Opleidingen Toezichthouder

Zou je graag Toezichthouder willen worden? Of ben je al Toezichthouder en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Toezichthouder, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Er is geen specifieke opleiding tot de functie van toezichthouder. Afhankelijk van de organisatie waar je als toezichthouder komt te werken, is het verstandig cursussen te volgen die inzicht geven in de inhoudelijke taken die passen bij de functie van toezichthouder.

De 30 beste opleidingen voor een Toezichthouder:

Toezichthouder Steigergebruik

| Open inschrijving |€ 285.00 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1

De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij standaardconfiguraties en complexe configuraties kan beoordelen. Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers …

Toezichthouder steiger

| In-company / Maatwerk |€ 1750.00 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 8

Toezichthouder steiger Er zijn jaarlijks tientallen ongevallen met ‘werken op hoogte’. Er wordt in de bouw en industrie veel met steigers gewerkt. De ISZW (voorheen Arbeidsinspectie) constateert al jaren dat het flink mis is met het gebruik van en het werken op steigers. Ruim 70 % van de steigers voldoen niet.  Met de cursus  toezichthouder …

Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)

| Open inschrijving |€ 875.00 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 4

Tijdens asbestsaneringen deskundig de leiding pakken DOELGROEP Leidinggevenden bij asbestsaneringen. Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen. Iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54 en de SC 530). ACHTERGROND Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest begint met het …

Deskundig Toezichthouder Asbest

Asbest|Adembescherming | Open inschrijving |€ 1649.00 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 4

Inhoud van de cursus Asbestherkennen aan de hand van foto’s en monsterpotjes De actuele wet- en regelgeving (o.a. Arbo-wet en wet milieubeheer) Gezondheidsrisico’s Asbestinventarisaties beoordelen Werken volgens het werkplan en werken met een logboek Presenteren van een asbestverwijderingswerk aan een opdrachtgever Instructies geven en indien nodig corrigeren Het leiden van een sanering Voor wie? De …

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) examentraining 2 dagen

| Open inschrijving |€ 1120.00 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 2

Examentraining Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 2 dagen Spijker uw kennis bij, fris uw vaardigheden op en ga goed voorbereid naar het DTA-examen. ACHTERGROND Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door …

10.320 - Veilig werken met de Orderverzameltruck

Veilig werken | Open inschrijving |€ 195.00 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 6 | Totale lesduur: 1

Cursuscode: 10.320 Inleiding Bij het verzamelen van orders wordt steeds vaker gebruik gemaakt van gemechaniseerde hulpmiddelen, waarvan de orderverzameltruck een voorbeeld is. Het werken met een dergelijk hulpmiddel brengt risico's met zich mee. Orderpickers hebben vaak temaken met de te behalen target, echter gaat dit soms met enig risico. In de cursus Veilig Werken met …

Toezichthouder? Helemaal bij in één middag

| Open inschrijving |€ 275.00 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 12

Doel: Bestuursrechtelijke handhaving is geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Handhaving is een onmisbare schakel bij een goede uitvoering van het omgevingsbeleid. De wijze waarop en de intensiteit waarmee handhavingsactiviteiten worden uitgevoerd zijn belangrijk voor een succesvolle handhavingszaak, die ook bij de rechter stand houdt. Goede handhaving vereist kennis van de regelgeving …

FG/PO in de publieke sector

Functionaris Gegevensbescherming (FG) | Open inschrijving |€ 3199.00 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 4

Fundamentele basiskennis voor u als FG Dit versnelde traject stoomt u in slechts vier dagen klaar voor de functie van Functionaris Gegevensbescherming. Uniek is dat u in deze cursus zowel ingaat op de praktische toepassing van regelgeving, maar ook uitvoerig onderwerpen als communicatie met de toezichthouder en de (interne) klant en de technische basiskennis behandelt. …

Volledig examen Asbestdeskundige (Theorie en later praktijk)

Asbest | Open inschrijving |€ 830.00 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2

THEORIE EXAMEN ASBESTDESKUNDIGE Het theorie examen Asbestdeskundige is de volgende stap op weg naar het diploma Asbestdeskundige. ACHTERGROND Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. De overheid eist dat er toezicht is op alle werkzaamheden waarbij asbestvezels vrij kunnen komen. Om als toezichthouder het werk goed …

Auditing Privacy

Auditing (financieel)|Privacy (algemeen overzicht) | Open inschrijving |€ 2699.00 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3

Weet privacy onder de AVG te auditen en kom in control! Hoe gaat u als ervaren auditor om met de nieuwe Europese Privacy Verordening (AVG)? Vinden huidige werkwijzen wel volledig binnen de kaders van de privacywetgeving plaats? Worden de juiste beveiligingsmaatregelen genomen? Welke eisen stelt de nationale toezichthouder aan een privacy audit en wat moet …

per pagina