Opleidingen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Wil jij op straat iets kunnen doen tegen strafbare feiten? Doe een cursus of opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). 
 
Tijdens een BOA-cursus worden regels en wetten die voor jouw beroep van belang zijn behandeld. Na de cursus kun je een examen afleggen om de juiste papieren te bemachtigen. Daarna kun je bijvoorbeeld Boswachter, Leerplichtambtenaar of Medewerker van de Arbeidsinspectie worden. 
 
 

De 10 beste opleidingen voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA):

Permanente Her- en Bijscholing BOA, Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG)

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 471.03 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.0

Deze module, Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG) 1 wordt georganiseerd in het kader van de permanente bijscholing voor de buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze module is in 2013 te volgen voor mensen die in 2008 hun BOA examen gehaald hebben. Voor mensen die na 2008 hun BOA examen gehaald hebben geldt een vrijstelling van 5 jaar en …

Permanente Her- en Bijscholing BOA, Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS)

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar|APV (Algemene Plaatselijke Verordening) | Open inschrijving |€ 551.03 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 3.0

Deze module, Wettelijke Kaders Publieke Openbare Ruimte Specifiek (WKORS), wordt georganiseerd in het kader van de permanente bijscholing voor de buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze module is in 2014 te volgen voor mensen die in 2008 hun BOA examen gehaald hebben. Voor mensen die na 2008 hun BOA examen gehaald hebben, geldt een vrijstelling van 5 jaar en …

BOA Basisbekwaamheid Basisopleiding

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 1773.14 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 10.0

Om ingezet te worden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar is het noodzakelijk om het door het Ministerie van Justitie vastgestelde examen met goed gevolg af te leggen. Deze opleiding zorgt er voor dat u goed voorbereid bent om het examen af te leggen. Tijdens de opleiding leert u de kennis en regels die straks als Buitengewoon Opsporingsambtenaar toegepast …

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar|Opsporing | Open inschrijving |€ 1033.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3.0

IVON heeft haar portfolio uitgebreid met de training RTGB voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA).Een BOA is bevoegd om strafbare feiten op te sporen en personen staande te houden. Het zou kunnen zijn dat hij of zij geconfronteerd wordt met agressie en/of geweld. Vanaf 1 januari 2005 is de RegelingToetsing Geweldsbeheersing Boa (RTGB) in werking getreden. Hiermee zijn er regels gesteld inzake de toetsing van …

Boa basiscursus

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 1595.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 6.0

BOA basiscursus …haal snel en uiterst effectief uw BOA bevoegdheid! Het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren neemt toe. Bij tal van organisaties worden BOA’s succesvol ingezet. De MariënburgGroep traint buitengewoon opsporingsambtenaren in het succesvol behalen van hun getuigschrift. De verplichte onderdelen van de basiscursus vertalen wij naar herkenbare praktijkvoorbeelden, met name rond het toepassen van de diverse …

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Leerplicht|Opsporing|BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Thuisstudie |€ 139.0 | Totale lesduur: 6.0

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een functionaris met opsporingsbevoegdheid. Deze functionarissen zijn bijvoorbeeld werkzaam als jachtopziener of boswachter, als parkeerwachter of medewerker van de arbeidsinspectie, of als sociaal rechercheur of leerplichtambtenaar. Wil je graag aan de slag als buitengewoon opsporingsambtenaar? Dan moet je eerst het officiële ExTH-examen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie …

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) E-Learning

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar|Opsporing | E-Learning |€ 194.0 | Max. deelnemers: 99 | Totale lesduur: 6.0

Werken als BOA? Kies deopleiding Buitengewoon OpsporingsambtenaarEen buitengewoon opsporingsambtenaar is officieel erkend en heeft officiële opsporingsbevoegdheid. Je hoeft daarbij niet in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Je bent bijvoorbeeld jachtopziener, parkeercontroleur of sociaal-rechercheur.De buitengewoon opsporingsambtenaar, beter bekend als BOA, zie je steeds vaker op straat. Een BOA is specialist in een bepaald …

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Thuisstudie

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar|Opsporing | Thuisstudie |€ 194.0 | Max. deelnemers: 99 | Totale lesduur: 6.0

Werken als BOA? Kies deopleiding Buitengewoon OpsporingsambtenaarEen buitengewoon opsporingsambtenaar is officieel erkend en heeft officiële opsporingsbevoegdheid. Je hoeft daarbij niet in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Je bent bijvoorbeeld jachtopziener, parkeercontroleur of sociaal-rechercheur.De buitengewoon opsporingsambtenaar, beter bekend als BOA, zie je steeds vaker op straat. Een BOA is specialist in een bepaald …

Permanente Her- en Bijscholing BOA, Dienstverlening & Calamiteit

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 702.69 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

Deze module wordt georganiseerd in het kader van de Permanente her- en bijscholing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar,voorheen PHB 4.  Inhoud Optreden bij calamiteiten Het inschakelen van en samenwerken met hulpdiensten  Het creëren van een veilige situatie. Deze module wordt klassikaal gegeven met ondersteuning van digitaal lesmateriaal. In dit lesmateriaal vind je tekst, oefeningen en proeftoetsen. Eveneens …

BOA Masterclass - Bodycams, SDU events

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | Open inschrijving |€ 225.0 | Totale lesduur: 1.0