Interview met een headhunter

Rutger van der Laan is Headhunter en mede-oprichter van SQIQ.

Waarom ben jij headhunter geworden?

Ik heb het altijd interessant gevonden om mensen te ‘snappen’. Vanuit dit gegeven commerciële meerwaarde kunnen bieden, door de juiste mensen samen te brengen, is voor mij de beste combinatie gebleken. Ik heb dan ook altijd in dit vakgebied gewerkt.

Welke opleiding heb je gevolgd om headhunter te worden? 
Ik heb Commerciële Economie gestudeerd en heb verschillende sales-, communicatie-, persoonlijkheidstrainingen gevolgd. Verder heb ik vooral veel personal coaching-trajecten doorlopen, met als achterliggende gedachte dat je pas echt ruimte hebt om anderen te begrijpen/doorgronden als je geheel bewust bent van jezelf – zonder afleiding van eigen conditionering.

Kun je een gemiddelde werkdag beschrijven?
Mijn dagen staan hoofdzakelijk in het teken van persoonlijk contact met kandidaten en hiring managers bij bedrijven, maar ook met mijn medewerkers. Veel afspraken zijn ‘op locatie’, dus ik ben regelmatig onderweg. Persoonlijk contact is in mijn ogen een belangrijk facet in onze business, daarmee wordt het verschil gemaakt.

Welke competenties zijn belangrijk in je beroep? 

·      Individualiteit, ondernemend: kansen zoeken en actie nemen in plaats van passief afwachten.

·      Organiseren, voortgang bewaken: proactief checken hoe activiteiten verlopen.

·      Presteren, kwaliteitsgericht: voortdurende verbetering nastreven in eigen en andermans werk.

·      Analyseren, lerende oriëntatie: aandacht voor nieuwe informatie en deze effectief toepassen.

·      Beïnvloeden, sociabiliteit: vlot en effectief contacten leggen en onderhouden.

·      Besturen, diplomatie: het vermogen hebben om belangen van andere te herkennen en hierop tactvol in te spelen. Alsook netwerken: ontwikkelen en onderhouden van contacten en samenwerking.

·      Faciliteren, luisteren: belangrijke boodschappen oppikken, en aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners. Plus sensitiviteit: gevoelens, houding en motivatie van anderen onderkennen en daarvoor openstaan. En accuratesse: nauwkeurig, zorgvuldig en stipt handelen, gericht op voorkomen van fouten.

·      Beschouwen, oordeelsvorming: mogelijkheden tegen elkaar afwegen en op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen. En organisatiebewustzijn: bij acties rekening houden met gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant.

·      Veerkracht, flexibiliteit: zo nodig de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken

·      Vertrouwen, integriteit: handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk groot is.

Wat is de grootste uitdaging in je werk?
Er is tegenwoordig steeds minder tijd is om ‘echt’ contact te maken, alles gaat steeds vluchtiger, toch blijf ik mij inzetten voor diepgang in relaties. De opbouw hiervan kost op korte termijn misschien meer tijd, toch betaalt dit zich op de lange termijn altijd terug. Mijn overtuiging is dat kwaliteit en aandacht, helemaal in een business die draait om mensen, altijd overwint.

Wat geeft jouw baan de meeste voldoening?
Gezamenlijk succes voor alle partijen bij een plaatsing: opdrachtgever blij, kandidaat blij, ik blij. Plaatsingen realiseren is natuurlijk steeds het doel, toch kan de weg er naartoe op verschillende manieren bewandeld worden. Ik ga altijd voor de hoogste succesratio, dus ik vervul liever 5 van de 5 opdrachten in plaats van 10 van de 20. Met het laatste verdienen we meer, maar met het eerste doen we het beter! Dát geeft mij de meeste voldoening.

Wat zijn de minder leuke kanten van je baan?
Ik merk dat het imago van ons werk onder druk staat, mede door de beweging dat menig recruitment-bureau steeds agressiever en onpersoonlijker te werk gaat. Dit maakt dat zowel aan de opdrachtgever- als aan de kandidaten-kant het eerste contact soms sceptisch kan zijn. Dit doorbreek ik graag door altijd een stap extra te zetten, in die zin is het ook weer een mooie manier om ons te onderscheiden.

Wat zou je doen als je geen headhunter zou zijn?
Ik zou bij de Special Forces van het Korps Mariniers willen. De discipline trekt mij enorm, het kameraadschap, tot het uiterste gaan, en het maximale uit jezelf halen.

Wat was je droombaan als kind?
Ik wilde altijd barman worden, dus dat ‘onder de mensen zijn’ trok toen blijkbaar ook al ;-). En dan was het vooral mijn droom om op mijn Harley Davidson naar mijn werk te gaan.

Hoe zie je de toekomst van headhunter?
Voor de headhunters die persoonlijk te werk gaan positief, ik denk echter dat de ‘CV-schuivers’ steeds meer door de mand zullen vallen. Ieder mens houdt ervan om een zekere vorm van erkenning en waardering te krijgen, niet het gevoel te hebben een nummertje te zijn. Precies op dat punt zit de kracht van een goede headhunter. Meewerken aan het succes van de bedrijfsvoering van opdrachtgevers door de beste mensen te leveren en de voortgang van de carrière van kandidaten door ze voor de best passende volgende stap te benaderen, daar zit áltijd toekomst in.

Welk advies zou jij mensen die headhunter willen worden geven?
Ga nooit voor de snelle winst.

 
Over SQIQ
SQIQ bemiddelt Digital Interimmers. Als bedrijven tijdelijke ondersteuning nodig hebben van de beste Online Marketing & E-commerce Specialisten of Managers, dan huren zijn die via ons in.

Wij sluiten twijfel uit door te durven kiezen. Daarom kiezen wij voor:

·      Specialisme: wij zijn liever de beste in weinig dan gemiddeld in veel, door onze focus op Digital zijn wij in staat om in deze snel veranderende markt continu de juiste kennis te leveren

·      Een beperkt aantal opdrachten tegelijk: met meer aandacht garanderen wij de hoogste succesratio – bij 90% van de aanvragen waaraan wij werken, vinden wij een passende kandidaat

·      De beste selectie: ons kandidaten-netwerk typeert zich niet door het grootst te zijn, daar geloof ik niet in, wij kiezen voor een overzichtelijker, persoonlijker en daardoor beter netwerk 

Terug naar het overzicht