behulpzaam en in staat zijn eigen persoon aan de kant te schuiven voor het groter geheel of voor zijn cliënt. De Verzekeringsarts is communicatief erg sterk en kan zich goed inleven in anderen. Teamspirit staat hoog in het vaandel van de Sociaal Medisch Beoordelaar. Hij is gericht op de cliënt en streeft naar goede resultaten voor zijn cliënt. De Verzekeringsarts is erg betrokken op de werkvloer (Gever).

Mensen vonden ons op: Persoonlijkheid Verzekeringsarts, Karakter Verzekeringsarts.

Netwerk verzekeringsarts

De Verzekeringsarts heeft te maken met collega's die eveneens het rapport van een cliënt onder ogen kunnen zien. Een andere Verzekeringsarts kan bijvoorbeeld zijn rapport overnemen doordat de cliënt het niet eens is met zijn beoordeling. De Verzekeringsarts moet ook altijd rekening houden met het feit dat zijn rapport onder ogen van cliënt en beroepsrechter kan komen. 
De Verzekeringsarts werkt verder samen met arbeidsdeskundigen als een Bedrijfsarts of Arbo Psycholoog. Tevens kan hij verwijzen naar een Medisch specialist of in overleg treden met een Sociaal Medisch Adviseur
De Sociaal Medisch Beoordelaar komt diverse functies tegen binnen zijn werkzaamheden. Naast het kunnen samenwerken met collega's en cliënten moet hij dus met veel geledingen overweg kunnen. Voorbeelden van functies binnen zijn netwerk zijn een Claimbeoordelaar, Ergonomisch Adviseur, Klantmanager( zowel intern als extern) en Jurist. 
De Verzekeringsarts rapporteert aan de opdrachtgever. Medisch inhoudelijk doet hij dat aan collega's en cliënten.  

 

 

Mensen vonden ons op: Collega’s Verzekeringsarts, Medewerkers Verzekeringsarts.

Is het beroep verzekeringsarts iets voor jou?

Zou je graag verzekeringsarts willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als verzekeringsarts bij jou past.

Mensen vonden ons op: beroepskeuze Verzekeringsarts, beroepskeuzetest Verzekeringsarts, beroep Verzekeringsarts kiezen.

Arbeidsmarktperspectief en Doorgroeimogelijkheden verzekeringsarts

Het perspectief op de arbeidsmarkt is voor de Verzekeringsarts groot. Er is een grote vraag naar deze artsen en een starter komt eenvoudig aan een baan. 
De doorgroeimogelijkheden zijn wat dat betreft wat minder. Na een lang opleidingstraject is het ook maar de vraag of de Verzekeringsarts daar op zit te wachten. Toch zijn er diverse mogelijkheden voor andere taken als Verzekeringsarts en het doorgroeien naar andere functies. Het doen van onderzoek behoort tot de mogelijkheden evenals het specialiseren op een bepaald terrein. Voorbeelden van specialisaties zijn jonggehandicapten of mensen met een specifiek ziektebeeld.
Het doen van bestuurswerk kan verdieping brengen in de werkzaamheden van de Verzekeringsarts. Staffuncties en daarna eventueel regionale staffuncties zorgen voor een andere doorgroeimogelijkheid. Een kanttekening hierbij is dat het niet altijd in een financiële beloning wordt geuit. 

Uiteraard zou de Sociaal Medisch Beoordelaar met extra cursussen ook als Bedrijfsarts of Sociaal Medisch Adviseur aan de slag kunnen gaan, deze beroepen zijn erg verwant met het vak van Verzekeringsarts.  

 

 

 

Arbeidsmarktperspectief score verzekeringsarts

Hieronder vind je de score voor het arbeidsmarktperspectief voor het beroep verzekeringsarts. We hebben 5 scores: Zeer Goed, Goed, Redelijk, Matig en Slecht.

Zeer goed
Powered by arbeidsmarktkansen.nl & Intelligence Group
Mensen vonden ons op: Vooruitzichten Verzekeringsarts, Promotie mogelijkheden Verzekeringsarts, Carriere Verzekeringsarts.

Solliciteren op de functie verzekeringsarts

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als verzekeringsarts dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor verzekeringsarts belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als verzekeringsarts. Bekijk dan onze tips.

Mensen vonden ons op: solliciteren als Verzekeringsarts, CV Verzekeringsarts, sollicitatie Verzekeringsarts.

Interviews met verzekeringsarts

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.

Verwante beroepen verzekeringsarts

Vacatures verzekeringsarts

Op zoek naar een nieuwe baan als Verzekeringsarts? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Verzekeringsarts. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner. De Verzekeringsarts doet zelfstandig, medisch onderzoek bij verzekerden. Hij beoordeelt de individuele belastbaarheid en de mogelijkheden van zijn cliënten om al dan niet gedeeltelijk weer aan het werk te gaan. De werkzaamheden van de Verzekeringsarts bestaan primair uit het beoordelen van cliënten aan de hand van een vraagstelling van een opdrachtgever.

Beoordeling Verzekeringsarts

Lees hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef je mening bij het blok 'Beoordeel zelf het beroep Verzekeringsarts' hieronder.

 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Beoordeel zelf het beroep Verzekeringsarts

Geef een score van 1 ster (zeer slecht) tot 5 sterren (zeer goed) door met je muis te klikken bij de 4 keuzeopties die worden getoond.
 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer op dit beroep