Vacatures Leerplichtambtenaar

Op zoek naar een nieuwe baan als Leerplichtambtenaar? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Leerplichtambtenaar. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Leerplichtambtenaar?

Een Leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente en bestrijdt schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van jongeren. De algemene taak van een Leerplichtambtenaar is ervoor zorgen dat jongeren binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijk carrière op kunnen bouwen. Hij is verantwoordelijk voor het schoolbezoek door jongeren. Door middel van controles gaat de Leerplichtambtenaar of de leerplicht wel wordt nageleefd. Ook onderzoekt hij de reden van schoolverzuim en biedt hij hulp aan leerlingen, ouders en scholen die zoeken naar oplossingen om voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim te voorkomen. Hij behandelt aanvragen voor een vrijstelling van de leerplicht of voor verlof. Indien nodig kan de Leerplichtambtenaar een zorgmelding doen bij Bureau Jeugdzorg en in het uiterste geval kan hij een proces-verbaal opmaken tegen de ouders en/of de jongere.

De Leerplichtambtenaar is niet alleen bezig met het toepassen van de leerplichtwet, maar is ook betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering voor het hele terrein van vroegtijdig schoolverlaten. Een Leerplichtambtenaar helpt ook mee bij het opstellen van managementrapportages en jaarverslagen. Hij is de deskundige op leerplichtgebied en kan zowel zorgend als handhavend optreden. De Leerplichtambtenaar is een gesprekspartner voor de verschillende betrokken partijen en kan fungeren als bemiddelaar of regisseur. De Leerplichtambtenaar heeft uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving rondom de leerplicht. De gemeentelijke wethouder van Onderwijs is politiek verantwoordelijk voor het doen en laten van de Leerplichtambtenaar. De Leerplichtambtenaar voert zijn werkzaamheden echter veelal zelfstandig uit en hij heeft een doorslaggevende positie. Hiervoor is het belangrijk dat de Leerplichtambtenaar kan reflecteren op de eigen rol en beslissingen.  

Er zijn geen vacatures Leerplichtambtenaar aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Leerplichtambtenaar in werkt.

Meer weten over de sector waar een Leerplichtambtenaar in werkt

Bekijk werken in Onderwijs