Vacatures Leerplichtambtenaar

Op zoek naar een nieuwe baan als Leerplichtambtenaar? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Leerplichtambtenaar. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Leerplichtambtenaar?

Een Leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente en bestrijdt schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van jongeren. De algemene taak van een Leerplichtambtenaar is ervoor zorgen dat jongeren binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijk carrière op kunnen bouwen. Hij is verantwoordelijk voor het schoolbezoek door jongeren. Door middel van controles gaat de Leerplichtambtenaar of de leerplicht wel wordt nageleefd. Ook onderzoekt hij de reden van schoolverzuim en biedt hij hulp aan leerlingen, ouders en scholen die zoeken naar oplossingen om voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim te voorkomen. Hij behandelt aanvragen voor een vrijstelling van de leerplicht of voor verlof. Indien nodig kan de Leerplichtambtenaar een zorgmelding doen bij Bureau Jeugdzorg en in het uiterste geval kan hij een proces-verbaal opmaken tegen de ouders en/of de jongere.

De Leerplichtambtenaar is niet alleen bezig met het toepassen van de leerplichtwet, maar is ook betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering voor het hele terrein van vroegtijdig schoolverlaten. Een Leerplichtambtenaar helpt ook mee bij het opstellen van managementrapportages en jaarverslagen. Hij is de deskundige op leerplichtgebied en kan zowel zorgend als handhavend optreden. De Leerplichtambtenaar is een gesprekspartner voor de verschillende betrokken partijen en kan fungeren als bemiddelaar of regisseur. De Leerplichtambtenaar heeft uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving rondom de leerplicht. De gemeentelijke wethouder van Onderwijs is politiek verantwoordelijk voor het doen en laten van de Leerplichtambtenaar. De Leerplichtambtenaar voert zijn werkzaamheden echter veelal zelfstandig uit en hij heeft een doorslaggevende positie. Hiervoor is het belangrijk dat de Leerplichtambtenaar kan reflecteren op de eigen rol en beslissingen.  

De 2 beste vacatures voor een Leerplichtambtenaar:

Leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar - 32 - 40 uren - 's-Gravenhage Maandag Den Haag - 's-Gravenhage

Als leerplichtambtenaar is het belangrijk onderzoek te doen naar de achtergronden van schoolverzuim. Je behandelt meldingen van schoolverzuim. Je neemt deel mee aan o.a. zorg overleggen en waar nodig initieer je deze. Tevens lef je controlerende huisbezoeken af en geef je advies aan scholen over hun verzuimbeleid en over individuele casuïstiek.Je neemt beslissingen ten aanzien …

Leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar - 32 - 36 uren - Utrecht Langhenkel-Talenter - Utrecht

Jij, als leerplichtambtenaar, bent de persoon die de leerlingen weer de schoolbanken in krijgt. Jij motiveert, ondersteunt en begeleidt spijbelaars en schoolverlaters. Jij weet hen zo te begeleiden dat zij hun leven weer op de rit krijgen en wie weet weer netjes in de schoolbanken belanden. Ben jij die gemotiveerde en enthousiasmerende leerplichtambtenaar? Lees dan …