Vacatures Jeugdhulpverlener

Op zoek naar een nieuwe baan als Jeugdhulpverlener? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Jeugdhulpverlener. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Jeugdhulpverlener?

De Jeugdhulpverlener draagt zorg voor snelle en effectieve hulpverlening aan jongeren die om welke reden dan ook in hun ontwikkeling worden bedreigd. Aangezien het meestal gaat om jongeren met een problematische thuissituatie richt de Jeugdhulpverlener zich met mate op het verbeteren van verzorging of opvoeding door ouders en het ondersteunen en adviseren van deze ouders. Hij zal zoveel mogelijk proberen om het sociale netwerk van kind en ouders te gebruiken om de situatie van de jongere te verbeteren. Indien nodig schakelt hij echter hulp in van derden.

Een Jeugdhulpverlener onderzoekt de situatie van jongeren en bepaalt in welke mate er sprake is van een bedreigende situatie en/of kindermishandeling en dus welke maatregelen getroffen moeten worden om eventuele bedreigingen voor de ontwikkeling van de jongere weg te nemen. Wanneer ondersteuning bij de opvoeding of het inschakelen van het sociaal netwerk van de jongere en zijn ouders/verzorgers onvoldoende resultaat oplevert en/of de jongere en diens ouders verzorgers niet meewerken kan de Jeugdhulpverlener overgaan op dwang.

Door het onderzoeken en vaststellen van een bedreigde ontwikkeling van een cliënt of kindermishandeling, het monitoren van (vooruitgang in) de situatie en tijdig te interveniëren overziet en coördineert de Jeugdhulpverlener het gehele hulpverlenigstraject van zijn cliënten. Hij gaat multidisciplinair te werk en werkt zamen met lokale instellingen en scholen, maar ook met specifieke jeugdzorginstanties.  Wanneer er (tijdelijk)geen passende hulp beschikbaar is biedt de Jeugdhulpverlener ambulante hulp en stelt hiervoor een behandelplan op. Andere taken kunnen zijn het begeleiden van jongere en ouder/verzorger wanneer er sprake is van opname in een instelling, een onderzoek door de Raad van Kinderbescherming in gang laten zetten, overgaan op crisisinterventies (bij voorbeeld op advies van een afdeling SEH) of het doorverwijzen van de jongere naar specifieke hulpinstanties.

Eventueel levert de Jeugdhulpverlener inhoudelijke bijdragen aan beleidsvorming.

De 3 beste vacatures voor een Jeugdhulpverlener:

Ambulant Jeugdhulpverlener

Ambulant Jeugdhulpverlener - 32 - 40 uren - Purmerend Maandag - Purmerend

Geen dag is hetzelfde als ambulant Jeugdhulpverlener!Kinderen en jongeren hebben vertrouwen nodig om te zijn wie ze zijn en zich te kunnen ontwikkelen. Als ambulant Jeugdhulpverlener help je gezinnen met uiteenlopende soorten problematiek en stelt samen met kind én ouder een behandelplan op. Het bieden van structuur is een erg belangrijke factor in jouw …

Ambulant Jeugdhulpverlener

Ambulant Jeugdhulpverlener - Purmerend Maandag - Purmerend

Geen dag is hetzelfde als ambulant Jeugdhulpverlener! Kinderen en jongeren hebben vertrouwen nodig om te zijn wie ze zijn en zich te kunnen ontwikkelen. Als ambulant Jeugdhulpverlener help je gezinnen met uiteenlopende soorten problematiek en stelt samen met kind én ouder een behandelplan op. Het bieden van structuur is een erg belangrijke factor in jouw …

Jeugdhulpverlener preventief kader 12 uur per week

Jeugdhulpverlener preventief kader 12 uur per week - Urk Vitree - Urk

Als Jeugdhulpverlener word je ingezet binnen het voortgezet onderwijs op Urk, vanuit het preventieve kader. Dat betekent dat er voor jouw inzet geen beschikking nodig is. Jouw werkzaamheden zijn er o.a. op gericht om vroegtijdig te anticiperen, zodat intensievere hulp kan worden voorkomen. Hoe ziet jouw baan eruit? Jaarlijks zijn er jongeren die dreigen uit …