Docent sociologie Taken, Verantwoordelijkheden, Vacatures en Opleidingen

`

Wat is een Docent sociologie?

Het beroep Docent sociologie is onderdeel van de beroepsfamilie docenten hoger onderwijs gedrag en maatschappij


Past het beroep Docent sociologie bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Docent sociologie

Wil je een beter salaris verdienen als Docent sociologie? Misschien kan je via deze vacatures een loonsverhoging krijgen

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Docent sociologie worden: Opleidingen tot Docent sociologie

Wil je Docent sociologie worden? Hieronder vind je de opleidingen voor de Docent sociologie.

De 3 best beoordeelde opleidingen tot Docent sociologie

Masterclass Change Management
Onze bekende Masterclass Change Management, nu weer terug naar de roots: voor het senior management. Ben jij die senior manager die alles al heeft gezien? Die al diverse veranderingen heeft …
Masterclass Change Management
Masterclass Gedragsbeïnvloeding en Psychologie - Virtual Classroom
Je bent geïnteresseerd in wat een persoon beweegt op het gebied van sociologie en psychologie. Je wilt graag meer diepgang vinden in welke factoren van invloed zijn op iemands gedrag. …
Masterclass Gedragsbeïnvloeding en Psychologie - Virtual Classroom
Leiderschap bij verandering
Onze bekende Masterclass Change Management is ook Incompany beschikbaar. We hebben incompany trainingen mogen uitvoeren voor het Ministerie van IenW, Achmea, Gasunie, ASVZ en vele anderen. Zij gingen je voor …
Leiderschap bij verandering

Doorgroei mogelijkheden Docent sociologie

Je kunt als Docent sociologie een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Docent sociologie is onderdeel van de beroepsfamilie Docenten hoger onderwijs gedrag en maatschappij. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Docent sociologie

Mogelijke specialisaties voor een Docent sociologie

universitair (hoofd)docent landmeetkunde

docent beleidskunde

docent politicologie

docent politieke wetenschap

docent onderwijsleer

docent stedelijk beheer

docent plattelandsvernieuwing

docent ruimtelijke ontwikkeling

hoogleraar cultuurwetenschappen

hoogleraar vrouwen- en genderstudies

directeur onderzoeksinstelling sociale wetenschappen

Hoogleraar Media en Cultuur

hoogleraar gezinssociologie

hoogleraar sociale politiek

directeur onderzoeksinstelling sociologie

hoogleraar criminologie

universitair (hoofd)docent opvoedkunde

universitair (hoofd)docent orthopedagogie

universitair (hoofd)docent pedagogiek en didaktiek

universitair (hoofd)docent sociale pedagogie

universitair (hoofd)docent orthodidactiek

universitair (hoofd)docent andragogie

universitair (hoofd)docent cultuurwetenschappen

universitair (hoofd)docent vrouwen- en genderstudies

universitair (hoofd)docent sociale politiek

universitair (hoofd)docent criminologie

universitair (hoofd)docent gezinssociologie

universitair (hoofd)docent volkenkunde

universitair (hoofd)docent antropologie

universitair (hoofd)docent burgerschapskunde

universitair (hoofd)docent cultuurgeschiedenis

universitair (hoofd)docent luchtvaartnavigatie

universitair (hoofd)docent binnenvaartkunde

universitair (hoofd)docent verkeerseconomie

universitair (hoofd)docent zeemanschap

universitair (hoofd)docent luchtvaartonderzoek

universitair (hoofd)docent maritiem onderzoek

universitair (hoofd)docent maritieme navigatie

universitair (hoofd)docent ruimtevaartonderzoek

universitair (hoofd)docent verkeersregeling en verkeersveiligheid

universitair (hoofd)docent vervoerseconomie

universitair (hoofd)docent zeevaartkunde

universitair (hoofd)docent logistiek

universitair (hoofd)docent radiokunde scheepvaart en vliegverkeer

universitair (hoofd)docent scheepvaart

universitair (hoofd)docent vliegonderricht

universitair (hoofd)docent ergonomie

universitair (hoofd)docent krijgskunde

universitair (hoofd)docent politieke ideologieën

universitair (hoofd)docent politieke filosofie

universitair (hoofd)docent internationale economische betrekkingen

universitair (hoofd)docent staatsinrichting

docent crisisinterventie

docent gezin en opvoedingsondersteuning

docent sociaaljuridische hulpverlening

docent mens en maatschappij

docent materiële hulpverlening

docent gedrag en maatschappij

universitair (hoofd)docent pastorale psychologie

universitair (hoofd)docent psychopathologie

universitair (hoofd)docent neuropsychologie

universitair (hoofd)docent omgevingspsychologie

universitair (hoofd)docent ontwikkelingspsychologie, ouderdom

universitair (hoofd)docent persoonlijkheidsleer

universitair (hoofd)docent psychoanalyse

universitair (hoofd)docent psychodiagnostiek

universitair (hoofd)docent psychotherapie

universitair (hoofd)docent diepte psychologie

universitair (hoofd)docent schoolpsychologie

universitair (hoofd)docent sociale psychologie

universitair (hoofd)docent groepspsychologie

universitair (hoofd)docent pedagogische psychologie

universitair (hoofd)docent bedrijfspsychologie

directeur onderzoeksinstelling landmeetkunde

hoogleraar landmeetkunde

Hoogleraar Sociale geografie en Planologie

hoogleraar ergonomie

directeur onderzoeksinstelling arbeidswetenschappen

hoogleraar burgerschapskunde

hoogleraar antropologie

directeur onderzoeksinstelling culturele antropologie

hoogleraar cultuurgeschiedenis

hoogleraar volkenkunde

Hoogleraar Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

hoogleraar orthopedagogie

directeur onderzoeksinstelling pedagogiek

hoogleraar opvoedkunde

hoogleraar orthodidactiek

hoogleraar andragogie

hoogleraar pedagogiek en didaktiek

hoogleraar sociale pedagogie

hoogleraar krijgskunde

hoogleraar politieke ideologieën

directeur onderzoeksinstelling politicologie

hoogleraar internationale betrekkingen

hoogleraar politieke geschiedenis

hoogleraar staatsinrichting

directeur onderzoeksinstelling psychologie

hoogleraar neuropsychologie

hoogleraar omgevingspsychologie

hoogleraar ontwikkelingspsychologie, ouderdom

hoogleraar persoonlijkheidsleer

hoogleraar psychoanalyse

hoogleraar psychodiagnostiek

hoogleraar psychotherapie

hoogleraar pastorale psychologie

hoogleraar pedagogische psychologie

hoogleraar psychopathologie

hoogleraar sociale psychologie

hoogleraar dieptepsychologie

hoogleraar groepspsychologie

hoogleraar bedrijfspsychologie

hoogleraar schoolpsychologie

Hoogleraar Psychobiologie

directeur onderzoeksinstelling demografie

docent sociale pedagogiek (1e graads)

docent agologie (1e graads)

docent opvoedkunde (1e graads)

docent orthopedagogiek (1e graads)

docent pedagogische psychologie

docent ontwikkelingspsychologie

docent klinische psychologie

docent bedrijfspsychologie

HBO docent psychologie

Docent rechtspsychologie

docent vervoerskunde

docent verkeerstechniek

docent transporttechniek

docent organisatiesociologie

MBO/HBO docent sociologie

Docent conflictmanagement

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Doorgroei beroepen voor een Docent sociologie

Docent wildlife management

Docent toegepaste biologie

docent oecologie

docent moleculaire genetica

docent immunologie

docent insectenkunde

docent cel- en moleculaire biologie

docent hematologie

docent ecologie en populatietechnologie

docent toxicologie

docent genetica

docent hydrobiologie

docent technische biologie

docent celleer

docent weefselleer

docent botanie

docent humane biologie

docent dna-technologie

docent microbiologie

Docent dierkunde (agrarisch) (1e graads)

docent diergedrag (1e graads)

docent dierhouderij (1e graads)

docent dierverzorging (1e graads)

docent ecologie (agrarisch) (1e graads)

Docent tuin en landschap (1e graads)

docent groene ruimte (1e graads)

docent landschapontwerpen (1e graads)

docent landschapskunde (1e graads)

docent natuurbehoud en natuurbeheer (1e graads)

Docent levensmiddelentechnologie (1e graads)

docent levensmiddelenchemie (1e graads)

docent voedselverwerking (1e graads)

Docent agromanagement (1e graads)

docent agrarische economie (1e graads)

docent landbouweconomie (1e graads)

Hoogleraar milieukunde

hoogleraar bosbouwkunde

hoogleraar natuurbehoud en natuurbeheer

directeur onderzoeksinstelling milieukunde

hoogleraar tropische bosbouw

hoogleraar landhuishoudkunde

hoogleraar landschapsarchitectuur

hoogleraar bosexploitatie

hoogleraar jacht- en wildbescherming

hoogleraar landschapskunde

Docent agrotechniek (1e graads)

docent agrarische techniek (1e graads)

docent landbouwtechniek (1e graads)

Docent landbouwkunde (1e graads)

docent weidegebruik (1e graads)

docent plantenteelt (1e graads)

docent landbouwbeleid en politiek (1e graads)

docent beplanting (1e graads)

docent agrarisch bedrijf (1e graads)

docent gewasbescherming (1e graads)

docent plantaardige productie (1e graads)

docent tuinbouwkunde (1e graads)

docent horticultuur (1e graads)

Hoogleraar landbouwwetenschappen

hoogleraar agrarische techniek

hoogleraar plantenteelt

hoogleraar visserijonderzoek

directeur onderzoeksinstelling landbouwwetenschappen

hoogleraar tuinbouwkunde

hoogleraar veehouderij

hoogleraar horticultuur

hoogleraar landbouwtechniek

hoogleraar zoötechniek

hoogleraar agrarische economie

hoogleraar agronomie

hoogleraar bedrijfspluimveeziekten

hoogleraar bemestingsleer

hoogleraar cultuurtechniek

hoogleraar landbouweconomie

hoogleraar landbouwvoorlichtingskunde

Universitair (hoofd)docent diergeneeskunde

universitair (hoofd)docent dierfysiologie

universitair (hoofd)docent veterinaire fysiologie

universitair (hoofd)docent alternatieve diergeneeskunde

universitair (hoofd)docent dierziekten

universitair (hoofd)docent veterinaire farmalogie en toxicologie

universitair (hoofd)docent veterinaire verloskunde en gynaecologie

universitair (hoofd)docent veterinaire wetenschappen

universitair (hoofd)docent preklinische hoef- en klauwkunde

Universitair (hoofd)docent aardwetenschappen

universitair (hoofd)docent bodemkunde

universitair (hoofd)docent economische aardrijkskunde, geografie

universitair (hoofd)docent geologie

universitair (hoofd)docent sociale aardrijkskunde en landbeschrijving

universitair (hoofd)docent sociografie

universitair (hoofd)docent fysische geografie

universitair (hoofd)docent geodesie

universitair (hoofd)docent geochemie

universitair (hoofd)docent milieugeologie

universitair (hoofd)docent oceanografie

universitair (hoofd)docent paleobotanie

universitair (hoofd)docent paleontologie

universitair (hoofd)docent seismologie

universitair (hoofd)docent hydrologie

universitair (hoofd)docent meteorologie en klimatologie

universitair (hoofd)docent delfstof- en aardkunde

universitair (hoofd)docent mijnbouwkunde

universitair (hoofd)docent aardrijkskunde

universitair (hoofd)docent geografie en sociale geografie

Hoogleraar diergeneeskunde

hoogleraar veterinaire wetenschappen

hoogleraar alternatieve diergeneeskunde

hoogleraar dierziekten

hoogleraar veterinaire farmalogie en toxicologie

directeur onderzoeksinstelling diergeneeskunde

hoogleraar veterinaire verloskunde en gynaecologie

hoogleraar dierfysiologie

hoogleraar preklinische hoef- en klauwkunde

hoogleraar veterinaire fysiologie

Hoogleraar aardwetenschappen

hoogleraar aardrijkskunde

hoogleraar geodesie

hoogleraar mijnbouwkunde

hoogleraar geologie

hoogleraar sociale aardrijkskunde en landbeschrijving

hoogleraar paleontologie

hoogleraar seismologie

hoogleraar geochemie

hoogleraar meteorologie en klimatologie

hoogleraar milieugeologie

hoogleraar oceanografie

hoogleraar paleobotanie

directeur onderzoeksinstelling aardwetenschappen

hoogleraar sociografie

hoogleraar delfstof- en aardkunde

hoogleraar geografie en sociale geografie

hoogleraar hydrologie

hoogleraar economische aardrijkskunde, -geografie

hoogleraar bodemkunde

hoogleraar klimatologie

hoogleraar fysische geografie

Universitair (hoofd)docent biologie

universitair (hoofd)docent dierkunde

universitair (hoofd)docent ethologie

universitair (hoofd)docent microbiologie

universitair (hoofd)docent plantensystematiek

universitair (hoofd)docent toxicologie

universitair (hoofd)docent bacteriologie

universitair (hoofd)docent plantenvirologie

universitair (hoofd)docent biodiversiteit

universitair (hoofd)docent biofysica

universitair (hoofd)docent dendrologie

universitair (hoofd)docent ecologie

universitair (hoofd)docent evolutiebiologie

universitair (hoofd)docent mycologie, lichenologie

universitair (hoofd)docent parasitologie

universitair (hoofd)docent weefselleer

universitair (hoofd)docent zoölogie

universitair (hoofd)docent insectenkunde

universitair (hoofd)docent hydrobiologie

universitair (hoofd)docent serologie

universitair (hoofd)docent microscopische anatomie

universitair (hoofd)docent ontleedkunde

universitair (hoofd)docent palynologie

universitair (hoofd)docent plantenfysiologie

universitair (hoofd)docent plantenveredeling

universitair (hoofd)docent plantkunde

universitair (hoofd)docent histologie

universitair (hoofd)docent botanie

universitair (hoofd)docent celleer

universitair (hoofd)docent cytologie

universitair (hoofd)docent fytopathologie

universitair (hoofd)docent genetica

Hoogleraar biologie

hoogleraar toxicologie

hoogleraar weefselleer

hoogleraar bacteriologie

hoogleraar botanie

hoogleraar plantenveredeling

hoogleraar biodiversiteit

hoogleraar biofysica

hoogleraar dendrologie

hoogleraar ecologie

hoogleraar evolutiebiologie

hoogleraar mycologie, lichenologie

directeur onderzoeksinstelling biologie

hoogleraar microbiologie

hoogleraar plantensystematiek

hoogleraar plantenvirologie

hoogleraar zoölogie

hoogleraar cytologie

hoogleraar insectenkunde

hoogleraar dierkunde

hoogleraar ontleedkunde

hoogleraar histologie

hoogleraar hydrobiologie

hoogleraar celleer

hoogleraar palynologie

hoogleraar parasitologie

hoogleraar plantenfysiologie

hoogleraar plantkunde

hoogleraar microscopische anatomie

hoogleraar ethologie

hoogleraar fytopathologie

hoogleraar genetica

hoogleraar serologie

Universitair (hoofd)docent landbouwwetenschappen

universitair (hoofd)docent landbouwtechniek

universitair (hoofd)docent cultuurtechniek

universitair (hoofd)docent tuinbouwkunde

universitair (hoofd)docent veehouderij

universitair (hoofd)docent zoötechniek

universitair (hoofd)docent horticultuur

universitair (hoofd)docent bedrijfspluimveeziekten

universitair (hoofd)docent plantenteelt

universitair (hoofd)docent visserijonderzoek

universitair (hoofd)docent landbouwvoorlichtingskunde

universitair (hoofd)docent landbouweconomie

universitair (hoofd)docent agronomie

universitair (hoofd)docent agrarische economie

universitair (hoofd)docent agrarische techniek

universitair (hoofd)docent bemestingsleer

Universitair (hoofd)docent milieukunde

universitair (hoofd)docent landhuishoudkunde

universitair (hoofd)docent landschapskunde

universitair (hoofd)docent bosexploitatie

universitair (hoofd)docent tropische bosbouw

universitair (hoofd)docent natuurbehoud en natuurbeheer

universitair (hoofd)docent landschapsarchitectuur

universitair (hoofd)docent jacht- en wildbescherming

universitair (hoofd)docent bosbouw

Docent bosbouwkunde (1e graads)

docent bosexploitatie (1e graads)

docent cultuurtechniek (1e graads)

Docent onderzoekstechnieken

docent methodologie

Docent projectmanagement

Docent kwaliteitsbeheer

docent kwaliteitsmanagement

docent kwaliteitszorg

Universitair (hoofd)docent bedrijfskunde

universitair (hoofd)docent accounting

universitair (hoofd)docent organisatieleer

Docent facilitymanagement

docent gebouwmanagement

docent real estate management

Docent hotel management (1e graads)

docent rooms division (1e graads)

docent hospitality services (1e graads)

docent catering en restauratieve voorzieningen (1e graads)

docent algemene hotelhygiëne (1e graads)

Hoogleraar economie

hoogleraar administratieve controleleer

hoogleraar prijstheorie

hoogleraar verkoopkunde

hoogleraar bank- en verzekeringswezen

hoogleraar economische politiek

hoogleraar milieueconomie

hoogleraar economische organisatie

hoogleraar verkoopmethode

hoogleraar handelswetenschappen

hoogleraar bedrijfsadministratie

hoogleraar bedrijfseconomie

hoogleraar openbare financiën

hoogleraar sociale zekerheid

directeur onderzoeksinstelling economie

hoogleraar nationale monetaire economie

hoogleraar ontwikkelingseconomie

hoogleraar overheidseconomie

hoogleraar marketing

hoogleraar verkooptechniek

hoogleraar business-management

hoogleraar commerciële vakken

hoogleraar economische geschiedenis

hoogleraar econometrie

hoogleraar wiskundige economie

hoogleraar belastingwetenschappen

hoogleraar macro-economie

Docent notariële wetenschappen

Hoogleraar bedrijfs- en consumentenwetenschappen

directeur onderzoeksinstelling bedrijfs- en consumentenwetenschappen

hoogleraar vrijetijdswetenschappen

hoogleraar huishoudkunde

hoogleraar toerisme

Hoogleraar verkeers- en vervoerskunde

hoogleraar radiokunde scheepvaart en vliegverkeer

hoogleraar zeemanschap

hoogleraar maritieme navigatie

hoogleraar binnenvaartkunde

hoogleraar scheepswerktuigkunde

hoogleraar luchtvaartonderzoek

hoogleraar maritiem onderzoek

hoogleraar ruimtevaartonderzoek

hoogleraar verkeersregeling en verkeersveiligheid

directeur onderzoeksinstelling verkeers- en vervoerskunde

hoogleraar logistiek

hoogleraar verkeerseconomie

hoogleraar vervoerseconomie

hoogleraar vliegonderricht

hoogleraar zeevaartkunde

hoogleraar scheepvaart

Docent econometrie

docent wiskundige economie

Docent international business

docent international economics

docent internationale bedrijfsprocessen

docent internationale economische betrekkingen

Docent financieel management

docent financieel rekenen en ict

docent financiële dienstverlening

Docent ondernemingsfinanciering

Docent accountability

Docent controleleer

Docent controlebeginselen

Docent administratieve organisatie

Docent financiële calculaties

Docent bedrijfskunde

docent bedrijfsorganisatieleer

docent bedrijfskundige informatica

docent technische bedrijfskunde

Docent management control

Docent management

Docent juridische dienstverlening

docent sociale zekerheid

docent juridisch management

docent justitiële dienstverlening

Docent makelaardij

docent vastgoed management

Hoogleraar rechtswetenschappen

hoogleraar intellectueel eigendomsrecht

hoogleraar internationaal privaatrecht

hoogleraar strafrecht

hoogleraar sociaal recht

hoogleraar verkeersrecht

hoogleraar zeerecht

directeur onderzoeksinstelling rechtswetenschappen

hoogleraar lucht- en ruimterecht

hoogleraar mensenrechten

hoogleraar milieurecht

hoogleraar oorlogsrecht

hoogleraar personen- en familierecht

hoogleraar arbeidsrecht

hoogleraar bouwrecht

hoogleraar vreemdelingenrecht

hoogleraar europees recht

hoogleraar gezondheidsrecht

hoogleraar informatierecht, communicatierecht

hoogleraar gemeenterecht

hoogleraar volkenrecht

hoogleraar militair straf- en tuchtrecht

hoogleraar staatsrecht

hoogleraar handelsrecht

hoogleraar internationaal recht

hoogleraar belastingrecht

hoogleraar bestuursrecht

hoogleraar publiekrecht

hoogleraar uitgeversrecht

Hoogleraar Notarieel recht

Docent office management

docent administratieve dienstverlening

Universitair (hoofd)docent bestuurskunde

universitair (hoofd)docent diplomatie

universitair (hoofd)docent staathuishoudkunde

universitair (hoofd)docent beleidswetenschap

universitair (hoofd)docent bestuurswetenschappen

Universitair (hoofd)docent bedrijfs- en consumentenwetenschappen

universitair (hoofd)docent vrijetijdswetenschappen

universitair (hoofd)docent toerisme

universitair (hoofd)docent huishoudkunde

Docent personeel en organisatie

docent loopbaanadvisering

docent studie- en beroepskeuze

docent personeel en arbeid

docent personeelsmanagement

docent arbo

docent werving en selectie

docent human resource management

Docent Personeelswetenschappen

Universitair (hoofd)docent economie

universitair (hoofd)docent macro-economie

universitair (hoofd)docent handelswetenschappen

universitair (hoofd)docent verkoopkunde

universitair (hoofd)docent belastingwetenschappen

universitair (hoofd)docent bank- en verzekeringswezen

universitair (hoofd)docent economische politiek

universitair (hoofd)docent milieueconomie

universitair (hoofd)docent nationale monetaire economie

universitair (hoofd)docent ontwikkelingseconomie

universitair (hoofd)docent overheidseconomie

universitair (hoofd)docent sociale zekerheid

universitair (hoofd)docent marketing

universitair (hoofd)docent openbare financiën

universitair (hoofd)docent verkoopmethode

universitair (hoofd)docent commerciële vakken

universitair (hoofd)docent econometrie

universitair (hoofd)docent wiskundige economie

universitair (hoofd)docent verkooptechniek

universitair (hoofd)docent prijstheorie

universitair (hoofd)docent administratieve controleleer

universitair (hoofd)docent business-management

universitair (hoofd)docent bedrijfsadministratie

universitair (hoofd)docent bedrijfseconomie

universitair (hoofd)docent economische geschiedenis

universitair (hoofd)docent economische organisatie

Universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen

universitair (hoofd)docent internationaal recht

universitair (hoofd)docent militair straf- en tuchtrecht

universitair (hoofd)docent gemeente recht

universitair (hoofd)docent staatsrecht

universitair (hoofd)docent personen- en familierecht

universitair (hoofd)docent sociaal recht

universitair (hoofd)docent verkeersrecht

universitair (hoofd)docent vreemdelingenrecht

universitair (hoofd)docent zeerecht

universitair (hoofd)docent mensenrechten

universitair (hoofd)docent bestuursrecht

universitair (hoofd)docent internationaal privaatrecht

universitair (hoofd)docent lucht- en ruimterecht

universitair (hoofd)docent milieurecht

universitair (hoofd)docent informatierecht, communicatierecht

universitair (hoofd)docent intellectueel eigendomsrecht

universitair (hoofd)docent arbeidsrecht

universitair (hoofd)docent bouwrecht

universitair (hoofd)docent gezondheidsrecht

universitair (hoofd)docent oorlogsrecht

universitair (hoofd)docent volkenrecht

universitair (hoofd)docent uitgeversrecht

universitair (hoofd)docent publiekrecht

universitair (hoofd)docent handelsrecht

universitair (hoofd)docent strafrecht

universitair (hoofd)docent belastingrecht

universitair (hoofd)docent europees recht

Hoogleraar bestuurskunde

hoogleraar diplomatie

hoogleraar beleidswetenschap

directeur onderzoeksinstelling bestuurskunde

hoogleraar staathuishoudkunde

hoogleraar bestuurswetenschappen

Hoogleraar bedrijfskunde

directeur onderzoeksinstelling bedrijfskunde

hoogleraar accounting

hoogleraar organisatieleer

Docent recht

docent gemeenterecht

docent penitentiair recht

docent staatsrecht

docent volkenrecht

docent strafrecht

docent rechtssociologie

docent vennootschaps- en rechtspersonenrecht

docent sociaal recht

docent privaatrecht

docent bedrijfsrecht

docent milieurecht

docent sport en recht

docent arbeidsrecht

docent ondernemersrecht

docent bestuursrecht

docent internationaal recht

docent europees recht

docent belastingrecht

docent administratief recht

docent handelsrecht

docent nederlands recht

docent publiekrecht

docent uitgeversrecht

docent wetskennis

docent sociale wetgeving

Docent verbintenissenrecht

Docent erfrecht

Docent consumentenrecht

Docent personen en familierecht

Docent belastingswetenschappen

Docent bedrijfseconomie (1e graads)

docent economie 2 (1e graads)

docent handelswetenschappen (1e graads)

docent bedrijfsstatistiek (1e graads)

docent bedrijfsadministratie (1e graads)

docent handelskennis (1e graads)

Docent kosten en opbrengsten

Docent handel en administratie

Docent logistiek en economie

Docent logistiek

docent logistiek management

docent vervoers- en opslagtechnieken

docent exportmanagement

Docent accountancy

Docent bank- en verzekeringswezen

docent verzekeringswiskunde

docent actuariële wiskunde

docent actuariële wetenschappen

docent geld-, krediet- en bankwezen

Docent verzekeringsleer

Docent wet financieel toezicht

Docent levensverzekeringswiskunde

Docent beleggingsleer

Docent marketing

docent commerciële economie

docent sales

docent nima-a

docent e-business

docent nima-b

Docent conceptontwikkeling

Docent marktonderzoek

Docent toerisme en recreatie

docent toerisme

docent evenementenorganisatie

docent vrijetijdswetenschappen

Docent eventmanagement

Docent farmacie

Docent medische informatica

Docent gezondheidskunde (1e graads)

docent gezondheidsleer (1e graads)

docent antroposofische menskunde (1e graads)

Docent voeding (1e graads)

docent keuken/restaurant (1e graads)

docent food and beverage (1e graads)

docent dieetleer (1e graads)

docent voeding en gezondheid (1e graads)

docent voedingsleer (1e graads)

docent consumptieve techniek (1e graads)

docent voedingsfysiologie (1e graads)

Docent orthopedie

Docent oncologie

Docent anesthesiologie

Docent huidtherapie

Docent fysiologie

docent fysiologie/pathologie

Docent psychiatrie

Docent verloskunde

docent embryologie

Docent ergonomie

Docent creatieve therapie

docent tuintherapie

docent muziektherapie

docent dramatherapie

docent beeldende therapie

Docent inspanningsfysiologie

docent ergometrie

Universitair (hoofd)docent voeding

Hoogleraar geneeskunde specialist

hoogleraar cardio-vasculaire chirurgie

hoogleraar pathologie

hoogleraar oncologie

directeur onderzoeksinstelling geneeskunde specialist

hoogleraar mondziekten

hoogleraar neurofysiologie

hoogleraar orthoptica

hoogleraar urologie

hoogleraar chirurgische prothetiek

hoogleraar dermatologie

hoogleraar gerontologie, geriatrie

hoogleraar kinderpsychiatrie

hoogleraar dentomaxilliaire orthopedie

hoogleraar obstetrie

hoogleraar oogheelkunde

hoogleraar gynaecologie

hoogleraar huidziekten

hoogleraar anestesiologie

hoogleraar cardiologie

hoogleraar chirurgie

hoogleraar inwendige geneeskunde

hoogleraar kaakchirurgie

hoogleraar keel-, neus- en oorheelkunde

hoogleraar oogmeetkunde

hoogleraar optometrie

hoogleraar osteopathie

hoogleraar plastische chirurgie

hoogleraar psychiatrie

hoogleraar kindergeneeskunde

hoogleraar neurochirurgie

hoogleraar neurologie

hoogleraar radiologie

hoogleraar radiotherapie

hoogleraar reumatologie, orthopedie

hoogleraar seksuologie

Hoogleraar farmacie

directeur onderzoeksinstelling farmacie

hoogleraar galenische farmacie

hoogleraar farmacologie

hoogleraar geneesmiddelen onderzoek

hoogleraar recepteerkunde

Hoogleraar tandheelkunde

directeur onderzoeksinstelling tandheelkunde

hoogleraar conserverende tandheelkunde

hoogleraar prothetodontie

hoogleraar sociale tandheelkunde

Hoogleraar geneeskunde algemeen

hoogleraar nucleaire geneeskunde

hoogleraar sportgeneeskunde

hoogleraar verkeersgeneeskunde

hoogleraar medische erfelijkheidsleer

hoogleraar gastro-enterologie

hoogleraar immuniteitsleer

hoogleraar audiologie

hoogleraar arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde

hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg

directeur onderzoeksinstelling geneeskunde algemeen

hoogleraar fysiologie

hoogleraar fysische diagnostiek

hoogleraar neuro-anatomie

hoogleraar nierziekten

hoogleraar parasitaire ziekten

hoogleraar polemologie

hoogleraar protozoaire ziekten

hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde

hoogleraar ziektekunde

hoogleraar longziekten

hoogleraar medische therapie

hoogleraar virusziekten

hoogleraar hart- en vaatziekten

hoogleraar hematologie

hoogleraar immunopathologie

hoogleraar klinische diagnostiek

hoogleraar endocrinologie

hoogleraar epidemiologie

hoogleraar geslachtsziekten

hoogleraar heelkunde

hoogleraar anatomie

hoogleraar antropogenetica

hoogleraar audiometrie

hoogleraar logopedie

hoogleraar medische wetenschappen

hoogleraar fysiotechniek

hoogleraar tropische geneeskunde

hoogleraar röntgendiagnostiek

hoogleraar verpleegkunde

Universitair (hoofd)docent geneeskunde specialist

universitair (hoofd)docent huidziekten

universitair (hoofd)docent dentomaxilliaire orthopedie

universitair (hoofd)docent neurochirurgie

universitair (hoofd)docent obstetrie

universitair (hoofd)docent oogheelkunde

universitair (hoofd)docent osteopathie

universitair (hoofd)docent radiologie

universitair (hoofd)docent radiotherapie

universitair (hoofd)docent reumatologie, orthopedie

universitair (hoofd)docent urologie

universitair (hoofd)docent anesthesiologie

universitair (hoofd)docent oncologie

universitair (hoofd)docent kaakchirurgie

universitair (hoofd)docent mondziekten

universitair (hoofd)docent neurofysiologie

universitair (hoofd)docent orthoptica

universitair (hoofd)docent plastische chirurgie

universitair (hoofd)docent keel-, neus-, oorheelkunde

universitair (hoofd)docent kinder psychiatrie

universitair (hoofd)docent inwendige geneeskunde

universitair (hoofd)docent gynaecologie, verloskunde

universitair (hoofd)docent kindergeneeskunde

universitair (hoofd)docent neurologie

universitair (hoofd)docent oogmeetkunde

universitair (hoofd)docent optometrie

universitair (hoofd)docent pathologie

universitair (hoofd)docent psychiatrie

universitair (hoofd)docent sexuologie

universitair (hoofd)docent cardiologie

universitair (hoofd)docent cardio-vasculaire chirurgie

universitair (hoofd)docent chirurgie

universitair (hoofd)docent dermatologie

universitair (hoofd)docent gerontologie, geriatrie

Docent bewegingsleer

docent bewegingsleer mensendieck

docent bewegingsleer cesar

docent chiropractics

Docent anatomie en bewegingsleer

Docent podotherapie

Universitair (hoofd)docent farmacie

universitair (hoofd)docent geneesmiddelen onderzoek

universitair (hoofd)docent galenische farmacie

universitair (hoofd)docent recepteerkunde

universitair (hoofd)docent farmacologie

Universitair (hoofd)docent tandheelkunde

universitair (hoofd)docent prothetodontie

universitair (hoofd)docent sociale tandheelkunde

universitair (hoofd)docent conserverende tandheelkunde

Universitair (hoofd)docent geneeskunde algemeen

universitair (hoofd)docent hematologie

universitair (hoofd)docent immuniteitsleer

universitair (hoofd)docent logopedie

universitair (hoofd)docent medische wetenschappen

universitair (hoofd)docent fysiotechniek

universitair (hoofd)docent geslachtsziekten

universitair (hoofd)docent parasitaire ziekten

universitair (hoofd)docent protozoaire ziekten

universitair (hoofd)docent verpleegkunde

universitair (hoofd)docent virusziekten

universitair (hoofd)docent anatomie

universitair (hoofd)docent audiologie

universitair (hoofd)docent medische erfelijkheidsleer

universitair (hoofd)docent nucleaire geneeskunde

universitair (hoofd)docent verkeersgeneeskunde

universitair (hoofd)docent sportgeneeskunde

universitair (hoofd)docent arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde

universitair (hoofd)docent maatschappelijke gezondheidszorg

universitair (hoofd)docent hart- en vaatziekten

universitair (hoofd)docent tropische geneeskunde

universitair (hoofd)docent ziektekunde

universitair (hoofd)docent klinische diagnostiek

universitair (hoofd)docent longziekten

universitair (hoofd)docent medische therapie

universitair (hoofd)docent immunopathologie

universitair (hoofd)docent heelkunde

universitair (hoofd)docent neuro-anatomie

universitair (hoofd)docent nierziekten

universitair (hoofd)docent polemologie

universitair (hoofd)docent röntgendiagnostiek

universitair (hoofd)docent sociale verzekeringsgeneeskunde

universitair (hoofd)docent audiometrie

universitair (hoofd)docent antropogenetica

universitair (hoofd)docent endocrinologie

universitair (hoofd)docent epidemiologie

universitair (hoofd)docent fysiologie

universitair (hoofd)docent fysische diagnostiek

universitair (hoofd)docent gastro-enterologie

Hoogleraar voeding

Docent medische stralingstechnieken

docent medische stralingsdeskundigheid

docent radiotherapeutische technieken

docent medische beeldvormende technieken

docent radiologie

Docent tandheelkunde

docent orthodontie

docent parodontologie

docent mondhygiëne

Docent verpleegkunde (1e graads)

docent klinische zorg (1e graads)

docent kinder-, kraam- en jeugdzorg (1e graads)

docent geriatrische verpleegkunde (1e graads)

docent elementaire verpleegkunde (1e graads)

Docent antropologie

docent cultureel management

docent europakunde

docent culturele antropologie

Docent fysiotherapie

Docent fysiotechniek

Docent logopedie

Docent medische vakken

docent pediatrie

docent optometrie

docent anatomie

docent audiometrie

docent neurologie

docent pathologie

docent dermatologie

docent röntgendiagnostiek

Universitair (hoofd)docent communicatie- en informatiewetenschappen

universitair (hoofd)docent bibliotheek en archief

universitair (hoofd)docent boek- en informatiewetenschappen

Docent interieurarchitectuur

docent binnenhuisarchitectuur

Docent grafisch vormgeven (1e graads)

docent webdesign (1e graads)

docent grafische media promotie (1e graads)

docent graphic arts (1e graads)

docent graphics design (1e graads)

docent multimedia en vormgeving (1e graads)

Docent digitale werkvormen

Docent industriële vormgeving

Docent museologie

Hoogleraar muziekwetenschap

directeur onderzoeksinstelling muziekwetenschap

hoogleraar musicologie

Hoogleraar theaterwetenschap

directeur onderzoeksinstelling theaterwetenschap

Hoogleraar film- en televisiewetenschap

directeur onderzoeksinstelling televisiewetenschap

Docent ethiek

docent ethiek en filosofie

docent godsdienst ethiek

docent ethiek en recht

Universitair (hoofd)docent taal- en literatuurwetenschap

universitair (hoofd)docent lexicologie

universitair (hoofd)docent multilinguale sociolinguïstiek

universitair (hoofd)docent psycholinguïstiek

universitair (hoofd)docent semantiek, naamkunde, toponymie

universitair (hoofd)docent semiotiek

universitair (hoofd)docent taalfilosofie

universitair (hoofd)docent toegepaste taalwetenschap

universitair (hoofd)docent algemene taalwetenschap

universitair (hoofd)docent dialectologie, taalgeografie

universitair (hoofd)docent fonetiek

universitair (hoofd)docent literatuurgeschiedenis

universitair (hoofd)docent stilistiek

universitair (hoofd)docent filologie

Docent essay

Docent jeugdliteratuur

Docent proza

Docent poëzie

Docent roman

Hoogleraar taal- en letterkunde

hoogleraar spaanse taal- en letterkunde

directeur onderzoeksinstelling taal- en letterkunde

hoogleraar nederlandse taal- en letterkunde

hoogleraar afrikaanse taal- en letterkunde

hoogleraar arabische taal- en letterkunde

hoogleraar chinese taal- en letterkunde

hoogleraar duitse taal- en letterkunde

hoogleraar engelse taal- en letterkunde

hoogleraar esperanto

hoogleraar franse taal- en letterkunde

hoogleraar japanse taal- en letterkunde

hoogleraar friese taal- en letterkunde

hoogleraar gebarentalen

hoogleraar italiaanse taal- en letterkunde

hoogleraar keltische taal- en letterkunde

hoogleraar slavische taal- en letterkunde

hoogleraar pidgin- en creoolse taal- en letterkunde

hoogleraar portugese taal- en letterkunde

Hoogleraar Hebreeuwse taal en cultuur

Hoogleraar Griekse en Latijnse taal en cultuur

Hoogleraar Taalwetenschap

Hoogleraar Taal en Communicatie

Hoogleraar Scandinavische talen en culturen

Hoogleraar Roemeense taal en cultuur

Hoogleraar Nieuwgriekse taal en cultuur

Hoogleraar Literatuurwetenschap

Hoogleraar Culturele informatiewetenschap

Universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent afrikaanse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent friese taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent chinese taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent duitse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent engelse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent franse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent italiaanse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent japanse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent keltische taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent nederlandse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent portugese taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent slavische taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent spaanse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent esperanto

universitair (hoofd)docent gebarentalen

universitair (hoofd)docent pidgin- en creoolse taal- en letterkunde

universitair (hoofd)docent arabische taal- en letterkunde

Universitair (hoofd)docent communicatie

universitair (hoofd)docent public relations

universitair (hoofd)docent persvoorlichting

universitair (hoofd)docent bedrijfscommunicatie

Universitair (hoofd)docent theologie

universitair (hoofd)docent bijbelse godgeleerdheid

universitair (hoofd)docent christelijke geloofsleer

universitair (hoofd)docent bijbelkennis

universitair (hoofd)docent christelijke antropologie

universitair (hoofd)docent kerkgeschiedenis

universitair (hoofd)docent praktische theologie

universitair (hoofd)docent zedenkunde

universitair (hoofd)docent bijbelse theologie en ethiek

universitair (hoofd)docent christelijke zedeleer

Universitair (hoofd)docent godsdienstwetenschappen

universitair (hoofd)docent islam

universitair (hoofd)docent jodendom

universitair (hoofd)docent godsdienstfilosofie

universitair (hoofd)docent hindoeïsme

universitair (hoofd)docent boeddhisme

universitair (hoofd)docent godsdiensten van china

universitair (hoofd)docent godsdiensten van japan

Hoogleraar geschiedenis

hoogleraar archeologie

hoogleraar genealogie

directeur onderzoeksinstelling geschiedenis

hoogleraar oudheidkunde

hoogleraar prehistorie

hoogleraar sociale geschiedenis

Docent communicatie

docent voorlichtingskunde

docent presentatietechnieken

docent public relations

Docent interviewtechnieken

Docent communicatiewetenschap

Docent schrijftraining

Docent communicatietheorie

Docent argumentatie

Docent corporate communication

Docent crisiscommunicatie

Docent marketing communicatie

Docent interne communicatie

Docent overheidscommunicatie

Docent online communicatie

Docent strategische communicatie

Docent storytelling

Docent communicatieonderzoek

Docent financiële communicatie

Docent documentaire informatievoorziening

docent documentatieleer

docent bestuurlijke informatievoorziening

docent bibliotheektechnieken

docent bibliografie en documentatie

docent bibliotheekwetenschappen

docent bibliotheek en archief

Docent boekhandel en uitgeverij

Hoogleraar theologie

hoogleraar bijbelse theologie en ethiek

hoogleraar bijbelse godgeleerdheid

hoogleraar praktische godgeleerdheid

directeur onderzoeksinstelling theologie

hoogleraar zedenkunde

hoogleraar kerkgeschiedenis

hoogleraar bijbelkennis

Universitair (hoofd)docent kunstwetenschappen

universitair (hoofd)docent kunstgeschiedenis

universitair (hoofd)docent museologie

universitair (hoofd)docent iconografie

Hoogleraar kunstwetenschappen

hoogleraar iconografie

hoogleraar museologie

directeur onderzoeksinstelling kunstwetenschappen

hoogleraar kunstgeschiedenis

Hoogleraar filosofie

hoogleraar esoterische wetenschappen

directeur onderzoeksinstelling filosofie

hoogleraar thomistische wijsbegeerte

Hoogleraar ethiek

hoogleraar bedrijfsethiek

hoogleraar medische ethiek

directeur onderzoeksinstelling ethiek

hoogleraar bio-ethiek

hoogleraar wijsgerige ethiek

Hoogleraar godsdienstwetenschappen

hoogleraar christelijke zedeleer

hoogleraar godsdiensten van japan

hoogleraar godsdienstfilosofie

hoogleraar hindoeïsme

hoogleraar islam

hoogleraar jodendom

directeur onderzoeksinstelling godsdienstwetenschappen

hoogleraar boeddhisme

hoogleraar godsdiensten van china

hoogleraar christelijke geloofsleer

hoogleraar christelijke antropologie

Hoogleraar Religiestudies

Universitair (hoofd)docent muziekwetenschap

Docent muziekfilosofie

Docent instrumentale compositie

Universitair (hoofd)docent theaterwetenschap

Docent theaterfilosofie

Docent dansanalyse

Docent dansfilosofie

Universitair (hoofd)docent film- en televisiewetenschap

Docent filmanalyse

Docent toetseninstrumenten (1e graads)

docent orgel (1e graads)

docent keyboard (1e graads)

docent piano (1e graads)

Docent slaginstrumenten (1e graads)

docent slagwerk (1e graads)

Universitair (hoofd)docent geschiedenis

universitair (hoofd)docent sociale geschiedenis

universitair (hoofd)docent genealogie

universitair (hoofd)docent oudheidkunde

universitair (hoofd)docent prehistorie

universitair (hoofd)docent archeologie

Hoogleraar taal- en literatuurwetenschap

hoogleraar toegepaste taalwetenschap

directeur onderzoeksinstelling taal- en literatuurwetenschap

hoogleraar algemene taalwetenschap

hoogleraar dialectologie, taalgeografie

hoogleraar fonetiek

hoogleraar lexicologie

hoogleraar multilinguale sociolinguïstiek

hoogleraar psycholinguïstiek

hoogleraar semantiek, naamkunde, toponymie

hoogleraar semiotiek

hoogleraar taalfilosofie

hoogleraar literatuurgeschiedenis

hoogleraar stilistiek

hoogleraar filologie

Universitair (hoofd)docent filosofie

universitair (hoofd)docent esoterische wetenschappen

universitair (hoofd)docent thomistische wijsbegeerte

Universitair (hoofd)docent ethiek

universitair (hoofd)docent wijsgerige ethiek

universitair (hoofd)docent bio-ethiek

universitair (hoofd)docent bedrijfsethiek

universitair (hoofd)docent medische ethiek

Hoogleraar communicatie

hoogleraar public relations

hoogleraar persvoorlichting

hoogleraar bedrijfscommunicatie

Hoogleraar communicatie- en informatiewetenschappen

hoogleraar bibliotheek en archief

hoogleraar boek- en infomatiewetenschappen

directeur onderzoeksinstelling communicatie- en informatiewetenschappen

Docent snaarinstrumenten (1e graads)

docent basgitaar (1e graads)

docent elektrische gitaar (1e graads)

docent contrabas (1e graads)

docent harp (1e graads)

docent altviool (1e graads)

docent gitaar (1e graads)

docent viool (1e graads)

Docent blaasinstrumenten (1e graads)

docent blokfluit (1e graads)

docent trombone (1e graads)

docent cello (1e graads)

docent fagot (1e graads)

docent hobo (1e graads)

docent klarinet (1e graads)

docent piccolo (1e graads)

docent saxofoon (1e graads)

docent trompet (1e graads)

docent dwarsfluit (1e graads)

Docent gebarentaal

Docent theater

docent musical/theater

docent lichttechniek

docent acrobatiek

docent acteren

docent theatergeschiedenis

docent regie

Docent improvisatietheater

Docent stemexpressie

Docent scenografie

Docent theateranalyse

Docent sound design

Docent kleinkunst/cabaret

Docent grime

Docent clownerie

Docent scenario

Docent toneelschrijven

Docent dansdramaturgie

Docent theaterwetenschap

Docent musicaltechniek

Docent musicalwetenschap

Docent muzikaal ondernemerschap

Docent orkestratie

Docent journalistiek

docent internetjournalistiek

docent multimediajournalistiek

docent onderzoeksjournalistiek

Universitair (hoofd)docent astronomie

universitair (hoofd)docent sterrenkunde

Hoogleraar elektrotechniek

directeur onderzoeksinstelling elektrotechniek

hoogleraar wisselstroomtheorie

hoogleraar meet- en regeltechniek

hoogleraar fotogrammetrie

hoogleraar elektriciteitsleer

hoogleraar elektrische energietechniek

Hoogleraar cybernetica

directeur onderzoeksinstelling cybernetica

Hoogleraar informatica

hoogleraar kunstmatige intelligentie

directeur onderzoeksinstelling informatica

hoogleraar telecommunicatietechniek

hoogleraar administratieve informatica

hoogleraar technische informatica

Docent bouwkunde (1e graads)

docent bouwmanagement (1e graads)

docent stedenbouw (1e graads)

docent grondmechanica (1e graads)

docent industriële bouwtechniek (1e graads)

Docent constructief ontwerp

Docent architectuur

docent architectonische vormgeving

docent stedelijke inrichting

docent stedenbouwgeschiedenis

Docent mechanische techniek (1e graads)

docent mechanica (1e graads)

docent technische mechanica (1e graads)

docent engineering (1e graads)

docent toegepaste mechanica (1e graads)

docent mechanische technologie (1e graads)

Docent algemene natuurwetenschappen (1e graads)

Docent toegepaste scheikunde

docent anorganische scheikunde (1e graads)

docent chemometrie (1e graads)

docent chemische technologie (1e graads)

docent biochemie (1e graads)

docent chemische techniek (1e graads)

docent fysische scheikunde (1e graads)

docent analytische scheikunde (1e graads)

docent organische scheikunde (1e graads)

docent scheikundige technologie (1e graads)

Docent instrumentale analyse

Docent reactorkunde

Docent unit operations

Docent organische synthese

Docent polymeerchemie

Docent scheidingsmethoden

Docent structuuropheldering

Docent besturingstechniek (1e graads)

docent aandrijf- en besturingstechniek (1e graads)

docent meet- en regeltechniek (1e graads)

docent hydraulica (1e graads)

Docent technische informatica (1e graads)

docent telecommunicatietechniek (1e graads)

docent computer- en programmeringstechniek (1e graads)

docent computerarchitectuur (1e graads)

docent computerbesturing (1e graads)

Docent installatietechniek (1e graads)

docent aot (1e graads)

docent onderhoudsmanagement (1e graads)

docent koudetechniek (1e graads)

Universitair (hoofd)docent civiele techniek

universitair (hoofd)docent waterbouwkunde en hydrologie

universitair (hoofd)docent weg- en waterbouw

Universitair (hoofd)docent cybernetica

Docent toegepaste natuurkunde

docent astrofysica (1e graads)

docent biomedische fysica (1e graads)

docent hydrologie (1e graads)

docent stromingsleer (1e graads)

docent thermodynamica (1e graads)

docent plasticiteitsleer (1e graads)

docent theoretische natuurkunde (1e graads)

docent technische natuurkunde (1e graads)

Docent reactiekinetiek

Docent civiele techniek (1e graads)

docent wegen en verkeerskunde (1e graads)

docent wegenbouw (1e graads)

docent verkeersbouw (1e graads)

docent waterbouw (1e graads)

Docent waterbouwkunde

Docent watermanagement

Docent geotechniek

Docent toegepaste wiskunde

docent lineaire algebra

docent kansberekening

docent algebra

docent statistiek

docent meetkunde

docent theoretische wiskunde

Docent kwantitatieve methoden en technieken

Docent financiële rekenkunde

Docent fysieke distributie

Universitair (hoofd)docent cartografie

Docent maritieme technieken (1e graads)

docent zeemanschap (1e graads)

docent rederijkunde (1e graads)

docent binnenvaartkunde (1e graads)

docent zeevaartkunde (1e graads)

docent scheepswerktuigkunde (1e graads)

docent boordwerktuigkunde scheepvaart (1e graads)

Universitair (hoofd)docent informatica

universitair (hoofd)docent kunstmatige intelligentie

universitair (hoofd)docent telecommunicatie-techniek

universitair (hoofd)docent administratieve informatica

universitair (hoofd)docent technische informatica

Hoogleraar scheikunde

hoogleraar fysische scheikunde

hoogleraar macromoleculaire stoffen

hoogleraar metallogie

hoogleraar analytische scheikunde

hoogleraar anorganische scheikunde

hoogleraar katalyse

hoogleraar massaspectrometrie

hoogleraar milieuchemie

directeur onderzoeksinstelling scheikunde

hoogleraar chemie

hoogleraar biochemie

hoogleraar organische scheikunde

hoogleraar kristallogie

hoogleraar mineraalscheiding

hoogleraar vaste stof eigenschappen

Docent elektronica (1e graads)

docent mechatronica (1e graads)

docent micro-elektronica (1e graads)

Hoogleraar materiaalkunde

directeur onderzoeksinstelling materiaalkunde

hoogleraar metaalkunde

Universitair (hoofd)docent bouwkunde

universitair (hoofd)docent architectuur

universitair (hoofd)docent elementenmethode betonbouw

Universitair (hoofd)docent scheepsbouwkunde

universitair (hoofd)docent scheepswerktuigkunde

universitair (hoofd)docent radiotechniek scheepvaart

Universitair (hoofd)docent vliegtuigbouwkunde

universitair (hoofd)docent radiotechniek vliegverkeer

universitair (hoofd)docent boordwerktuigkunde luchtvaart

Universitair (hoofd)docent wiskunde

universitair (hoofd)docent lineaire analyse

universitair (hoofd)docent technische wiskunde

universitair (hoofd)docent zuivere wiskunde

universitair (hoofd)docent mathematische logica

universitair (hoofd)docent asymptotiek

universitair (hoofd)docent toegepaste statistiek

universitair (hoofd)docent theoretische wiskunde

universitair (hoofd)docent statistiek

universitair (hoofd)docent waarschijnlijkheidsleer

Hoogleraar scheepsbouwkunde

Hoogleraar vliegtuigbouwkunde

hoogleraar radiotechniek scheepvaart en vliegverkeer

hoogleraar boordwerktuigkunde luchtvaart

hoogleraar luchtvaartnavigatie

Docent luchtvaart

docent aerodynamica

docent praktijkvliegen

docent vliegonderricht

Docent luchtvaarttechniek (1e graads)

docent vliegtuigconstructies (1e graads)

docent vliegmechanica (1e graads)

docent helikoptertechniek (1e graads)

docent ruimtevaarttechniek (1e graads)

Docent motorvoertuigentechniek (1e graads)

docent autotechniek (1e graads)

