Vacatures Arts-onderzoeker

Op zoek naar een nieuwe baan als Arts-onderzoeker? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Arts-onderzoeker. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Arts-onderzoeker?

De Arts-onderzoeker is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie geneesmiddelen. Hij zorgt voor een medisch-wetenschappelijke voorbereiding, uitvoering en evaluatie van geneesmiddelenstudies. De Arts-onderzoeker doet dit ten aanzien van vrijwilligers, klinische faciliteiten en paramedisch personeel. De Clinical trial arts, zoals de Arts-onderzoeker ook wel genoemd wordt, heeft een spilfunctie in de organisatie en uitvoering van geneesmiddelenonderzoek. Hij houdt zich bezig met de werving en selectie van deelnemers, evenals het anamnese (uitvoerige ziektegeschiedenis), lichamelijk onderzoek, functieonderzoek. Dit alles staat onder leiding van de Arts-onderzoeker en hij is verantwoordelijk voor de logistiek van het onderzoek. 

De Arts-onderzoeker zorgt er ook voor dat een protocol medisch-inhoudlijk is uit te voeren. Hij documenteert en rapporteert over alle medische aspecten van dit protocol. Belangrijk voor de Clinical trial arts is dat hij het onderzoek dusdanig uitvoert dat de wetenschappelijke vraagstelling van het studieonderwerp volledig en adequaat beantwoord wordt. Daarnaast moet hij er voor zorgen dat de veiligheid van de vrijwilligers gewaarborgd wordt en de verwachtingen van de klant worden nagekomen. Om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen zal de Arts-onderzoeker in de gaten houden dat de belangrijkste taken worden uitgevoerd. Dat bestaat uit voor- en nakeuringen, contacten met de vrijwilligers. de medische begeleiding van vrijwilligers in ambulante projecten en het beoordelen van de geschiktheid van vrijwilligers voor bepaalde onderzoeken.

De Arts-onderzoeker kan een brugfunctie vervullen tussen wetenschappelijk medisch onderzoek en de medische praktijk. Bovendien kan hij een rol spelen bij het toepassen van wetenschappelijke kennis en kunde in de directe patiëntenzorg. 

 

 

Er zijn geen vacatures Arts-onderzoeker aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Arts-onderzoeker in werkt.

Meer weten over de sector waar een Arts-onderzoeker in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie