Opleidingen Officier Technische Dienst

Zou je graag Officier Technische Dienst willen worden? Of ben je al Officier Technische Dienst en wil je jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied? Hieronder vind je een een selectie aan opleidingen of cursussen voor de Officier Technische Dienst, samengesteld door onze opleidingspartner Springest. Als je hieronder een interessante opleiding, training of cursus hebt gevonden zal je doorklikken naar springest.nl.

Om Officier Technische Dienst te worden bij de Landmacht dient de gegadigde een verkorte Officiersopleiding van anderhalf jaar of een Militair Wetenschappelijke Opleiding van vier en een half jaar te volgen.

Om toegelaten te worden boor de verkorte opleiding tot Officier Technische Dienst dient men minimaal in het bezit te zijn van een technisch HBO diploma of een HAVO diploma met N&G of N&T. Een oud diploma met Wiskunde B en Natuurkunde wordt ook geaccepteerd. Voor de lange opleiding geldt een minimumeis van een VWO diploma met de profielen N&T (met Wiskunde B/D), N&G (met Wiskunde A/B en Natuurkunde) of een oud diploma met Wiskunde A/B en natuurkunde. Tevens wordt een relevante HBO of WO propedeuse voldoende geacht.

De toekomstige Officier dienst minimaal 1.55 meter lang te zijn en mag een bril of contactlenzen dragen.

De verkorte opleiding bestaat uit een Algemene Luitenants Opleiding (AMO) en een vaktechnische opleiding. De lange opleiding bestaat uit een ALO, driejarige wetenschappelijke studie, een tweede ALO en een vaktechnische opleiding.

Na afronding van de opleiding geldt er een dienverplichting. Bij de lange opleiding is dit minimaal zeven jaar, bij de korte minimaal ver jaar.