Opleidingen Contractmanagement

Werk jij als werkvoorbereider, uitvoerder of projectleider en wil of moet je je specialiseren in Contractmanagement? Er bestaan diverse cursussen.
 
Tijdens een cursus Contractmanagement leer je over de rechten en plichten van de partijen die betrokken zijn bij een project. Deze bepalingen leer je bewaken. Na de cursus weet je hoe je zorgt voor een juiste interpretatie van de rechten en plichten (zodat er geen misverstanden ontstaan) en hoe je de standpunten goed kunt onderbouwen.
 
 
 

De 30 beste opleidingen voor Contractmanagement:

Contractmanagement

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 1595.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Slechte contractbeheersing maakt een goed contract tot een desinvestering Contractmanagement is in veel organisaties niet optimaal geregeld, terwijl dit juist zo belangrijk is als u veel contracten heeft. Door uniformiteit aan te brengen in de totstandkoming, vorm en archivering van uw contracten, bent u in staat uw contracten efficiënt te bewaken en beheersen. De rol …

Contractmanagement CATS CM Foundation

Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht | Open inschrijving |€ 1500.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Basiskennis om contractmanagement in uw organisatie succesvol vorm te geven en uit te voeren met de beproefde methode CATS CM. Contractmanagement CATS CM Foundation is de eerste training van het totale opleidingsprogramma dat CM Partners aanbiedt in de leerlijn voor contractmanagers. In twee dagen leert u de basis voor succesvol contractmanagement, met de beproefde methode …

Contractmanagement CATS CM Practitioner

Verbintenissenrecht / Contractrecht|Contractmanagement | Open inschrijving |€ 2550.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3.0

Toepassen van de CATS CM aanpak voor contractmanagement en oefenen van de activiteiten die u als contractmanager uitvoert tijdens de contractlevenscyclus. U doorloopt alle stappen van het contractmanagement proces. Contractmanagement CATS CM Practitioner bouwt voort op de inzichten en ervaringen uit de Foundation training van CM Partners. Met behulp van eenvoudige voorbeelden uit de praktijk …

Contractmanagement CATS CM Foundation [SNCMF]

Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht | Open inschrijving |€ 1500.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

OVERVIEW Contractmanagement CATS CM Foundation is de eerste training van het totale opleidingsprogramma in de leerlijn voor contractmanagers. In twee dagen leert u de basis voor succesvol contractmanagement, met de beproefde methode CATS CM. Deze methode is geschikt voor zowel opdrachtgevers als leveranciers. Na de training neemt u de overtuiging en kennis mee naar huis …

Contractmanagement - Juridische zaken voor contractmanagers

Juridische vaardigheden|Contractmanagement | Open inschrijving |€ 750.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Na de training heeft u juridische basiskennis voor het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden en kent u de mogelijkheden voor geschillenbeslechting. De training biedt een gedegen kennismaking met de juridische kant van contracten en biedt u tevens voorbeeld contracten en checklists. Inleiding Een contractmanager krijgt dagelijks te maken met de juridische kant …

Contractmanagement - Service Level Agreements (SLA's) in juridisch perspectief voor contractmanagers

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 750.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Juridische valkuilen en aandachtspunten bij het opstellen, beoordelen en managen van SLA’s. Inclusief checklists en voorbeeld SLA's. Service Level Agreements vormen vaak een onderdeel van contracten. Contractmanagers krijgen er dus regelmatig mee te maken. In deze eendaagse training leert u de benodigde juridische aspecten van SLA’s om deze als onderdeel van het contract goed te kunnen …

Contractmanagement

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 1648.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 3.0

Waarom deze cursus? Steeds meer zaken worden uitbesteed met langdurige contracten. Goed contractmanagement is belangrijk om te realiseren wat u heeft ingekocht. U wilt verlies voorkomen en groeien in prestaties.  In de 3-daagse cursus contractmanagement leert u hoe u contractbeheer opzet, het contract bewaakt en uw leverancier prikkelt tot verbetering en innovatie. Dag1: Gedaan krijgen

