Opleidingen Milieudeskundige

Zou je graag Milieudeskundige willen worden? Of ben je al Milieudeskundige en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Milieudeskundige, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Een HBO  of WO opleiding in de Milieukunde, of anders in de richting van de Natuurwetenschappen, Landbouw, Biologie, of Environmental Sciences, geeft een goede basus om Milieudeskundige te worden.

De 30 beste opleidingen voor een Milieudeskundige:

Basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3)

| Klassikaal |€ 1980.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3

Driedaagse Basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3) – Risicogestuurd RCM De Basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 biedt een uitgebreide introductie van RCM3. De cursus is bedoeld voor iedereen die economische en fysieke risico’s wil beheersen en tegelijkertijd de prestaties van fysieke assets wil verbeteren op het gebied van veiligheid, milieu, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en klanttevredenheid.

Toezichthouder milieu

Milieu|Communicatiestijlen | In-company / Maatwerk |€ 999.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3

Een aanstelling gekregen als toezichthouder of eigenlijk nooit een opleiding gehad in toezicht houden?  Toezichthouder is een mooi vak. Het vraagt ook een hoop verantwoordelijkheid en een burger die constant over je schouder meekijkt. Burgers en bedrijven hebben het recht om met goed opgeleide toezichthouders te worden geconfronteerd. Professionals in het toezicht en handhaving is …

Milieu coördinator

Milieu | Klassikaal |€ 1071.00 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3

Deze training biedt je kennis over de diverse milieu onderwerpen en milieu wetgeving.Deze training is zo opgezet dat de kerncompetenties, waar je als (toekomstig) milieucoördinator over dient te besc Daarnaast is het belangrijk dat een milieu coördinator de vaardigheid beheerst om kennis na te zoeken via boeken, normen, wetgeving en andere informatiebronnen en deze kennis …

Deskundig Toezichthouder Milieu

Milieu | In-company / Maatwerk |€ 2395.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 8

Er worden meer eisen gesteld aan de handhaving in Nederland. De Wet VTH en de kwaliteitscriteria vragen meer professionaliteit en eenduidigheid van de toezichthouder en handhaver. De training bestaat uit 4 modules van elk twee dagdelen. De eerste module staat in het teken van de voorbereidende fase van het toezicht. De voorbereiding van de controle …

Omgevingsplan (milieu)thema’s

Milieu|Omgevingswet | Klassikaal |€ 1495.00

geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem, water, externe veiligheid en natuur Milieu in het omgevingsplan 1 dag algemeen, 2 dagen thema’s Overzicht en inzicht in thema’s: hoe werken die onder de Omgevingswet? Alle hoofdlijnen zelf leren kennen Tijdig je thema’s en belangen meenemen in het omgevingsplan Volwaardig meedraaien bij bestuurlijke afwegingsruimte Inhoud Inleiding Met de Omgevingswet in …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Basisopleiding kwaliteit|KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 1695.00 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5

Resultaat Na afloop van deze basisopleiding kwaliteit, arbo en milieu bent u in staat om doeltreffend te werken binnen een kwaliteitsomgeving in de functie van KAM-coördinator. U heeft inzicht in de basisbegrippen van kwaliteit, arbo en milieu en bent in staat om hier effectief op te sturen. U weet hoe een KAM-systeem toegepast wordt en bent in staat om …

Milieu in het omgevingsrecht

Omgevingsrecht|Milieu- & Omgevingsrecht|Milieu|Omgevingswet | Klassikaal |€ 599.00 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1

Wetgeving en de actuele jurisprudentie over milieu in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen Tijdens deze trainingsdag praten wij u bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie over milieu in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent. Wij bespreken milieuvraagstukken die een rol spelen bij ruimtelijke besluiten. Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak lichten we toe aan …

Milieu in de Omgevingswet

Milieu|Omgevingswet | Klassikaal |€ 595.00

Specifiek gericht op consequenties voor milieu Zowel voor milieu-medewerkers van overheden als bedrijven en adviseurs Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures Contouren uitvoeringsbesluiten, met name Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Inhoud Aanleiding De Omgevingswet komt er nu echt aan. De wet omvat het complete omgevingsrecht. Nu is het milieurecht nog met name geregeld in de Wet milieubeheer, …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Basisopleiding kwaliteit|KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | E-Learning |€ 999.00 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5

Algemeen Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie de veiligheid te borgen. Deze opleiding geeft een integrale benadering van de kwaliteit, arbo en milieu. Basisaspecten als kwaliteitshandboek, kwaliteitssystemen, hygiëne, arbo, RI&E, processchema\'s, klachtafhandeling, veilig werken en milieu komen allemaal terug in deze inspirerende opleiding. …

Opleiding Milieu in de Omgevingswet

Milieu|Omgevingswet | Klassikaal |€ 3999.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 5

Veel nieuwe regelgeving Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening, ook wel: het omgevingsrecht. Nieuwe natuur wet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast treedt de Omgevingswet met onderliggende regels in 2021 in werking. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op …

per pagina