Opleidingen Milieu

Houd jij je bezig met veiligheid van de omgeving? Misschien is een cursus Milieu interessant.
 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen bij een training Milieu zijn milieugevaarlijke stoffen, risicobeoordeling van stoffen, bodem, lucht, water, geluid en vuurwerk. 
 
 

De 30 beste opleidingen voor Milieu:

Middelbare Milieukunde (MMK)

Milieu | Open inschrijving |€ 6115.14 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 14.0

Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en controles? Volg dan onze MMK-opleiding! Na de opleidingMet het behalen van de opleiding Middelbare Milieukunde ben je uitzonderlijk! Bij deze opleiding, die alleen bij Apply Opleidingen Hobéon-SKO gecertificeerd is, ligt de focus voornamelijk …

Veiligheid en Milieu in het laboratorium

Milieu|Laboratoriumtechniek|Arbo | Open inschrijving |€ 1775.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 22 | Totale lesduur: 4.0

VEILIGER WERKEN IN EEN GROENER LABORATORIUM Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we er dagelijks mee te maken. Deze cursus leert je gevaren herkennen, risico's inschatten en beheersmaatregelen uitvoeren. Maar ook: hoe richt je een apparatuuropstelling optimaal in? En, meer beleidsmatig: hoe bereik je dat arbo en milieu op de werkvloer …

Actualiteiten omgevingsrecht - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Milieu- & Omgevingsrecht|Omgevingsrecht|Omgevingswet|Milieu|Actualiteiten | Open inschrijving |€ 1445.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 2.0

Uitgebreid stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht Het stelsel van het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Op veel deelgebieden volgt de jurisprudentie elkaar op, terwijl milieu en het ruimtelijk bestuursrecht steeds meer met elkaar verbonden raken. Voor een ieder werkzaam in het vakgebied zaak om goed bij te blijven. •        Actuele jurisprudentie …

Basiscursus Grondbeleid - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Grondbeleid|Omgevingsrecht|Milieu- & Omgevingsrecht|Milieu | Open inschrijving |€ 2245.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 4.0

Een gemeente heeft heel wat ruimtelijke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld de bouw van woningen, het aanleggen van wegen en groen, het vestigen van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe de grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. Door middel van het …

Milieucoördinator voor het bedrijfsleven (11-daags)

Milieu | Open inschrijving |€ 4250.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 11.0

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifieke milieuzaken zoals afval, bodem, lucht, veiligheid, beheer, etc. Deze cursus biedt een goed inzicht in de aspecten waarmee een bedrijf vanuit wettelijk perspectief te maken heeft. U leert hoe u deze inpast in uw eigen organisatie. …

Training REACH & CLP/ GHS voor downstream gebruikers en de relatie met milieu- & arbobeleid

Globally Harmonised System (GHS)|Arbobeleid|Milieu | Open inschrijving |€ 399.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Praktische & kleinschalige training gericht op REACH & CLP verplichtingen voor bedrijven die chemicaliën gebruiken (1 SKO AH&VK punt). Centraal staat de impact van de EU regels en de relatie met milieu, opslag en Arbowetgeving. Achtergrond Importeurs en fabrikanten hebben hun stoffen geregistreerd conform REACH en opnieuw ingedeeld volgens CLP. In mei dit jaar was de laatste deadline. Deze chemicaliënwetgeving …

Basiscursus Geluid - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Audio & Geluid|Omgevingsrecht|Milieu- & Omgevingsrecht|Milieu | Open inschrijving |€ 1445.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Geluid is een bijzonder fenomeen. In vele gevallen is het prettig om geluiden te ervaren. Aan de andere kant kennen we natuurlijk ook de onprettige beleving van geluid. Geluid dat wordt veroorzaakt door anderen en op momenten dat we het niet willen horen. Geluid wordt lawaai. Het aspect geluid speelt daarom ook een belangrijke rol …

Basiscursus Luchtkwaliteit - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Omgevingsrecht|Milieu- & Omgevingsrecht|Milieu | Open inschrijving |€ 1445.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Veel gemeenten streven naar een betere luchtkwaliteit binnen maar ook buiten de bebouwde kom. En niet voor niets: roet, fijnstof en stikstofoxiden hebben effecten op milieu, natuur en gezondheid. Inmiddels is ook aangetoond dat ook een kleine concentratie fijnstof effect heeft op de gezondheid. Gemeenten zijn dan ook op zoek naar maatregelen om de luchtkwaliteit …

Actualiteiten wetgeving grondbeleid - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Grondverwerving|Grondbeleid|Omgevingsrecht|Milieu- & Omgevingsrecht|Actualiteiten | Open inschrijving |€ 1445.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 2.0

De wet- en regelgeving van het grondbeleid is sterk in ontwikkeling. Er wordt volop gewerkt aan de modernisering van het instrumentarium. Getracht wordt de provincies en gemeenten meer mogelijkheden te geven voor zowel een actief grondbeleid als een sterker sturend faciliterend grondbeleid. De gemeente kan zelf de grondproductie ter hand nemen met inkoop, bewerking en verkoop. …

Milieueffectrapportage voor plannen en projecten - Geoplan

Omgevingswet|Milieu | Open inschrijving |€ 1845.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3.0

In de verschillende fasen van een m.e.r.-procedure spelen diverse factoren en belanghebbenden een rol. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de gehele procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Voor het succesvol doorlopen van een milieueffectrapportage is dit echter van cruciaal belang. …

Basiscursus Bodem - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Milieu- & Omgevingsrecht|Milieu|Omgevingsrecht | Open inschrijving |€ 2245.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 18 | Totale lesduur: 4.0

De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin voortdurend veel verandert en waar voortdurend nieuwe mensen instromen, zowel afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Ook zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen. Deze ‘onvrijwillige’ instromers worden geconfronteerd met vakjargon en …

Asbest in bodem, grond en puin - Milieu- en Omgevingsrecht - Geoplan

Asbest|Omgevingsrecht|Milieu- & Omgevingsrecht|Milieu | Open inschrijving |€ 745.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

In het verleden is asbest veel gebruikt voor het verharden van wegen en paden en werden gaten gedicht met asbesthoudend materiaal. Ook komt het regelmatig voor dat onverwacht asbest wordt aangetroffen in puin. Belangrijk om dan op een verantwoorden en veilige manier hiermee om te gaan. Maar hoe? We hebben inmiddels een complex systeem van …

Bedrijven en milieuzonering - Geoplan

Milieu | Open inschrijving |€ 745.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 1.0

De uitgave (ook nog groene boekje genaamd, al is het inmiddels paars) is sinds 1986 een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke inrichting. Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) zover nodig ruimtelijk van elkaar worden gescheiden. In 2007 is de uitgave grondig herzien. De praktijk heeft geleerd dat …

MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen

Milieu|MVK (Middelbare Veiligheidskunde)|HVK (Hogere Veiligheidskunde)|Veiligheidskunde | Open inschrijving |€ 875.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen …

MVK en HVK Biologische agentia en gevaarlijke stoffen(3 dagen)

Gevaarlijke stoffen & Goederen|Milieu|MVK (Middelbare Veiligheidskunde)|HVK (Hogere Veiligheidskunde)|Veiligheidskunde | Open inschrijving |€ 1350.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 3.0

Deze HVK-module omvat 3 lesdagen en is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen in de gevaren van biologische agentia en gevaarlijke stoffen. Ook ‘niet' opgeleide veiligheidskundigen die gespecialiseerd zijn kunnen deze volgen.  Voor arbeidshygiënisten is deze module ook interessant. Het is nu mogelijk om deze module uit onze reguliere …

MGT (MIG1ZT) module Aardgas, product, markt en milieu

Gassen / Gastechniek|Milieu | Open inschrijving |€ 693.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 2.0

Cursus Middelbare Gastechniek Deze competentiegerichte opleiding heeft een duur van 1 jaar. Met deze doorlooptijd en het aansluiten op competentiegericht onderwijs volgen wij de wensen en ontwikkelingen in deze branche. De cursus Middelbare Gastechniek (MGT) bestaat uit 5 perioden die in principe 7 weken duren met daarin de diverse gastechnische modulen. Na het succesvol afronden …

MWDT (MIW1ZT) module Warmte: product, markt en milieu

Warmtedistributie (MWDT)|Milieu | Open inschrijving |€ 554.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

Cursus Middelbare Warmtedistributietechniek De cursus Middelbare Warmtedistributietechniek (MWDT) bestaat uit 16 modulen, en biedt een breed scala aan zowel technische als bedrijfskundige vakken. Na het succesvol afronden van alle modulen ontvangt u het MWDT-diploma. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een traject samen te stellen uit de verschillende modulen van de MWDT, …

MGT (MIG1ZT) Herexamen Aardgas, product, markt en milieu

Milieu|Gassen / Gastechniek | Open inschrijving |€ 113.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 24 | Totale lesduur: 1.0

Cursus Middelbare Gastechniek Deze competentiegerichte opleiding heeft een duur van 1 jaar. Met deze doorlooptijd en het aansluiten op competentiegericht onderwijs volgen wij de wensen en ontwikkelingen in deze branche. De cursus Middelbare Gastechniek (MGT) bestaat uit 5 perioden die in principe 7 weken duren met daarin de diverse gastechnische modulen. Na het succesvol afronden …

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

ISO 14001|Milieu | Open inschrijving |€ 580.0 |Niveau: MBO+ | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

Voor wie Milieu- of KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig gaan houden met het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem, of een milieumanagementsysteem overnemen en moeten onderhouden.  gaat binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 invoeren. Maar welke stappen moet u nemen, zodat het systeem goed aansluit op uw bedrijfsvoering, de relevante milieurisico’s …

Bestrijding volgens het boekje - Verantwoord tuinieren met (biologische) gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen.

Milieu | E-Learning |€ 32.23 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 15.0

In het voorjaar van 2013 startte de campagne 'Bestrijding volgens het boekje'. De campagne is een initiatief van Tuinbranche Nederland, producenten en leveranciers. Het doel van de campagne is het verhogen van de naleving van de voorschriften bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen door consumenten. Het is belangrijk dat verkoopmedewerkers deskundig advies kunnen geven over de …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

KAM management|Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Open inschrijving |€ 899.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Algemeen Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie de veiligheid te borgen. Deze opleiding geeft een integrale benadering van de kwaliteit, arbo en milieu. Basisaspecten als kwaliteitshandboek, kwaliteitssystemen, hygiëne, arbo, RI&E, processchema\'s, klachtafhandeling, veilig werken en milieu komen allemaal terug in deze inspirerende opleiding. …

Veilig werken met biologische agentia

Milieu|Veilig werken | Open inschrijving |€ 665.0 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Veilig werken met biologische agentia In veel laboratoria kunnen medewerkers direct of indirect in contact komen met ziekteverwekkende micro-organismen. Je kunt denken aan het werken met bloedproducten of andere lichaamsvloeistoffen, riool- of oppervlaktewater, dierlijke producten en levensmiddelen die besmet kunnen zijn. Deze cursus richt zich op het gezond en veilig werken met biologische agentia. Daarbij …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM) (privé-les)

KAM management|Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Open inschrijving |€ 2495.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie de veiligheid te borgen. Deze opleiding geeft een integrale benadering van de kwaliteit, arbo en milieu. Basisaspecten als kwaliteitshandboek, kwaliteitssystemen, hygiëne, arbo, RI&E, processchema’s, klachtafhandeling, veilig werken en milieu komen allemaal terug in deze inspirerende opleiding. Door …

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) (privé-les)

KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Open inschrijving |€ 499.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. Vervolgens wordt de theorie toegepast in verschillende praktijksituaties. U zult tijdens deze workshop zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Er is volop ruimte om …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Basisopleiding kwaliteit|KAM management|Arbowetgeving|Milieu|Arbo | Open inschrijving |€ 2120.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie de veiligheid te borgen. Deze opleiding geeft een integrale benadering van de kwaliteit, arbo en milieu. Basisaspecten als kwaliteitshandboek, kwaliteitssystemen, hygiëne, arbo, RI&E, processchema\'s, klachtafhandeling, veilig werken en milieu komen allemaal terug in deze inspirerende opleiding. Door …

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Open inschrijving |€ 424.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. Vervolgens wordt de theorie toegepast in verschillende praktijksituaties. U zult tijdens deze workshop zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Er is volop ruimte om …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

INK-model|Basisopleiding kwaliteit|KAM management|Arbowetgeving|Milieu | Open inschrijving |€ 2120.0 | Totale lesduur: 5.0

Het coördineren van de kwaliteit, arbo en milieu binnen veel organisaties een belangrijke werkzaamheid. Tijdens deze interessante en veelzijdige opleiding komen aspecten als de rol van de KAM-coördinator, het kwaliteitshandboek, het uitvoeren van de RI&E en het toepassen van het INK model en ISO aan de orde. Zo krijgt u inzicht in de basisbegrippen van …

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Open inschrijving |€ 424.0 | Totale lesduur: 1.0

Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. Vervolgens wordt de theorie toegepast in verschillende praktijksituaties. U zult tijdens deze workshop zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Er is volop ruimte om …

ISO 14001: Auditen van milieumanagement

ISO 14001|Milieu | Open inschrijving |€ 580.0 |Niveau: MBO+ | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Voor wie Milieumanagers, -coördinatoren, auditprogramma-managers en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits op een milieumanagementsysteem U bent betrokken bij het uitvoeren van interne audits op ISO 14001 en op zoek naar specifieke kennis en kunde om uw audits effectief te laten verlopen. Hoe haalt u waardevolle stuurinformatie …

De aanpak van problemen in het binnenmilieu

Milieu | Open inschrijving |€ 395.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 6.0

Accreditatie / PE punten Hobeón 1 punt Waardering Hobéon SKO-MVK In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt echter maar al te vaak voor dat de problemen jarenlang blijven bestaan. Erg jammer, want onbehaaglijke arbeidsomstandigheden zijn niet alleen onprettig, ze kunnen …