Interview met een hoofduitvoerder

Ben Versluis is werkzaam als Hoofduitvoerder.

Hoe bent u aan deze baan gekomen?

“Ik ben binnen het bedrijf doorgegroeid van monteur naar hoofduitvoerder. Ik was op m’n 20e al voorman en ben daarna doorgegroeid.”

Welke opleiding heeft u gevolgd om Hoofduitvoerder te worden?
“MAVO 4 + technische cursussen tot MTS niveau. M’n toenmalige bedrijfsleider had tegen me gezegd: ‘Als je je eigen werk kan uitrekenen, uitvoeren en er geld aan over kan houden ben je geschikt om als hoofduitvoerder aan het werk te zijn.’ Daarna heb ik een reeks van managementopleidingen gevolgd.”

Kunt u een gemiddelde werkdag beschrijven?
“Ik begin ’s morgens om 6:00 met het lezen en beantwoorden van e-mails. Om 7:00 maak ik de eerste rondgang om te kijken of iedereen er is en aan het werk kan en ik geef dan instructies. Daarna wordt de planning doorgenomen en wordt er gekeken of acties nodig zijn. Ik registreer meerwerk, plaats bestellingen samen met de werkvoorbereider en huur personeel en materieel in. Ik voer overleg met de opdrachtgever, woon dagelijkse coördinatiebesprekingen bij met andere aannemers en neem met de voormannen door of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Ik loop een veiligheidsronde en kijk of iedereen zich aan de veiligheidsregels houdt. Aan het eind van de dag wordt het uitvoerdersdagboek ingevuld. Tussen de bedrijven door worden nieuwe aanvragen bekeken en bezocht en wordt er intensief overleg gevoerd met het bedrijfsbureau.”

"Ik geef instructies, plaats bestellingen en woon dagelijks coördinatiebesprekingen bij met andere aannemers"

Welke competenties zijn belangrijk in uw beroep?
“Veilig werken, kwaliteit bewakend, communicatief vaardig, organisatorisch sterk en rekening houdend met de kosten.”

Wat is de grootste uitdaging in uw werk?
“Om elke keer weer met nieuwe opdrachtgevers en personeel een project tot stand te brengen.”

Wat geeft uw baan de meeste voldoening?
“Een project volgens planning opleveren en het behalen van goede financiële resultaten.”

Wat zijn de minder leuke kanten van uw baan?
“Er komen steeds meer mensen die zich met het werk te bemoeien en die geen oog hebben voor de menselijke factor. De gangen op kantoor hangen vol met posters over samenwerken terwijl de directie daar geen blijk van geeft.”

"Een project volgens planning opleveren en het behalen van goede financiële resultaten geven mij veel voldoening"

Wat zou u doen als u geen Hoofduitvoerder zou zijn?
“Dan zou ik technisch specialist zijn in data en telecom.”

Wat was uw droombaan als kind?
“Toen ik acht jaar was wilde ik piloot worden en op mijn 19e uitvoerder.”

Hoe ziet u de toekomst van Hoofduitvoerder?
“Ik heb geen idee. We zijn de spil op het werk en de laatste jaren merk je vooral dat er weinig respect is voor het werk dat je doet.”

Welk advies zou u mensen die Hoofduitvoerder willen worden geven?
“Communiceer goed met de werkmensen. Probeer hun taal te spreken. Wees op alles voorbereid. Dit werk kent vele valkuilen, vooral als het gaat om het dragen van verantwoordelijkheden. Daarnaast geeft het veel voldoening als projecten goed verlopen volgens planning en budget. Wees voorbereid op de druk die op je schouders wordt gelegd.”

Over zijn werkgever
“Ik ben werkzaam bij een van de grote aannemers van Nederland en wij bouwen technische installaties in de olie- en gaswereld.”

 

Terug naar het overzicht