Universitair (hoofd)docent scheikunde

universitair (hoofd)docent metallogie

universitair (hoofd)docent chemie

universitair (hoofd)docent organische scheikunde

universitair (hoofd)docent milieuchemie

universitair (hoofd)docent katalyse

universitair (hoofd)docent massaspectrometrie

universitair (hoofd)docent fysische scheikunde

universitair (hoofd)docent kristallogie

universitair (hoofd)docent vaste stof eigenschappen

universitair (hoofd)docent macromoleculaire stoffen

universitair (hoofd)docent mineraalscheiding

universitair (hoofd)docent anorganische scheikunde

universitair (hoofd)docent analytische scheikunde

universitair (hoofd)docent biochemie

Docent geneesmiddelenchemie

Hoogleraar werktuigbouwkunde

hoogleraar koudetechniek

hoogleraar lagering

hoogleraar lastechniek

hoogleraar tribologie

directeur onderzoeksinstelling werktuigbouwkunde

hoogleraar ergotechniek

Universitair (hoofd)docent procestechnologie

universitair (hoofd)docent membraantechnologie

universitair (hoofd)docent biotechnologie

universitair (hoofd)docent polymeertechnologie

universitair (hoofd)docent levensmiddelentechnologie

universitair (hoofd)docent zuivelbereiding

Docent informatie- en communicatietechnologie

docent systeemontwikkeling

docent toegepaste informatica

docent informatietechnologie

docent programmeren

docent software-ontwikkeling

Docent gamedesign

Docent game programmeren

Docent Flash

Docent Java

Universitair (hoofd)docent werktuigbouwkunde

universitair (hoofd)docent koudetechniek

universitair (hoofd)docent lagering

universitair (hoofd)docent tribologie

universitair (hoofd)docent lastechniek

universitair (hoofd)docent ergotechniek

Hoogleraar natuurkunde

hoogleraar fysica

hoogleraar kernfysica

hoogleraar vloeistofdynamica

hoogleraar vacuümtechniek

hoogleraar plasmafysica

directeur onderzoeksinstelling natuurkunde

hoogleraar stromingsleer

hoogleraar metafysica

hoogleraar kinematica

hoogleraar technische natuurkunde

hoogleraar geofysica

hoogleraar atoomfysica, molecuulfysica

hoogleraar stralingsfysica

hoogleraar theoretische natuurkunde

hoogleraar thermodynamica

Docent (elektrische) energietechniek (1e graads)

docent elektromechanica (1e graads)

docent elektrotechnisch tekenen, akte n 5

docent elektriciteitsleer (1e graads)

docent analoge techniek (1e graads)

Docent scheepsbouwkunde (1e graads)

docent scheepsconstructieleer (1e graads)

docent jachtbouw (1e graads)

docent scheepsinrichting (1e graads)

docent scheepsbeschieten (1e graads)

Docent werktuigbouwkunde (1e graads)

docent werktuigbouwkundig ontwerpen (1e graads)

docent werktuigkunde (1e graads)

docent energiebeheer werktuigbouw (1e graads)

Docent productontwikkeling werktuigbouwkunde

Docent procestechniek (1e graads)

docent fabricagetechniek (1e graads)

docent proceskunde (1e graads)

docent procestechnologie (1e graads)

docent productietechnologie (1e graads)

docent productieautomatisering (1e graads)

Universitair (hoofd)docent elektrotechniek

universitair (hoofd)docent elektrische energietechniek

universitair (hoofd)docent meet- en regeltechniek

universitair (hoofd)docent elektriciteitsleer

universitair (hoofd)docent fotogrammetrie

universitair (hoofd)docent wisselstroomtheorie

Hoogleraar civiele techniek

directeur onderzoeksinstelling civiele techniek

hoogleraar waterbouwkunde en hydrologie

hoogleraar weg- en waterbouw

Hoogleraar bouwkunde

hoogleraar architectuur

directeur onderzoeksinstelling bouwkunde

hoogleraar bouwtechniek

hoogleraar elementenmethode betonbouw

Hoogleraar procestechnologie

hoogleraar levensmiddelentechnologie

hoogleraar biotechnologie

hoogleraar membraantechnologie

hoogleraar polymeertechnologie

directeur onderzoeksinstelling procestechnologie

hoogleraar zuivelbereiding

Hoogleraar wiskunde

hoogleraar technische wiskunde

hoogleraar lineaire analyse

hoogleraar asymptotiek

hoogleraar mathematische logica

directeur onderzoeksinstelling wiskunde

hoogleraar theoretische wiskunde

hoogleraar toegepaste statistiek

hoogleraar zuivere wiskunde

hoogleraar waarschijnlijkheidsleer

hoogleraar statistiek

Hoogleraar cartografie

directeur onderzoeksinstelling cartografie

Hoogleraar astronomie

directeur onderzoeksinstelling astronomie

hoogleraar sterrenkunde

Universitair (hoofd)docent materiaalkunde

universitair (hoofd)docent metaalkunde

Universitair (hoofd)docent natuurkunde

universitair (hoofd)docent geofysica

universitair (hoofd)docent thermodynamica

universitair (hoofd)docent plasmafysica

universitair (hoofd)docent vacuümtechniek

universitair (hoofd)docent vloeistofdynamica

universitair (hoofd)docent kernfysica

universitair (hoofd)docent kinematica

universitair (hoofd)docent theoretische natuurkunde

universitair (hoofd)docent metafysica

universitair (hoofd)docent atoomfysica, molecuulfysica

universitair (hoofd)docent stralingsfysica

universitair (hoofd)docent stromingsleer

universitair (hoofd)docent technische natuurkunde

universitair (hoofd)docent fysica

Docent geologie

docent delfstof- en aardkunde

docent aardoliewinning

docent mijnbouwkunde

Docent laboratoriumtechniek

docent medisch-biologische laboratoriumtechniek

docent laboratoriumvaardigheden

docent klinische chemie

docent moleculaire technologie

docent fysische laboratoriumtechniek

docent chemische laboratoriumtechniek

Docent landmeetkunde

docent cartografie

docent fotogrammetrie

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Hoofd beroepsgroep Docent sociologie

Het beroep Docent sociologie valt binnen de hoofdberoepsgroep Onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten

De hoofdgroep onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten betreffen beroepen waarin kennisvergaring en toepassing van theoretische wetenschappelijke kennis centraal staat om een specifiek doel te bereiken.

Deze beroepen hebben een sterk analytisch karakter en vaak staat conceptontwikkeling en het toepassen van nieuwe en experimentele kennis centraal. Binnen deze beroepen staat wetenschappelijk handelen centraal om nieuwe inzichten toe te passen en/of te onderwijzen.

Onder de specialisten vallen ook de gezondheidszorg specialisten en wetenschappelijk adviseurs.

Het opleidings- en werk- denkniveau van onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten ligt gemiddeld genomen op (Post-)HBO en WO niveau. In meerdere gevallen kunnen de kennis en vaardigheden ook via werkervaring en additionele training worden opgedaan.

Veelvoorkomende taken & werkzaamheden van onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten.

 • het uitvoeren van analyses en onderzoek en het ontwikkelen van concepten, theorieën en operationele methoden
 • het adviseren over of toepassen van bestaande wetenschappelijke kennis
 • het doceren van theorie en praktijk van een of meer disciplines op verschillende onderwijsniveaus (MBO,  HBO, Universitair)
 • het onderwijzen en opleiden van personen met leermoeilijkheden of speciale behoeften
 • het verstrekken van diverse zakelijke, juridische en sociale diensten
 • het maken en/of uitvoeren van kunst
 • het geven van spirituele of psychologische begeleiding
 • het opstellen van wetenschappelijke artikelen en rapporten

 

Het begeleiden van andere werknemers kan bij de verantwoordelijkheden horen.

Subhoofd beroepsgroepen onderzoekers, ingenieurs, docenten en specialisten

Beroepen in deze hoofdgroep worden ingedeeld in de volgende subhoofdgroepen:

 • 21 Ingenieurs en onderzoekers wis-, natuur- en technische wetenschappen
 • 22 Specialisten gezondheidszorg
 • 23 Docenten
 • 24 Specialisten bedrijfsbeheer en administratie
 • 25 Specialisten informatie- en communicatietechnologie
 • 26 Juristen, sociaal wetenschappers en kunstenaars


Solliciteren op de functie Docent sociologie

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als Docent sociologie dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor Docent sociologie belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als Docent sociologie. Bekijk dan onze tips.

Bekijk onze CV en sollicitatietips

Is het beroep Docent sociologie iets voor je?

Zou je graag Docent sociologie willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als Docent sociologie bij jou past.

Doe de gratis beroepskeuzetest

Ga direct naar