Diversiteitstrainer: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Diversiteitstrainer: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Diversiteitstrainer. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Diversiteitstrainer nodig heeft.Wat doet een Diversiteitstrainer? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Diversiteitstrainer?

De Diversiteitstrainer biedt cursussen en trainingen om beter kunnen functioneren in verschillende omgevingen of beter om te kunnen gaan met verschillende mensen. Diversiteitstraining kan op verschillende manieren ingezet worden.

 

Team
De Diversiteitstrainer kan in een team de mensen leren om te gaan met de verschillen binnen hun team. Elk mens heeft zijn of haar eigen achtergrond, werkwijzen, manier van communiceren en normen en waarden. De Diversiteitstrainer biedt manieren om hiermee om te gaan en sterker als team te komen staan. Dit kan de Diversiteitstrainer bijvoorbeeld doen door rollenspellen te doen en te werken aan het onderlinge vertrouwen en communicatie.

 

Individueel

Voor de individuele professional of de organisatie als geheel kan diversiteitstraining leren hoe het beste omgegaan kan worden met verschillende klanten, cliënten, leerlingen of collega’s. Ook hierbij geldt dat iedereen zijn of haar eigen normen en waarden, achtergrond en manier van doen heeft. Hoe kan je als individu hier het beste mee om gaan en zo het beste uit de samenwerking halen of het meest voor je klant betekenen?

 

Diversiteitstraining omvat een breed scala aan onderwerpen en trainingstechnieken. De diversiteit aan geloofsovertuigingen en culturen maakt het vakgebied erg interessant en beweeglijk. De Diversiteitstrainer moet hier mee om kunnen gaan en mensen hierin kunnen adviseren en begeleiden.

Past het beroep Diversiteitstrainer bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Diversiteitstrainer

Op zoek naar een nieuwe baan als Diversiteitstrainer? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Diversiteitstrainer. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Diversiteitstrainer per ervaringsniveau

junior Diversiteitstrainer vacatures startend Diversiteitstrainer vacatures senior Diversiteitstrainer vacatures beginnend Diversiteitstrainer vacatures trainee Diversiteitstrainer vacatures leidinggevend Diversiteitstrainer vacatures medior Diversiteitstrainer vacatures aankomend Diversiteitstrainer vacatures ervaren Diversiteitstrainer vacatures leerling Diversiteitstrainer vacatures vacatures omscholen tot Diversiteitstrainer vacatures opleiding tot Diversiteitstrainer

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Diversiteitstrainer

Wat verdient een Diversiteitstrainer?

Omdat de Diversiteitstrainer meestal als zelfstandige werkt, is het lastig om in te schatten wat de Diversiteitstrainer verdient.

Salarisschaal Diversiteitstrainer

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Bekijk het salaris Diversiteitstrainer per ervaringsniveau

Salaris junior Diversiteitstrainer Wat verdient een startend Diversiteitstrainer? Wat is het loon senior Diversiteitstrainer? beginnend Diversiteitstrainer salaris Maximaal salaris trainee Diversiteitstrainer Hoeveel verdient een leidinggevend Diversiteitstrainer? Wat is het salaris van een medior Diversiteitstrainer? Salaris aankomend Diversiteitstrainer Wat verdient een ervaren Diversiteitstrainer? Welk salaris krijgt een leerling Diversiteitstrainer?


Diversiteitstrainer worden: Opleidingen tot Diversiteitstrainer

Wil je Diversiteitstrainer worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Diversiteitstrainer.

Hoe word je een Diversiteitstrainer? 

De Diversiteitstrainer kan diverse opleidingen volgens. Opleidingen die gericht zijn op het doen en laten van mensen en het geven van trainingen zijn geschikt, maar ook opleidingen die gericht zijn op verschillen in de samenleving zijn relevant. Een opleiding die goed past is bijvoorbeeld Interculturele Communicatie. Veel van deze opleidingen worden op HBO en/of WO-niveau aangeboden en duren drie tot vier jaar.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Diversiteitstrainer

Er zijn geen opleidingen Diversiteitstrainer aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Diversiteitstrainer in werkt

Bekijk alle opleidingen Algemeen


Diversiteitstrainer worden: Omscholen tot Diversiteitstrainer

Als je je wilt omscholen tot Diversiteitstrainer is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Diversiteitstrainer zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Diversiteitstrainer dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Diversiteitstrainer

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Diversiteitstrainer

Als je Diversiteitstrainer wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Diversiteitstrainer zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Diversiteitstrainer

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Diversiteitstrainer?


