Vacatures Geestelijk Verzorger

Op zoek naar een nieuwe baan als Geestelijk Verzorger? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Geestelijk Verzorger. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Geestelijk Verzorger?

De Geestelijk Verzorger werkt meestal in zorginstellingen, waar hij (tijdelijke) bewoners begeleiding en ondersteuning biedt bij vragen rond levensbeschouwing en zingeving. Vroeger werd deze functie vervuld door mensen met een kerkelijke achtergrond en bijbehorende levensbeschouwelijke visie, die aansloot bij die van de cliënt. Heden ten dage is de samenleving meer geseculariseerd en is er ook vraag naar geestelijke verzorging zonder een specifieke religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond (r.k., protestants, humanistisch etc.). Er zijn ook vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers actief.

Een Geestelijk Verzorger voert met de patiënt of cliënt en mensen uit hun omgeving gesprekken over het leven en de invulling daarvan. De religie of andere levensovertuiging van de cliënt wordt hierbij als leidraad gebruikt. In zorginstellingen worden mensen meer dan in het gewone leven direct geconfronteerd met existentiële kwesties. Geestelijk Verzorgers bespreken onder andere zaken als ziekte en gezondheid en vragen over het leven en de dood. Hij kan mensen zo helpen bij het geven van zin aan en het accepteren van het leven zoals het is, ook in een instelling.

Eventueel verzorgt de Geestelijk Verzorger kerkdiensten in de zorginstelling of lessen en cursussen. Niet alleen vinden er individuele gesprekken plaats, maar kan de Geestelijk Verzorger ook groepsgesprekken of meditaties organiseren. De Geestelijk Verzorger staat nauw in contact met andere medewerkers van de instelling.

Geestelijk Verzorgers werken ook voor Defensie en in gevangenissen.

Er zijn geen vacatures Geestelijk Verzorger aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Geestelijk Verzorger in werkt.

Meer weten over de sector waar een Geestelijk Verzorger in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie