U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Gedragskundige » Vacatures

Vacatures Gedragskundige

Opleidingen en cursussen

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest

Boeken

Advertenties

Op zoek naar een nieuwe baan als Gedragskundige? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Gedragskundige. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

De gedragskundige richt zijn taken op mensen die aanzienlijke problemen hebben op gedragsmatig gebied. Dit kunnen jeugdige deliquenten zijn, of cliënten/patiënten met mentale stoornissen. Dit beroep lijkt op veel aspecten op beroepen als een psycholoog. Het uiteindelijke doel van een gedragskundige is het in zo verre het gedrag beïnvloeden van de cliënt dat deze op een 'normale' manier weer om kan gaan met zijn of haar omgeving. 

Vaak gaat de gedragskundige te werk met een hypothesen toetsend plan van aanpak. Dit wil zeggen dat de gedragskundige eerst een aantal problemen bedenkt die de cliënt zou kunnen hebben en daarna tracht deze problemen op te lossen door middel van gedragsmatige veranderingen in te voeren. De bedoeling is het gedrag zo te beïnvloeden dat deze op een normaal manier weer kan functioneren binnen de maatschappij. 

Dit beroep vergt veel doorzettingsvermogen en een ijzeren wil. Veel cliënten of patiënten weigeren mee te werken of worden verplicht mee te werken aan de behandeling. Dit zorgt voor een andere aanpak dan bij mensen die wel bereid zijn te veranderen of veranderingen te omarmen. gedragskundige - recherchepsycholoog

Politie - Utrecht

Wat ga je doen? Als gedragskundige - recherchepsycholoog ben je adviseur in de opsporingsfase. Je werkt uitsluitend vanuit een strafrechtelijk kader en rapporteert dus niet in het kader van de bewijsvoering. Je wordt zo vroeg mogelijk bij opsporingsonderzoeken betrokken om (maatwerk) plannen van aanpak op te stellen. Je bewaakt altijd de grenzen van je eigen deskundigheid en verwijst indien nodig naar andere deskundigen. Je registreert altijd je eigen werkzaamheden. Zo worden onder andere de gegevens van de zaak, de vraagstelling, de documenten en gegevensdragers die zijn bestudeerd en een samenvatting van het advies vastgelegd. Op verzoek van de teamleider van een onderzoek of de officier van justitie stel je een adviesrapport op. Het werk van een gedragskundige - recherchepsycholoog binnen de opsporing is ruwweg in te delen in vier terreinen: Gedragskundige beoordeling van bedreigingen Je levert een bijdrage aan de inschatting van de ernst en waarschijnlijkheid van een (be)dreiging door risicofactoren in kaart te brengen. Daarnaast richt de vraag zich op de inschatting van een subject van wie het vermoeden bestaat dat er dreiging vanuit gaat en bij wie sprake is van psychische problematiek. Op basis van de aanwezige risico- en beschermende factoren volgt een advies over te nemen maatregelen en/of bejegening van de dreiger of het subject. In het geval van een onbekende dader, kun je de waarschijnlijk aanwezige kenmerken inzichtelijk maken ten behoeve van de opsporing. Gedragskundige verhooradvisering Gedragskundige ondersteuning bij (verdachten)verhoor heeft tot doel bij te dragen aan het verkrijgen van een waarheidsgetrouwe verklaring en het voorkomen van een valse bekentenis. In grote lijnen kan het advies uit twee aspecten bestaan: een algemeen advies ter bevordering van de communicatie, en een zaakspecifiek advies direct in relatie tot de informatie die bekend is over de persoon die verhoord wordt en het delict dat gepleegd is. Gedragskundige advisering van problematische aangiften van seksueel misbruik Indien op basis van een aangifte van seksueel misbruik twijfels zijn over het waarheidsgehalte van de aangifte, kan jij de validiteit van de aangifte beoordelen en een opsporingsadvies opstellen en/of verhooradvies voor een vervolgverhoor van de aangeefster verstrekken. In het geval een zaak voorgelegd zal worden aan de Landelijke Expertise Bijzondere Zedenzaken (LEBZ), beoordeel je vooraf of voldoende informatie beschikbaar is om de zaak in te sturen. Gedragskundige recherche-advisering Je beoordeelt de manier waarop de dader gekozen heeft het delict uit te voeren vanuit een gedragskundig perspectief. De advisering richt zich onder meer op het benoemen van het meest waarschijnlijke motief van de dader, (psychologische) kenmerken en/of achtergronden van de onbekende dader en het meest waarschijnlijke scenario. Hiermee adviseer je ook in het prioriteren van verschillende onderzoeksrichtingen. Waar ga je werken? De Dienst Regionale Recherche (DRR) van Eenheid Midden-Nederland bestaat uit de afdelingen Generieke Opsporing, Thematische Opsporing, AVIM en Specialistische Ondersteuning. De dienst verricht probleem- en/of themagerichte onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden (ondermijning), delicten met hoge impact, criminele activiteiten gelieerd aan terrorisme en op de geprioriteerde thema’s zoals milieu, fraude en zeden. De dienst is belast met toezicht en handhaving op de vreemdelingenwetgeving en ondersteunt de opsporing in de eenheid door observatie, interceptie, forensische opsporing, financieel opsporen en digitaal opsporen. Vanuit het speelveldmodel worden medewerkers uit de afdelingen ingezet. Als gedragsdeskundige - recherchepsycholoog ben je onderdeel van de Ondersteuningsdesk, maar werk je vanuit de Afdeling Generieke Opsporing. Wie ben jij? Uiteraard is jouw analyserend vermogen uitmuntend: je bent alert op en zoekt en herkent belangrijke informatie. Je kunt veel en complexe informatie in korte tijd verwerken, je rafelt vraagstukken uiteen en denkt tegelijkertijd in concrete oplossingen. Zowel mondeling als schriftelijk is je woordkeuze begrijpelijk, correct en duidelijk. Je maakt verbinding en bent gericht op het overdragen van je specialistische kennis. Je bent initiatiefrijk en neemt actief deel aan multidisciplinaire casus-overleggen, zowel met in- als externe partners. Voor collega’s ben je een inspirerende coach. Daarnaast beschik je over: een hbo-diploma en een politiediploma op minimaal niveau 3; een afgeronde opleiding en relevante werkervaring op het gebied van (recherche)psychologie of bijvoorbeeld orthopedagogiek; affiniteit of ervaring met opsporing. Wat wij bieden De standplaats is Utrecht. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is. Verder kun je het volgende van ons verwachten: een bruto maandsalaris van minimaal € ,- en maximaal € ,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek; 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering; goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden). De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C. Interesse? Bel of mail met Gijs Walraven, teamleider Ondersteuningsdesk (06 - 46 14 12 71, als je meer informatie over de functie wilt hebben. Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300. Solliciteer uiterlijk 26 maart 2019 via de sollicitatiebutton. Wat verder belangrijk is Een veiligheidsonderzoek en mogelijk een assessment maken deel uit van de selectieprocedure. De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Solliciteer