Opleidingen Milieurecht

Houd jij je bezig met veiligheid van de omgeving? Misschien is een cursus Milieu interessant.
 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen bij een training Milieu zijn milieugevaarlijke stoffen, risicobeoordeling van stoffen, bodem, lucht, water, geluid en vuurwerk. 
 
 

De 30 beste opleidingen voor Milieurecht:

Middelbare Milieukunde (MMK)

Milieu | Klassikaal |€ 6115.14 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 14.0

Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en controles? Volg dan onze MMK-opleiding! Na de opleidingMet het behalen van de opleiding Middelbare Milieukunde ben je uitzonderlijk! Bij deze opleiding, die alleen bij Apply Opleidingen Hobéon-SKO gecertificeerd is, ligt de focus voornamelijk …

Milieucoördinator voor het bedrijfsleven (11-daags)

Milieu | Klassikaal |€ 4250.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 11.0

Het bijhouden van uw milieukennis is topsport! Dit omvat niet alleen onderhoud maar ook het gebruiken van praktische handvaten in specifieke milieuzaken zoals afval, bodem, lucht, veiligheid, beheer, etc. Deze cursus biedt een goed inzicht in de aspecten waarmee een bedrijf vanuit wettelijk perspectief te maken heeft. U leert hoe u deze inpast in uw eigen organisatie. …

Training REACH & CLP/ GHS voor downstream gebruikers en de relatie met milieu- & arbobeleid

Globally Harmonised System (GHS)|Arbobeleid|Milieu | Klassikaal |€ 299.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 6 | Totale lesduur: 1.0

Praktische & kleinschalige training gericht op REACH & CLP verplichtingen voor bedrijven die chemicaliën gebruiken (1 SKO AH&VK punt). Centraal staat de impact van de EU regels en de relatie met milieu, opslag en Arbowetgeving. Tot september 2020 worden alle trainingen online gegeven. Achtergrond Importeurs en fabrikanten hebben hun stoffen geregistreerd conform REACH en opnieuw ingedeeld volgens CLP. In mei …

cursus Milieueffectrapportage voor plannen en projecten

Milieu|Omgevingswet | Klassikaal |€ 1845.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 24.0

Zelfstandig management van een plan- en project milieueffectrapportage procedure (m.e.r.) Gedurende de cursus worden door verschillende sprekers alle invalshoeken van milieueffectrapportage belicht. De inleidingen en discussies worden afgewisseld met workshops waarin je zelf aan de slag gaat. Ook gaan we in de cursus in op de actualiteiten rond m.e.r., zoals de rol van gezondheid, klimaat, …

MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen

Milieu|HVK (Hogere Veiligheidskunde)|MVK (Middelbare Veiligheidskunde)|Veiligheidskunde | Klassikaal |€ 875.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 2.0

Masterclass Milieuvoorschriften start 15 mei 2020 in Harderwijk. Bij deze masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis …

MVK en HVK Biologische agentia en gevaarlijke stoffen(3 dagen)

Gevaarlijke stoffen & Goederen|Milieu|MVK (Middelbare Veiligheidskunde)|HVK (Hogere Veiligheidskunde)|Veiligheidskunde | Klassikaal |€ 1350.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 14 | Totale lesduur: 3.0

Deze HVK-module omvat 3 lesdagen en is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen in de gevaren van biologische agentia en gevaarlijke stoffen. Ook ‘niet' opgeleide veiligheidskundigen die gespecialiseerd zijn kunnen deze volgen.  Voor arbeidshygiënisten is deze module ook interessant. Het is nu mogelijk om deze module uit onze reguliere …

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

ISO 14001|Milieu | Klassikaal |€ 580.0 |Niveau: MBO+ | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 1.0

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 invoeren. Deze internationale norm u helpt om uw organisatie de beoogde resultaten te laten behalen, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. Maar welke stappen moet u nemen, zodat het systeem goed aansluit op uw bedrijfsvoering, de relevante milieurisico’s omvat en …

Bestrijding volgens het boekje - Verantwoord tuinieren met (biologische) gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen.

Tuinarchitectuur|Milieu | E-Learning |€ 32.23 |Niveau: MBO | Totale lesduur: 15.0

In het voorjaar van 2013 startte de campagne 'Bestrijding volgens het boekje'. De campagne is een initiatief van Tuinbranche Nederland, producenten en leveranciers. Het doel van de campagne is het verhogen van de naleving van de voorschriften bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen door consumenten. Het is belangrijk dat verkoopmedewerkers deskundig advies kunnen geven over de …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Basisopleiding kwaliteit|KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | E-Learning |€ 999.0 |Niveau: MBO 3 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Algemeen Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie de veiligheid te borgen. Deze opleiding geeft een integrale benadering van de kwaliteit, arbo en milieu. Basisaspecten als kwaliteitshandboek, kwaliteitssystemen, hygiëne, arbo, RI&E, processchema\'s, klachtafhandeling, veilig werken en milieu komen allemaal terug in deze inspirerende opleiding. …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM) (privé-les)

KAM management|Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Individueel |€ 2695.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie de veiligheid te borgen. Deze opleiding geeft een integrale benadering van de kwaliteit, arbo en milieu. Basisaspecten als kwaliteitshandboek, kwaliteitssystemen, hygiëne, arbo, RI&E, processchema’s, klachtafhandeling, veilig werken en milieu komen allemaal terug in deze inspirerende opleiding. Door …

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) (privé-les)

KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Individueel |€ 549.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. Vervolgens wordt de theorie toegepast in verschillende praktijksituaties. U zult tijdens deze workshop zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Er is volop ruimte om …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Basisopleiding kwaliteit|KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 2195.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie de veiligheid te borgen. Deze opleiding geeft een integrale benadering van de kwaliteit, arbo en milieu. Basisaspecten als kwaliteitshandboek, kwaliteitssystemen, hygiëne, arbo, RI&E, processchema\'s, klachtafhandeling, veilig werken en milieu komen allemaal terug in deze inspirerende opleiding. Door …

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 495.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. Vervolgens wordt de theorie toegepast in verschillende praktijksituaties. U zult tijdens deze workshop zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Er is volop ruimte om …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

INK-model|KAM management|Basisopleiding kwaliteit|Arbowetgeving|Milieu | Klassikaal |€ 2195.0 | Totale lesduur: 5.0

Het coördineren van de kwaliteit, arbo en milieu binnen veel organisaties een belangrijke werkzaamheid. Tijdens deze interessante en veelzijdige opleiding komen aspecten als de rol van de KAM-coördinator, het kwaliteitshandboek, het uitvoeren van de RI&E en het toepassen van het INK model en ISO aan de orde. Zo krijgt u inzicht in de basisbegrippen van …

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 495.0 | Totale lesduur: 1.0

Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. Vervolgens wordt de theorie toegepast in verschillende praktijksituaties. U zult tijdens deze workshop zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Er is volop ruimte om …

ISO 14001: Auditen van milieumanagement

ISO 14001|Milieu | Klassikaal |€ 580.0 |Niveau: MBO+ | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

U bent betrokken bij het uitvoeren van interne audits op ISO 14001 en op zoek naar specifieke kennis en kunde om uw audits effectief te laten verlopen. Wilt u weten hoe u waardevolle stuurinformatie boven water haalt? Wat zijn specifieke aandachtspunten in de planning of in de uitvoering van de milieumanagementaudit? Dan is deze training …

De aanpak van problemen in het binnenmilieu

Milieu | Klassikaal |€ 450.0 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 8.0

Accreditatie / PE punten Hobeón 1 punt Waardering Hobéon SKO-MVK Reageer adequaat op klachten en voorkom problemen In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt echter maar al te vaak voor dat de problemen jarenlang blijven bestaan. Erg jammer, want onbehaaglijke …

Biologische agentia

Milieu | Klassikaal |€ 450.0 | Max. deelnemers: 75 | Totale lesduur: 8.0

Accreditatie / PE punten Hobeón (in aanvraag) Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK U hoort de belangrijkste biologische risico's en weet na afloop welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt. Veel medewerkers lopen risico’s op blootstelling aan hoge concentraties micro-organismen. Hierbij moet u denken aan bacteriën, virussen, …

Ondermijning en Milieucriminaliteit - Dag

Milieu | Klassikaal |€ 1667.5 | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 2.0

Ben je werkzaam als professional in de handhavings- en opsporingspraktijk? En houd je je bezig met het herkennen en signaleren van ondermijnende milieucriminaliteit als opstap naar preventie en aanpak? Dan is deze opleiding iets voor jou. Ook is de opleiding uitermate geschikt voor toezichthouders van ILT, NVWA, ISZW, omgevingsdiensten, gemeenten en de waterschappen die actief …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM) (met coaching)

KAM management|Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 2795.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Het beheersen van de kwaliteit, arbo en milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. KAM dient binnen een organisatie de veiligheid te borgen. Deze opleiding geeft een integrale benadering van de kwaliteit, arbo en milieu. Basisaspecten als kwaliteitshandboek, kwaliteitssystemen, hygiëne, arbo, RI&E, processchema\'s, klachtafhandeling, veilig werken en milieu komen allemaal terug in deze inspirerende opleiding. Door …

MBO Workshop - Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) (met coaching)

KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 549.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. Vervolgens wordt de theorie toegepast in verschillende praktijksituaties. U zult tijdens deze workshop zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Er is volop ruimte om …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Basisopleiding kwaliteit|KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 1695.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Resultaat Na afloop van deze basisopleiding kwaliteit, arbo en milieu bent u in staat om doeltreffend te werken binnen een kwaliteitsomgeving in de functie van KAM-coördinator. U heeft inzicht in de basisbegrippen van kwaliteit, arbo en milieu en bent in staat om hier effectief op te sturen. U weet hoe een KAM-systeem toegepast wordt en bent in staat om …

Basisopleiding Kwaliteit, Arbo en Milieu (groep)

Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 2295.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Algemeen   Kwaliteitszorg, Arbo en milieu zijn veelomvattend en dynamische vakgebieden die sterk in ontwikkeling is. Veel organisaties besteden steeds meer aandacht aan de kwaliteit van hun producten en diensten. Als medewerker kwaliteitszorg heb je met verschillende zaken binnen jouw organisatie te maken. In deze opleiding leer je snel, effectief en op praktische wijze hoe …

Basisopleiding Kwaliteit, Arbo en Milieu (privé-les)

Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 2895.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Algemeen   Kwaliteitszorg, Arbo en milieu zijn veelomvattend en dynamische vakgebieden die sterk in ontwikkeling is. Veel organisaties besteden steeds meer aandacht aan de kwaliteit van hun producten en diensten. Als medewerker kwaliteitszorg heb je met verschillende zaken binnen jouw organisatie te maken. In deze opleiding leer je snel, effectief en op praktische wijze hoe …

Basisopleiding Kwaliteit, Arbo en Milieu (op afstand)

Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 899.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Algemeen   Kwaliteitszorg, Arbo en milieu zijn veelomvattend en dynamische vakgebieden die sterk in ontwikkeling is. Veel organisaties besteden steeds meer aandacht aan de kwaliteit van hun producten en diensten. Als medewerker kwaliteitszorg heb je met verschillende zaken binnen jouw organisatie te maken. In deze opleiding leer je snel, effectief en op praktische wijze hoe …

Basisopleiding Kwaliteit, Arbo en Milieu (Blended Learning)

Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 1895.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Algemeen   Kwaliteitszorg, Arbo en milieu zijn veelomvattend en dynamische vakgebieden die sterk in ontwikkeling is. Veel organisaties besteden steeds meer aandacht aan de kwaliteit van hun producten en diensten. Als medewerker kwaliteitszorg heb je met verschillende zaken binnen jouw organisatie te maken. In deze opleiding leer je snel, effectief en op praktische wijze hoe …

Basisopleiding Kwaliteit, Arbo en Milieu (met coaching)

Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 2895.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Algemeen   Kwaliteitszorg, Arbo en milieu zijn veelomvattend en dynamische vakgebieden die sterk in ontwikkeling is. Veel organisaties besteden steeds meer aandacht aan de kwaliteit van hun producten en diensten. Als medewerker kwaliteitszorg heb je met verschillende zaken binnen jouw organisatie te maken. In deze opleiding leer je snel, effectief en op praktische wijze hoe …

Basisopleiding Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

KAM management|Basisopleiding kwaliteit|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 1695.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 5.0

Resultaat Na afloop van deze basisopleiding kwaliteit, arbo en milieu bent u in staat om doeltreffend te werken binnen een kwaliteitsomgeving in de functie van KAM-coördinator. U heeft inzicht in de basisbegrippen van kwaliteit, arbo en milieu en bent in staat om hier effectief op te sturen. U weet hoe een KAM-systeem toegepast wordt en bent in staat om …

Workshop Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

KAM management|Milieu|Arbowetgeving|Arbo | Klassikaal |€ 499.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Alle workshops worden op een praktijkgerichte manier verzorgd. Tijdens de eendaagse workshop wordt gestart met een korte uitleg over de theorie. Deze theorie dient als fundering onder de verdere workshop. Vervolgens wordt de theorie toegepast in verschillende praktijksituaties. U zult tijdens deze workshop zelf actief bezig zijn met het onderwerp. Er is volop ruimte om …

Opleiding Milieu in de Omgevingswet

Milieu|Omgevingswet | Klassikaal |€ 3999.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 5.0

De Omgevingswet: nu tijd voor actie! Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening, ook wel: het omgevingsrecht. Nieuwe natuur wet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022, en dat biedt zowel kansen als uitdagingen voor overheden en bedrijven. …