Interview met een pedagoog

21-07-2019

Chantal Poels is pedagoog.

Hoe bent u aan deze baan gekomen?


“Als pedagoog heb ik twee banen. Ik werk als docent in het middelbaar beroepsonderwijs op een opleiding zorg en welzijn. In dat werk ben ik terecht gekomen doordat ik er stage liep tijdens mijn opleiding pedagogiek. Zo rollen overig de meeste studenten die bij ons stagelopen er vroeg of laat in.

Ik geef een breed scala aan lessen, zoals pedagogiek, psychologie, groepsdynamica, communicatie, plannen en organiseren, sociale vaardigheden, trajectbegeleider. Behalve dat ik trajectbegeleider ben van een lesgroep, ben ik ook stagebegeleider.

Naast mijn baan in het onderwijs heb ik een eigen bedrijf als kindercoach. Dit ben ik gestart omdat ik vind dat ik iets te bieden heb aan kinderen die hulp nodig hebben bij kleine of grotere levensvragen, of ouders die advies nodig hebben binnen de opvoeding.”

Welke opleiding heeft u gevolgd om Pedagoog te worden?
“HBO Pedagogiek. Ik heb ook nog het eerste jaar van de master Pedagogiek gevolgd en het tweede jaar komt er wellicht volgend jaar nog aan.”

“Ik vind dat ik iets te bieden heb aan kinderen die hulp nodig hebben bij kleine of grotere levensvragen”

Kunt u een gemiddelde werkdag beschrijven?
“Als docent is mijn dag heel afwisselend. Zoals je al ziet in het aantal lessen en taken dat ik heb. Momenteel heb ik op maandag bijv. veel administratie, lesvoorbereidingen, verslagen nakijken, stagebezoeken en een paar lessen. Op andere dagen bijvoorbeeld kom ik ‘s ochtends op het werk en geef ik de hele dag verschillende lessen totdat ik weer naar huis ga. Werken in het MBO-onderwijs is zeer afwisselend en nooit saai. Sommige lessen zijn praktijklessen, sommige theorielessen, soms laat ik de leerlingen zelf een opdracht maken zodat ze de lesstof verwerken en soms doen ze programma’s op de pc. Dit kan je vaak zelf afwisselen.

Voor mijn coachbedrijf spreek ik mijn klanten eerst telefonisch. We hebben dan een gesprek van een kwartiertje ongeveer als een korte kennismaking. Dan maken we een afspraak en ga ik met de ouders of het kind zelf in gesprek. Ik ga het doel helder krijgen en inschatten of de persoon echt open staat voor hulp. Ik heb nog nooit meegemaakt dat dit niet zo is. Dan ga ik met ouders of kind (of samen) in gesprek en laat hen, vooral door het stellen van vragen, zelf nadenken over de passende oplossing. Soms geef ik ook echt advies, als ouders echt niet weten wat ze moeten. Vanuit mijn kennis als pedagoog kijk ik vooral naar de ontwikkelingsleeftijd van het kind en welk gedrag daarbij ‘past’. Kinderen laat ik vaak tekeningen maken waaruit ik kan opmaken waar ze veel mee bezig zijn. Ook doe ik weleens spellen met hen, zoals het kwaliteitenspel, of we gaan samen in een stoplicht (rood, oranje, groen) opschrijven welke gedachten nu negatief zijn en welke al positief. Dit alles is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag die er is.”

Welke competenties zijn belangrijk in uw beroep?
“Empatisch vermogen, evenwichtig, samenwerken, individueel kunnen werken, zelfstandigheid, creativiteit, zelfverzekerd, humoristisch, serieus, flexibel, communicatief, tactvol, analytisch, doelgericht, planmatig, brede maatschappelijke ontwikkeling, interesse in een ander, consequent zijn.”

Wat geeft uw baan de meeste voldoening?
“Dat ik altijd een aandeel kan leveren aan de ontwikkeling van een kind naar een zo evenwichtig mogelijk leven. Dat ik samen met de persoon kan kijken naar wat bij de ander past (en niet wat ik vind!) en daarin kan ondersteunen. Verder ben ik erg blij met een baan die nooit saai is.”

Wat zijn de minder leuke kanten van uw baan?
“Dat er soms in het onderwijs te weinig tijd is om echt goed te kunnen doen wat je wilt bereiken. Dat er soms leerlingen, als je er echt alles aan gedaan hebt, toch een weg kiezen die ze eigenlijk niet als doel voor ogen hadden.

Aan mijn coaching zitten geen minder leuke kanten.”

“Het geeft mij voldoening dat ik altijd een aandeel kan leveren aan de ontwikkeling van een kind naar een zo evenwichtig mogelijk leven”

Wat zou u doen als u geen Pedagoog zou zijn?
“Ik denk iets heel anders. Werken aan een beter milieu bijvoorbeeld; meehelpen onze aarde proberen te redden.”

Wat was uw droombaan als kind?
“Als klein kind wilde ik de baas worden van de wereld, zodat ik overal vrede kon scheppen.”

Hoe ziet u de toekomst van het beroep Pedagoog?
“Kinderen zijn er altijd en overal. En er zijn nog genoeg kinderen die niet gelukkig zijn, niet de warmte krijgen die ze nodig hebben en zelfs bedreigd worden in hun ontwikkeling. Als pedagoog kun je alle kanten op. Ook bij Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, instellingen voor jeugdzorg en noem maar op. Ik denk dat er werk genoeg blijft.”

Welk advies zou u mensen die Pedagoog willen worden geven?
“Blijf jezelf altijd realiseren dat het denkvermogen van een kind en een puber totaal anders is dan dat van de volwassenen. Bruggetjes in onze hersenen zijn pas volledig ontwikkeld als we rond ons 25ste levensjaar zijn. Dan pas kunnen we denken en redeneren als een volwassene.”

Over Impoels
“Mijn bedrijf Impoels is een klein coachbedrijfje (ik doe het immers naast mijn werk als docent). Ik ondersteun geregeld kinderen en ouders op weg naar het volwassen worden. De klanten die ik in mijn praktijk krijg, zijn altijd erg tevreden over de sessies en kunnen vaak na twee tot vijf sessies zelf weer verder met de nieuwe tips. Het is vaak net even een andere denkwijze, waar je zelf niet aan denkt omdat je midden in het proces zit.

Zie ook mijn website, www.impoels.nl.”

 

 

 

 

Terug naar het overzicht