Omscholen

Je wilt je omscholen, maar je weet nog niet exact wat je wilt doen. Misschien ben je op zoek naar iets dat aansluit op je huidige (werk)ervaring? Misschien wil je wel compleet iets anders doen, maar je weet nog niet wat? Misschien is het noodgedwongen, omdat je huidge baan is opgehouden. Nationaleberoepengids.nl kan jou verder helpen. 

Op welke manieren kan ik me omscholen?

Er zijn een aantal verschillende manieren waarop je je kan omscholen. Je kan naar omschoolvacatures kijken, je kan ook het omschooltraject per beroep vinden via onze omschoolwijzer. Daarnaast vind je nog meer achtergrond informatie in onze sectie alles over omscholen. Je kan voor het maken van jouw omschoolkeuze ook eerst kijken welke banen er bij jouw persoonlijkheid, competenties en sectorvoorkeur passen met onze tool Baansuggestie. 

 

Tot welk beroep wil jij je omscholen?

Zoek hieronder het beroep naar waar je je wilt omscholen. Je kan kiezen uit de omschoolwijzer van 20530 beroepen

 

Maak jouw Omschoolkeuze met onze tool Baansuggestie

Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kan ervoor kiezen om kansrijke banen en ook omschoolvacatures de voorrang te geven. Na 3 stappen krijg je gelijk jouw unieke baansuggesties te zien die horen bij jouw persoonlijke baanprofiel. Doe nu inspiratie op voor het bepalen van jouw omschoolkeuze

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Wat is Omscholen?

Omscholen is jezelf opleiden naar een andere beroep dan dat je nu hebt. Er zijn hierin verschillende wegen te bewandelen. Hieronder vind je een praktische handleiding hoe je dit allemaal hun doen.

Omscholen, hoe doe je dat?

Wanneer je je wilt omscholen kan je dit doen vanuit een aantal verschillende perspectieven, dit zijn:

1. Omscholen door een ander beroep te kiezen:

Volledig het roer omgooien en een andere kant opgaan op basis van je interesses of verborgen talenten. Dit is echt 100% omscholen. Wanneer je dit wilt is het goed om naar een paar zaken te kijken:

 • Op basis van een beroepskeuzestest. Deze geeft jou een goed overzicht van beroepen die bij jou passen en jouw sterke eigenschappen.

 

Doe de beroepskeuzetest

 • Omscholen op basis van baansuggesties: Vind banen die bij jouw persoonlijkheid en competenties passen en bepaal daarmee jouw omschoolkeuze

 

Bekijk baansuggesties

2. Doorleren en doorgroeien naar nieuw beroep

Dit is verder bouwen op je bestaande ervaring en jouw competenties. Je kunt hier ook kijken naar vergelijkbare beroepen of beroepen dit in het verlengde van jouw huidge beroep liggen. Dit wordt wel gezien als omscholen, maar valt eignelijk meer in de categorie bijscholen en doorleren.

 • Op basis van jouw competenties: Kijk naar beroepen die bij jouw competenties passen.

 

Bekijk beroepen per competentie

 • Op basis van vergelijkbaar beroep: Zoek jouw huidige beroep en kijk daar bij de vergelijkbare beroepen.

 

Vind jouw huidige beroep

 • Op basis van doorgroeimogelijkheden: Zoek jouw huidige beroep en kijk daar bij de doorgroeimogelijkheden

 

Vind jouw huidige beroep

 

3. Hetzelfde beroep doen binnen in een ander branche of dienst 

Je gaan dan een vergelijkbaar beroep doen, maar dan in een andere sector en/of ander dienst/product. Je bent bijvoorbeeld al accountmanager, maar je wilt van de ICT naar de media of reclame. Hiervoor hoef je je niet om te scholen. Je zal je waarschijnlijk wel moeten bijscholen of op zijn minst moeten verdiepen inde nieuwe branche, het nieuwe product, of jouw nieuwe verantwoordelijkheden.

4. Doorleren: Jezelf verdiepen of hogerop komen  

Ook hier bouw je verder op je bestaande kennis. Nu weet je waarschijnlijk al wat je wilt, dus zoek dan gericht naar een opleiding. Ook dit is minder omscholen, maar meer bijscholen en doorleren.

Opleiding per Onderwerp

 

Wat is belangrijk bij omscholing naar een nieuw beroep?

Om een beroep te kunnen uitoefenen zijn er eigenlijk maar een paar basisvragen die beantwoord moeten worden.

 • Kan je het?
 • Past het bij je?
 • Vind je het leuk/interessant? 

 

Bij de vraag “Kan je het?” is het in de huidige situatie misschien wel belangrijker om naar de benodigde competenties te kijken dan naar de vakkennis. Voor veel beroepen geldt dat je de vakkennis opdoet terwijl je het uitoefent. Je hebt natuurlijk wel een basis nodig, vergelijkbare kennis, maar veel van de detailkennis leer je al doende.

Overstap Richtingen

Er zijn op schematisch gezien een aantal richtingen te onderscheiden die je op kunt bij het overstappen naar een nieuw beroep.

 1. Zelfde beroep, andere branche 
 2. Zelfde branche, ander beroep
 3. Andere branche, ander beroep

 

Wanneer je je wilt omscholen of overstappen naar een nieuw beroep, is het belangrijk om ook naar deze punten te kijken. Dit geeft namelijk ook de moeilijkheidsgraad van de overstap of het omschooltraject aan. Wanneer je het zelfde beroep in een andere branche uit gaat oefenen kost dit minder inspanning dan een ander beroep in een andere branche. 

Weten wat er nodig is om tot een bepaald beroep om te scholen?

 Naar de Omschoolwijzer

 

Omscholen met NL Leert Door Subsidie

Voor mensen die willen of moeten omscholen heeft de overheid tot twee maal toe de NL Leert Door Subsidie in het leven geroepen. Dit betrfo gratis loopbaanadvies ter waarde van € 700 een erkende loopbaancoach.  

 

Omscholen Poll

De Omscholen Poll van nationaleberoepengids.nl ging eind oktober 2020 live en zal zeker tot eind januari 2021 blijven lopen. Tot eind december 2020 is hij al door ruim 12.000 mensen beantwoord.  

De vragen zijn dusdanig gesteld zodat dit een beeld geeft hoe de respondenten hun persoonlijke situatie ervaren.

omscholen-poll-nationale-beroepengids.png

Uitslag omscholen poll na 2500 antwoorden

 • Ja, zo snel mogelijk:                  925 (37%)
 • Misschien, als het nodig is:     968 (38,72%)
 • Nee, voor mij niet nodig:         607 (24,28%)

 

Omscholen Barometer 

Dankzij de hoeveelheid responsdata van de omscholen poll zijn we in staat om een periodeke Barometer te introduceren die het sentiment rondom omscholing in kaart brengt.

Omscholen Barometer februari 2021

De intentie tot omscholen is in januari 2021 verder gedaald. Sinds 27 oktober 2020 hebben bijna 23000 bezoekers middels een poll hun intentie tot omscholen aangegeven. Eind oktober overwoog nog 76% van de ondervraagden zich om te scholen, voor de maand januari was dat nog een kleine 69%. 

omscholen barometer februari 2021

Het percentage dat zich indien nodig wilt omscholen blijft ongeveer gelijk gedurende de totale periode. Het verschil zit hem vooral in de mensen die zich niet willen omscholen, dit aantal stijgt terwijl het aantal ondervraagden dat zich zo snel mogelijk wil omscholen is gedaald.

Wanneer we de trend ondervraagden dat omscholing overweegt op weekbasis bekijken wordt zichtbaar dat dit vooral een langzame glijdende trend betreft.

overweegt omscholing februari 2021

Het percentage dat zich niet wil omscholen stijgt van 24% naar 31%, met in week 3 van 2021 een piek van 33%. In deze lijn is meer schommeling zichtbaar. 

wil niet omscholen februari 2021

Kijkend naar het percentage dat zich z.s.m. wil omscholen zien we een evenredig omgekeerd beeld, ook met meer duidelijke pieken en dalen.

wil zsm omscholen februari 2021

Wat betekent deze data?

 Het is erg lastig om conclusies te verbinden aan deze data. Betekent een daling in de intentie tot omscholing dat er minder noodzaak wordt gevoeld? Dankzij de NOW 3.0 regeling is het aantal faillisementen nog redelijk beperkt. Ook zagen we in Q4 2020 dat het aantal banen weer flink was toegenomen, zeker t.o.v. het tweede kwartaal 2020. Betekent deze lagere intentie tot omscholen misschien een groter gevoel van voldoende baankans?

Een eerdere blik op de data gaf ook een andere mogelijke verklaring. We zagen in december namelijk dat de intentie tot omscholen hard daalde op de dag van de eerste aankondiging van volledige lockdown op 14 december 2020. Dit vonden wij een erg opvallend beeld, daardoor vroegen wij ons eerder zelfs af of deze maatregelen een demotiverend effect hadden.

De exacte reden voor de bewegingen zijn dus niet te bepalen. Het percentage latente werkzoekers dat omscholing overweegt blijft nog steeds een flink stuk hoger dan enkele jaren geleden.

 

Omscholen Barometer week 52 van 2020

De periodieke trend van de eerste editie lijkt toch echt veelzeggend. We zien dat de intentie tot omscholig hard is gedaald vanaf het moment van de toespraak van premier Rutte op 14 december 2020 waarin hij de volledige lockdown aankondigde.

Omscholen Barometer t/m week 52 in cijfers 

omscholen-barometer-t-m-week-52.png

Omscholen Barometer t/m week 52 in beeld

wel-omscholen-overweegt-omscholing.png

wilt-zich-niet-omscholen.png

Omscholen sentiment rondom aankondiging lockdown

wilt-zich-niet-omscholen-voor-na-toespaak.png

Hoe moeten we deze data interpreteren?

Het is hierbij de vraag hoe we het negatieve antwoord op de vraag moeten interpreteren. De respondent geeft in het antwoord aan dat hij/zij denkt geen omscholing nodig te hebben. Dit zou ook een positief signaal kunnen betekenen, namelijk dat de respondent zich zeker van werk voelt. Het zou ook kunnen betekenen de respondent de zin of het nut van omscholing niet inziet, dat betekent namelijk iets heel anders.

Deze vraag rijst namelijk wanneer de kijken naar de responsdata van de dagen voor de toespraak van 14 december 2020 en de dagen erna. Op 14 december is een grote piek zichtbaar; het percentage mensen dat zich niet wilt omscholen verdubbeld bijna t.o.v. de dag ervoor. Daarnaast stijgt vanaf die dag weektrend van 24 tot 30 procent.

Dit is een forse schommeling; het beeld geeft toch blijk van een mogelijke correlatie met de toespraak. Maar is het effect van de toespraak positief te zien, of juist negatief?

De noodzaak tot of het nut van omscholing is namelijk juist flink gestegen vanaf het begin van deze crisis. Vele mensen, vooral flexwerkers werden in korte tijd al succesvol omgeschoold van bagageporter tot heftruckchauffeur, of van grondstewardess tot klantenservicemedewerker. Dan zou je juist verwachten dat de persconferentie tot een verhoging van de intentie zou leiden, niet tot een verlaging.

Maar deze intentie daalt juist sterk, betekent dit misschien dat de zwaarte van de huidige maatregelen een demotiverend effect hebben?  

Actuele Omscholingsvacatures

Vacature Omscholing tot Installatiemonteur
hoppenbrouwers
Een opleiding volgen terwijl je werkt? Ga bij Hoppenbrouwers aan de slag als installatiemonteur. Altijd al iets met techniek willen doen, maar heb je geen ervaring? Dan is dit je …
Vacature Omscholing tot Monteur Elektrotechniek
hoppenbrouwers
Een opleiding volgen terwijl je werkt? Ga bij Hoppenbrouwers aan de slag als leerling monteur elektrotechniek. Altijd al iets met techniek willen doen, maar heb je geen ervaring? Dan is …
Vacature Omscholingstraject Elektromonteur
Dosign Engineering
Altijd al gedroomd van een baan in de Elektrotechniek? Wil jij jezelf ontwikkelen tot volwaardig elektromonteur? En vindt jij het leuk om de meest complexe storingen op te lossen? Dan …
Vacature Vacture om je te laten omscholen tot financieel adviseur in de publieke sector
Yacht
BMC zoekt financieel adviseurs die toe zijn aan iets nieuws! Die willen weten en willen ervaren hoe het is om te werken voor de publieke sector en daarmee van betekenis
Vacature Wil jij je omscholen tot operator?
Pro Industry
Heb jij altijd al interesse gehad in de techniek en wil je graag de stap maken naar de maakindustrie? Dan krijg je van ons een unieke kans om je om …

Actuele Opleiding vacatures

Vacature Opleiding + baan
G4s
Droom jij al jaren van een baan als beveiliger op de grootste luchthaven van Nederland? Solliciteer dan direct! We betalen niet alleen jouw beveiligingsopleiding, je kunt ook nog eens voor …
Vacature Bedrijfsleider (in opleiding) Oostburg
Pets Place Boerenbond
Bedrijfsleider (in opleiding) Oostburg Als bedrijfsleider bij Pets Place Boerenbond heb je net zoveel met mensen als met dieren en tuinieren. Een flexibele organisatie waar geen één dag hetzelfde is, …
Vacature Opleidingsadviseur Scheidegger
NCOI Groep
Dit zijn je werkzaamheden Als opleidingsadviseur spreek je dagelijks met mensen die interesse hebben getoond in de opleidingen en trainingen van Scheidegger. Je neemt onze potentiele studenten mee in ons …
Vacature Accountmanager Erkend Onderwijs bij NCOI Opleidingen
NCOI Groep
Dit zijn je werkzaamheden Als accountmanager Erkend Onderwijs maak jij deel uit van een gedreven en ambitieus sales-team. Wat deze buitendienstfunctie zo uitdagend maakt, is dat jij met verschillende organisaties …
Vacature Opleidingsadviseur Schoevers
NCOI Groep
Dit zijn je werkzaamheden Jij wordt de specialist van Schoevers. Hierdoor kun je nieuwe studenten helpen om hun toekomst te verbreden. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal voor persoonlijke groei …

Actuele Leerling vacatures

Vacature (Aankomend) praktijkmanager DORDRECHT
Fysius Rugexperts
*Ben jij fysiotherapeut en heb je de ambitie om je verder te ontwikkelen? Vind jij het leuk om jouw teamleden in hun kracht te zetten en bij te dragen aan …
Vacature Leerling Boormeester
ENCOR B.V.
Wil jij deel uitmaken van de energietransitie in Nederland? Encor is de specialist in het realiseren van bodemenergiesystemen ten behoeve van het verwarmen/verkoelen van panden. Ons ambitieniveau is nog meer …
Vacature Leerling Monteur
N.V. Juva
Jouw functie bij ons Komend schooljaar hebben we weer enkele werk-leerplekken binnen de JuvAcademy beschikbaar voor enthousiaste Leerling Monteurs. Aan de hand van een telefonische intake bepalen we welke kandidaten …
Vacature Leerling Timmerman
DIT Personeel
Over de functie Wil jij als Leerling Timmerman aan de slag en je verder gaan ontwikkelen? Heb je net een vmbo-opleiding achter de rug, een technische vooropleiding gevolgd en wil …
Vacature Leerling timmerman
Intos
Als leerling timmerman bij INTOS ben je actief in ons team maincontracting. Dit team is verantwoordelijk als hoofdaannemer voor volledige bouw- en afbouwprojecten. INTOS doet verschillende bouwkundige projecten en jij …

Actuele Traineeship vacatures

Vacature Traineeship adviseur
Van Wieringen werving & selectie
Mijn opdrachtgever is een klein adviesbureau in Tilburg gespecialiseerd in metselwerk voor grootschalige projecten in heel Nederland. Zij hebben een enorme passie voor metselwerk ontwikkeld en hebben een integrale benadering …
Vacature Recruiter IT-traineeships Groningen
Working talent
Net afgestudeerd of al enige ervaring? Wij geven jou de kans om jouw skills als Recruiter (verder) te ontwikkelen bij Working Talent! In deze rol ben je van A tot …
Vacature Shopmanager/ Audicien (Traineeship) bij Beter Horen Roermond
Amplifon
Wil je werken, leren en ook nog eens meteen salaris ontvangen? Wil je echt een verschil kunnen maken in de levens van mensen? Ga dan voor een Traineeship bij Beter …
Vacature Trainee Financieel Adviseur
USG
Ligt jouw toekomst in de financiële wereld, maar heb jij daarvoor nog niet de benodigde papieren? Dan is dit je kans om die te behalen! Bij Unique bieden wij jou …
Vacature Traineeship VNAB
USG
De VNAB (Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.) is de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Onze leden verzorgen verzekeringsoplossingen in combinatie met riskmanagementconsultancy voor omvangrijke en complexe verzekeringsrisico's. Of …

Ga direct naar: