Intentie tot omscholing daalt mogelijk als gevolg van lockdown

31-12-2020

Het percentage mensen dat omscholing overweegt is in de afgelopen weken zichtbaar gedaald. Dit blijkt uit de cijfers van de Omscholen Barometer van Nationale Beroepengids. Vooral op de dag van de aankondiging van de maatregelen, 14 december jl. is er een sterke daling zichtbaar. De vraag is dus of deze lockdown een negatief effect heeft op de motivatie tot omscholing. 

 
De Omscholen Barometer wordt gebaseerd op een poll die de bezoekers van nationaleberoepengids.nl vraagt naar hun intentie tot omscholing. Deze Omscholen Poll ging eind oktober live is tot op heden door ruim 12.000 mensen beantwoord. 

Daar laatste week van oktober nog 76,6% van de respondenten omscholing overweegt, is dit percentage tot in de laatste volle week van december gedaald tot 69%. Dit lijken misschien op het eerste oog geen schokkende verschillen, maar wanneer we naar de trendlijnen kijken lijkt er toch iets bijzonders zichtbaar te zijn.

Het percentage dat omscholing overweegt daalt in de periode t/m week 50 heel licht. Daarna is we vanaf week 51 is een sterkere daling zichtbaar. 

 

Wanneer we naar het percentage respondenten kijken dat zich niet wilt omscholen wordt de trend nog net iets duidelijker. 


Het percentage respondenten dat geen omscholing wilt stijgt naar het einde van het jaar.


Hoe moeten we deze data interpreteren?

Het is hierbij de vraag hoe we het negatieve antwoord op de vraag moeten interpreteren. De respondent geeft in het antwoord aan dat hij/zij denkt geen omscholing nodig te hebben. Dit zou ook een positief signaal kunnen betekenen, namelijk dat de respondent zich zeker van werk voelt. Het zou ook kunnen betekenen de respondent de zin of het nut van omscholing niet inziet, dat betekent namelijk iets heel anders.

Deze vraag rijst namelijk wanneer de kijken naar de responsdata van de dagen voor de toespraak van 14 december 2020 en de dagen erna. Op 14 december is een grote piek zichtbaar; het percentage mensen dat zich niet wilt omscholen verdubbeld bijna t.o.v. de dag ervoor. Daarnaast stijgt vanaf die dag weektrend van 24 tot 30 procent.

 

Dit is een forse schommeling; het beeld geeft toch blijk van een mogelijke correlatie met de toespraak. Maar is het effect van de toespraak positief te zien, of juist negatief?

De noodzaak tot of het nut van omscholing is namelijk juist flink gestegen vanaf het begin van deze crisis. Vele mensen, vooral flexwerkers werden in korte tijd al succesvol omgeschoold van bagageporter tot heftruckchauffeur, of van grondstewardess tot klantenservicemedewerker. Dan zou je juist verwachten dat de persconferentie tot een verhoging van de intentie zou leiden, niet tot een verlaging.

Maar deze intentie daalt juist sterk, betekent dit misschien dat de zwaarte van de huidige maatregelen een demotiverend effect hebben?  

Omscholen Barometer t/m week 52 in cijfers

 

Omscholen blijft een actueel thema in 2021

Hoewel de intentie tot omscholing gedaald is, geeft nog steeds 69% van de respondenten aan zich mogelijk te willen omscholen. Dit is een fors aantal en het is te hopen dat er voldoende capaciteit en budget voor komt. In 2020 heeft de Nederlandse overheid hiervoor de NL leert door Subsidie in het leven geroepen. Deze subsidie betrof een gratis loopbaan traject dat tot omschooladvies zou moeten leiden. De NL leert door Subsidie is tot nu toe in twee rondes vergeven aan totaal 70.000 mensen.


De Omscholen Barometer zal ook in 2021 blijven doorlopen. Deze zal wekelijks worden geüpdate en is te vinden op https://www.nationaleberoepengids.nl/opleidingen/omscholen#barometer 

 


Terug naar het overzicht