Opleidingen Cash Management

Heb jij een baan in de financiële wereld en wil jij meer grip op zaken als valutamanagement en betalingsverkeer? Volg een cursus Cash Management.
 
Na een training Cash Management heb je veel kennis over rentemanagement, valutamanagement en kapitaalmanagement. Je kent alle ins & outs van de jaarrekening, wettelijke regelgeving en optimale rekeningstructuren. Je weet hoe je betalingsverkeer, geldstromen en liquiditeitenbeheer goed kunt laten verlopen.
 
 

De 15 beste opleidingen voor Cash Management:

Cash Management

Cash management | Klassikaal |€ 4790.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 120.0

Met de opleiding Cash Management (QCM) verdiep jij je in de financiële markten en de optimale logistiek van financiële geldstromen (9 lesdagen in 4 maanden). Wil je inzicht krijgen in hoe Cash Management kan zorgen voor een optimale logistiek van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden? Wil jij antwoord kunnen geven op …

Training Credit Management - nu ook online: virtual classroom!

Cash management|Creditmanagement / Crediteurenbeheer | Klassikaal |€ 1385.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 3 | Totale lesduur: 3.0

Training Creditmanagement De training Credit Management is gericht op verdieping van het vakgebied. Een goede liquiditeitspositie is cruciaal en cash is king! Een doelgericht credit management beleid is van levensbelang voor elk bedrijf: het effectief bepalen, analyseren, implementeren en Onderwerpen Hoofdaspecten van creditmanagement• Beleid en strategie (tactisch/strategisch creditmanagement)• Wat betekent (niet) tijdig incasseren van …

Workshop Credit Management voor Ondernemers

Creditmanagement / Crediteurenbeheer|Cash management|Ondernemen | Klassikaal |€ 65.0 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 2.5

Tijdens deze workshop laat André de Bruin van Straetus Amsterdam aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je het kredietrisico snel in kunt schatten en hoe je dat vervolgens gebruikt bij de afweging omzet versus risico. De aanwezige ondernemers, debiteurenbewakers, boekhouders en sales managers interviewen elkaar vervolgens aan de hand van een lijst met risico factoren. …

Training Credit Management

Creditmanagement / Crediteurenbeheer|Cash management|Interim Management | Klassikaal |€ 995.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

In de training Credit Management geven we u een duidelijk beeld van alle aspecten die gerelateerd zijn aan Credit Management in organisaties. Daarnaast leert u hoe Credit Managementbeleid dient te worden afgestemd op de (strategische) organisatiedoelstellingen. Hierdoor verkrijgt u inzicht in de kennis en vaardigheden die benodigd zijn om een goede invulling aan de Credit …

Cash management

Cash management | Klassikaal |€ 995.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Cash management Een goed georganiseerd cashmanagement heeft een belangrijke invloed op het renteresultaat dat een onderneming kan realiseren. De cashmanager zorgt voor optimale afstemming tussen de saldi van de rekeningen en tussen rekeningcircuits. Debetstanden kennen een hoge rente, terwijl creditsaldi op betaalrekeningen een zeer lage rente kennen. Daarom zal de cashmanager dagelijks de betaalrekeningen afromen …

International Cash Management

Betalingsverkeer|Cash management | Klassikaal |€ 4750.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 2.0

Het keuzevak International Cash Management biedt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van het vakgebied met het accent op de praktische aspecten. De verschillende onderwerpen zijn in enkele onderdelen geclusterd. Het onderdeel Cash Management Fundamentals betreft onder meer werkkapitaalbeheer, liquiditeitsprognoses en liquiditeitsmanagement. Daarnaast wordt de internationale bancaire infrastructuur uitgebreid behandeld. Uitvoerig wordt ingegaan op de rol …

Certified Credit Manager (CCM)

Cash management|Creditmanagement / Crediteurenbeheer | Klassikaal |€ 6423.95 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 44.0

Certified Credit Manager® (CCM)  De positie van credit management in organisaties is sterk veranderd. Hierdoor wordt er ook meer gevraagd van de credit manager. Dankzij de Post-HBO erkende opleiding tot Certified Credit Manager (CCM) voldoet u volledig aan de huidige eisen. De opleiding behandelt alle verschillende aspecten van het vakgebied en slaat een brug naar …

Treasury: Cash Management - Brussels

Treasury management|Cash management | Evenement |€ 840.0 | Totale lesduur: 1.0

"Cash has always been the lifeblood of organisations and therefore it is critical for the finance team to understand the world of treasury management." During this one-day course, participants will discover the vastness of treasury management and will learn about its core components as well as recent trends.Treasury management is a vast area within finance …

Treasury: Cash Management - Brussels

Treasury management|Cash management | Evenement |€ 840.0 | Totale lesduur: 1.0

"Cash has always been the lifeblood of organisations and therefore it is critical for the finance team to understand the world of treasury management." During this one-day course, participants will discover the vastness of treasury management and will learn about its core components as well as recent trends.Treasury management is a vast area within finance …

Masterclass Strategisch Credit Management

Cash management|Creditmanagement / Crediteurenbeheer | Klassikaal |€ 495.0 |Niveau: HBO Master | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 7.0

In hoeverre is het beleid van Credit Management afgestemd op de strategische doelstellingen van uw organisatie? En op welke wijze voegt u (met uw team) waarde toe aan zowel uw interne als externe klant? Als u de strategie niet op de juiste manier vertaalt naar de operatie, op welke manier verwacht u dan de doelstellingen …

Masterclass Lean Credit Management

Creditmanagement / Crediteurenbeheer|Cash management|Lean management | Klassikaal |€ 495.0 |Niveau: HBO Master | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 7.0

Nadat u strategisch de juiste koers hebt ingezet, is het van belang dit op de meest effectieve manier uit te voeren in de operatie. Wat voegt waarde toe en wat niet? Dat is de hamvraag bij het op een LEAN manier kijken naar processen in de operatie. Hoe zijn we als organisatie in staat om …

Masterclass Credit Management & Leiderschap

Creditmanagement / Crediteurenbeheer|Cash management|Leiderschap | Klassikaal |€ 495.0 |Niveau: HBO Master | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 7.0

In deze tijd van snelle ontwikkelingen en grote veranderingen is het goed om af en toe pas op de plaats te maken en uzelf vragen te stellen. Leiders van deze tijd nemen af en toe afstand om te kijken of het nog klopt waar ze mee bezig zijn, of de koers nog gelijk loopt met …

Masterclass Credit Management & Kredietkosten

Activity Based Costing (ABC)|Cash management|Creditmanagement / Crediteurenbeheer | Klassikaal |€ 495.0 |Niveau: HBO Master | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 7.0

Credit Management wordt gezien als een kostenpost. Maar is dat ook wel echt zo? De kosten die gepaard gaan met het financieren van onze klanten is in veel organisaties namelijk een onderschatte en niet nader gespecificeerde kostenpost. En waar bestaan ze uit? Via Activity Based Costing kan op dit onderdeel nauwkeurigheid en helderheid verschaft worden. …

Masterclass Credit Management & Toekomst

Cash management|Creditmanagement / Crediteurenbeheer | Klassikaal |€ 495.0 |Niveau: HBO Master | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 7.0

Nadat we inzicht hebben gekregen hoe we van kosten naar opbrengsten moeten gaan is het noodzakelijk te bekijken welke mogelijkheden er allemaal zijn om toegevoegde waarde voor de organisatie en haar klanten te bieden. Hoe verleiden we klanten om sneller te gaan betalen? Hoe gaan we om met alle verkregen informatie? Welke rol gaat Big …

Credit Manager in één week

Creditmanagement / Crediteurenbeheer|Cash management | Klassikaal |€ 2495.0 |Niveau: HBO Master | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 5.0

De opleiding Credit Manager in één week! Behandelt actuele theorieën, inzichten en instrumenten die van belang zijn voor het vakgebied CreditManagement. In vijf inspirerende lesdagen, biedt topdocent Raimond Honig MBA diepgaand inzicht in de stappen die u kunt zetten om de brug tussen Credit Management en de rest van de organisatie te slechten. Na deelname …