Opleidingen Business Analyse

Geïnteresseerd in het plannen en uitvoeren van een business analyse? Doe een opleiding of cursus Business Analyse.
 
De volgende aspecten komen aan bod bij een cursus of opleiding Business Analyse: organisatie beschrijven, bedrijfskundige problemen benoemen, business analyse-traject plannen en uitvoeren, opdrachtgever adviseren, mondeling en schriftelijk rapporteren, onderzoek opzetten en uitvoeren. 
 
 

De 30 beste opleidingen voor Business Analyse:

Business Analysis Essentials

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1145.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Korte beschrijving: Business analyse richt op het identificeren van zakelijke behoeften, kansen en problemen, om vervolgens te komen tot de juiste oplossingen. Het kan gaan om het verbeteren van informatiesystemen, het verbeteren van bedrijfsprocessen en/ of organisatieverbetering. De training Business Analysis Essentials geeft een overzicht van het vakgebied business analyse en de plek ervan in …

Business Analyse, Procesontwerp, Informatieanalyse en Database design, professional level met examen

Database ontwerp / design|Informatieanalyse|Business Analyse | Open inschrijving |€ 1795.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 4.0

Leer in een 3 maanden doorloop Business Analyse technieken en informatieanalyse technieken en methoden toe passen op praktijksituaties. Eén van onze top selling cursussen bij CAI. De deelnemer wordt in 4 (of 5) lesdagen, gedurende een 8 a 10 weken, meegenomen langs de analyse en ontwerpcycle voor informatiesystemen. Vanaf Business needs tot aan het ontwerp …

Opleidingstraject: BCS Diploma in Business Analysis

Business Analyse | Open inschrijving |€ 6450.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 11.0

Om het BCS Diploma in Business Analysis te verkrijgen, moeten kandidaten viertal schriftelijk examens afleggen op een aantal Business Analysis onderwerpen: Business Analysis Foundation, Requirements Engineering, Business Process Modelling, Business Analysis Practice. Elk schriftelijk examen leidt tot een certificaat met ieder een eigen waarde. Uiteindelijk kunnen kandidaten hun set van certificaten aanvullen met het diploma …

BCS Foundation in Business Analysis

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1595.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

BCS Foundation in Business Analysis Cursus De BCS Foundation in Business Analysis cursus omvat een breed scala aan technieken binnen de structuur van het Business Analysis procesmodel. De kwalificatie is gebaseerd op het BCS boek “Business Analysis”. Dit boek werd mede geschreven door Devoteam partner AssistKD met name Debra Paul, James Cadle, Malcolm Eva en Keith …

BCS Business Analysis Practice

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1695.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

BCS Business Analysis Practice De BCS Business Analysis Practice cursus biedt deelnemers de vaardigheden die ze nodig hebben om effectieve business analisten te worden. De cursus besteedt aandacht aan een reeks voor business analysis essentiele techieken, waaronder SWOT-analyse, stakeholder management, business activity modelling en Gap-Analyse. Tijdens de cursus zullen de deelnemers worden aangemoedigd om deze …

Business analysis foundation (BCS certification)

Business Analyse | Open inschrijving |€ 2171.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 4.0

Deze vierdaagse training levert een helicoper-view op het vakgebied business analyse. Dit betekent dat je met alle facetten van het vakgebied te maken krijgt waaronder strategie, bedrijfsprocessen, requirements en organisatieverandering. Daarmee is de training uitermate geschikt voor mensen die op zoek zijn naar 'het grotere geheel'. Hiertoe behoren business- en informatieanalisten en requirements engineers. Uiteraard …

Training Business Intelligence: data analytics, digitale transformatie, business analytics

Data analytics|Digitale transformatie|Business Analyse|Business intelligence | Open inschrijving |€ 1912.5 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

Business Intelligence is een multidisciplinair specialisme en dat maakt het tot een uitdaging. Techniek, organisatie, strategie, processen, innovatie en gedrag kun je namelijk niet los van elkaar zien. Deze mix van factoren maakt het succesvol implementeren niet altijd eenvoudig. Business Intelligence zorgt voor helder inzicht in je prestaties. En het geeft je geavanceerde analyses van …

Business Analyse

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1635.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

Lesmethode : Klassikaal Algemeen : Het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen is de focus van onze Business Analyse training. Bedrijfsprocessen zijn continu aan verandering onderhevig en dienen maximaal bij te dragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. IT is veelal één van de belangrijkste instrumenten om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten. Ingrijpende veranderingen …

Cursus Business Analyse

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1599.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 13 | Totale lesduur: 3.0

Met de focus op het behalen van efficiëncy en effectiteit in bedrijfsprocessen, is het werkveld voor de business analist geboren. Een business analist brengt bedrijfsprocessen in kaart en toetst deze vervolgens aan de strategie van de organisatie. Doel is om het management te adviseren over concrete veranderingen en verbeteringen in de bedrijfsprocessen. Het gaat om …

Cursus Business Analyst

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1699.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 13 | Totale lesduur: 3.0

Bedrijfsprocessen veranderen continu en dienen op optimale wijze bij te dragen aan de bedrijfsdoelen. Binnen deze veranderingen is IT veelal één van de belangrijkste instrumenten om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten. Tijdens de Cursus Business Analyst gaan we uitgebreid in op de manier waarop u IT in een organisatie goed kan inzetten en …

Business Analysis: Requirements Validation and Testing [GK2655]

Requirements Management / Analyse|Business Analyse|Software Testing | Open inschrijving |€ 1485.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3.0

OVERVIEW Learn the techniques required for testing and validating requirements. Quality is the major business differentiator in IT. Studies such as the Chaos Report show that the most common cause of low quality is having poor, or poorly understood, requirements. Other common causes are poor design, code, and installation. While prevention of defects is the …

Business Analysis: Essentials [GK2919]

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1485.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3.0

OVERVIEW Nederlands: Het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen is de focus van onze Business Analyse training. Bedrijfsprocessen zijn continu aan verandering onderhevig en dienen maximaal bij te dragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. IT is veelal één van de belangrijkste instrumenten om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten. Ingrijpende veranderingen binnen de IT …

Business Analysis: Requirements Development, Documentation and Management [GK2964]

Requirements Management / Analyse|Business Analyse | Open inschrijving |€ 1995.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 4.0

OVERVIEW Nederlands: Om een verandering of een project succesvol uit te voeren is het voorwaardelijk dat er over een juiste en complete set van requirements wordt beschikt. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het succes valt of staat met het op de juiste wijze omgaan met requirements en betrokkenheid van de belanghebbenden (stakeholders). Om de kans …

Business Analyse

Business Analyse | Open inschrijving |€ 2300.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 6.0

Uitgebreid Doel Na afloop van deze cursus weet u welke aspecten van belang zijn bij het uitvoeren van een veranderingsanalyse. U weet wat de kenmerken en stappen zijn van een business analyse traject en wat de aandachtspunten zijn. Ook kunt u op basis van de veranderingsanalyse de eisen (requirements) opstellen voor een vervolgtraject waarin een …

Business Analysis voor Projectmanagers [BAPM]

Business Analyse | Open inschrijving |€ 995.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

OVERVIEW De complexiteit van IT projecten blijft alsmaar toenemen. Bij het afsluiten van projecten gaat men er vanuit dat er kwalitatieve oplossingen worden opgeleverd binnen de vastgestelde tijd en kosten. Business Analysis heeft een grote impact op succesvolle projecten. Een goed begrip van de rol van een Business Analyst in de organisatie en zijn/haar bijdrage aan het …

masterclass Business Analyse, Informatieanalyse & procesontwerp

Informatieanalyse|ArchiMate|Business Analyse | Open inschrijving |€ 2790.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 6.0

6 dagen, flexibel eens per 2 a 3 weken een lesdag en bezig zijn met methoden en technieken om de business te analyseren. We gebruiken praktijkgerichte casus en je kan je eigen casus aan het einde van deze masterclass definieren en gebruiken om je praktijkopdracht uit te voeren. De praktijkopdracht is optioneel maar wordt wel …

Business Analyse en Informatieanalyse in praktijk

Informatieanalyse|Business Analyse | Open inschrijving |€ 2050.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 9 | Totale lesduur: 4.0

Deze cursus is voor degene die business analyse en data analyse wil gebruiken om functioneel ontwerpen te maken waarin functionaliteit en kwaliteitsverwachtingen worden vastgelegd. Specificeren ven wensen en eisen kan op diverse manieren. We gaan ze allemaal bekijken. Het spel met eindgebruikers is belangrijk om de juiste functionaliteit en kwaliteit boven tafel te krijgen. Verscheidene …

Praktijkgerichte Business Analyse met voorbereiding BABOK® ECBA

BABOK|Business Analyse | Open inschrijving |€ 1720.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 9 | Totale lesduur: 3.0

Leer en begrijp wat business analyse is, welke aspecten en welke techieken er zijn. De cursus gaat in op business analyse technieken en methoden, daarbij ook direct kennis behandelen die relevant is voor de certificering ECBA van BABOKv3 (Business Analyse Body Of Knowledge).  Deze cursus omvat meer dan sec de twee daagse BABOKv3 ECBA examenvoorbereiding. Wij …

BCS Business Analyse foundation

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1000.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Deze training is bedoeld voor de beginnende Business Analist of Requirement Engineer. Zonder werkervaring assessment is dit Business analysis certificaat te behalen in een 1 uur durend examen. Krijg kennis over gangbare business analyse technieken en methoden. Eveneens kennis over business process management & business process modellering technieken; je leert hoe  requirements te verkrijgen bij …

Certified Agile Business Analysis (CABA)

Business Analyse|Agile | Open inschrijving |€ 1195.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Succesvol werken in een agile omgeving Ontwikkelaars en testers hebben duidelijke en herkenbare rollen in de agile ontwikkel omgeving. De rol van de Business Analyst wordt niet duidelijk omschreven. Dit kan zijn omdat business analyse in het algemeen verkeerd wordt begrepen, maar het wordt waarschijnlijk verergerd door het ontbreken van een algemeen aanvaarde definitie of …

Requirement Analysis & Business Analysis Professional

IREB|Requirements Management / Analyse|Business Analyse | Open inschrijving |€ 1795.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 4.0

Deze vierdaagse cursus geeft de deelnemer verdieping in de activiteiten en technieken van de Requirement Engineer en gaat in op de leerdoelen; analyse (zelf een business onderzoeksgebied analyseren met betrekking tot de wensen en eisen voor een toekomstige situatie), synthese (zelf een oplossing voor eventuele problemen of verbeteringen construeren) en evaluatie (jouw ontwerpen /oplossingen kunnen …

Business Analyse voor de Product Owner

Business Analyse|Scrum Product Owner | Open inschrijving |€ 1695.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

De Business Analist krijgt bij agile omgevingen steeds meer de rol van Product Owner aangeboden. Wat betekent dit voor de Business analist, welke competenties heeft hij nog extra nodig?   Eveneens worden mensen aangesteld als product owner maar hebben weinig tot geen ervaring met requirement specificatie en schrijven van user stories of user case briefs. …

BCS Agile Business Analysis

Business Analyse|Agile | Open inschrijving |€ 1945.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

De prijs in inclusief examenkosten. Bedrijven kiezen meer en meer voor een agile manier van werken. Het is een slimme manier van werken en zinvol voor jou, de business analist, om te weten hoe je kunt bijdragen aan het succes van Agile-projecten. In de training Agile Business Analysis leer je om nieuwe agile vaardigheden toe …

BCS Business Analysis Practice

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1695.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

Samenvatting over de cursus De prijs is inclusief examenkosten. Business analyse is een breed vakgebied waarin veel verschillende technieken en modellen je helpen om inzicht te krijgen, en overzicht te houden. In deze cursus leer je de vaardigheden die je nodig hebt om een effectievere business-analist en/of informatie-analist te worden, en leer je welke fases …

BABOK® v3: Business Analysis Key Concepts

BABOK|Business Analyse | E-Learning |€ 389.0 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 18.0

In deze BABOK® v3 training / cursus wordt de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® versie 3) richtlijn uitgebreid behandeld. BABoK is een uitgebreide verzameling best practices en richtlijnen rondom business analyse. Het geeft u als business analist een internationaal erkend raamwerk waarbinnen u uw werk optimaal kunt uitvoeren. BABoK is een algemene richtlijn die …

Business Analyst Training | Avond | Training | Cursus | Course | Bijscholen | Omscholing | Omscholen naar Kansberoepen UWV 2018 | Post HBO

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1694.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 14.0

Bel Mr Data Amsterdam voor: Business Analyst Training. In deze opleiding leert u over het analyseren van de bedrijfsvereisten en bouwen de juiste oplossing toetepassen. De business analyst functie wordt steeds belangrijker bij het afstemmen van IT op eisen en wensen van financiele business processen. U leert te functioneren als Business Analyst. U leert werken in een …

Business Analyst (weekend training) | Avond | Training | Cursus | Course | Bijscholen | Omscholing | | Avond | Training | Cursus | Course | Bijscholen | Omscholing | Omscholen naar Kansberoepen UWV 2017-2018 | Post HBO

Business Analyse | Open inschrijving |€ 1694.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 3.0

Bel Mr Data Amsterdam voor de: Business Analyst (weekend training). In deze opleiding leert u over het analyseren van de bedrijfsvereisten en bouwen de juiste oplossing toetepassen. De business analyst functie wordt steeds belangrijker bij het afstemmen van IT op eisen en wensen van financiele business processen. U leert te functioneren als Business Analyst. U leert …

BCS Foundation in Business Analysis

Business Analyse | Open inschrijving |€ 995.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Korte beschrijving: Je wilt jezelf certificeren in het vakgebied Business Analyse? De examentraining BCS Foundation in Business Analyse geeft je handvatten om het Foundation examen te behalen. Je maakt kennis met het ''business analysis process model'', het ''problem solving model'' en met veel ondersteunende technieken zoals procesmodellering, gegevensmodellering en use case modellering. Ook de softskills …

BCS Foundation in Business Analysis - Exam

Business Analyse | Open inschrijving |€ 260.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Korte beschrijving: Je wilt examen doen in het vakgebied Business Analyse? Dit examen vormt een logisch vervolg op de opleiding BCS Foundation in Business Analyse en is onderdeel van het traject leidend tot het International Diploma in Business Analysis. Wanneer je slaagt, ontvang je het BCS Foundation in Business Analysis certificaat. Het examen vindt plaats …

BABOK® Foundation, ECBA, Business Analyse

BABOK|Business Analyse | Open inschrijving |€ 950.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 9 | Totale lesduur: 2.0

BABOK entry level is geschikt voor degene die net met business analyse in aanraking komt. Je krijgt basiskennis aangereikt over de meest gangbare business analyse technieken. Je kan je na de cursus certificeren als BABOK ECBA business analist door het gelijknamige examen succesvol af te leggen. De training focust ook op het examen en veel …