Docent Nederlands als tweede taal: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Docent Nederlands als tweede taal: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Docent Nederlands als tweede taal? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Docent Nederlands als tweede taal wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Docent Nederlands als tweede taal, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Docent Nederlands als tweede taal


Vacatures Docent Nederlands als tweede taal

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Docent Nederlands als tweede taal?

Een NT2-docent verzorgt lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2). De docent geeft dus les aan mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Het gaat dan om bijvoorbeeld expats, uitwisselingsstudenten en vluchtelingen. Hij/zij geeft les aan groepen of geeft privéles.
 
De NT2-docent verdiept zich in de doelgroep en beslist welke methode het meest geschikt is voor de groep (of het individu). Voor mensen die het Staatsexamen willen halen, is ander materiaal geschikt dan voor mensen die het Inburgeringsexamen moeten doen. Ook wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de cursisten.
 
De NT2-docent maakt studiemateriaal, maakt lesplannen, neemt examens af en kijkt deze na, neemt deel aan vergaderingen etcetera. Ook staat hij/zij klaar voor cursisten die vragen of problemen hebben.
 

Past het beroep Docent Nederlands als tweede taal bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Docent Nederlands als tweede taal per stad

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Alkmaar

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Almelo

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Almere

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Alphen aan den Rijn

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Amersfoort

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Amstelveen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Amsterdam

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Apeldoorn

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Arnhem

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Assen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Bergen op Zoom

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Breda

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Capelle aan den IJssel

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Delft

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Den Bosch

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Den Haag

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Den Helder

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Deventer

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Doetinchem

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Dordrecht

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Ede

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Eindhoven

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Emmen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Enschede

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Gouda

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Groningen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Haarlem

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Haarlemmermeer

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Heerlen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Helmond

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Hengelo

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Hilversum

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Hoogeveen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Hoorn

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Katwijk

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Leeuwarden

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Leiden

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Lelystad

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Maastricht

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Middelburg

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Nieuwegein

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Nijmegen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Oss

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Purmerend

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Roermond

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Roosendaal

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Rotterdam

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Schiedam

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Spijkenisse

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Terneuzen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Tilburg

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Utrecht

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Veenendaal

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Venlo

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Vlaardingen

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Westland

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Zaanstad

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Zeist

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Zoetermeer

Vacatures Docent Nederlands als tweede taal Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Docent Nederlands als tweede taal

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Docent Nederlands als tweede taal?

Het gemiddeld salaris van voor de klas staande Leraren en Docenten in het voortgezet en volwassendeonderwijs ligt tussen de €2865,- en €4366,- bruto per maand. 


Meer weten over het salaris Docent Nederlands als tweede taal

Salaris aankomend Docent Nederlands als tweede taal Salaris junior Docent Nederlands als tweede taal Wat is het salaris van een medior Docent Nederlands als tweede taal? Welk salaris krijgt een senior Docent Nederlands als tweede taal?


Hoe word je een Docent Nederlands als tweede taal? 

Een relevante opleiding is Taalwetenschappen met de specialisatie NT2. Steeds meer instituten vragen naar een docenten met een NT2-certificaat, dus check of jouw opleiding zo’n certificaat verstrekt. 

Opleidingen Docent Nederlands als tweede taal

Individuele training Zakelijk Nederlands als tweede taal (NT2-training)
Dit trainingstraject begint met een telefonische intake. Samen met een gespecialiseerde NT2-docent bepaal je welke aspecten in de training aan de orde moeten komen. Wil je (ook) werken aan je schriftelijke …
Individuele training Zakelijk Nederlands als tweede taal (NT2-training)Omscholen tot Docent Nederlands als tweede taal

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Docent Nederlands als tweede taal. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Docent Nederlands als tweede taal

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Docent Nederlands als tweede taal

Als je Docent Nederlands als tweede taal wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Docent Nederlands als tweede taal zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Docent Nederlands als tweede taal

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Docent Nederlands als tweede taal?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Docent Nederlands als tweede taal

Een Docent Nederlands als tweede taal heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Anticiperen
Anticiperen

Steekwoorden: analytisch vermogen, initiatief ontplooien, inzicht in omgeving, inlevingsvermogen

Omschrijving

Deze personen lopen vaak voorop en herkennen situaties. Ze weten vervolgens hoe ze deze het beste kunnen aanpakken. Deze personen leggen verbanden tussen verleden, heden en proberen hier in de toekomst op in te spelen.

Sterke punten
Deze personen hebben over het algemeen een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ze leggen verbanden en scheiden hoofd- en bijzaken. Daarnaast nemen deze personen vaak initiatief en proberen ze zich in te leven in de situatie en andere personen.

Zwakke punten
Doordat deze personen veel van te voren weren, kan ze voorspelbaar overkomen. Door sommige mensen wordt dit als saai ervaren. Verder kan deze competentie de creativiteit beperken. Doordat veel zaken van tevoren vast liggen, is er minder ruimte voor creatieve oplossingen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Motiveren
Motiveren

Steekwoorden: optimistisch, ambitieus, luisteren, overtuigen

Omschrijving

Deze mensen kunnen anderen aanzetten tot actie. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door macht of verbondenheid met een team. Ze willen het werkplezier van anderen vergroten. Ze stellen vaak een gezamenlijk doel centraal en de motivator probeert met het hele team dit doel te behalen.

Sterke punten
In zware tijden blijven deze mensen optimistisch en kijken met een positieve blik naar de toekomst. Ze kunnen zichzelf goed motiveren, maar ook anderen nieuwe zin geven. De meeste motivators zijn goede luisteraars en hebben een goed inlevingsvermogen. Daarnaast past de competentie overtuigen ook goed bij deze competentie. Om mensen te motiveren is overtuiging op bepaalde momenten hard nodig. 

Zwakke punten
Een motivator kan doorslaan. Hij kan zo optimistisch zijn, dat hij de realiteit verliest. Dit kan samenhangen met de competentie ambitie, motivators stellen bepaalde doelen en willen deze behalen en ook bij tegenslagen doorgaan. De geloofwaardigheid van de motivator wordt dan aangetast.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Vaardigheden Docent Nederlands als tweede taal

 • Analyseren
 • Systematisch denken
 • Problemen vanuit verschillende oogpunten bekijken
 • Analytisch vermogen
 • Initiatief ontplooien
 • Inzicht in omgeving
 • Beslissingen nemen
 • Afwegen
 • Prioriteiten stellen
 • Stimuleren
 • Overtuigingskracht
 • Positiviteit
 • Doelgericht werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Ambitie
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Docent Nederlands als tweede taal nodig? 

Persoonstypen die passen bij een NT2-docent zijn Gever en Succesvolle Werker.
 
Een NT2-docent kent de behoeftes van cursisten en zet zich in om de mensen echt vooruit te helpen (Gever).
 
Bovendien is hij/zij optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht. Hij/zij werkt toe naar een bepaald taalniveau en stimuleert en motiveert de studenten (Succesvolle Werker).
 

Eigenschappen Docent Nederlands als tweede taal

 • Empathie
 • Behulpzaamheid
 • Vriendelijkheid
 • Enthousiasme
 • Zelfverzekerdheid
 • OndernemendheidWat zijn de baankansen voor een Docent Nederlands als tweede taal?

Aangezien er steeds meer vluchtelingen naar Nederland komen, groeit de vraag naar NT2-docenten. Ook komen steeds meer buitenlandse studenten hier studeren en komen ook steeds meer kenniswerkers naar Nederland.
 
Je kunt doorgroeien door je te specialiseren in een bepaalde doelgroep of een bepaalde lesmethode. Ook kun je studieboeken ontwikkelen. Als je begint als freelancer bij instituten, kun je later je eigen taalbedrijf beginnen en mensen aannemen.
 

De actuele kans op werk voor een Docent Nederlands als tweede taal

Het beroep Docent Nederlands als tweede taal is onderdeel van de beroepsfamilie Docenten inburgering en docenten NT2. De kans op werk voor de beroepsfamilie Docenten inburgering en docenten NT2 is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

10

Baankans Docent Nederlands als tweede taal

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Docent Nederlands als tweede taal

Het beroep Docent Nederlands als tweede taal is onderdeel van de beroepsfamilie Docenten inburgering en docenten NT2.


Waar werkt een Docent Nederlands als tweede taal?

De meeste NT2-docenten werken als freelancer. Ze werken bij meerdere commerciële taalinstituten/universiteiten of organiseren zelf lessen thuis, bij de klant thuis of bijvoorbeeld bij bedrijven in huis.

Sommigen werken als vaste kracht bij taalorganisaties, universiteiten, hoge scholen, het COA, etcetera. 

Overigens werken sommige docenten Nederlands als Tweede Taal niet in Nederland, maar in het buitenland. 


Met wie werkt een Docent Nederlands als tweede taal samen? 

Als NT2-docent kom je met veel mensen in aanraking. De meeste docenten hebben meerdere groepen tegelijkertijd, dus zij leren in korte tijd veel cursisten kennen. Na een week of tien krijgen zij vaak weer nieuwe groepen. Ook hebben ze contact met andere docenten. Soms heb je samen met een andere docent een groep. Bovendien heb je contact met werkgevers, dus met taalorganisaties. Je wordt gevraagd voor een opdracht of biedt zelf je diensten aan. Je pleegt ook overleg met deze organisaties (bijvoorbeeld over het materiaal of over ‘probleemgevallen’). 


 • Buitenlanders/cursisten
 • NT2-docenten
 • Taalorganisaties
Docent Nederlands als tweede taal

Alles over het beroep Docent Nederlands als tweede taal in één oogopslag

Sector:

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Buitenlanders/cursisten
 • NT2-docenten
 • Taalorganisaties

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €2865 tot €4366

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

10Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar