Opleidingen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Zou je graag Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) willen worden? Of ben je al Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Om BOA te worden is geen specifieke vooropleiding nodig. Je volgt in het algemeen een cursus om BOA te worden. Na de cursus moet je een examen afleggen en halen om als BOA aan de slag te mogen. Veel BOA's hebben eerst een politieopleiding gevolgd voordat ze zich specialiseren tot BOA. Om BOA te worden word je via de wet opsporingsbevoegdheid verleend en moet er soms worden voldaan aan een bekwaamheids- en betrouwbaarheidseis.

Je kunt alleen BOA worden als dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van je functie. Bij de aanvraag van deze titel moet er een akte van aanstelling worden overlegd om aan te tonen dat je in dienst bent bij een overheidsinstelling. Je moet dus in dienst zijn van de overheid om de titel BOA te mogen voeren.

De 9 beste opleidingen voor een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA):

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB

Opsporing|BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 1033.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3

IVON heeft haar portfolio uitgebreid met de training RTGB voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA).Een BOA is bevoegd om strafbare feiten op te sporen en personen staande te houden. Het zou kunnen zijn dat hij of zij geconfronteerd wordt met agressie en/of geweld. Vanaf 1 januari 2005 is de RegelingToetsing Geweldsbeheersing Boa (RTGB) in werking getreden. Hiermee zijn er regels gesteld inzake de toetsing van …

BOA Basisbekwaamheid Basisopleiding

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 1773.14 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 10

Om ingezet te worden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar is het noodzakelijk om het door het Ministerie van Justitie vastgestelde examen met goed gevolg af te leggen. Deze opleiding zorgt er voor dat u goed voorbereid bent om het examen af te leggen. Tijdens de opleiding leert u de kennis en regels die straks als Buitengewoon Opsporingsambtenaar toegepast …

Permanente Her- en Bijscholing BOA, Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG)

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 471.03 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2

Deze module, Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG) 1 wordt georganiseerd in het kader van de permanente bijscholing voor de buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze module is in 2013 te volgen voor mensen die in 2008 hun BOA examen gehaald hebben. Voor mensen die na 2008 hun BOA examen gehaald hebben geldt een vrijstelling van 5 jaar en …

Permanente Her- en Bijscholing BOA, Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS)

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar|APV (Algemene Plaatselijke Verordening) | Open inschrijving |€ 551.03 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 3

Deze module, Wettelijke Kaders Publieke Openbare Ruimte Specifiek (WKORS), wordt georganiseerd in het kader van de permanente bijscholing voor de buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze module is in 2014 te volgen voor mensen die in 2008 hun BOA examen gehaald hebben. Voor mensen die na 2008 hun BOA examen gehaald hebben, geldt een vrijstelling van 5 jaar en …

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Leerplicht|Opsporing|BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Thuisstudie |€ 139.00 | Totale lesduur: 6

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een functionaris met opsporingsbevoegdheid. Deze functionarissen zijn bijvoorbeeld werkzaam als jachtopziener of boswachter, als parkeerwachter of medewerker van de arbeidsinspectie, of als sociaal rechercheur of leerplichtambtenaar. Wil je graag aan de slag als buitengewoon opsporingsambtenaar? Dan moet je eerst het officiële ExTH-examen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie …

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Thuisstudie

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar|Opsporing | Thuisstudie |€ 194.00 | Max. deelnemers: 99 | Totale lesduur: 6

Werken als BOA? Kies deopleiding Buitengewoon OpsporingsambtenaarEen buitengewoon opsporingsambtenaar is officieel erkend en heeft officiële opsporingsbevoegdheid. Je hoeft daarbij niet in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Je bent bijvoorbeeld jachtopziener, parkeercontroleur of sociaal-rechercheur.De buitengewoon opsporingsambtenaar, beter bekend als BOA, zie je steeds vaker op straat. Een BOA is specialist in een bepaald …

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) E-Learning

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar|Opsporing | E-Learning |€ 194.00 | Max. deelnemers: 99 | Totale lesduur: 6

Werken als BOA? Kies deopleiding Buitengewoon OpsporingsambtenaarEen buitengewoon opsporingsambtenaar is officieel erkend en heeft officiële opsporingsbevoegdheid. Je hoeft daarbij niet in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Je bent bijvoorbeeld jachtopziener, parkeercontroleur of sociaal-rechercheur.De buitengewoon opsporingsambtenaar, beter bekend als BOA, zie je steeds vaker op straat. Een BOA is specialist in een bepaald …

Privacy voor BOA's

Privacy & Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Open inschrijving |€ 550.00 | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1

Privacy voor boa’s Sinds maart 2019 is het wettelijk kader veranderd waarbinnen de buitengewoon opsporingsambtenaar persoonsgegevens verwerkt. De Wpg, Wet politiegegevens, geldt nu niet alleen voor de politie en marechaussee, maar ook voor de boa.  Boa’s werken vaak als toezichthouder én als opsporingsambtenaar. De gegevens die ze verwerken in het kader van toezicht vallen sinds …

Permanente Her- en Bijscholing BOA, Dienstverlening & Calamiteit

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 702.69 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3

Deze module wordt georganiseerd in het kader van de Permanente her- en bijscholing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar,voorheen PHB 4.  Inhoud Optreden bij calamiteiten Het inschakelen van en samenwerken met hulpdiensten  Het creëren van een veilige situatie. Deze module wordt klassikaal gegeven met ondersteuning van digitaal lesmateriaal. In dit lesmateriaal vind je tekst, oefeningen en proeftoetsen. Eveneens …