Contracteren: de verdieping (6 PO)

Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht | Open inschrijving |€ 649.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

Contracteren in de ICT vereist bijzondere aandacht, met name waar het gaat om software. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. Voortbouwend op de basistraining worden de algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. U gaat …

Contractmanagement - Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers

Cloud Computing|Verbintenissenrecht / Contractrecht|Contractmanagement | Open inschrijving |€ 750.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Juridische aspecten bij het opstellen, beoordelen en managen van ICT-contracten voor Cloud computing, SaaS en andere internetdiensten. Het feit dat dienstverlening via internet plaatsvindt, zoals bij Cloud computing, heeft gevolgen voor de wijze waarop we contracten afsluiten tussen leverancier en afnemer. Er gelden andere spelregels dan bij ‘oude’ ICT-contracten. Het is voor leverancier én afnemer …

Introductie contractmanagement voor servicemanagers

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 750.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Inzicht in de rol van servicemanager in relatie tot die van de contractmanager. Dit levert u als servicemanager meer grip op het proces op, naast een betere samenwerking, tijdwinst, minder risico's en minder fouten.  Steeds meer diensten worden op contractuele basis geleverd. Aanbestedingen en outsourcing leveren strakke formele randvoorwaarden waarbinnen werk moet worden uitgevoerd. Daardoor …

Contractmanagement - Verdieping juridische zaken voor contractmanagers

Juridische vaardigheden|Contractmanagement | Open inschrijving |€ 1500.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

In deze tweedaagse training staan het zelf opstellen van contracten en het beoordelen van contracten van de andere contractpartij centraal. U leert waar u op moet letten en wat de kansen en valkuilen zijn, vooral vanuit juridisch perspectief. Deze training is het vervolg op de training Juridische zaken voor Contractmanagers. In deze training leert u …

Contractmanagement (IACCM™)

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 2180.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 3.0

Contract Management – waarom deze training? Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, …

Contractmanagement - Financiële zaken voor contractmanagers

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 750.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

In deze training krijgt u in 1 dag inzicht in de samenhang van de verschillende financiële zaken in een organisatie. U leert wat de invloed van de interne controle van een organisatie is op het (financiële) takenpakket van een contractmanager. Aan de hand van deze zaken en met voorbeelden uit de praktijk leert u een …

Proceseigenaarschap voor contractmanagement

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 1500.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Handvatten voor proceseigenaren van contractmanagement om hun rol proactief te kunnen invullen. Contracten nemen in de bedrijfsvoering een steeds belangrijker rol in. Het aantal contracten neemt toe en de impact van deze contracten op de eigen dienstverlening of producten wordt steeds groter. Daarmee wordt het voor organisaties relevant om een beleid te hebben ten aanzien …

Contractmanagement - Aanbesteden voor contractmanagers

Aanbesteden|Contractmanagement | Open inschrijving |€ 1500.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Kennis van aanbestedingsregels en -wetgeving om als contractmanager als volwaardig teamlid mee te kunnen draaien in aanbestedingen. Als contractmanager bent u vanuit uw eigen rol betrokken bij de uitvoering van (Europese) aanbestedingen. Dan is het prettig als u als u kennis heeft van de aanbestedingswet- en regelgeving, zodat u als volwaardig teamlid kunt meewerken in …

Nationale Contractmanagement Conferentie

Contractmanagement | Evenement |€ 499.0 | Max. deelnemers: 200 | Totale lesduur: 1.0

Op 12 februari 2019 vindt weer de Nationale Contractmanagement Conferentie plaats, dit jaar met als thema 'De succesvolle contractmanager'. Het draait allemaal om hun succesverhalen en om de bouwstenen van dat succes. Wat zijn de onderliggende factoren die van invloed waren op de noemenswaardige resultaten van contractmanagers? De invalshoeken van de keynotes, workshops en sessies …

