Vacatures Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Op zoek naar een nieuwe baan als Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner.

Wat is een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?

Een Medewerker Advies en Meldpunt Kindermishandeling (Medewerker AMK) behandelt meldingen waarbij er mogelijk sprake is van kindermishandeling. De medewerker AMK voert een onderzoek uit waarin het vermoedenvan kindermishandeling al dan niet wordt bevestigd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij diverse betrokkenen en instanties en de Medewerker AMK interpreteert de onderzoeksresultaten en -gegevens en beoordeelt of er sprake is van kindermishandeling. 

Is er werkelijk sprake van kindermishandeling, dan zal de Medewerker AMK samen met deskundigen een behandelplan opstellen. De hulp aan het kind wordt door een Medewerker AMK gecoördineerd en de Medewerker AMK heeft zicht op instanties die hulp verlenen bij kindermishandeling. Een Medewerker voert gesprekken met ouders en kinderen om de bevestiging van kindermishandeling te bespreken. In deze gesprekken zal ook ingegaan worden op de interventie die geboden wordt. Aan melders van vermoeden van kindermishandeling wordt naderhand feedback gegeven door een Medewerker AMK.  In een crisissituaties kan een Medewerker AMK zelfstandig optreden.

Van alle onderzoeken en besluiten die genomen worden, maakt een Medewerker AMK een verslag zodat iedere hulpverlener die betrokken is of raakt bij het kind op de hoogte is van de situatie. Hij geeft ook informatie en advies over de te volgen protocollen. Hij geeft voorlichting over alle zaken die bij mishandeling aan de orde komen. Een Medewerker AMK is de eerste persoon met wie contact opgenomen wordt bij een vermoeden van kindermishandeling.

Er zijn geen vacatures Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in werkt.

Meer weten over de sector waar een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie