Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Op zoek naar een nieuwe baan als Algemeen Directeur Primair Onderwijs? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Algemeen Directeur Primair Onderwijs. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

In het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs wordt de functie van Directeur op verscheidene manieren ingevuld. De functie van Algemeen Directeur van een stichting of regionaal orgaan voor primair onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van twee criteria: het karakter van het bestuur en daarmee het mandaat van de directeur en de grootte van de stichting of de instelling. De Algemeen Directeur geeft hoe dan ook leiding aan schooldirecteuren, verzorgt organisatiebrede meerjarenplannen en begroting, vertegenwoordigt de stichting naar externe contacten en onderhoudt contacten met politiek en hulperlening e.d.

De beleidskant van zijn functie is afhankelijk van het soort bestuur: beleidsbepalend of toezichthoudend. In geval van een beleidsbepalend bestuur heeft de Algemeen Directeur een uitvoerende, adviserende functie. Hij draagt bij aan de beleidsontwikkeling door het bestuur door gegevens te verstrekken, voorstellen te doen en met name te adviseren. Verder vertaalt hij het strategisch beleid naar uitvoerbare uitgangspunten voor scholen. Heeft het bestuur een toezichthoudend karakter, dan ligt de verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling bij de Algemeen Directeur. Deze ontwikkelt schooloverstijgende beleidsdoelstellingen en draagt zorg voor het onderwijsbeleid, van ontwikkeling tot evaluatie. De omvang van de stichting bepaalt of de directeur alleen beleid ontwikkelt, of ook de strategische beleidsdoelen -en kaders vaststelt. Ook vertaalt hij het integrale of strategische beleid naar beleidsuitgangspunten -en kaders voor scholen. De Algemeen Directeur is het gezicht van de organisatie.

De Algemeen Directeur stuurt dus niet alleen personeel aan, maar draagt in belangrijke mate bij aan de invulling van het onderwijs. Door de zwaarte van de beleidsaspecten van zijn functie en de veelheid aan betrokken partijen - diverse scholen en directeuren, maatschappelijke instanties, hulpverleners - lijken de werzaamheden van een Algemeen Directeur soms op die van een politicus.

 

(FUWA-PO)Voor dit beroep zijn er op dit moment geen vacatures beschikbaar. Laat je CV achter op nationalevacaturebank.nl en wordt benaderd door werkgevers wanneer zij een vacature voor dit beroep beschikbaar hebben.