Vacatures Heemraad

Op zoek naar een nieuwe baan als Heemraad? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Heemraad. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Heemraad?

Een Heemraad (ook wel hoogheemraad genoemd) is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Een waterschap (ook wel hoogheemraadschap genoemd) is bestuurlijk verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een bepaalde regio. Een waterschap is hiermee een regionaal overheidsorgaan. De functie van de Heemraad is hiermee vergelijkbaar met die van een wethouder bij een gemeente.

De Heemraad is een lid van het dagelijks bestuur van het waterschap en wordt gekozen door het algemeen bestuur van een waterschap. Een term die ook wel voor het dagelijks bestuur van een waterschap gebruikt wordt is het college van dijkgraaf en heemraden. Het algemeen bestuur is vergelijkbaar met de gemeenteraad en wordt eens in de vier jaar gekozen. Uit de eigen kring kiest het algemeen bestuur dan een aantal Heemraden die zitting nemen in het dagelijks bestuur. Meestal gaat het hier om vier, vijf of zes Heemraden. De dijkgraaf is de voorzitter van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur. De structuur van het bestuur van een waterschap is daarmee sterk vergelijkbaar met dat van een college van burgemeester en wethouders bij een gemeente.

Bij een deel van de waterschappen in Nederland die zichzelf als hoogheemraadschap aanduiden, wordt een lid van het bestuur niet Heemraad maar Hoogheemraad genoemd. Deze term wordt bij waterschappen in het oosten van het land weer minder gebruikt en worden de Heemraden als DB-lid aangeduid.

Er zijn geen vacatures Heemraad aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Heemraad in werkt.

Meer weten over de sector waar een Heemraad in werkt

Bekijk werken in Overheid & Semi-overheid