Vacatures Begeleider Pleegzorg

Op zoek naar een nieuwe baan als Begeleider Pleegzorg? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Begeleider Pleegzorg. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Begeleider Pleegzorg?

Een Begeleider Pleegzorg heeft als doel het pleegkind, de ouders van het kind en de pleegouders zo goed mogelijk te ondersteunen en de terugkeer van het kind naar zijn biologische ouders mogelijk te maken. Een Begeleider Pleegzorg voert gesprekken met het pleegkind, ouders en pleegouders, waarin een behandelplan wordt besproken en opgesteld. Het behandelplan wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De Begeleider Pleegzorg zorgt ervoor dat de ouders de benodigde steun ontvangen om het kind na lang- of kortdurige pleegzorg weer op te kunnen nemen in hun eigen gezin. Ook worden de pleegouders ondersteund door de Begeleider Pleegzorg als het pleegkind geplaatst of teruggeplaatst wordt. Verder informeert hij pleegouders over regelgeving, juridische- en financiële zaken. Aan degene die hebben besloten over plaatsing van het kind worden de ontwikkelingen ten aanzien van de behandeling gerapporteerd en de voortgang van het hulpverleningsproces. Hiervoor  wordt een dossier aangemaakt. Om deskundig te blijven wordt van een Begeleider Pleegzorg verwacht dat deze verbeteringen kan benoemen in de hulp aan pleegkinderen. Hij houdt hiernaast contacten met instanties die de kinderen plaatsen voor jeugdzorg en scholen.

Een Begeleider Pleegzorg moet dus beschikken over informatie betreffende de wet-en regelgeving van pleegzorg. Bovendien moet hij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in zowel de situatie van de biologische ouders van het kind als die  van het kind bij de pleegouders, zodat het mogelijk is om een goede inschatting te maken over terugplaatsing van het kind. Goede communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk.

Er zijn geen vacatures Begeleider Pleegzorg aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Begeleider Pleegzorg in werkt.

Meer weten over de sector waar een Begeleider Pleegzorg in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie