Opleidingen PABO

Ben jij goed met kinderen en wil je voor de klas staan? Ga naar de PABO.
 
Op de PABO (opleiding basisschoolonderwijs) leer je hoe je kennis overdraagt, hoe je omgaat met leerlingen die extra zorg nodig hebben en hoe je in kunt spelen op onverwachte situaties.
 
 

De 30 beste opleidingen voor PABO:

Opleiding Schoolleider Primair Onderwijs - Vakbekwaam (volledig)

Schoolleider|Leraar Basisonderwijs / PABO|Vakbekwaamheid|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 10815.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Erkende schoolleidersopleiding voor het primair onderwijs De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’, dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Gedifferentieerd aanbod voor

Coaching bij Hoogbegaafdheid

Leraar Basisonderwijs / PABO|Coaching | Thuisstudie |€ 240.0 |Niveau: MBO 4

Startpunt van de cursus Coaching bij hoogbegaafdheid is de vraag: wat is hoogbegaafdheid? U maakt kennis met verschillende definities en met wetenschappelijke modellen voor hoogbegaafdheid, zoals het Drie-Ringenmodel van Joseph Renzulli en het meerfactorenmodel van Franz Mönks. Er wordt ingezoomd op het menselijk brein, intelligentie, het IQ en het EQ. Vervolgens besteedt de cursus uitgebreid …

Opleiding Schoolleider Primair Onderwijs - Van basis- naar vakbekwaam

Schoolleider|Vakbekwaamheid|Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 6295.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Erkende schoolleidersopleiding PO - van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Upgrade traject tot het erkende diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘vakbekwaam’ voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven op niveau ‘basisbekwaam’ bij Via Vinci Academy (onze opleiding ‘Middenmanagement’) of bij een ander opleidingsinstituut (zoals de diploma’s ‘Leidinggeven 1’ of ‘Basisbekwaam’). Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is

Opleiding Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider|Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 6295.0 |Niveau: Post-HBO | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Schoolleider Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘basisbekwaam’. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Geschikt voor verschillende doelgroepen: startende schoolleiders, coördinatoren en leraren met ambitie in het

Taalcoördinator

Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 2965.4 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

TAALCOÖRDINATOR De opleiding tot taalcoördinator richt zich op de vakdidactiek taal in de klas/school én op de coördinerende rol van de leraar, de innovatiecoach, binnen de organisatie. Een taalcoördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van het taalonderwijs doordat hij/zij enerzijds in staat is om op verschillende niveaus taalonderwijs te ontwikkelen op …

Ondersteunen faalangstige kinderen

Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 365.9 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

ONDERSTEUNEN FAALANGSTIGE KINDEREN De moderne samenleving legt een steeds grotere druk op kinderen. Zij moeten van alles: op school, thuis en bij allerlei clubs. Achterblijven wordt niet gezien als een vertrekpunt voor verbetering, maar als een mislukking. Voor veel kinderen is het een zware opdracht om iedere keer te moeten voldoen aan alle eisen die …

Leraarondersteuner Basisonderwijs

Onderwijsassistent|Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 2668.58 |Niveau: MBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Leraarondersteuner In de dagelijkse praktijk voert u allerlei activiteiten uit die bijdragen aan het verzorgen van adequaat onderwijs aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. U ondersteunt de leerkracht en draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. U sluit daarbij aan bij de kaders die door de leerkracht zijn uitgezet. U verricht uw werkzaamheden …

21st Century skills

Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 825.62 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 7.0

21ST CENTURY SKILLS Welke vaardigheden zijn er nodig in de huidige kennissamenleving? Wordt er in het onderwijs voldoende aandacht besteed aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de veranderende maatschappij goed te kunnen leven, leren en werken? Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerken, ICT-geletterdheid, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en communicatie blijken hiervoor nodig. Dergelijke …

Executieve functies

Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 605.9 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

EXECUTIEVE FUNCTIES Executieve functies zijn regelfuncties van de hersenen die vooral nodig zijn bij het verwerken van informatie. Wanneer executieve functies zich goed ontwikkelen, hebben leerlingen hier veel baat bij. Het is daarom belangrijk deze functies vanaf het moment dat leerlingen de basisschool binnenkomen structureel en op juiste wijze aandacht te geven. DOELGROEP Deze training …

Schoolleider Basisbekwaam

Schoolleider|Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 6638.35 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

SCHOOLLEIDER BASISBEKWAAM PRIMAIR ONDERWIJS Vanaf augustus 2018 biedt Avans+ in samenwerking met hogeschool iPabo Amsterdam een nieuwe opleiding Schoolleider basisbekwaam aan. De opleiding richt zich op ontluikend leiderschap (‘budding leadership’) en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, teamleiders en adjunct directeuren. Als toekomstig schoolleider verwerf je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende …

Schoolleider Verkort basisbekwaam

Schoolleider|Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 5155.65 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 8.0

SCHOOLLEIDER VERKORT BASISBEKWAAM Avans⁺ voert binnen het samenwerkingsverband proQualis al enige jaren de opleiding schoolleider Verkort Basisbekwaam uit. De opleiding richt zich op ontluikend leiderschap (‘budding leadership’) en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, teamleiders, adjunct directeuren en conrectoren in het PO, VO en/of MBO. Als toekomstig leidinggevende verwerf je de basisvaardigheden, verbreed je …

Schoolleider Vakbekwaam

Schoolleider|Leraar Basisonderwijs / PABO|Vakbekwaamheid | Open inschrijving |€ 6617.75 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

VAKBEKWAAM SCHOOLLEIDER PRIMAIR ONDERWIJS Vanaf augustus 2018 biedt Avans⁺ in samenwerking met hogeschool iPabo Amsterdam onder proQualis de vernieuwde opleiding Vakbekwaam schoolleider aan. De inhoud van de opleiding komt in grote mate overeen met de inhoud van Masterclass l van onze masteropleiding Leiderschap in Onderwijs (MLO). Dat betekent dat je naast onderwijskundig leiderschap ook aan slag gaat …

Professionalisering schoolleiders – Leidinggeven aan verandering

Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs|Leidinggeven | Open inschrijving |€ 1819.9 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 5.0

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Leidinggeven aan verandering is één van de thema’s. Avans+ biedt u voor dit thema …

Professionalisering schoolleiders – Omgaan met verschillen

Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs|Omgaan met | Open inschrijving |€ 3409.9 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 5.0

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – OMGAAN MET VERSCHILLEN Schoolleiders primair onderwijs (PO) die zich in het Schoolleidersregister hebben geregistreerd als directeur primair onderwijs (RDO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Omgaan met verschillen …

Professionalisering schoolleiders – Persoonlijk leiderschap

Schoolleider|Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs|Persoonlijk Leiderschap | Open inschrijving |€ 1700.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 5.0

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – PERSOONLIJK LEIDERSCHAP Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Persoonlijk leiderschap is één van de thema’s. Avans+ biedt je voor dit thema een interessante en …

Professionalisering schoolleiders – Toekomstgericht onderwijs

Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 1819.9 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 5.0

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Toekomstgericht onderwijs is één van de thema’s. Avans+ biedt jou voor dit thema een interessante …

Professionalisering schoolleiders – Kennis en kwaliteitsontwikkeling

Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 1819.9 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 3.0

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – KENNIS EN KWALITEITSONTWIKKELING Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Kennis en kwaliteitsontwikkeling is één van de thema’s. Avans+ biedt jou voor dit thema …

Professionalisering schoolleiders – In relatie staan tot de omgeving

Leraar Basisonderwijs / PABO|Relatiemanagement|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 1819.9 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 5.0

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – IN RELATIE STAAN TOT DE OMGEVING Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. In relatie staan tot de omgeving is één van de thema’s. …

Coördinator wetenschap en technologie

Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 2932.7 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Coördinator Wetenschap en Technologie Waarom kan een vliegtuig vliegen en blijft een schip drijven? Hoe werkt een QR code? Hoe ontstaat regen, sneeuw of hagel? Wanneer is het volle maan? Waarom is een banaan krom? Dit zijn vragen die kinderen dagelijks stellen. Deze vragen zijn relevant voor hun ontwikkeling en het zijn vragen die aansluiten …

21st Century Skills Movement

Globalisering|Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 395.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Opleiding: Masterclass 21st Century Skills: klaar voor de toekomst Locatie Groningerstraatweg 62, Leeuwarden Inschrijven tot één dag van tevoren gaat altijd door garantie Max. aantal deelnemers 12 Beschrijving 21st Century Skills Movement (CSM)Het 21st CSM is inmiddels wereldwijd in gang gezet. Met als doel ons  te laten kennismaken met een bundeling competenties die wij …

Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie

Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 2892.23 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 1.0

Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie Een specialist hoogbegaafdheid en differentiatie is een expert op het gebied van excellentie en differentiatie. De specialist is in staat om een beleidsplan of verbeterplan voor de eigen school (of meerdere scholen binnen een bestuur) te schrijven. De specialist voert praktijkgericht onderzoek uit en vervult een initiërende en stimulerende taak ten …

Sterk voor de Klas

Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | In-company / Maatwerk

Doelgroep De training Sterk voor de Klas is bestemd voor mensen die werken in het onderwijs (zowel primair, speciaal als voortgezet onderwijs) en te kampen hebben met agressie of ongewenst gedrag in de klas en rondom school.  Nut en inhoud van de training Ontwikkeling van negatief/ongewenst gedrag bij anderen tijdig te herkennen en daar …

21st Century Skills Movement

Globalisering|Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 395.0 | Max. deelnemers: 12 | Totale lesduur: 1.0

Opleiding: Masterclass 21st Century Skills: klaar voor de toekomst Locatie Groningerstraatweg 62, Leeuwarden Inschrijven tot één dag van tevoren gaat altijd door garantie Max. aantal deelnemers 12 Beschrijving 21st Century Skills Movement (CSM)Het 21st CSM is inmiddels wereldwijd in gang gezet. Met als doel ons  te laten kennismaken met een bundeling competenties die wij …

Executieve Functies bij kinderen en jongeren

Jeugdzorg|Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 514.95 |Niveau: WO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 2.0

Inhoud  Wat zijn executieve functies? Executieve functies en het brein; Ontwikkeling van executieve functies; Overzicht EF in de praktijk: de literatuur, wat kun je allemaal kopen (hot topic); Werkgeheugen: Theorie werkgeheugen, wetenschappelijk en klinisch onderzoek, welke testmateriaal en vragenlijsten, casuïstiek; Inhibitie/interference control/shifting: Theorie, wetenschappelijk en klinisch onderzoek, welke testmateriaal en vragenlijsten, wat kunnen leerkrachten en …

Masterclass 21st Century Skills

Voortgezet Onderwijs|Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 1997.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 42.0

Welke vaardigheden hebben jouw leerlingen nodig om goed te functioneren in onze huidige maatschappij? En hoe help je hen deze te ontwikkelen? De masterclass ’21st Century Skills’ van September Onderwijs zorgt ervoor dat je up-to-date bent! De masterclass bestaat in totaal uit vijf bijeenkomsten en drie coachgesprekken. De masterclass is bestemd voor leerkrachten die leerlingen optimaal …

Leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs; begrijpen en begeleiden

Begeleidingskunde|Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 584.95 |Niveau: WO | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 18.0

Inhoud Gedrags-en leerproblemen signaleren en begrijpen  Kennismaken met diverse gedragsproblemen in de context van het onderwijs, signalen, oorzaken van dit gedrag. Hoofdlijnen leren zien van passend/adequaat aanpakgedrag. Gedrags-en leerproblemen signaleren en begrijpen (vervolg) Kennis hebben van de gevolgen van leerstoornissen op gedrag. Hoofdlijnen leren zien van passend/adequaat aanpakgedrag hierbij. Gedrags-en leerproblemen signaleren, begrijpen en handelen …

MBA Schoolleiders

MBA (Master of Business Administration)|Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 29505.1 |Niveau: WO | Max. deelnemers: 15 | Totale lesduur: 30.0

NVAO geaccrediteerde Master of Business Administration voor Schoolleiders. Waarom deze opleiding volgen? Veel schoolleiders hebben in het dynamische heden behoefte aan een geschikt kompas voor de toekomst. Deze Master in Business Administration, speciaal gericht op schoolleiders, voorziet in die behoefte. In deze (deeltijd)master ontwikkelt u het leiderschap om professionals aan te zetten tot het geven …

Motiverend communiceren in de klas: de rollen van de leraar en de BegripsCode

Lerarenopleiding / Docentenopleiding|Leraar Basisonderwijs / PABO|Motiveren|Voortgezet Onderwijs | In-company / Maatwerk |€ 500.0 |Niveau: MBO 4 | Max. deelnemers: 16 | Totale lesduur: 3.0

Martie Slooter geniet autoriteit in het onderwijs vanwege haar bestseller De Vijf Rollen van de Leraar. Samen met  Martie ontwikkelde de BegripsAcademie De BegripsCode voor Vierstemmig Voortgezet Onderwijs. Dit inspirerende programma is erop gericht om de verbinding en de interactie tussen docenten en leerlingen te optimaliseren. Centraal staat het beter begrijpen en benutten van onderlinge verschillen. …

Cursus 21st Century Skills

Voortgezet Onderwijs|Leraar Basisonderwijs / PABO | Open inschrijving |€ 595.0 |Niveau: HBO | Max. deelnemers: 20 | Totale lesduur: 15.0

Welke vaardigheden hebben jouw leerlingen nodig om goed te functioneren in onze huidige maatschappij? En hoe help je hen deze te ontwikkelen? De cursus ’21st Century Skills’ van September Onderwijs zorgt ervoor dat je up-to-date bent! De cursus bestaat in totaal uit vijf bijeenkomsten en drie coachgesprekken. De cursus is bestemd voor leerkrachten die leerlingen optimaal …

Minecraft in de klas

Leraar Basisonderwijs / PABO|Voortgezet Onderwijs | Open inschrijving |€ 350.0 | Max. deelnemers: 10 | Totale lesduur: 1.0

Minecraft in de klas Vanaf 1 november 2016 is Minecraft Education beschikbaar voor het onderwijs in Nederland. Maar wat kun je nu daadwerkelijk doen met Minecraft en hoe werkt het? In Nederland is het nieuw binnen het onderwijs maar internationaal heeft het zijn sporen al lang verdiend. In deze 1-daagse training maken wij u wegwijs …