Competenties en Vaardigheden Diversiteitstrainer:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Diversiteitstrainer.

Welke competenties heeft een Diversiteitstrainer nodig?

Een Diversiteitstrainer heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Coachen
Coachen

Wat betekent de competentie coachen? De competentie coachen heeft de steekwoorden: motiveren, leiderschap, assertiviteit, luisteren

Omschrijving

In teamverband kunnen deze mensen ervoor zorgen dat taken voltooid worden. De coach motiveert anderen, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. De coach is betrokken en wil het beste voor zichzelf en voor de ander. Deze mensen luisteren goed en proberen de juiste vragen te stellen. Op die manier proberen ze anderen een bepaalde ontwikkeling door te laten maken.

Sterke punten
De coaches kunnen anderen vaak goed inspireren en motiveren. Bij tegenslagen zijn dit de mensen die het team en de werkzaamheden weer op gang krijgen. Ze motiveren niet alleen, maar zijn over het algemeen ook goede leiders. Ze kunnen mensen aansturen en begeleiden. Daarnaast zijn deze coaches over het algemeen betrouwbaar en willen ze iedereen graag helpen. Deze mensen zijn vaak zelfverzekerd en willen het beste voor zichzelf en voor de ander.

Zwakke punten
Het is mogelijk dat de betrokkenheid van de coach zo groot wordt, dat de prioriteiten op verkeerde aspecten komen te liggen. Deze grote betrokkenheid kan ervoor zorgen dat anderen zich gecontroleerd voelen.

Motiveren
Motiveren

Steekwoorden: optimistisch, ambitieus, luisteren, overtuigen

Omschrijving

Deze mensen kunnen anderen aanzetten tot actie. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door macht of verbondenheid met een team. Ze willen het werkplezier van anderen vergroten. Ze stellen vaak een gezamenlijk doel centraal en de motivator probeert met het hele team dit doel te behalen.

Sterke punten
In zware tijden blijven deze mensen optimistisch en kijken met een positieve blik naar de toekomst. Ze kunnen zichzelf goed motiveren, maar ook anderen nieuwe zin geven. De meeste motivators zijn goede luisteraars en hebben een goed inlevingsvermogen. Daarnaast past de competentie overtuigen ook goed bij deze competentie. Om mensen te motiveren is overtuiging op bepaalde momenten hard nodig. 

Zwakke punten
Een motivator kan doorslaan. Hij kan zo optimistisch zijn, dat hij de realiteit verliest. Dit kan samenhangen met de competentie ambitie, motivators stellen bepaalde doelen en willen deze behalen en ook bij tegenslagen doorgaan. De geloofwaardigheid van de motivator wordt dan aangetast.

Overtuigen
Overtuigen

Steekwoorden: aanzetten tot actie, luisteren, sensitiviteit, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen weten op een bepaalde manier anderen te overtuigen van hun opvattingen. Zij gebruiken hiervoor argumenten, maar kunnen ook emoties gebruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij proberen hiermee anderen bijvoorbeeld aan te zetten tot actie. Overtuigers houden rekening met hun eigen belangen en dat van een ander.

Sterke punten
Overtuigers kunnen over het algemeen duidelijk en helder communiceren. Zij hebben van te voren bedacht wat ze willen vertellen en hoe ze de anderen willen overtuigen. Ze hebben een bepaalde structuur in het verhaal. Om mensen te overtuigen, luisteren deze personen ook goed. Zij proberen achterliggende opvattingen te achterhalen en baseren hierop hun argumenten. Deze mensen hebben vaak een goede balans tussen argumenten met feiten en argumenten met emotie.

Zwakke punten
Sommige overtuigers willen zo graag anderen overtuigen van hun gelijk, dat ze zich opdringen. Hierdoor wordt er een bepaalde weerstand opgebouwd, waardoor de boodschap niet meer overkomt op het publiek. Daarnaast zijn er overtuigers die teveel gebruik maken van zogenaamde drogredenen, zij voeren argumenten aan die niet feitelijk juist zijn. Dit verpakken zij in een mooi verhaal en proberen op die manier anderen te overtuigen.

Sociabiliteit
Sociabiliteit

Steekwoorden: sociaal, netwerken, luisteren, spontaan, inzicht in omgeving

Omschrijving

Deze personen bewegen zich gemakkelijk in groepen mensen. Ze zijn dan ook vaak in het gezelschap van veel mensen en stappen gemakkelijk op ombekende mensen af. Deze mensen hebben over het algemeen een groot netwerk, dat ze inzetten voor verschillende doeleinden. Vaak zijn deze mensen lid van een vereniging of commissie.

Sterke punten
Een competentie die in verband staat met sociabiliteit is de competentie netwerken. Deze mensen hebben vaak een groot netwerk en vergroten dit netwerk met gemak. Daarnaast zijn deze mensen vaak spontaan, ze spreken onbekenden gemakkelijk aan en luisteren met gemeende interesse naar deze mensen.

Zwakke punten
Een zwak punt van deze mensen kan zijn dat ze zich teveel bemoeien met anderen. Zij willen zo graag in contact komen met anderen dat ze zich opdringen.

Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Steekwoorden: to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, ordelijk

Omschrijving

Deze mensen kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Dit kan zowel op papier als mondeling. Ze kunnen helder en duidelijk communiceren naar de lezer/luisteraar. Ze kunnen hun boodschap vertellen zonder teveel uit te weiden naar irrelevante informatie.

Sterke punten
Helderheid en duidelijkheid zijn twee sterke punten. Zowel mondeling als schriftelijk kunnen deze mensen een boodschap goed verwoorden. Ze passen hun tekst aan op de doelgroep en ze spreken dan ook vaak de taal van het publiek. Tevens kunnen ze op een goede manier vragen beantwoorden, ze maken dan vaak gebruik van heldere voorbeelden.

Zwakke punten
Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid kan het voorkomen dat de spreker en andere non-verbale houding heeft. Hierdoor kan zijn boodschap verkeerd overkomen op de ontvanger. Sommige van deze mensen gebruiken veel vaktermen, hierdoor kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vaardigheden Diversiteitstrainer

 • Luisteren
 • Stimuleren
 • Effectief communiceren
 • Feedback geven
 • Overtuigingskracht
 • Positiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Argumenteren
 • Openheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Taalkennis
 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Methodisch werken

Persoonlijkheid en Eigenschappen Diversiteitstrainer

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Diversiteitstrainer passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Diversiteitstrainer nodig? 

De Diversiteitstrainer moet beschikken over veel mensenkennis. De Diversiteitstrainer moet de verschillen tussen mensen kunnen ontdekken, analyseren en weten hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. De Diversiteitstrainer moet dit vervolgens overbrengen op anderen en en hen hierin trainen (Waarnemer). De Diversiteitstrainer moet weten wat de ander wil leren en wil bereiken met het volgen van de training (Gever).

Bekijk de persoonstypen voor Diversiteitstrainer


Eigenschappen Diversiteitstrainer

 • Empatisch
 • Behulpzaam
 • Vriendelijk
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Diversiteitstrainer

Wat zijn de baankansen voor een Diversiteitstrainer?

Er is voldoende vraag naar professionele Diversiteitstrainers. Door een groot netwerk op te bouwen en aan de vraag te kunnen voldoen, kan de Diversiteitstrainer een succesvol bedrijf opbouwen en doorgroeien binnen het eigen vakgebied.

De actuele kans op werk voor een Diversiteitstrainer

Het beroep Diversiteitstrainer is onderdeel van de beroepsfamilie Maatschappelijk werkers. De kans op werk voor de beroepsfamilie Maatschappelijk werkers is in de huidige periode gemiddeld

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Diversiteitstrainer

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Diversiteitstrainer

Je kunt als Diversiteitstrainer een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Diversiteitstrainer is onderdeel van de beroepsfamilie Maatschappelijk werkers. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Diversiteitstrainer

Mogelijke specialisaties voor een Diversiteitstrainer

manager telefonische hulpdiensten

manager sos-telefonische hulpdienst

teamleider telefonische hulpdiensten

zorgmanager telefonische hulpdiensten

Coördinator Kindertelefoon

hoofd diensten maatschappelijk werk

teamleider asielzoekerscentrum

teamleider bureau slachtofferhulp

teamleider fiom bureau

teamleider opvang thuislozen

hoofd diensten asielzoekerscentrum

hoofd wonen asielzoekerscentrum

teamleider antidiscriminatie-bureau

kliniekcoördinator hulpverlening delinquenten

psychiatrisch-maatschappelijk werker

zorgconsulent verstandelijk gehandicapten

maatschappelijk werker psychiatrische kliniek

maatschappelijk werker alcohol-, drugs-, gokverslaafden

maatschappelijk werker consultatiebureau alcoholisten

psychiatrisch-sociaal werker

jeugdbeschermer

schoolmaatschappelijk werker

begeleider pleegzorg

jeugdvoogd

gespecialiseerd ambulant jeugdhulpverlener

pleegzorgwerker

ambulant jeugdhulpverlener

maatschappelijk werker jeugdbescherming jeugdhulpverlening

maatschappelijk werker opvangcentrum voor jeugdigen

maatschappelijk werker schoolpsychologische dienst

maatschappelijk consulent jeugdhulpverlening

maatschappelijk werker kinderpolitie

maatschappelijk werker raad voor de kinderbescherming

maatschappelijk werker voogdijvereniging

orthopedagogisch sociaal-maatschappelijk werker

maatschappelijk werker adviesbureau voor jongeren

maatschappelijk werker crisisopvangcentrum voor jeugdigen

maatschappelijk werker kinderbescherming

maatschappelijk werker kindertehuis

casemanager jeugdzorg

Gezinsvoogd

Bemiddelaar Pleegzorg

Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Medewerker Centrale Toegang (Bureau Jeugdzorg)

Medewerker Bureau Halt

Opvoedondersteuner

Gezinsbegeleider

Gezinsmanager

maatschappelijk werker opvang ongehuwde moeders

woningmaatschappelijk werker

maatschappelijk werker sociaal-pedagogisch (huwelijks-, levens-, gezinsmoeilijkheden)

algemeen maatschappelijk werker

gezinsmaatschappelijk werker gezinsverzorgende instelling

maatschappelijk werker begeleiding buitenlandse gastarbeiders

maatschappelijk werker bureau huwelijks-, gezinsmoeilijkheden

maatschappelijk werker opbouwwerk

maatschappelijk werker opvang alleenstaande ouders

maatschappelijk werker opvanghuis

maatschappelijk werker sociaal-cultureel opbouwwerk

agogisch-maatschappelijk werker

bedrijfsmaatschappelijk werker

gezinsmaatschappelijk werker algemeen maatschappelijk werk

maatschappelijk werker begeleiding allochtonen

maatschappelijk werker blijf-van-mijn-lijf huis

maatschappelijk werker gezinnen

maatschappelijk werker woonwagenwerk

supervisor maatschappelijk werk

mantelzorgmakelaar

lifecoach

Motivatiecoach

Counselor

ambtenaar individuele tbs-zaken

jeugdreclasseerder

jeugdreclasseringswerker

jeugdreclasseringsmedewerker

coördinator alternatieve straffen reclassering

maatschappelijk werker gevangenis

coördinator dienstverlening reclassering

penitentiair reclasseringswerker

medisch maatschappelijk werker ziekenhuis

medisch maatschappelijk werker revalidatiecentrum

medisch maatschappelijk werker sanatorium

maatschappelijk werker werkplaats mindervaliden

medisch maatschappelijk werker gemeentelijke geneeskundige dienst

hoarding-organizer

verhuis-organizer

huishoudcoach

opruimcoach

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Diversiteitstrainer werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Diversiteitstrainer meestal werkt.

Waar werkt een Diversiteitstrainer?

De Diversiteitstrainer werkt meestal als zelfstandige en heeft een eigen bedrijf waar hij of zij trainingen aanbiedt. De Diversiteitstrainer werkt in de profit sector.

Meer weten over werken in de Onderwijs & Training?

Bekijk werken in Onderwijs & Training

Netwerk Diversiteitstrainer

Met wie werkt een Diversiteitstrainer samen? 

De Diversiteitstrainer werkt vaak zelfstandig maar komt door het geven van trainingen veel met anderen in contact. Daarnaast probeert de Diversiteitstrainer ook zoveel mogelijk bijgeschoold te blijven en volgt waarnodig trainingen en cursussen.


Diversiteitstrainer

Interview met een Diversiteitstrainer

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Alles over het beroep Diversiteitstrainer in één oogopslag

Sector:

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van onbekend

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar