Vacatures Directeur Primair Onderwijs

Op zoek naar een nieuwe baan als Directeur Primair Onderwijs? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Directeur Primair Onderwijs. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Directeur Primair Onderwijs?

In het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs wordt de functie van Directeur, of Schoolleider, op verscheidene manieren ingevuld. Er zijn twee criteria op basis waarvan onderscheid wordt gemaakt; de rol van het bestuur en daarmee het mandaat van de Directeur en de complexiteit van de organisatie (omvang personeelsbestand, scholenaantal). Zo zijn er verschillende bestuurlijke niveaus met bijpassende inschaling.

Op (zeer) grote scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs (met mogelijk meerdere locaties) is de rol van de Directeur afhankelijk van het soort bestuur (beleidsbepalend versus toezichthoudend).

De Directeur Primair Onderwijsis op vijf terreinen actief. Allereerst geeft hij sturing aan onderwijs en organisatie; hij onderhoudt o.a. contacten met ouders en relevante instellingen en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Ten tweede ziet hij toe op de uitvoering van het onderwijsproces; hij verzorgt de begroting en beslist over overplaatsing of verwijdering van leerlingen. Ook personeelsmanagement valt onder zijn taken; hij is verantwoordelijk voor werving en selectie en geeft leiding aan personeel. Het vierde terrein is beleidsontwikkeling binnen de school; zowel implementatie en ontwikkeling als evaluatie. 

Afhankelijk van het soort bestuur is de ene Directeur vooral uitvoerend en adviserend aan het werk en heeft de andere Directeur meer inhoudelijke taken in het maken van beleid en opstellen van beleidsdoelen. De Directeur vertegenwoordigt de school naar externe contacten.

Hij legt verantwoording af aan het bestuur.

 

(FUWA-PO)

De 1 beste vacatures voor een Directeur Primair Onderwijs:

Directeur Primair Onderwijs

Directeur Primair Onderwijs - 24 - 36 uren - Oegstgeest Matchpartner - Oegstgeest

CBS Joris de Witte streeft naar kwalitatief goed wereldoriënterend onderwijs, waarbij het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden centraal staan. Daarbij staat CBS Joris de Witte voor een veilige omgeving, zodat alle kinderen met plezier naar school gaan. Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen op cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied. Vanuit de christelijke identiteit is …