U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Ecoloog » Vacatures

Vacatures Ecoloog

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Op zoek naar een nieuwe baan als Ecoloog? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Ecoloog. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Een Ecoloog onderzoekt verbanden tussen planten, dieren en de mens in een bepaald gebied. Het doel is om harmonie te creëren tussen deze verschillende elementen en een plan op te zetten voor het waarborgen of aanpassen van leven in het gebied. De Ecoloog is vooral op theoretisch niveau bezig, door de verschillende elementen in een natuurlijke omgeving te onderzoeken en correlaties te inventariseren.

Vooral de verhouding van de mens tot flora en fauna is belangrijk. Vaak staat het onderzoek in het teken van een verandering in een ecosysteem die door toedoen van de mens plaats zal vinden of al veroorzaakt is. Denk hierbij aan het beplanten van een weide of het corrigeren van de loop van een rivier. Deze veranderingen gaan ten koste van het natuurlijk evenwicht dat in een bepaald gebied heerst en de consequenties van verstoring moeten dus nauwkeurig voorspeld of uitgezocht worden.

De Ecoloog adviseert de overheid over hoe aanpassingen zo harmonieus mogelijk kunnen worden doorgevoerd en probeert de gevolgen voor het ecosysteem zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is het soms nodig om het eigen standpunt overtuigend te verdedigen. Verder is een Ecoloog soms ook betrokken bij het werkelijke bouwproces om in de praktijk, tijdens de werkzaamheden te kunnen adviseren. Zo moeten de transformaties precies volgens het plan van de Ecoloog plaatsvinden en zijn de veranderingen in het ecosysteem zoals verwacht en dus beheersbaar.Breed inzetbare ecoloog

Witteveen+Bos - Deventer

Wil jij bijdragen aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de natuur? Wij zoeken naar uitbreiding van onze capaciteit voor het uitvoeren van een breed scala aan projecten op het gebied van natuur en ecologie. Met jouw kennis over natuur werk je aan monitorings-, inrichtings- en beheerplannen voor zowel droge als natte gebieden. Je voert GIS-analyses uit en je wordt ingezet bij uitvoeringsprojecten als ecologisch begeleider, waarbij zowel het opstellen van ecologische werkprotocollen als het begeleiden van de uitvoerder in het veld onderdeel is van je takenpakket. Tevens behoort het uitvoeren van flora - en faunainventarisaties voor verschillende soortgroepen (zoals vleermuizen en vogels) tot je werkzaamheden. Hierbij is het een pre als je enige veldkennis van specifieke soortgroepen hebt. Daarnaast word je ingezet voor de toetsing aan de natuurwet- en regelgeving in diverse projecten, variërend van kleine lokale beheer- en bouwprojecten tot de uitwerking van grote integrale projecten zoals de aanleg van havens, wegen en dijkversterkingen. Je gaat hierbij na of er beschermde gebieden of soorten aanwezig zijn en je beoordeelt of deze effecten ondervinden. Soms geef je adviezen om het ontwerp, de inrichting of de uitvoering aan te passen, zodat negatieve effecten op natuur voorkomen kunnen worden (mitigatie). Als je op die manier negatieve effecten niet kunt voorkomen, dan ga je na of de beschermde natuur ergens anders ontwikkeld kan worden en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn (compensatie). Uiteindelijk levert jouw beoordeling input voor een ontheffing- of vergunningaanvraag, of vormt deze onderdeel van een milieueffectrapportage of een Tracébesluit. De werkzaamheden voer je uit in nauwe samenwerking met je collega-ecologen van met name de twee adviesgroepen ‘Natuurinrichting en beheer’ en ‘Effectstudies natuurwetgeving en beleid’ uit de Product-marktcombinatie (PMC) Ecologie van Witteveen+Bos. Tevens krijg je in input vanuit, en werk je samen met andere disciplines ( ontwerp, landschap, water, lucht, geluid, verkeer, energie). Je standplaats is Deventer, maar je werkt aan projecten door heel het land. De PMC Ecologie van Witteveen+Bos bestaat uit circa 30 enthousiaste en vakbekwame ecologen. Zij adviseren en ondersteunen het Rijk, provincies, waterschappen, gemeentes, projectontwikkelaars en aannemers in een breed scala aan projecten omtrent de inrichting en het beheer van water en natuur. Het gaat om projecten die variëren van het begeleiden van natuurinrichtings- en beheerprojecten tot analyses van water- en terrestrische systemen en het uitvoeren van planvorming- en effectstudies. Enkele voorbeelden van aansprekende projecten waaraan nu gewerkt wordt, zijn de aanleg en ontwikkeling van de Markerwadden, onderzoeksprojecten omtrent veenvorming in de Natura 2000-gebieden als de Wieden en Weerribben, het Naardermeer en de Rottige Meente, het begeleiden van natuurherstelmaatregelen in het Natura 2000-gebied de Alde Feanen en de natuurtoetsing voor grote infrastructurele projecten zoals de renovatie van de Houtribdijk en verbreding van de A58. Wat wij vragen een afgeronde HBO- of WO-opleiding op het vlak van ecologie, natuurbeheer, aard- of milieuwetenschappen; een starter, die bij voorkeur al enkele jaren werkervaring heeft; uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift; een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een proactieve houding; een praktische en analytische instelling en de drijfveer om zaken te willen doorgronden en te verbeteren; kennis van de Nederlandse flora en fauna in relatie tot het functioneren van het landschap en de bijbehorende milieucondities; kennis van en affiniteit met natuurwet- en regelgeving (zoals Natura 2000, soortenbescherming, Natuurnetwerk Nederland) en motivatie om wet- of beleidstukken ‘in te duiken’; ervaring met GIS is een pre (ArcGIS en/of QGIS); inhoudelijke kennis van vergunning- en ontheffingsaanvragen, ecologische bijdragen voor milieueffectrapportages, mitigatie- en compensatievraagstukken en procedures is een pre; in het bezit van een rijbewijs (B). Wat wij bieden samenwerking met enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams; werken aan spraakmakende, nationale en internationale projecten; een aantrekkelijk loopbaanperspectief, waarbij jouw ontwikkeling en ambitie centraal staan; een marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden; veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid; een gedegen aanbod van interne opleidingen waarin vaardigheidstrainingen, persoonlijke ontwikkeling en coaching centraal staan; de mogelijkheid om deel te nemen aan ons participatiesysteem. Wie wij zijn Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. Reageren? Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer dr. C. (Casper) Cusell, groepsleider Natuurinrichting en beheer, telefoonnummer 06 54 36 78 86, of de heer (Tim) Puts MSc, adviseur Effectstudies natuurwetgeving en beleid, telefoonnummer 06 86 88 12 38. Vacaturenummer NL00241.

Solliciteer