Beleidsmedewerker landbouw Taken, Verantwoordelijkheden, Vacatures en Opleidingen

`

Wat is een Beleidsmedewerker landbouw?

Het beroep Beleidsmedewerker landbouw is een variant van het beroep beleidsmedewerker agrarische zaken en is onderdeel van de beroepsfamilie beleidsadviseurs agrarisch en milieu

Andere beroepen binnen de beroepsfamilie beleidsadviseurs agrarisch en milieu


Past het beroep Beleidsmedewerker landbouw bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Beleidsmedewerker landbouw

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn:

beleidsmedewerker


Vacatures Beleidsmedewerker landbouw

Wil je een beter salaris verdienen als Beleidsmedewerker landbouw? Misschien kan je via deze vacatures een loonsverhoging krijgen

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Beleidsmedewerker landbouw worden: Opleidingen tot Beleidsmedewerker landbouw

Wil je Beleidsmedewerker landbouw worden? Hieronder vind je de opleidingen voor de Beleidsmedewerker landbouw.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Beleidsmedewerker landbouw

Er zijn geen opleidingen Beleidsmedewerker landbouw aanwezig.


Doorgroei mogelijkheden Beleidsmedewerker landbouw

Je kunt als Beleidsmedewerker landbouw een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Beleidsmedewerker landbouw is onderdeel van de beroepsfamilie Beleidsadviseurs agrarisch en milieu. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Beleidsmedewerker landbouw

Verwante beroepen Beleidsmedewerker landbouw

Doorgroei beroepen voor een Beleidsmedewerker landbouw

Beleidsmedewerker ict

Beleidsmedewerker economische zaken

beleidsmedewerker economische politiek

beleidsmedewerker financiële zaken

junior beleidsmedewerker economische zaken

senior beleidsmedewerker economische zaken

beleidsmedewerker (buitenlandse) financiële, economische zaken

beleidsambtenaar economische zaken

beleidsmedewerker algemene en economische zaken

beleidsmedewerker financieel-administratieve zaken

beleidsmedewerker financiële, economische zaken

Beleidsmedewerker fiscale zaken

beleidsambtenaar fiscale zaken

beleidsmedewerker belastingen

junior beleidsmedewerker fiscale zaken

senior beleidsmedewerker fiscale zaken

Bestuurskundige

persoonlijk medewerker tweede kamerlid

Bestuurssecretaris

secretaris raad van bestuur

company secretary

corporate secretary

Secretaris overheidsdiensten

secretaris adviesorgaan

secretaris waterschap

provinciesecretaris

gemeentesecretaris

secretaris academische raad

secretaris gezantschap

ambassadesecretaris

secretaris bedrijfschap

secretaris productschap

secretaris ambassade

secretaris hoofdbedrijfschap

gezantschapssecretaris

secretaris huuradviescommissie

Beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken

beleidsmedewerker justitie

beleidsmedewerker criminaliteitspreventie

beleidsmedewerker defensie

beleidsmedewerker interbestuurlijke betrekkingen

beleidsmedewerker internationale rechtshulp

junior beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken

beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

beleidsmedewerker politie- en brandweerzaken

beleidsmedewerker wetgeving, wetgevingsbeleid

senior beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken

beleidsambtenaar bestuurlijk-juridische zaken

beleidsmedewerker juridische zaken

Criminaliteitsanalist

Beleidsmedewerker politieke en internationale betrekkingen

beleidsambtenaar politieke en internationale betrekkingen

beleidsmedewerker buitenlandse politiek

beleidsmedewerker internationale zaken

beleidsmedewerker koninkrijksrelaties

junior beleidsmedewerker politieke en internationale betrekkingen

senior beleidsmedewerker politieke en internationale betrekkingen

beleidsmedewerker politieke, europese samenwerking

Medewerker onderwijs (overheid)

leerplichtambtenaar

medewerker onderwijs en leerplicht

Beleidsmedewerker onderwijs

senior beleidsmedewerker onderwijs

beleidsmedewerker basisonderwijs

beleidsmedewerker beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

beleidsmedewerker educatie

beleidsmedewerker hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

beleidsmedewerker onderzoeks- en wetenschapsbeleid

beleidsmedewerker speciaal onderwijs

beleidsmedewerker voortgezet onderwijs

junior beleidsmedewerker onderwijs

beleidsambtenaar onderwijs

beleidsambtenaar landbouwonderwijs

Beleidsmedewerker/projectleider (Voortgezet onderwijs)

Beleidsmedewerker personeel en organisatie

beleidsmedewerker formatiebeleid, personeelsplanning en budgettering

beleidsmedewerker functiewaardering

beleidsmedewerker personeelszaken

beleidsmedewerker werving, selectie en opleiding

beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden

beleidsmedewerker arbeidsmarkt economische aangelegenheden

beleidsmedewerker arbeidsmarkt, sociaal-culturele vraagstukken

Compensation Specialist

Beleidsmedewerker infrastructuur

beleidsambtenaar infrastructuur

beleidsmedewerker civiele techniek

beleidsmedewerker cultuurtechniek

beleidsmedewerker luchtvaart

beleidsmedewerker openbaar vervoer

beleidsmedewerker personen-, goederenvervoer

beleidsmedewerker rioleringen

beleidsmedewerker scheepvaart

beleidsmedewerker verkeer

beleidsmedewerker verkeer en vervoer

beleidsmedewerker vervoer

beleidsmedewerker weg- en waterbouw

junior beleidsmedewerker infrastructuur

senior beleidsmedewerker infrastructuur

omgevingsmanager

Adviseur Mobiliteit Verkeer en Vervoer

Straatmanager

Beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting

beleidsmedewerker grotestedenbeleid

beleidsmedewerker openbare ruimte

junior beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting

senior beleidsmedewerker planologie en volkshuisvesting

beleidsmedewerker stedenbouw

beleidsmedewerker woningbeheer en huurbeleid

beleidsambtenaar planologie en volkshuisvesting

beleidsmedewerker bouwzaken

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

beleidsmedewerker volkshuisvesting

beleidsmedewerker bouwbeleid, stadsvernieuwing

Binnenstadsmanager

Beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn

beleidsmedewerker maatschappelijk werk

beleidsambtenaar sociale zaken en welzijn

beleidsmedewerker jeugd-, kinderbescherming en delinquentenzorg

beleidsmedewerker reclassering

beleidsmedewerker sociale verzekeringen

beleidsmedewerker sociale zaken

beleidsmedewerker vreemdelingenzaken

beleidsmedewerker welzijn

beleidsmedewerker werk en inkomen

beleidsmedewerker werkgelegenheid

junior beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn

senior beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn

beleidsmedewerker ouderenbeleid

beleidsmedewerker gehandicaptenbeleid

beleidsmedewerker sociaal-cultureel werk

beleidsmedewerker sociale zekerheid

beleidsmedewerker jeugdbeleid

beleidsmedewerker minderhedenbeleid

Beleidsmedewerker recreatie en toerisme

beleidsambtenaar recreatie en toerisme

beleidsmedewerker openluchtrecreatie

junior beleidsmedewerker recreatie en toerisme

senior beleidsmedewerker recreatie en toerisme

beleidsmedewerker vrijetijdsvraagstukken

beleidsmedewerker sport en recreatie

Vrijetijdswetenschapper

Adviseur instellingen sociaal-cultureel werk

adviseur instellingen jeugdwerk

adviseur instellingen vormingswerk

adviseur instellingen buurthuiswerk

Beleidsmedewerker kunst en cultuur

junior beleidsmedewerker kunst en cultuur

senior beleidsmedewerker kunst en cultuur

beleidsmedewerker cultuur

beleidsmedewerker kunst

beleidsmedewerker media

beleidsmedewerker monumentenzorg

beleidsambtenaar kunst en cultuur

Beleidscoördinator emancipatiezaken

Beleidsmedewerker documentatie, bibliotheek, informatievoorziening

beleidsmedewerker documentaire informatievoorziening

beleidsmedewerker documentatie en archiefverwerking

beleidsambtenaar documentatie, bibliotheek, informatievoorziening

Beleidsmedewerker volksgezondheid

junior beleidsmedewerker volksgezondheid

senior beleidsmedewerker volksgezondheid

beleidsmedewerker gezondheidsbescherming, preventieve zorg

beleidsambtenaar volksgezondheid

beleidsmedewerker gezondheidszorg

Adviseur rampenbestrijding brandweer

planvormer brandweer

Adviseur veiligheid en kwaliteitszorg brandweer

senior adviseur veiligheid en kwaliteitszorg brandweer

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Hoofd beroepsgroep Beleidsmedewerker landbouw

Het beroep Beleidsmedewerker landbouw valt binnen de hoofdberoepsgroep Onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten

De hoofdgroep onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten betreffen beroepen waarin kennisvergaring en toepassing van theoretische wetenschappelijke kennis centraal staat om een specifiek doel te bereiken.

Deze beroepen hebben een sterk analytisch karakter en vaak staat conceptontwikkeling en het toepassen van nieuwe en experimentele kennis centraal. Binnen deze beroepen staat wetenschappelijk handelen centraal om nieuwe inzichten toe te passen en/of te onderwijzen.

Onder de specialisten vallen ook de gezondheidszorg specialisten en wetenschappelijk adviseurs.

Het opleidings- en werk- denkniveau van onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten ligt gemiddeld genomen op (Post-)HBO en WO niveau. In meerdere gevallen kunnen de kennis en vaardigheden ook via werkervaring en additionele training worden opgedaan.

Veelvoorkomende taken & werkzaamheden van onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten.

 • het uitvoeren van analyses en onderzoek en het ontwikkelen van concepten, theorieën en operationele methoden
 • het adviseren over of toepassen van bestaande wetenschappelijke kennis
 • het doceren van theorie en praktijk van een of meer disciplines op verschillende onderwijsniveaus (MBO,  HBO, Universitair)
 • het onderwijzen en opleiden van personen met leermoeilijkheden of speciale behoeften
 • het verstrekken van diverse zakelijke, juridische en sociale diensten
 • het maken en/of uitvoeren van kunst
 • het geven van spirituele of psychologische begeleiding
 • het opstellen van wetenschappelijke artikelen en rapporten

 

Het begeleiden van andere werknemers kan bij de verantwoordelijkheden horen.

Subhoofd beroepsgroepen onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten

Beroepen in deze hoofdgroep worden ingedeeld in de volgende subhoofdgroepen:

 • 21 Ingenieurs en onderzoekers wis-, natuur- en technische wetenschappen
 • 22 Specialisten gezondheidszorg
 • 23 Docenten
 • 24 Specialisten bedrijfsbeheer en administratie
 • 25 Specialisten informatie- en communicatietechnologie
 • 26 Juristen, sociaal wetenschappers en kunstenaars


Solliciteren op de functie Beleidsmedewerker landbouw

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als Beleidsmedewerker landbouw dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor Beleidsmedewerker landbouw belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als Beleidsmedewerker landbouw. Bekijk dan onze tips.

Bekijk onze CV en sollicitatietips

Is het beroep Beleidsmedewerker landbouw iets voor je?

Zou je graag Beleidsmedewerker landbouw willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als Beleidsmedewerker landbouw bij jou past.

Doe de gratis beroepskeuzetest

Ga direct naar