Contractmanagement

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 1245.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 4.0

Contractmanagement In de bouw draait het voor aannemers allang niet meer alleen om de techniek. Andere activiteiten worden steeds belangrijker, zoals bijvoorbeeld contractmanagement. Het zorgt voor een juiste toedeling van rechten en plichten van partijen. Wijzigingen in het beleid van de overheid en de toepassing van nieuwe contractvormen in de bouw leiden tot gewijzigde verhoudingen …

Contractmanagement implementatie

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 750.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

U heeft kennis van contractmanagement processen opgedaan in één of meer trainingen. U weet nu ‘hoe het zou moeten’. Maar nu. Waar moet u aan denken als u daadwerkelijk aan de slag gaat?Of bént al aan de slag, en kunt u wel wat aandachtspunten gebruiken om verder te komen? Wat werkt wel en wat werkt …

Leergang contractmanagement op basis van CATS CM

Verbintenissenrecht / Contractrecht|Contractmanagement | Open inschrijving |€ 5875.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 7.0

De Leergang Contractmanagement is een praktijkgerichte vakopleiding voor contractmanagers, gebaseerd op de beproefde methode CATS CM. De leergang biedt het begrippenkader en de toepassing van contractmanagement, evenals kennis van juridische en financiele zaken. De trainingsmodules Contractmanagement CATS CM Foundation, Contractmanagement CATS CM Practitioner, Financiële zaken voor contractmanagers en Juridische zaken voor contractmanager maken onderdeel uit van de leergang. Daarnaast doet u het examen CATS …

Contractmanagement CATS CM Foundation e-learning NL

Verbintenissenrecht / Contractrecht|Contractmanagement | E-Learning |€ 520.0 |Niveau: MBO 4

Contractmanagement CATS CM Foundation is de eerste training van het totale opleidingsprogramma dat CM Partners aanbiedt in de leerlijn voor contractmanagers. In deze e-learning variant van circa 6 uur leert u de basis voor succesvol contractmanagement, met de beproefde methode CATS CM. Deze methode is geschikt voor zowel opdrachtgevers als leveranciers. Na de training heeft …

Veilig contracteren van een ZZP'er

Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht | In-company / Maatwerk |€ 295.0 | Max. deelnemers: 21 | Totale lesduur: 1.0

Omschrijving Voorkom een (fictieve) dienstbetrekkingWordt binnen uw organisatie gebruik gemaakt van zelfstandigen (zzp’ers)? Kom in actie: analyseer de risico’s rondom uw flexibele schil en pas tijdig (model) contracten aan. De zzp’er staat volop in de belangstelling. Bedrijven met een fluctuerende vraag naar arbeidskrachten maken – als onderdeel van hun flexibele schil – graag gebruik van …

Contractmanagement in 1-dag

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 498.0 |Niveau: HBO Master | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Ook uw organisatie besteedt steeds meer uit aan leveranciers. Uw inkoop doet er toe en dat levert u waarde op. Contractmanagement voorkomt verlies ervan en creëert groei in uw contracten. Het managen van contracten is dus een belangrijk specialisme en daar wilt u in één dag alles van weten! Aan het eind van deze dag heeft u antwoord op

Contracteren: de basis (6 PO)

Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht|ICT- Informatie- en Internetrecht | Open inschrijving |€ 649.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

Contracteren ligt aan de wortel van een groot deel van het ICT-recht. ICT-contracten kennen verschillende types, van softwarelicentie tot resellerovereenkomst en van algemene voorwaarden tot mantelcontract. Elk contract vereist algemene aandachtspunten (kwaliteit, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, datatoegang, continuïteit en persoonsgegevens) en daarnaast specifieke aspecten. Pakketdeal contracteren 12PO In combinatie met de verdiepingstraining contracteren slechts €1165,- i.p.v. €1298,- excl. btw. Pakketdeal contracteren 16PO In combinatie met de …

