Opleidingen Officier Luchtverkeersleiding

Zou je graag Officier Luchtverkeersleiding willen worden? Of ben je al Officier Luchtverkeersleiding en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Officier Luchtverkeersleiding, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Er zijn twee opleidingsmogelijkheden om Officier Luchtverkeersleiding te worden. De eerste optie is een anderhalf tot twee jaar durende verkorte Officiersopleiding. De tweede optie is een Militair Wetenschappelijke Opleiding van zo'n vier en een half jaar aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

Om toegelaten te worden tot de Militair Wetenschappelijke Opleiding dient de gegadigde minimaal in het bezit te zijn van een VWO diploma met minimaal een 5 voor Engels, Nederlands en Wiskunde A1,2 of hoger of een HBO of WO propedeuse met minimaal 80 studie-uren wiskunde. Met buitenlandse diploma's dient er een vergelijkbaar diploma mét een Nederlands als Tweede Taal niveau 2 diploma te zijn behaald. De toekomstige Officier mag maximaal 23 zijn op de dag dat de opleiding begint.

Om toegelaten te worden tot de verkorte Officiersopleiding dient de toekomstige Officier minimaal in het bezit te zijn van een HAVO of VWO diploma met een 5 voor de eerder genoemde vakken, een overgangsrapport van VWO 5 naar VWO 6 met minimaal een 5 voor de genoemde vakken, een MBO niveau-4 diploma mét afgelegd examen in Nederlands, Engels en Wiskunde (ook hier geldt: minimaal een 5). De toekomstige Officier mag maximaal 29 zijn op de dag dat de opleiding begint.

Daarnaast gelden er enkele oogeisen. Een oogafwijking mag maximaal -2 of +2 zijn. Gelaserde ogen worden geaccepteerd. Wanneer de ogen op het moment van toelating voldoen aan de eisen, maar de gegadigde nog wel bril of lenzen draagt, is er een mogelijkheid om een laseringreep tot €3600 vergoed te krijgen van de Luchtmacht.