POP-analyse

Soms maak je samen met je werkgever een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hierin geef je aan hoe je je jouw carrièredoelen wil bereiken. Je kunt bijvoorbeeld met je werkgever afspreken dat je bepaalde cursussen mag volgen.

Carrièredoelen verwezenlijken

Het opstellen van een POP helpt je na te denken over je loopbaanwensen en de manier waarop je die wilt verwezenlijken. Zo dwingt een POP je na te denken over waar je goed in bent, in welke richting je je wilt ontwikkelen en welke stappen hiervoor nodig zijn. Dit is handig voor jezelf, maar ook voor het bedrijf. Bedrijven investeren graag in ambitieus personeel.

Wanneer een POP opstellen?

Je kunt samen met je baas een POP opstellen als je net bent aangenomen, maar ook als je al een tijd bij het bedrijf werkt. Bijvoorbeeld als je je functie uitdagender wilt maken. Het plan maakt dan duidelijk welke stappen je moet ondernemen om je doel te bereiken. Ook is het een goed idee een POP op te stellen als je vaak fysieke of mentale klachten hebt.

Kijk elke paar jaar samen met je baas naar je POP. Waar sta je nu en waar wil je nog heen? Pas het plan zo nodig aan.

Voorbeelden

Zaken die je bijvoorbeeld op kunt nemen in je POP zijn:

- Beter met Excel leren omgaan
- Leiding gaan geven
- Je verkooptechnieken verbeteren

Middelen om die doelen te bereiken zijn bijvoorbeeld:

- Cursussen, trainingen of opleidingen
- Stage op een andere afdeling of bij een ander bedrijf
- Meelopen met een ervaren collega
- Meer verantwoordelijkheden op je nemen

SMART-methode

Om je plannen zo concreet mogelijk te maken, gebruik je de SMART-methode:

Maak je plannen:
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden


Zoek een ander beroep