Contracteren: ICT-valkuilen bij contractenrecht (4 PO)

Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht|ICT Algemeen | Open inschrijving |€ 399.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 4.0

Het contractenrecht is een kerndeel van het werk als ICT-jurist. Binnen en buiten de ICT kent elk contract standaard onderwerpen in het kader van het vermogensrecht en het verbintenissenrecht zoals ontbinding, opschorting en (fatale) termijnen. Binnen de ICT kennen deze onderwerpen specifieke valkuilen. ProgrammaDagdeeltraining 3 uur - start 13.00 uurNa deze training kan de …

Contractmanagement

Contractmanagement | Open inschrijving |€ 599.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 8.0

Het inrichten en uitvoeren van contractmanagement is erg belangrijk om de samenwerking met uw strategische leveranciers verder te verbeteren. Door middel van de training contractmanagement leer u bestaande contracten volledige te benutten en bruikbare managementrapportages te genereren. Hierbij richten onze professionals zich op het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van risico’s en kosten.

ICT & zorg: contracteren in de zorg (algemeen)

ICT in de zorg|Gezondheidsrecht|Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht|ICT Algemeen | Open inschrijving |€ 199.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 3.0

Binnen de zorg wordt op grote schaal geïnnoveerd en gedigitaliseerd. Wij nemen u in 4 bloktrainingen mee door de juridische aspecten bij toepassing van ICT in de gezondheidspraktijk. In deze eerste training bespreken we welke ICT-oplossingen u tegenkomt in de zorg, welke standaardcontracten u daarbij tegen kunt komen (BOZ, AIVG), wat de do’s and dont’s …

ICT & zorg: contracteren in de zorg (specifiek)

ICT in de zorg|Gezondheidsrecht|Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht|ICT Algemeen | Open inschrijving |€ 199.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 3.0

Binnen de zorg wordt op grote schaal geïnnoveerd en gedigitaliseerd. Wij nemen u in 4 bloktrainingen mee door de juridische aspecten bij toepassing van ICT in de gezondheidspraktijk. In deze tweede training gaan we in op zorg-administratiesystemen, eHealth applicaties voor het online verlenen van zorg, platforms voor het kopen van zorgproducten en zorgfora. We bespreken …

De effectiviteit van de kleine lettertjes en elektronisch contracteren

Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht|ICT- Informatie- en Internetrecht | Open inschrijving |€ 350.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1.0

Kleine lettertjes hebben grote gevolgen! En is een elektronisch contract rechtsgeldig en bindend? Elektronisch contracteren is in de eerste plaats ook gewoon contracteren, maar toch zijn er enige bijzonderheden. Bijvoorbeeld hoe functioneren de algemene verbintenisrechtelijke leerstukken in een digitale context? Verder zijn er enige bijzondere regels en met name in een b2c-verhouding gelden vele gedetailleerde …

Internationaal contracteren VS en UK

Contractmanagement|Verbintenissenrecht / Contractrecht | Open inschrijving |€ 250.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1.0

Mr. C.E. Drion (advocaat Jones Day) neemt u mee in de wereld van het Internationaal Contracteren. Wie contracteert in de internationale arena ontmoet direct de Anglo-Amerikaanse invloeden op contractteksten en op de wijze van omgaan met contracten. Niet zelden leidt dat tot misverstanden en half begrepen keuzes.   Wie effectief en zorgvuldig wil opereren, moet voldoende …

Duurzaam contracteren

Contractmanagement|Duurzaamheid|Verbintenissenrecht / Contractrecht | Open inschrijving |€ 795.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 1.0

Voor ondernemers, advocaten, (bedrijfs)juristen en mediators, bestuurders en managers. Resultaat?Na het volgen van de workshop heeft u praktische tools in handen om de principes van duurzaam recht en ‘conscious contracting’ zelf toe te passen. Of u nu opsteller of (juridisch) controleur van contracten bent, deze workshop helpt u direct verder. Bovendien heeft u tips …