Biedt aanpassing van de ontslagvergoeding kansen voor jouw carrièregroei?

18-01-2017

Werkgeversvereniging AWVN stelt voor om de ontslagvergoeding flink veranderen, meldt het FD vandaag. Het AWVN stelt voor om het collectieve stelsel waarmee vaste werknemers het rechten opbouwen voor een ontslagvergoeding een nieuwe vorm te geven.

De ontslagvergoeding moet worden omgevormd tot een individuele pot voor vaste werknemers, maar ook voor flexwerkers, die tijdens de carrière aan worden ingezet voor bij- en omscholing. Een onderdeel van het plan is het ontstaan van een scholingsplicht voor zowel de vaste werknemer als de flexwerker, die tot nu toe vaak geen recht hebben op opleidingsbudget. 

Het plan moet leiden tot een cultuurverandering waarmee werknemers bewust blijven van hun loopbaankansen en zich tijdig bijscholen om fit voor de arbeidsmarkt te blijven. De pot zal voor een deel moeten worden aangevuld met het huidige persoonlijke opleidingsbudget dat veel werknemers nu al hebben. Ook zullen werkgevers fiscaal voordeel krijgen om hen te stimuleren meer te investeren in de opleiding van hun werknemers.

Een bijkomend voordeel volgens het AWVN is dat werknemers meer regie krijgen in de richting waarin zij zich verder ontwikkelen, omdat ze niet meer gedwongen kunnen worden om alleen een opleiding te kiezen die op de huidige functie aansluit. Uit onderzoek van Springest en Nidap uit 2013 bleek 70% van de HR professionals de werknemer meer regie op  de besteding van het opleidingsbudget wilt geven.

Ontslagvergoeding Nieuwe Baan

De Loopbaan APK

De arbeidsvoorwaardennota van het AWVN stelt daarnaast een periodieke loopbaan-APK voor. De loopbaan-APK is een periodieke keuring die vaststelt wat de positie van een werknemer is op de arbeidsmarkt. Deze moet de uitslag geven in welke richting de werknemer zich dient te scholen en wat de kosten hiervan zijn.

De opleidingsbudgetten moeten groter worden en breder in te zetten zijn, zodat de werknemer beter voorbereid kan worden op een overstap naar een ander beroep of naar een andere sector.

Het plan wordt vandaag gepresenteerd en de vraag rijst of dit een goed voorstel is. Het mag duidelijk zijn dat de arbeidsmarkt van nu en de toekomst aan stevige verandering onderhevig is. Dat bijscholing en competentieontwikkeling een belangrijker onderdeel wordt was een conclusie wanneer we keken naar de impact van robotisering op beroepen. Het plan van het AWVN zou daar een uitkomst voor kunnen bieden. Wanneer je meer opleidingsbudget hebt en meer regie hebt op jouw ontwikkelrichting zou dit je kansen kunnen bieden voor jouw carrièregroei, als vaste werknemer en voor de flexwerker.    


Terug naar het overzicht