Opleidingen Contractmanagement

Werk jij als werkvoorbereider, uitvoerder of projectleider en wil of moet je je specialiseren in Contractmanagement? Er bestaan diverse cursussen.
 
Tijdens een cursus Contractmanagement leer je over de rechten en plichten van de partijen die betrokken zijn bij een project. Deze bepalingen leer je bewaken. Na de cursus weet je hoe je zorgt voor een juiste interpretatie van de rechten en plichten (zodat er geen misverstanden ontstaan) en hoe je de standpunten goed kunt onderbouwen.
 
 
 

De 30 beste opleidingen voor Contractmanagement:

Contractmanagement CATS CM Foundation

Contractmanagement | Klassikaal |€ 1500.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

In deze basistraining krijg je inzicht in het hoe, wat, en waarom van contractmanagement. Je leert grip te krijgen op contracten en de contractrisico’s met de beproefde methode CATS CM®. Na het volgen van de training kun je je kennis aantoonbaar maken door het CATS CM® Foundation-examen af te leggen. Waarom? We leren je de …

Contractmanagement CATS CM Practitioner

Contractmanagement | Klassikaal |€ 2550.0 | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 3.0

In deze training leer je de in de CATS CM® Foundation training geleerde theorie toepassen op een van je eigen contracten. Je oefent de contractmanagementactiviteiten gebaseerd op de Contractmanagement Essentials en bouwt een beeld op van de stappen die in je eigen organisatie nodig zijn voor verdere professionalisering en implementatie binnen je eigen organisatie. Na …

Contractmanagement CATS CM Foundation [SNCMF]

Contractmanagement | Klassikaal |€ 1500.0 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

OVERVIEW Contractmanagement CATS CM Foundation is de eerste training van het totale opleidingsprogramma in de leerlijn voor contractmanagers. In twee dagen leert u de basis voor succesvol contractmanagement, met de beproefde methode CATS CM. Deze methode is geschikt voor zowel opdrachtgevers als leveranciers. Na de training neemt u de overtuiging en kennis mee naar huis …

Contractmanagement - Juridische zaken voor contractmanagers

Juridische vaardigheden|Contractmanagement | Klassikaal |€ 750.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Na de training heeft u juridische basiskennis voor het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden en kent u de mogelijkheden voor geschillenbeslechting. De training biedt een gedegen kennismaking met de juridische kant van contracten en biedt u tevens voorbeeld contracten en checklists. Inleiding Een contractmanager krijgt dagelijks te maken met de juridische kant …

Contractmanagement - Service Level Agreements (SLA's) in juridisch perspectief voor contractmanagers

Contractmanagement | Klassikaal |€ 750.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Juridische valkuilen en aandachtspunten bij het opstellen, beoordelen en managen van SLA’s. Inclusief checklists en voorbeeld SLA's. Service Level Agreements vormen vaak een onderdeel van contracten. Contractmanagers krijgen er dus regelmatig mee te maken. In deze eendaagse training leert u de benodigde juridische aspecten van SLA’s om deze als onderdeel van het contract goed te kunnen …

Contractmanagement

Contractmanagement | Klassikaal |€ 1498.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 3.0

Waarom deze cursus? Steeds meer zaken worden uitbesteed met langdurige contracten. Goed contractmanagement is belangrijk om te realiseren wat u heeft ingekocht. U wilt verlies voorkomen en groeien in prestaties.  In de 3-daagse cursus contractmanagement leert u hoe u contractbeheer opzet, het contract bewaakt en uw leverancier prikkelt tot verbetering en innovatie. Dag1: Gedaan krijgen

Contracteren: de verdieping (6 PO)

Contractmanagement | Klassikaal |€ 649.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

Contracteren in de ICT vereist bijzondere aandacht, met name waar het gaat om software. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. Voortbouwend op de basistraining worden de algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. U gaat …

Contractmanagement - Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers

Cloud Computing|Contractmanagement | Klassikaal |€ 750.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Juridische aspecten bij het opstellen, beoordelen en managen van ICT-contracten voor Cloud computing, SaaS en andere internetdiensten. Het feit dat dienstverlening via internet plaatsvindt, zoals bij Cloud computing, heeft gevolgen voor de wijze waarop we contracten afsluiten tussen leverancier en afnemer. Er gelden andere spelregels dan bij ‘oude’ ICT-contracten. Het is voor leverancier én afnemer …

Introductie contractmanagement voor servicemanagers

Contractmanagement | Klassikaal |€ 750.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Inzicht in de rol van servicemanager in relatie tot die van de contractmanager. Dit levert u als servicemanager meer grip op het proces op, naast een betere samenwerking, tijdwinst, minder risico's en minder fouten.  Steeds meer diensten worden op contractuele basis geleverd. Aanbestedingen en outsourcing leveren strakke formele randvoorwaarden waarbinnen werk moet worden uitgevoerd. Daardoor …

Contractmanagement - Verdieping juridische zaken voor contractmanagers

Juridische vaardigheden|Contractmanagement | Klassikaal |€ 1500.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

In deze tweedaagse training staan het zelf opstellen van contracten en het beoordelen van contracten van de andere contractpartij centraal. U leert waar u op moet letten en wat de kansen en valkuilen zijn, vooral vanuit juridisch perspectief. Deze training is het vervolg op de training Juridische zaken voor Contractmanagers. In deze training leert u …

Contractmanagement CATS CM Foundation examen

Contractmanagement | Klassikaal |€ 155.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Het CATS CM Foundation examen kunt u afleggen na de training Contractmanagement CATS CM Foundation. Het examen is gebaseerd op het boek CATS CM versie 4, dat in de huidige Foundation training gebruikt wordt.  Het examen wordt los van de Foundation training afgenomen.  De duur van het examen is maximaal één uur. Het examen bestaat …

Contractmanagement - Financiële zaken voor contractmanagers

Contractmanagement | Klassikaal |€ 750.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

In deze training krijgt u in 1 dag inzicht in de samenhang van de verschillende financiële zaken in een organisatie. U leert wat de invloed van de interne controle van een organisatie is op het (financiële) takenpakket van een contractmanager. Aan de hand van deze zaken en met voorbeelden uit de praktijk leert u een …

Proceseigenaarschap voor contractmanagement

Contractmanagement | Klassikaal |€ 1500.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Handvatten voor proceseigenaren van contractmanagement om hun rol proactief te kunnen invullen. Contracten nemen in de bedrijfsvoering een steeds belangrijker rol in. Het aantal contracten neemt toe en de impact van deze contracten op de eigen dienstverlening of producten wordt steeds groter. Daarmee wordt het voor organisaties relevant om een beleid te hebben ten aanzien …

Contractmanagement - Aanbesteden voor contractmanagers

Aanbesteden|Contractmanagement | Klassikaal |€ 1500.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Kennis van aanbestedingsregels en -wetgeving om als contractmanager als volwaardig teamlid mee te kunnen draaien in aanbestedingen. Als contractmanager bent u vanuit uw eigen rol betrokken bij de uitvoering van (Europese) aanbestedingen. Dan is het prettig als u als u kennis heeft van de aanbestedingswet- en regelgeving, zodat u als volwaardig teamlid kunt meewerken in …

Leergang contractmanagement op basis van CATS CM

Contractmanagement | Klassikaal |€ 6180.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 7.0

De Leergang Contractmanagement is een praktijkgerichte vakopleiding voor contractmanagers, gebaseerd op de beproefde methode CATS CM. De leergang biedt het begrippenkader en de toepassing van contractmanagement, evenals kennis van juridische en financiele zaken. De trainingsmodules Contractmanagement CATS CM Foundation, Contractmanagement CATS CM Practitioner, Financiële zaken voor contractmanagers en Juridische zaken voor contractmanager maken onderdeel uit van de leergang. Daarnaast doet u het examen CATS …

Contractmanagement CATS CM Foundation - Dag

Contractmanagement | Klassikaal |€ 1500.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

De training is geschikt voor contractmanagers bij opdrachtgevers en leveranciers die op zoek zijn naar een duidelijke visie en aanpak om de grip op hun contracten te verhogen. Ook als je je wilt or... Tijdelijk via virtual classroom. Onze klassikale opleidingen/trainingen gaan bij voldoende deelnemers gewoon van start alleen worden de lessen tijdelijk op afstand …

Contractmanagement CATS CM Practitioner TIJDELIJK VIA VIRTUAL CLASSROOM - Dag

Contractmanagement | Klassikaal |€ 2550.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 3.0

Je wilt een verdere verdieping van de in de training Contractmanagement CATS CM Foundation opgedane kennis en dit zo goed mogelijk toepassen in de praktijk, bijvoorbeeld in de rol van: o Contractma... Tijdelijk via virtual classroom. Onze klassikale opleidingen/trainingen gaan bij voldoende deelnemers gewoon van start alleen worden de lessen tijdelijk op afstand gegeven. Dit …

Contractmanagement in 1-dag

Contractmanagement | Klassikaal |€ 498.0 |Niveau: HBO Master | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Ook uw organisatie besteedt steeds meer uit aan leveranciers. Uw inkoop doet er toe en dat levert u waarde op. Contractmanagement voorkomt verlies ervan en creëert groei in uw contracten. Het managen van contracten is dus een belangrijk specialisme en daar wilt u in één dag alles van weten! Aan het eind van deze dag heeft u antwoord op

Contracteren: de basis (6 PO)

Contractmanagement | Klassikaal |€ 649.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

Contracteren ligt aan de wortel van een groot deel van het ICT-recht. ICT-contracten kennen verschillende types, van softwarelicentie tot resellerovereenkomst en van algemene voorwaarden tot mantelcontract. Elk contract vereist algemene aandachtspunten (onder meer kwaliteit, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, datatoegang, continuïteit en persoonsgegevens) en daarnaast specifieke aspecten. De insteek van de training is interactief en praktijkgericht. We spreken vanuit cases waarin wij dagelijks adviseren. Ook wordt …

Contractmanagement

Contractmanagement | Klassikaal |€ 599.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 8.0

Het inrichten en uitvoeren van contractmanagement is erg belangrijk om de samenwerking met uw strategische leveranciers verder te verbeteren. Door middel van de training contractmanagement leer u bestaande contracten volledige te benutten en bruikbare managementrapportages te genereren. Hierbij richten onze professionals zich op het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van risico’s en kosten.

Contractmanagement CATS CM Practitioner Examen

Contractmanagement | Klassikaal |€ 395.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 2.0

Waarom deze training Om je inzicht in het toepassen van CATS CM te testen Om het certificaat 'CATS CM Practitioner' te verkrijgen Om op je CV aan te kunnen tonen dat je CATS CM als methode voor contractmanagement kunt toepassen Het examen wordt los van de Practitioner training afgenomen. Op examendata vinden, afhankelijk van het …

Leergang contractmanagement voor de overheid

Contractmanagement | Klassikaal |€ 6590.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 8 | Totale lesduur: 8.0

Leergang contractmanagement voor de overheid van CM Partners: Vakopleiding voor contractmanagers bij lokale, provinciale en rijksoverheidsorganisaties gebaseerd op de beproefde methode CATS CM. Na het succesvol doorlopen van de leergang ontvang je het diploma ‘Leergang contractmanagement op basis van CATS CM© voor de overheid'. Na de leergang kun je contractmanagement effectief vormgeven en implementeren binnen …

Contracteren en faillissement*, Financieel, insolventie en ondernemingsrecht

Contractmanagement|Faillissement|Insolventierecht / Faillissementsrecht / WSNP|Ondernemingsrecht|Finance | Klassikaal |€ 595.0 | Max. deelnemers: 25 | Totale lesduur: 1.0

Wanneer een bedrijf failliet gaat betekent dit niet dat alles van het ene moment op het andere moment stilstaat. Vaak is het dan nog altijd “business as usual” en gaat de handel gewoon door. Maar vanwege het faillissement gelden er wel bijzondere regels, ook wanneer er afspraken worden gemaakt en contracten worden aangegaan. Het kan …

Contractmanagement: sturen op kosten en kwaliteit in de zorg

Contractmanagement | Klassikaal |€ 249.0

Hoe je kan sturen op kwaliteit en kosten in de zorg Bruikbare handvatten, waarmee het contractmanagement effectief kan worden ingericht Leer over de juridische (on)mogelijkheden van contractmanagement Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hierAls u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook …

Contractmanagement. Hoe spreek ik mijn leverancier aan?

Contractmanagement | Klassikaal |€ 598.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Hoe komt het nou dat we moeite hebben om anderen aan te spreken? En waarom doen we het zo weinig, terwijl we het wel nodig vinden om doelen te bereiken? Uit onderzoek blijkt dat iedereen er naar snakt om feedback te ontvangen en dan vooral om er zelf beter van te worden. Het geven van feedback …

Masterclass Contractmanagement en Inefficiëntie

Contractmanagement | Klassikaal |€ 550.0 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 2.0

Tweederde van alle projecten in de industrie kent productieverlies als gevolg van inefficiëntie, met onder andere vertragingsschade en claims. Deze inefficiëntie is moeilijk te kwantificeren en in de meeste gevallen wordt op basis van nacalculatie een claim gemaakt. Contractmanager André van Berkel van SPIE deelt zijn expertise om tijdig productieverlies te signaleren, de oorzaken te …

Contractmanagement incompany training

Contractmanagement | In-company / Maatwerk |Niveau: HBO | Totale lesduur: 3.0

Waarom Contractmanagement incompany? Indien meer dan 4 medewerkers van uw organisatie/keten behoefte hebben aan kennisontwikkeling op het gebied van contractmanagement loont het zeker om te denken aan een incompany training. U geniet dan van het directe voordeel om als ‘gelijkgestemden’ met contractmanagement bezig te gaan. Eventuele barrières worden zichtbaar en kunnen direct worden weggenomen. Ook …

Contractmanagement: DISC in een leveranciersrelatie

Contractmanagement|DISC | Klassikaal |€ 498.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Hoe komt het nou dat we met al onze inkoopervaring en goede bedoelingen de plank nog wel eens misslaan? Even twee voorbeelden: “We hadden toch de beste leverancier met de beste capaciteiten geselecteerd! hoe komt het nou dat de gesprekken niet meer lekker lopen? We communiceren veel, zijn transparant en toch ervaar ik minder begrip en …

AvdR World Wide Curaçao Contracteren & Procederen 26 sept tm 1 okt 2021

Procederen|Contractmanagement | Klassikaal |€ 1500.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 30 | Totale lesduur: 4.0

De Academie voor de Rechtspraktijk zal voor de tiende keer in successie een World Wide cursus organiseren op Curaçao. AvdR World Wide studiereizen zijn reizen waarbij u niet alleen uw kennis op het gebied van diverse rechtsgebieden in de advocatuur verruimt maar ook tijd heeft voor andere aspecten zoals ontspanning en genieten. Er zullen twee …

Bewust en Beeldend contracteren

Contractmanagement | Klassikaal |€ 595.0 | Totale lesduur: 7.0

Contracten en duurzaam vertrouwen Contracten worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, als een juridisch-technisch eindresultaat om op terug te vallen als er conflicten ontstaan Contracten en duurzaam vertrouwen Contracten worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, als een juridisch-technisch eindresultaat om op terug te vallen als er conflicten ontstaan. Hierdoor blijven er veel kansen …