Vacatures Speltherapeut

Op zoek naar een nieuwe baan als Speltherapeut? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Speltherapeut. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Speltherapeut?

Een Speltherapeut is een Therapeut die door middel van spel kinderen met emotionele en/of andere psychische problemen helpt, evenals kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand. Voor deze psychotherapie wordt gebruik gemaakt van allerlei speelgoed (poppen, zand, lego, verkleedkleren, water, enz), dat ingezet wordt om nieuwe ervaringen op te doen, oude ervaringen te verwerken of te helpen bij het uiten van gevoelens.

Aan de hand van observaties en tests stelt een Speltherapeut een behandelplan op, met daarin verschillende behandeldoelen die kinderen en hun ouders willen behalen. Gedurende de behandeling laat de Therapeut het kind spelen biedt hierbij de nodige begeleiding. Dit houdt in dat de Therapeut regelmatig meedoet met het spel van het kind en het zo nodig een bepaalde kant op stuurt. De Speltherapeut heeft hierbij aandacht voor de onderliggende gedachten en motieven van het kind.

Een Speltherapeut komt in aanraking kinderen met traumatische ervaringen (het verlies van een ouder, verhuizen, verwaarlozing, misbruik of mishandeling, ziekte of ongeluk), kinderen met sociaal-emotionele problemen (het uiten van gevoelens en gebrek aan zelfvertrouwen, moeilijk communiceren), kinderen met gedragsproblemen en kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het is zeer belangrijk dat de Therapeut een goede vertrouwensband opbouwt met de cliënt. Vertrouwen is nodig om het kind bijvoorbeeld traumatische ervaringen te laten verwerken en om te werken aan de zelfredzaamheid van de cliënt. Het is ook belangrijk dat de Therapeut de cliënt weet te motiveren.

De Speltherapeut houdt de administratie rond cliënten bij in patiëntendossiers. De vooruitgang en ontwikkelingen van een kind moeten per keer goed worden gedocumenteerd en geïnterpreteerd. Daarnaast vinden verschillende tussenevaluaties plaats om de voortgang (en effectitviteit) van het behandelplan te controleren en bewaken.

Er zijn geen vacatures Speltherapeut aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Speltherapeut in werkt.

Meer weten over de sector waar een Speltherapeut in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie