Omscholen

Je wilt je omscholen, maar je weet nog niet exact wat je wilt doen. Misschien ben je op zoek naar iets dat aansluit op je huidige (werk)ervaring? Misschien wil je wel compleet iets anders doen, maar je weet nog niet wat? Misschien is het noodgedwongen, omdat je huidge baan is opgehouden. Nationaleberoepengids.nl kan jou verder helpen. 

Op welke manieren kan ik me omscholen?

Er zijn een aantal verschillende manieren waarop je je kan omscholen. Je kan naar omschoolvacatures kijken, je kan ook het omschooltraject per beroep vinden via onze omschoolwijzer. Daarnaast vind je nog meer achtergrond informatie in onze sectie alles over omscholen. Je kan voor het maken van jouw omschoolkeuze ook eerst kijken welke banen er bij jouw persoonlijkheid, competenties en sectorvoorkeur passen met onze tool Baansuggestie. 

 

Omscholen naar een bepaalde sector

Had je eigenlijk toch altijd al in de zorg willen werken? Of zou je toch eigenlijk liever wat meer met je computer willen maken? Dan past omscholen naar de zorg, of omscholen naar ICT wel goed bij je. Er zijn ook nog andere kansrijke sectoren waar een groot tekort is aan gekwalificeerd personeel. Alle beroepen die bijdragen aan de Energietransitie bijvoorbeeld.

Er zijn veel verschillende omschoolvacatures tot zonnepanelenmonteur, waarbij je op verschillende wijzen kan omscholen. Zo kan je omscholen met salaris, waarbij je tijdens jouw opleiding gelijk in dienst bent. Of er zijn omschooltrajecten waarbij je eerst een gratis opleiding krijgt die je makkelijk tijdens je bestaande baan kan volgen. Er zijn nog meer keuzes en dit soort omschooltrajecten zien we hard groeien voor verschillende beroepen.   

Omscholen naar een Energietransitieberoep

De Energietransitie is op dit moment misschien wel de meest baankansrijke sector. Het tekort aan personeel is hier zo hoog dat de beroepen die hierbinnen vallen door het UWV tot klimaatbaan zijn gedoopt. Dit betekent ook dat er veel omschooltrajecten zijn, zoals  omscholen met salaris, of een gratis opleiding met grote baankans. Dit geldt voor meerdere klimaatbanen.  

Omscholen naar de ICT

De ICT staat al jaren bekend als één van de meest kansrijke sectoren. Deze sector groeit al jaren en het tekort aan mensen is ook hier ongekend hoog. Dus dit is de sector waar omscholen al vele jaren een gewoongoed is, zoals omscholen tot developer, of omscholen tot cyber security specialist.  

Omscholen naar de Elektrotechniek

De Elektrotechniek is een deelsector waar de vraag naar personeel ook enorm hoog is. Ook dit is al jaren aan de gang en deze vraag is vanwege de enegietransitie alleen nog maar harder gegroeit. dus ook hier vind je mooie omschooltrajecten, bijvoorbeeld omscholing tot elektromonteur.  

Omscholen naar de Bouw

Het grote woningtekort is al jaren een uitdaging. Goede bouwmedewerkers zijn dus ook erg in trek. Binnen de bouw zijn er beroepen waar je makkelijk kan instromen, zoals opperman. Maar er zijn bijvoorbeeld ook omschoolvacatures tot metselaar. Maar je komt de elektromonteur ook in de bouw tegen!

Omscholen naar de Techniek

We hebben de Elektrotechnische beroepen al vaak genoemd hierboven, maar deze sector is natuurlijk veel groter. Zo is de vraag naar operators ook niet te voldoen. En waar de vraag hoog is vinden we omschoolvacatures. Omscholing tot operator, of omscholing tot installatiemonteur.

Omscholen naar de Zorg

Het personeelstekort in de zorg is al jaren in het nieuws. En het is nog steeds niet opgelost. Dus er zijn al heel lang leer-werktrajecten voor beroepen waar veel opleiding voor nodig is. Maar voor zij-instroom is de deur nu ook verder open gegaan. Zo vinden we de omscholing tot verpleegkundige en omscholing tot verzorgende terug als doorgroeivarariant, maar ook voor mensen die van buiten de sector komen. Omscholen tot helpende zorg is voor velen een mooi instapberoep.

Omscholen naar het Onderwijs

Omscholing tot leraar basisonderwijs is een best populaire zoekterm. Er zijn namelijk veel mensen die eigenlijk graag in het onderwijs zouden willen werken, maar die vroeger een andere keuze hebben gemaakt. Gelukkig zijn er voor deze mensen steeds meer omschooltrajecten naar het onderwijs gestart. 

Tot welk beroep wil jij je omscholen?

Zoek hieronder het beroep naar waar je je wilt omscholen. Je kan kiezen uit de omschoolwijzer van 20531 beroepen

 

Maak jouw Omschoolkeuze met onze tool Baansuggestie

Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kan ervoor kiezen om kansrijke banen en ook omschoolvacatures de voorrang te geven. Na 3 stappen krijg je gelijk jouw unieke baansuggesties te zien die horen bij jouw persoonlijke baanprofiel. Doe nu inspiratie op voor het bepalen van jouw omschoolkeuze

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Wat is Omscholen?

Omscholen is jezelf opleiden naar een andere beroep dan dat je nu hebt. Er zijn hierin verschillende wegen te bewandelen. Hieronder vind je een praktische handleiding hoe je dit allemaal hun doen.

Omscholen, hoe doe je dat?

Wanneer je je wilt omscholen kan je dit doen vanuit een aantal verschillende perspectieven, dit zijn:

1. Omscholen door een ander beroep te kiezen:

Volledig het roer omgooien en een andere kant opgaan op basis van je interesses of verborgen talenten. Dit is echt 100% omscholen. Wanneer je dit wilt is het goed om naar een paar zaken te kijken:

 • Op basis van een beroepskeuzestest. Deze geeft jou een goed overzicht van beroepen die bij jou passen en jouw sterke eigenschappen.

 

Doe de beroepskeuzetest

 • Omscholen op basis van baansuggesties: Vind banen die bij jouw persoonlijkheid en competenties passen en bepaal daarmee jouw omschoolkeuze

 

Bekijk baansuggesties

2. Doorleren en doorgroeien naar nieuw beroep

Dit is verder bouwen op je bestaande ervaring en jouw competenties. Je kunt hier ook kijken naar vergelijkbare beroepen of beroepen dit in het verlengde van jouw huidge beroep liggen. Dit wordt wel gezien als omscholen, maar valt eignelijk meer in de categorie bijscholen en doorleren.

 • Op basis van jouw competenties: Kijk naar beroepen die bij jouw competenties passen.

 

Bekijk beroepen per competentie

 • Op basis van vergelijkbaar beroep: Zoek jouw huidige beroep en kijk daar bij de vergelijkbare beroepen.

 

Vind jouw huidige beroep

 • Op basis van doorgroeimogelijkheden: Zoek jouw huidige beroep en kijk daar bij de doorgroeimogelijkheden

 

Vind jouw huidige beroep

 

3. Hetzelfde beroep doen binnen in een ander branche of dienst 

Je gaan dan een vergelijkbaar beroep doen, maar dan in een andere sector en/of ander dienst/product. Je bent bijvoorbeeld al accountmanager, maar je wilt van de ICT naar de media of reclame. Hiervoor hoef je je niet om te scholen. Je zal je waarschijnlijk wel moeten bijscholen of op zijn minst moeten verdiepen inde nieuwe branche, het nieuwe product, of jouw nieuwe verantwoordelijkheden.

4. Doorleren: Jezelf verdiepen of hogerop komen  

Ook hier bouw je verder op je bestaande kennis. Nu weet je waarschijnlijk al wat je wilt, dus zoek dan gericht naar een opleiding. Ook dit is minder omscholen, maar meer bijscholen en doorleren.

Opleiding per Onderwerp

 

Wat is belangrijk bij omscholing naar een nieuw beroep?

Om een beroep te kunnen uitoefenen zijn er eigenlijk maar een paar basisvragen die beantwoord moeten worden.

 • Kan je het?
 • Past het bij je?
 • Vind je het leuk/interessant? 

 

Bij de vraag “Kan je het?” is het in de huidige situatie misschien wel belangrijker om naar de benodigde competenties te kijken dan naar de vakkennis. Voor veel beroepen geldt dat je de vakkennis opdoet terwijl je het uitoefent. Je hebt natuurlijk wel een basis nodig, vergelijkbare kennis, maar veel van de detailkennis leer je al doende.

Overstap Richtingen

Er zijn op schematisch gezien een aantal richtingen te onderscheiden die je op kunt bij het overstappen naar een nieuw beroep.

 1. Zelfde beroep, andere branche 
 2. Zelfde branche, ander beroep
 3. Andere branche, ander beroep

 

Wanneer je je wilt omscholen of overstappen naar een nieuw beroep, is het belangrijk om ook naar deze punten te kijken. Dit geeft namelijk ook de moeilijkheidsgraad van de overstap of het omschooltraject aan. Wanneer je het zelfde beroep in een andere branche uit gaat oefenen kost dit minder inspanning dan een ander beroep in een andere branche. 

Weten wat er nodig is om tot een bepaald beroep om te scholen?

 Naar de Omschoolwijzer

 

Omscholen met NL Leert Door Subsidie

Voor mensen die willen of moeten omscholen heeft de overheid tot twee maal toe de NL Leert Door Subsidie in het leven geroepen. Dit betrfo gratis loopbaanadvies ter waarde van € 700 een erkende loopbaancoach.  

 

Omscholen Poll

De Omscholen Poll van nationaleberoepengids.nl ging eind oktober 2020 live en zal zeker tot eind januari 2021 blijven lopen. Tot eind december 2020 is hij al door ruim 12.000 mensen beantwoord.  

De vragen zijn dusdanig gesteld zodat dit een beeld geeft hoe de respondenten hun persoonlijke situatie ervaren.

omscholen-poll-nationale-beroepengids.png

Uitslag omscholen poll na 2500 antwoorden

 • Ja, zo snel mogelijk:                  925 (37%)
 • Misschien, als het nodig is:     968 (38,72%)
 • Nee, voor mij niet nodig:         607 (24,28%)

 

Omscholen Barometer 

Dankzij de hoeveelheid responsdata van de omscholen poll zijn we in staat om een periodeke Barometer te introduceren die het sentiment rondom omscholing in kaart brengt.

Omscholen Barometer februari 2021

De intentie tot omscholen is in januari 2021 verder gedaald. Sinds 27 oktober 2020 hebben bijna 23000 bezoekers middels een poll hun intentie tot omscholen aangegeven. Eind oktober overwoog nog 76% van de ondervraagden zich om te scholen, voor de maand januari was dat nog een kleine 69%. 

omscholen barometer februari 2021

Het percentage dat zich indien nodig wilt omscholen blijft ongeveer gelijk gedurende de totale periode. Het verschil zit hem vooral in de mensen die zich niet willen omscholen, dit aantal stijgt terwijl het aantal ondervraagden dat zich zo snel mogelijk wil omscholen is gedaald.

Wanneer we de trend ondervraagden dat omscholing overweegt op weekbasis bekijken wordt zichtbaar dat dit vooral een langzame glijdende trend betreft.

overweegt omscholing februari 2021

Het percentage dat zich niet wil omscholen stijgt van 24% naar 31%, met in week 3 van 2021 een piek van 33%. In deze lijn is meer schommeling zichtbaar. 

wil niet omscholen februari 2021

Kijkend naar het percentage dat zich z.s.m. wil omscholen zien we een evenredig omgekeerd beeld, ook met meer duidelijke pieken en dalen.

wil zsm omscholen februari 2021

Wat betekent deze data?

 Het is erg lastig om conclusies te verbinden aan deze data. Betekent een daling in de intentie tot omscholing dat er minder noodzaak wordt gevoeld? Dankzij de NOW 3.0 regeling is het aantal faillisementen nog redelijk beperkt. Ook zagen we in Q4 2020 dat het aantal banen weer flink was toegenomen, zeker t.o.v. het tweede kwartaal 2020. Betekent deze lagere intentie tot omscholen misschien een groter gevoel van voldoende baankans?

Een eerdere blik op de data gaf ook een andere mogelijke verklaring. We zagen in december namelijk dat de intentie tot omscholen hard daalde op de dag van de eerste aankondiging van volledige lockdown op 14 december 2020. Dit vonden wij een erg opvallend beeld, daardoor vroegen wij ons eerder zelfs af of deze maatregelen een demotiverend effect hadden.

De exacte reden voor de bewegingen zijn dus niet te bepalen. Het percentage latente werkzoekers dat omscholing overweegt blijft nog steeds een flink stuk hoger dan enkele jaren geleden.

 

Omscholen Barometer week 52 van 2020

De periodieke trend van de eerste editie lijkt toch echt veelzeggend. We zien dat de intentie tot omscholig hard is gedaald vanaf het moment van de toespraak van premier Rutte op 14 december 2020 waarin hij de volledige lockdown aankondigde.

Omscholen Barometer t/m week 52 in cijfers 

omscholen-barometer-t-m-week-52.png

Omscholen Barometer t/m week 52 in beeld

wel-omscholen-overweegt-omscholing.png

wilt-zich-niet-omscholen.png

Omscholen sentiment rondom aankondiging lockdown

wilt-zich-niet-omscholen-voor-na-toespaak.png

Hoe moeten we deze data interpreteren?

Het is hierbij de vraag hoe we het negatieve antwoord op de vraag moeten interpreteren. De respondent geeft in het antwoord aan dat hij/zij denkt geen omscholing nodig te hebben. Dit zou ook een positief signaal kunnen betekenen, namelijk dat de respondent zich zeker van werk voelt. Het zou ook kunnen betekenen de respondent de zin of het nut van omscholing niet inziet, dat betekent namelijk iets heel anders.

Deze vraag rijst namelijk wanneer de kijken naar de responsdata van de dagen voor de toespraak van 14 december 2020 en de dagen erna. Op 14 december is een grote piek zichtbaar; het percentage mensen dat zich niet wilt omscholen verdubbeld bijna t.o.v. de dag ervoor. Daarnaast stijgt vanaf die dag weektrend van 24 tot 30 procent.

Dit is een forse schommeling; het beeld geeft toch blijk van een mogelijke correlatie met de toespraak. Maar is het effect van de toespraak positief te zien, of juist negatief?

De noodzaak tot of het nut van omscholing is namelijk juist flink gestegen vanaf het begin van deze crisis. Vele mensen, vooral flexwerkers werden in korte tijd al succesvol omgeschoold van bagageporter tot heftruckchauffeur, of van grondstewardess tot klantenservicemedewerker. Dan zou je juist verwachten dat de persconferentie tot een verhoging van de intentie zou leiden, niet tot een verlaging.

Maar deze intentie daalt juist sterk, betekent dit misschien dat de zwaarte van de huidige maatregelen een demotiverend effect hebben?  

Actuele Omscholingsvacatures

Uitgelicht
Vacature Gratis Omscholen tot Zonnepanelen monteur en binnen 4 weken een nieuwe baan!
→ Diverse werkgevers
We leiden je gratis op en helpen jou de beste werkgever te vinden! Je volgt de omscholing op je eigen telefoon in je eigen tijd. En als je snel wilt …
Vacature Omscholen tot leerkracht basisonderwijs start februari 2023
A'DAM Onderwijs
Omschrijving In februari starten wij met een digitale verkorte deeltijdopleiding via de hogeschool. Dit is een opleiding van gemiddeld 2,5 jaar. Het voordeel van deze variant is dat je toegang …
Vacature Omscholen tot monteur
Randstad
Stel je voor: je werkt mee aan het bouwen, repareren en onderhouden van prachtige machines. Denk aan treinen bij de NS, landbouwmachines bij Kuhn of tractors bij John Deere. Als …
Vacature Omscholing tot operator 3 ploegen kleur- geur- smaakstoffen
Randstad
Voor International Flavors & Fragrances (IFF) in Tilburg zijn wij op zoek naar operators! Ja dat lees je goed. We zoeken er meer! Wil je opgeleid worden tot operator? Lees …
Vacature Omscholen tot Operator
Randstad
Heb je altijd al willen werken in de techniek? Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat een productielijn altijd goed draait? Dan is een werkleertraject tot Operator iets …

Actuele Opleiding vacatures

Vacature Buschauffeur in opleiding
GVB
Heb je interesse om buschauffeur te worden bij GVB en heb je je rijbewijs B op zak? Volg dan een opleiding tot buschauffeur bij GVB. Hier krijg je de mogelijkheid …
Vacature Opleiding tot verzorgende IG - regio Midden-Brabant
BKV
Als betrokken ziekenverzorgende wil jij graag in opleiding tot verzorgende IG. Via BKV is het mogelijk. Lees maar! Jouw nieuwe baan Als verzorgende IG werk je intramuraal. Jij biedt hoge …
Vacature Opleiding tot verzorgende IG - groei door
BKV
Zoek jij als ziekenverzorgende de juiste scholing tot verzorgende IG? Niet langer zoeken, het kan namelijk via BKV. Lees maar! Jouw nieuwe baan Als verzorgende IG werk je intramuraal. Jij …
Vacature Opleiding helpende plus tot verzorgende IG - regio West-Brabant
BKV
Als gemotiveerde helpende plus verbreed jij graag jouw horizon verbreden tot verzorgende IG? Via BKV is het mogelijk. Lees maar! Jouw nieuwe baan Als helpende plus volg je bij BKV de …
Vacature BBL-opleiding | verzorgende IG | regio Midden-Brabant
BKV
Droom jij van een carrière in de zorg? Kom dan via BKV dit prachtige vak leren en je krijgt ook nog eens betaald! Heb jij een mbo diploma op niveau 2, 3 …

Actuele Leerling vacatures

Vacature Leerling monteur elektrotechniek (Start Februari 2023)
Alfen
Wat ga je doen? Als leerling monteur word je opgeleid tot een elektrotechnisch monteur. In het leertraject ga je werken met onze drie verschillende Business Units: de transformatorstations, de laadpalen …
Vacature Leerling Monteur Installatiebouw - BBL
Van der Leun B.V.
Leerling Monteur Installatiebouw - BBL Wat is jouw uitdaging In de functie van Leerling Monteur leer je elektrotechnische montage- en installatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit gebeurt veelal op projectlocatie in …
Vacature Leerling Monteur Utiliteit - BBL
Van der Leun B.V.
Leerling Monteur Utiliteit - BBL Wat is jouw uitdaging Je komt te werken in een dynamische werkomgeving waar geen dag het zelfde is door de omvang en diversiteit aan klussen. …
Vacature Leerling CNC Verspanen - BBL
Van der Leun B.V.
Leerling CNC Verspanen - BBL Wat is jouw uitdaging In de functie van leerling Verspaner leer je aangeleverde tekeningen en technische specificaties te lezen en ga je diverse producten draaien …
Vacature Leerling Monteur Beveiligingssystemen - BBL
Van der Leun B.V.
Leerling Monteur Beveiligingssystemen - BBL Wat is jouw uitdaging Je leert het monteren, installeren en onderhouden van diverse systemen, zoals camerasystemen, alarmsystemen, toegangscontrolesysteem, brandmeldinstallaties en netwerkbeheer. Ook leer je het …

Actuele Traineeship vacatures

Vacature IT-traineeship @ Qquest
Qquest
Vereisten Originele tekst.  Must have: Communication skills Nice to have: Problem solving Proactivity Korte functiebeschrijving Ben jij net afgestudeerd of op zoek naar een nieuwe baan? Heb je interesse in …
Vacature Finance Traineeship
USG
Ben jij (bijna) afgestudeerd, maar echt nog niet uitgeleerd? Ben je er nog niet achter welke focus binnen Finance bij je past of zijn er juist meerdere onderdelen die je …
Vacature Supply Chain Traineeship
Extra Talent
Als starter op de arbeidsmarkt sta jij te popelen om aan de slag te gaan binnen de Supply Chain! Jij bent gedreven en wilt graag alle facetten van de branche …
Vacature Technisch MBO-Trainee
Twente Board Development B.V.
Toe aan een andere stap in jouw technische carrière? Werk jij in de techniek, maar wil je buiten jouw eigen vakgebied ervaring en kennis opdoen? Of zoek jij een uitdaging …
Vacature Trainee Finance
Twente Board Development B.V.
Afgestudeerd op het gebied van Finance en zin om in de volle breedte aan de slag te gaan inclusief persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden? Misschien heb je al enige ervaring opgedaan, ben je …

Ga direct naar: