Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling worden: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, zoals: "Wat doet een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?", of "Wat verdient een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling? of "Hoe word je een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling nodig heeft.Wat is een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?

Een Medewerker Advies en Meldpunt Kindermishandeling (Medewerker AMK) behandelt meldingen waarbij er mogelijk sprake is van kindermishandeling. De medewerker AMK voert een onderzoek uit waarin het vermoedenvan kindermishandeling al dan niet wordt bevestigd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij diverse betrokkenen en instanties en de Medewerker AMK interpreteert de onderzoeksresultaten en -gegevens en beoordeelt of er sprake is van kindermishandeling. 

Is er werkelijk sprake van kindermishandeling, dan zal de Medewerker AMK samen met deskundigen een behandelplan opstellen. De hulp aan het kind wordt door een Medewerker AMK gecoördineerd en de Medewerker AMK heeft zicht op instanties die hulp verlenen bij kindermishandeling. Een Medewerker voert gesprekken met ouders en kinderen om de bevestiging van kindermishandeling te bespreken. In deze gesprekken zal ook ingegaan worden op de interventie die geboden wordt. Aan melders van vermoeden van kindermishandeling wordt naderhand feedback gegeven door een Medewerker AMK.  In een crisissituaties kan een Medewerker AMK zelfstandig optreden.

Van alle onderzoeken en besluiten die genomen worden, maakt een Medewerker AMK een verslag zodat iedere hulpverlener die betrokken is of raakt bij het kind op de hoogte is van de situatie. Hij geeft ook informatie en advies over de te volgen protocollen. Hij geeft voorlichting over alle zaken die bij mishandeling aan de orde komen. Een Medewerker AMK is de eerste persoon met wie contact opgenomen wordt bij een vermoeden van kindermishandeling.

Past het beroep Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Maatschappelijk Werker AMK


Vacatures Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Er zijn geen vacatures Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in werkt.

Meer weten over de sector waar een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Wat verdient een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?

Iemand die begint als Medewerker AMK verdient €2438 bruto per maand, wat kan oplopen tot €3664 per maand. Hierbij wordt nog 8 % vakantietoeslag uitgekeerd en een eindejaarsuitkering.

Salarisschaal Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling


Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling worden: Opleidingen tot Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Wil je Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Hoe word je een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling? 

Het beroep Medewerker AMK kan uitgeoefend worden na afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (HBO). Een relevante post-HBO opleiding (bijv. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) kan eveneens gewenst zijn. Naast deze opleiding is er minimaal vijf jaar werkervaring nodig binnen de kinder- en/of jeugdzorg.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Er zijn geen opleidingen Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in werkt

Bekijk alle opleidingen Gezondheidszorg & Farmacie


Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling worden: Omscholen tot Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Als je je wilt omscholen tot Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Als je Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?


Competenties en Vaardigheden Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Welke competenties heeft een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling nodig?

Een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Sociabiliteit
Sociabiliteit

Steekwoorden: sociaal, netwerken, luisteren, spontaan, inzicht in omgeving

Omschrijving

Deze personen bewegen zich gemakkelijk in groepen mensen. Ze zijn dan ook vaak in het gezelschap van veel mensen en stappen gemakkelijk op ombekende mensen af. Deze mensen hebben over het algemeen een groot netwerk, dat ze inzetten voor verschillende doeleinden. Vaak zijn deze mensen lid van een vereniging of commissie.

Sterke punten
Een competentie die in verband staat met sociabiliteit is de competentie netwerken. Deze mensen hebben vaak een groot netwerk en vergroten dit netwerk met gemak. Daarnaast zijn deze mensen vaak spontaan, ze spreken onbekenden gemakkelijk aan en luisteren met gemeende interesse naar deze mensen.

Zwakke punten
Een zwak punt van deze mensen kan zijn dat ze zich teveel bemoeien met anderen. Zij willen zo graag in contact komen met anderen dat ze zich opdringen.

Stressbestendigheid
Stressbestendigheid

Steekwoorden: structureel werken, zakelijk en kalm, energie

Omschrijving

Deze personen kunnen blijven presteren in zware tijden. Ze laten zich niet aan de kant zetten door extra werk, tijdsdruk of tegenvallende resultaten. Het maakt deze personen niet uit hoeveel taken ze nog moeten doen, ze hebben doorzettingsvermogen om de taken af te ronden. Deze personen communiceren duidelijk over hun werkzaamheden en over wat zij wel/of niet willen.

Sterke punten
Ondanks de vele werkzaamheden en taken blijven deze personen rustig. Zij kunnen goed relativeren en hun energie goed verdelen over de verschillende werkzaamheden. Deze personen handelen vaak zakelijk en kalm en op deze manier weten zij ook het overzicht te bewaren. Ook structureel werken valt binnen deze competentie. Op die manier kunnen zij veel werkzaamheden naast elkaar uitvoeren. In zware tijden laten deze stressbestendige personen doorzettingsvermogen zien, ze willen graag de verschillende doelen behalen. Het resultaat staat bij deze personen dan ook centraal.

Zwakke punten
Er bestaat een gevaar dat deze mensen stress niet onderkennen. Hierdoor kan het gebeuren dat zij zichzelf voorbij lopen en lopen zij een verhoogd risico op gezondheidsklachten. De eigenschappen ‘zakelijk’ en ‘kalm’ kunnen ook een zwak punt zijn, deze personen kunnen afstandelijk overkomen naar hun omgeving.

Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Steekwoorden: to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, ordelijk

Omschrijving

Deze mensen kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Dit kan zowel op papier als mondeling. Ze kunnen helder en duidelijk communiceren naar de lezer/luisteraar. Ze kunnen hun boodschap vertellen zonder teveel uit te weiden naar irrelevante informatie.

Sterke punten
Helderheid en duidelijkheid zijn twee sterke punten. Zowel mondeling als schriftelijk kunnen deze mensen een boodschap goed verwoorden. Ze passen hun tekst aan op de doelgroep en ze spreken dan ook vaak de taal van het publiek. Tevens kunnen ze op een goede manier vragen beantwoorden, ze maken dan vaak gebruik van heldere voorbeelden.

Zwakke punten
Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid kan het voorkomen dat de spreker en andere non-verbale houding heeft. Hierdoor kan zijn boodschap verkeerd overkomen op de ontvanger. Sommige van deze mensen gebruiken veel vaktermen, hierdoor kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vaardigheden Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

 • Analytisch vermogen
 • Effectief communiceren
 • Kritisch denken
 • Methodisch werken
 • Inlevingsvermogen
 • Afwegen
 • Luisteren
 • Openheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Taalkennis
 • Vasthoudendheid
 • Zelfkennis
 • Rustig blijven

Persoonlijkheid en Eigenschappen Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling nodig? 

Een Medewerker AMK zal per melding moeten nagaan of er sprake is van kindermishandeling. Hierbij zal hij het gedrag van het kind goed observeren, waarbij het hier draait om een analytisch denkvermogen, objectieve waarneming en betrouwbaarheid (Waarnemer).

De Medewerker AMK is verder warm, zorgzaam en gevoelig voor de behoeftes van anderen. Wanneer een Medewerker AMK spreekt met een kind dat mogelijk mishandeld wordt, zijn deze eigenschappen van waarde om het kind een veilig gevoel te geven (Gever).

Bekijk de persoonstypen voor Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling


Eigenschappen Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

 • Empatisch
 • Behulpzaam
 • Vriendelijk
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Wat zijn de baankansen voor een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?

Door middel van bij- of nascholing zijn er doorgroeimogelijkheden mogelijk voor een Medewerker AMK. Binnen Bureau Jeugdzorg is er vraag naar Medewerkers AMK.

De actuele kans op werk voor een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Het beroep Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is onderdeel van de beroepsfamilie Maatschappelijk werkers. De kans op werk voor de beroepsfamilie Maatschappelijk werkers is in de huidige periode gemiddeld

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Je kunt als Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is onderdeel van de beroepsfamilie Maatschappelijk werkers. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Mogelijke specialisaties voor een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

manager telefonische hulpdiensten manager sos-telefonische hulpdienst teamleider telefonische hulpdiensten zorgmanager telefonische hulpdiensten Coördinator Kindertelefoon hoofd diensten maatschappelijk werk teamleider asielzoekerscentrum teamleider bureau slachtofferhulp teamleider fiom bureau teamleider opvang thuislozen
hoofd diensten asielzoekerscentrum hoofd wonen asielzoekerscentrum teamleider antidiscriminatie-bureau kliniekcoördinator hulpverlening delinquenten psychiatrisch-maatschappelijk werker zorgconsulent verstandelijk gehandicapten maatschappelijk werker psychiatrische kliniek maatschappelijk werker alcohol-, drugs-, gokverslaafden maatschappelijk werker consultatiebureau alcoholisten psychiatrisch-sociaal werker jeugdbeschermer schoolmaatschappelijk werker begeleider pleegzorg jeugdvoogd gespecialiseerd ambulant jeugdhulpverlener pleegzorgwerker ambulant jeugdhulpverlener maatschappelijk werker jeugdbescherming jeugdhulpverlening maatschappelijk werker opvangcentrum voor jeugdigen maatschappelijk werker schoolpsychologische dienst maatschappelijk consulent jeugdhulpverlening maatschappelijk werker kinderpolitie maatschappelijk werker raad voor de kinderbescherming maatschappelijk werker voogdijvereniging orthopedagogisch sociaal-maatschappelijk werker maatschappelijk werker adviesbureau voor jongeren maatschappelijk werker crisisopvangcentrum voor jeugdigen maatschappelijk werker kinderbescherming maatschappelijk werker kindertehuis casemanager jeugdzorg Gezinsvoogd Bemiddelaar Pleegzorg Medewerker Centrale Toegang (Bureau Jeugdzorg) Medewerker Bureau Halt Opvoedondersteuner Gezinsbegeleider Gezinsmanager maatschappelijk werker opvang ongehuwde moeders woningmaatschappelijk werker senior maatschappelijk werker maatschappelijk werker sociaal-pedagogisch (huwelijks-, levens-, gezinsmoeilijkheden) algemeen maatschappelijk werker gezinsmaatschappelijk werker gezinsverzorgende instelling maatschappelijk werker begeleiding buitenlandse gastarbeiders maatschappelijk werker bureau huwelijks-, gezinsmoeilijkheden maatschappelijk werker opbouwwerk maatschappelijk werker opvang alleenstaande ouders maatschappelijk werker opvanghuis maatschappelijk werker sociaal-cultureel opbouwwerk agogisch-maatschappelijk werker bedrijfsmaatschappelijk werker gezinsmaatschappelijk werker algemeen maatschappelijk werk maatschappelijk werker begeleiding allochtonen maatschappelijk werker blijf-van-mijn-lijf huis maatschappelijk werker gezinnen maatschappelijk werker woonwagenwerk supervisor maatschappelijk werk mantelzorgmakelaar lifecoach Motivatiecoach Counselor Diversiteitstrainer ambtenaar individuele tbs-zaken jeugdreclasseerder jeugdreclasseringswerker jeugdreclasseringsmedewerker coördinator alternatieve straffen reclassering maatschappelijk werker gevangenis coördinator dienstverlening reclassering penitentiair reclasseringswerker medisch maatschappelijk werker ziekenhuis medisch maatschappelijk werker revalidatiecentrum medisch maatschappelijk werker sanatorium maatschappelijk werker werkplaats mindervaliden medisch maatschappelijk werker gemeentelijke geneeskundige dienst hoarding-organizer verhuis-organizer huishoudcoach opruimcoach
Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling meestal werkt.

Waar werkt een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?

Een Medewerker AMK is actief binnen Bureau Jeugdzorg.

Meer weten over werken in de Gezondheidszorg?

Bekijk werken in Gezondheidszorg

Netwerk Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Met wie werkt een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling samen? 

Met deskundigen wordt bepaald wat de beste mogelijk oplossing (behandeling) is voor het kind dat mishandeld is. Met ouders en kinderen wordt deze behandeling en de situatie besproken.

Een Medewerker AMK ontvang van melders een vermoeden van kindermishandeling.

Een Medewerker AMK werkt hiërarchisch gezien onder een leidinggevende, maar heeft wel een eigen professionele verantwoordelijkheid.


 • Deskundige
 • Ouders
 • Kind
 • Melders van Kindermishandeling
 • Leidinggevende
Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Interview met een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling?

De beroepen die verwant zijn aan Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn:
Gedragswetenschapper
Salaris: €2535 tot €5590
Opleiding: HBO WO
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Jeugdreclasseerder
Salaris: €2438 tot €3664
Opleiding: HBO
Baankans: Gemiddeld

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Deskundige
 • Ouders
 • Kind
 • Melders van Kindermishandeling
 • Leidinggevende

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €2438 tot €3664

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar