Vacatures Commissaris

Op zoek naar een nieuwe baan als Commissaris? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Commissaris. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Commissaris?

De Commissaris geeft leiding aan een team van hoofdinspecteurs binnen een politiedistrict waarvan hij aan het hoofd staat of opereert op regionaal niveau waar hij een bijdrage levert aan beleidsbepaling. De Commissaris heeft een representatieve functie en dient van onbesproken gedrag te zijn.

De werkzaamheden van de Commissaris bestaan uit het plannen, coördineren en controleren van de reguliere politietaken in zijn ambtsgebied. De Commissaris werkt voornamelijk vanuit zijn kantoor en heeft nauwelijks te maken met 'de praktijk' op straat. De werkzaamheden zijn afhankelijk van zijn specifieke functie. Het kan zijn dat de Commissaris te maken krijgt met Recherche, Justitie of reguliere Politieafdelingen.

Op reguliere politieafdelingen houdt de Commissaris zich bezig met het leiding geven aan een groep Hoofdinspecteurs. Taken kunnen zijn: het aansturen van de hoofdinspecteurs bij het opstellen van hun plannen die passen binnen het beleid of het houden van functioneringsgesprekken met dezelfde hoofdinspecteurs. Hij coördineert als het ware de dagelijkse gang van zaken in zijn district. De Commissaris heeft de mogelijkheid om specialisten te betrekken bij zaken waarvoor hij niet geschikt of bevoegd is of waarover afspraken zijn gemaakt binnen de politieorganisatie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inschakelen van de Recherche of de Mobiele Eenheid.

Commissarissen van Politie komen regelmatig in aanraking met de media, met name in zaken die het landelijke nieuws halen.

Doorgaans hoeft de Commissaris geen wapen te dragen tijdens zijn of haar diensten.

De 5 beste vacatures voor een Commissaris:

Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen - Nederland De Leeuw van Putten - Nederland

De Leeuw van Putten is een betrouwbare en sociale woningcorporatie in de stad Spijkenisse. Met ongeveer 4.000 verhuureenheden, 29 medewerkers en een goede financiële positie is De Leeuw van Putten een belangrijke speler in de lokale woningmarkt. Zij is in het bezit van een kwalitatief goede woningvoorraad en is continu in gesprek met haar omgeving …

Twee leden Raad van Commissarissen - Woningstichting Compaen

Twee leden Raad van Commissarissen - Woningstichting Compaen - Helmond ERLY - Helmond

Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van Compaen bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De kernopdracht van de RvC is het stimuleren en bewaken dat het bestuur en de organisatie de juiste volkshuisvestelijke producten en diensten leveren tegen aanvaardbare kosten en risico’s, met voldoende inbreng van …

Raad van Commissarissen voor Triada

Raad van Commissarissen voor Triada - Heerde Leeuwendaal - Heerde

Over Triada Triada is de grootste sociale huisvester in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe en biedt met 68 medewerkers en 6.500 woningen betaalbare en passende sociale huisvesting aan ruim 15.000 inwoners. De organisatie is sterk lokaal verbonden en verankerd. Triada is een stichting met een eenhoofdig bestuur, lid van Aedes en onderschrijft de governancecode …

Lid raad van commissaris

Lid raad van commissaris - 1 - 40 uren - Valkenswaard Atrive BV - Valkenswaard

Woningbelang is een vooruitstrevende en vernieuwende woningcorporatie gevestigd in Valkenswaard. De corporatie verhuurt circa . woningen en maatschappelijk vastgoed. Woningbelang is maatschappelijk ondernemer gericht op wonen. Zij levert een actieve bijdrage aan een levensvatbaar Valkenswaard en Bergeijk en investeert in huisvesting voor bijzondere doelgroepen in de regio Eindhoven.Het maatschappelijk vermogen wordt optimaal ingezet voor volkshuisvestelijke …

twee leden Raad van Commissarissen bij Triada

twee leden Raad van Commissarissen bij Triada - 4 - 8 uren - Heerde Leeuwendaal - Heerde

Voor Woonstichting Triada in Heerde zoekt Leeuwendaal twee commissarissen met kennis en ervaring op het gebied vanFinancieel-economische ontwikkelingen/Vastgoedontwikkeling, respectievelijk Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, leefbaarheid en HRM.Over TriadaTriada isde grootste sociale huisvester in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe en biedt met medewerkers en . woningen betaalbare en passende sociale huisvesting aan ruim . inwoners.De …