Interview met een psycholoog

Ivonne Werndlij (60) is Psycholoog.

Waarom ben jij Psycholoog geworden?


Om ondersteuning te geven aan mensen die psychische hulp vragen. Mijn missie is: Vanuit een oplossingsgerichte benadering onderzoek en behandeling bieden met een hoge kwaliteit.
Zodat iemand op eigen kracht weer verder kan.

Voor elke deur die sluit opent er een nieuwe wordt vaak gezegd. Op zoek naar de deur waarachter een uitdagende positie schuilt waarin ik mijn kennis kwijt kan, heb ik al snel
besloten zelf die ruimte en de deur ernaar toe te creëren. Zo ontstond mijn eigen bedrijf: Psychologisch adviesbureau Rijnmond.

Welke opleiding heb je gevolgd om Psycholoog te worden?
Universitaire opleiding tot Master Psycholoog (Gezondheidspsychologie).

Kun je een gemiddelde werkdag beschrijven?
Ter voorbereiding van de klanten worden het klantdossier en eventueel gemaakte testen doorgenomen. Mogelijke hypotheses worden gesteld: wat kan het probleem zijn. Aan de hand hiervan en vakliteratuur wordt de meest geschikte behandelvorm/therapie gekozen. Het gesprek met de klant is gericht op het ontvangen van nog meer informatie door te luisteren.

Empathie tonen en handvatten bieden hoe met de situatie om kan worden gegaan, toekomstgericht meedenken en perspectief bieden is hierbij mijn kwaliteit. Na het gesprek met de klant wordt het klantdossier bijgewerkt.

Bijkomende werkzaamheden zijn agenda-mail- en websitebeheer en de boekhouding.

Welke competenties zijn belangrijk in je beroep?
Begeleiden
Aandacht en begrip tonen
Overtuigen
Empatisch
Analyseren
Beslissingen nemen
Samenwerken
Integer
Relaties opbouwen
Deskundig

Wat is de grootste uitdaging in je werk?
Mensen handvatten bieden hoe met de situatie om kan worden gegaan en perspectief bieden. Iedereen verdient kansen zich te ontwikkelen.

Wat geeft jouw baan de meeste voldoening?
Een klant zodanig begeleiden dat mijn hulp niet meer nodig is.

Wat zijn de minder leuke kanten van je baan?
Ik kan te maken krijgen met deprimerende omstandigheden. Het voeren van de gesprekken met de cliënten vergt langdurige concentratie.

Wat zou je doen als je geen Psycholoog zou zijn?
Dan zou ik Socioloog zijn.

Wat was je droombaan als kind?
Beroepskeuze-adviseur

Hoe zie je de toekomst van Psycholoog?
Niet zo gunstig. Het onderzoeksjournalistiek platform: ‘De Monitor (KRO-NRCV)’ opende begin november 2016 een onderzoek in samenwerking met het NIP, NVO en Stichting
Masterpsychologen (SMP) naar de kansen voor starters op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek werd geopend om een helder en cijfermatig beeld te krijgen van de actuele situatie.

Er zijn nauwelijks arbeidsplaatsen en veel startende psychologen zijn hierdoor genoodzaakt om werkervaringsplaatsen te accepteren.
Uit het onderzoek van de Monitor bleek dat bijna driekwart van de afgestudeerde psychologen en orthopedagogen zich uitgebuit voelt op werkervaringsplekken.

Ook de beroepsvereniging van psychologen, het NIP stelde al voor dit onderzoek dat er nauwelijks arbeidsplaatsen zijn en dat veel startende psychologen hierdoor genoodzaakt zijn
om werkervaringsplaatsen te accepteren.

Welk advies zou jij mensen die Psycholoog willen worden geven?
Kies de studie niet omdat je zelf het nodige hebt meegemaakt en denkt dat je hierdoor je beter in een ander kunt verplaatsen. Bereid je voor op keiharde concurrentie. Maar als je je hart volgt: ga er dan voor.

Over Psychologisch Adviesbureau Rijnmond
Ik heb mijn eigen praktijk opgericht met de naam Psychologisch adviesbureau Rijnmond (www.psychadviesrijnmond.nl).

Psychologisch omdat ik universitair geschoold psycholoog ben. Adviesbureau omdat er advies wordt geboden. Rijnmond omdat dit een naam is die het werkgebied vaststelt en de
mensen aanspreekt die hier leven.

Als vrijgevestigd psycholoog ondersteun ik mensen (studiekeuze, loopbaanadvisering, mantelzorg, stress, burn-out, depressie, rouwverwerking). Dit kan zowel in de praktijk als aan huis.

Terug naar het overzicht